Задача щодо визначення рівня конкурентоспроможності продукції


Скачати 286.31 Kb.
НазваЗадача щодо визначення рівня конкурентоспроможності продукції
Сторінка1/4
Дата08.05.2013
Розмір286.31 Kb.
ТипЗадача
bibl.com.ua > Інформатика > Задача
  1   2   3   4

  1. Задача щодо визначення рівня конкурентоспроможності продукції.


АТ “Норд”, відомий вітчизняний виробник побутової техніки, планує вихід на ринок однієї з країн Далекого Сходу. Національне виробництво побутових холодильників у цій країні задовольняє попит лише на 20—25%, тому зацікавленість експортерів - виробників цієї продукції досить велика. Основним конкурентом продукції АТ “Норд” є холодильники фірми “Лехел”, продукція якої вже захопила 20% досліджуваного ринку.

АТ “Норд” розглядає можливості виходу на ринок даної країни з холодильниками марок “Фріз” та “Сіріус”. Параметри якості холодильників наведено в табл. 1, а вартісні характеристики — у табл.2.

Визначити інтегральні показники конкурентоспроможності двох марок холодильників підприємства “Норд” стосовно холодильника фірми “Лехел” і обґрунтувати рішення про доцільність виводу продукції на досліджуваний ринок.
Таблиця 1

Основні параметри якості холодильників виробництва фірм “Норд” та “Лехел”
Параметр

Розмірність параметра

Марка холодильника підприємства

Коефіцієнт вагомості параметра

АТ”Норд”

“Лехел”

“Фріз”

“Сіріус”

1

Надійність (ресурс)

тис. год.

130

100

130

0,30

2

Температура низькотемпературного відділення (НТВ)

оС

-15

-12

-12

0,19

3

Ємність НТВ

дм3

50

40

60

0,20

4

Дизайн, у балах за 10-бальною шкалою

бал

6

4

5

0,15

5

Об'єм

л

280

250

240

0,16


Таблиця 2

Вартісні характеристики холодильників виробництва фірм “Норд” та “Лехел”Вартісні характеристики

Марка холодильника

“Фріз”

“Сіріус”

“Лехел”

1

Ціна (Цпр), грн.

1700

1400

1700

2

Сумарні витрати споживачів за весь термін експлуатації (М), грн

4500

6600

5000Розв'язок:


  1. Конкурентоспроможність товару оцінюють за допомогою інтегрального показника конкурентоспроможності:

(1)

де ІТП - індекс технічних параметрів (індекс якості);

ІЕП - індекс економічних параметрів (індекс цін).

(2)

де qi— одиничний показник і-го технічного параметра;

νi— коефіцієнт вагомості і-го параметра.

(3)

де Роцін значення параметра виробу, який оцінюється,

Рбаз— значення цього параметра в базового виробу.

(4)

де ціна споживання відповідно оцінюваного та базового виробів.

(5)

де М — сумарні витрати споживання, пов'язані з експлуатацією товару протягом усього періоду його служби.

2. Визначення конкурентоспроможності холодильника „Фріз" (стосовно марки-конкурента „Лехел"):

а) технічні параметри

б) економічні параметри


в) інтегральний показник3. Визначення конкурентоспроможності холодильника „Сіріус" (стосовно марки-конкурента „Лехел"):

а) технічні параметриІТП = 0,77 х 0,3 +1 х 0,19 + 0,67 х 0,2 + 0,8 х 0,15 +1,04 х 0,16 = 0,8414;
б) економічні параметри


в) інтегральний показник


Отже, підприємству „Норд" можна виходити на досліджуваний ринок із холодильником „Фріз", інтегральний показник конкуренто­спроможності якого kінт=1,158 >1. Холодильник „Сіріус" не буде конкурентоспроможним на даному ринку.

Джерело: Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Навчальний посібник; Збірник вправ. – Львів: ДУ"Львівська політехніка", 1999. – с. 180 – 181; 207 – 209.


  1. Задача щодо визначення ціни за рівнем конкурентоспроможності товару.


Електротехнічна фірма „Темп" виробляє обігрівачі для офісів та побутових споживачів і успішно конкурує на українському ринку з вітчизняними та закордонними виробниками.

Для встановлення ціни на нову модель обігрівача фірма вирішила застосувати конкурентну модель ціноутворення, беручи за основу продукцію свого основного конкурента. При цьому вона прагне отримувати прибуток у розмірі, не меншому 25% від собівартості продукції, яка становить 62,2 грн./од.

Маркетологи фірми здійснили аналіз конкурентоспроможності нового товару відносно базового виробу конкурента. Аналіз показав, що за технічними параметрами новий виріб поступається базовому (індекс технічних параметрів ІТП=0,86), але за економічними параметрами має кращі позиції (ІЕП=0,94). Ціна базового виробу конкурентів - 86 грн.

Визначити ціну нової моделі обігрівача фірми “Темп” за рівнем його конкурентоспроможності. Перевірити, чи виконується при такій ціні умова граничного рівня прибутковості, встановленого фірмою.

Розв'язок:
Інтегральний показник конкурентоспроможності нового обігрівача фірми порівняно з базовим виробом конкурентів:


Ціна нового обігрівача згідно з конкурентною моделлю ціноутворення має бути:


Реалізація товару за даною ціною дасть змогу фірмі забезпечити прибутковість (відносно собівартості) у розмірі:


Такий рівень прибутковості задовольняє фірму (ΔП>25%).
Джерело: Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Навчальний посібник; Збірник вправ. – Львів: ДУ"Львівська політехніка", 1999. – с. 184; 214.


  1. Задача щодо аналізу господарського „портфеля" підприємства.


Підприємство „Керамік" здійснює свою діяльність за трьома напрямами, які представлені такими стратегічними господарськими підрозділами (СГП):

СГП „А" — виробництво цегли;

СГП „Б" — виробництво майолікових виробів;

СГП „В" — виробництво черепиці.

Дані про обсяги продажів цих СГП підприємства та їх конкурентів наведені у табл.3.

Застосовуючи метод “Бостон Консалтинг груп” проаналізувати господарський „портфель" видів діяльності і запропонувати власну оцінку стану підприємства; визначити, яку стратегію слід обрати для кожного з СГП.
Таблиця 3

Обсяги продажів

СГП

Обсяги продажів (тис. грн.)

Кількість конкурен-тів

Обсяги продажів трьох головних конкурентів (тис. грн.)

Темпи зростання ринку(%)

“А”

700

9

3000/2400/650

2

“Б”

3300

5

2700/2100/1370

7

“В”

1200

3

1500/1090/780

19


Розв'язок:
Для проведення „портфельного аналізу" підприємства доцільно застосовувати матрицю зростання ринкової частки Бостонської консультативної групи. А для визначення становища кожного СГП підприємства в матриці БКГ розрахуємо показник ринкової позиції СГП, тобто відносну частку ринку щодо найпотужнішого конкурента:

для СГП “А”

для СГП “Б”

для СГП “В”

Зведемо отримані дані в матрицю БКГ (рис 1.).


Рис. 1. Матриця БКГ
1. Стратегічний господарський підрозділ В, що виробляє черепицю, розміщений у сегменті „Важкі діти". Це товар, який перебуває на початку життєвого циклу, а напрям діяльності обіцяє високі темпи росту. Проте підприємство ще не охопило значної частки ринку. У такій ситуації варто за допомогою значних інвестицій та наступальної стратегії досягнути збільшення частки ринку. Доцільно врахувати, що цей підрозділ потребує великих фінансових затрат, тому слід оцінити, чи можливо здійснити розширення частки ринку з урахуванням фінансових можливостей підприємства.

2. Стратегічний господарський підрозділ Б, що виробляє майоліку, отримує досить високі прибутки і не потребує великих інвестицій. Велика частка ринку даного підприємства пояснюється значними перевагами щодо виробничих витрат. За рахунок високих прибутків даного підрозділу можна фінансувати зростання інших СГП.

3. Стратегічний господарський підрозділ А, що виробляє цеглу, розміщений у сегменті „Собаки". Цегла — це товар, який перебуває на етапі зрілості. Підрозділ не дає значних прибутків, галузь має низькі темпи зростання, а підприємство не володіє значною часткою ринку. При найменшій загрозі збитковості даного підрозділу доцільно послідовно застосувати стратегію дезінвестування і через певний період часу вилучити його з „портфеля" видів діяльності підприємства „Керамік".

Джерело: Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Навчальний посібник; Збірник вправ. – Львів: ДУ "Львівська політехніка", 1999. – с. 194; 222.


  1. Задача щодо побудови матриці конкурентного профілю фірми.


Житомирське АТ «Фоком» започаткувало новий напрям підприємницької діяльності — виготовлення полімерної плівки виробничого й споживчого призначення. В період підготовки нового виробництва підприємство ретельно вивчало своїх конкурентів, їхню та власну можливу конкурентну позицію на ринку. З цією метою був застосований метод побудови матриці конкурентного профілю, вихідні показники для формування якої представлено в табл.4.
Таблиця 4

  1   2   3   4

Схожі:

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ...
Теоретико-методологічні аспекти визначення сутності конкурентоспроможності підприємства як економічної категорії
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік готової продукції. Визначення складу і структури витрат у складі готової продукції. Документальне оформлення...
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік готової продукції. Визначення складу і структури витрат у складі готової продукції. Документальне оформлення...
Надати визначення поняттям: якість продукції, якість послуг, якість управління, якість процесу
Якість продукції — це сукупність її властивостей, що характеризують міру спроможності даної продукції задовольняти потреби споживачів...
ОПТИМАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ: РІШЕННЯ ВАРІАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ РОЗВИТКУ
Ключові слова: виробнича задача, критерії оптимальності, задача оптимального агрегування, багатовимірна оптимізаційна задача
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОГО...
Протоколу про наміри щодо розробки і впровадження субрегіональної стратегії підвищення конкурентоспроможності і економічного розвитку...
План-конспект уроку Тема: Визначення собівартості продукції. Калькулювання...
Методичне забезпечення: ПК із встановленою програмою «1С: Бухгалтерия», ілюстративний матеріал (плакати або презентації ЕНМК)
Нестійкість динаміки виробництва продукції рослинництва поряд з іншими...
Нестійкість динаміки виробництва продукції рослинництва поряд з іншими факторами призводить до коливання рівня затрат на один гектар...
РОЗДІЛ І. "Підвищення конкурентоспроможності економіки області. Реальний...
Обсяги реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємства – усього
ТЕМА: Облік господарських процесів
Мета заняття: навчити обліку процесу постачання та визначення фактичної собівартості поставленої продукції, розрахунку розподілу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка