Н. П. ГОНЧАРОВА


НазваН. П. ГОНЧАРОВА
Сторінка1/9
Дата26.03.2013
Розмір1.63 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО

МЕНЕДЖМЕНТУУЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


для САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ курсу

«ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»


Упорядник д.э.н., проф.

Н.П.ГОНЧАРОВАКИЇВ - 2000


Учбово-методичне забезпечення курсу «Інвестиційний менеджмент» для бакалаврів і магістрів усіх форм навчання - програма, конспект лекцій , тести, задачі, питання до іспиту й ін. / Упорядник: д.э.н., проф. Гончарова Н.П.. К.: КІІМ. - с.
Затверджена на засіданні...…………………………… ...................................... ...протокол №...…......................від...……..........................................000

З М І С Т1. Програма курсу

2. Конспект лекцій

3. Тести

4. Задачі

5. Питання до іспиту

6. Методичні рекомендації до написання і тематика рефератів

7. Список літератури

С. КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. 2000
В С Т У П

Ситуація, що склалася в українській економіці, надає нові можливості для розвитку насамперед у сферах, що пов'язані з інноваційною діяльністю. Фірми / підприємства/ проводять наукові дослідження і розробку нової продукції з метою диверсифікації виробництва, модернізації, створення високих технологій і сучасного виробничого потенціалу шляхом заміни машин

і устаткування. Під впливом зростаючої внутрішньої і зовнішньої конкуренції інновації стають найважливішим елементом менеджменту на фірмі /підприємстві/. Нові ідеї і продукти, прогресивні технології й організаційні рішення все в більшій мірі визначають успіх підприємницької діяльності, забезпечують виживання і фінансову стабілізацію фірми /підприємства/. У свою чергу, інноваційна спрямованість стратегії і тактики розвитку виробництва пред'являє нові вимоги до змісту, організації і методики управлінської діяльності, викликаючи необхідність формування й удосконалення специфічних форм інноваційного менеджменту.

Поняття «інноваційний менеджмент» досить швидко і надійно увійшло в сучасний вітчизняний економічний лексикон, що означає самостійний вид фахової діяльності, пов'язаний з управлінням, процесами відновлення усіх об'єктів господарювання в ринковій економіці.

Курс «Інноваційний менеджмент» є одним із найбільше складних, тому що його положення і методи грунтуються на курсах «Економіка підприємства», «Економіко-математичні методи», «Економічний аналіз», «Основи технології», «Теорія організації», «Маркетинг», «Фінансовий менеджмент», «Управління персоналом» і ін. Результати застосування на практиці знань, отриманих при вивченні зазначених курсів, реалізуються в «Інноваційному менеджменті», що у свою чергу є єдиним інструментом економії ресурсів, поліпшення якості товарів і підвищення добробуту народу.

Відповідно до теорії М. Портера конкурентний розвиток країни відбувається на основі чинників виробництва, інвестицій, інновацій або добробуту / вищий рівень розвитку/. Країни, що входять у світове технологічне ядро /США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція/, в даний час розвиваються переважно на основі активізації інноваційної діяльності.

Укладач даного курсу подає комплексну концепцію інноваційного менеджменту, що здійснюється в різноманітних фірмах /підприємствах/, у різних галузях промисловості й охоплює всі стадії інноваційного процесу, починаючи з зародження інноваційної ідеї, маркетингового дослідження інновації до її масштабного поширення в народному господарстві.

Структура курсу передбачає детальне вивчення змісту інноваційних процесів, методологічних основ побудови системи менеджменту в інноваціях, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики. Значне місце відведене вивченню практичних методів стратегічного управління інноваціями, методам маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах різних форм власності і масштабу.

Особливо детально розглядаються в курсі питання економічного, інформаційного і правового забезпечення інноваційної діяльності й окремих інноваційних проектів, оцінка ефективності інновацій.

Дисципліна «Інноваційний менеджмент « вивчається студентами протягом одного семестру. Метою даної дисципліни є формування в студентів розуміння інноваційної політики фірми, принципів і чинників їхнього розвитку; знання форм інновацій, методів основного інструментарію їх створення й шляхів реалізації.

З метою більш цілеспрямованого і поглибленого вивчення дисципліни відповідно до навчального плану студенти відпрацьовують окремі теми у формі тестів, практичних занять /рішення задач/, написання реферату по проблематиці курсу.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

№ п/п

Найменування тами


Кількість годин

ВВсього


В тому числі

Л


1.

Тема1.Інновації в ринковій економіці


4

4

-

-

-

2.

Тема 2. Концепція інноваційного менеджменту

2

2

-

-

-

3.

Тема 3. Мета і напрямки інноваційної діяльності фірм


4

2

2

-

-

4

Тема4.Стратегічне управління інноваціями

2

2

-

-

-

5.

Тема 5.Інноваційна политика фірми і наукові принципи її формування

4

2

-

2

-

6.6.

Тема 6. Маркетинг в інноваційній сфері

4

2

2

-

-

7.

Тема 7. Организація інновацій

4

2

-

-

2

8.

Тема 8 Державне регулювання інноваційних процесів

4

2

2

-

-

9.

Тема 9. Планування інноваційних процесів

4

2

-

2

-

10.

Тема 10. Управлінння витратами і ціноутворення в інноваційній сфері


2

2

-

-

-

11.

Тема 11. Фінансування

інноваціоної діяльності

4

2

2

-

-

12.

Тема 12. Правове

регулювання

інноваційної діяльности

4

2

-

-

-

13.

Тема 13.Інформаційне забезпечення інноваційних процесів

6

2

2

2

-

14.

Тема 14. Оцінка еффективності інновацій

2

2

-

-

-
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

ДОБРОЯКІСНІ ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ
Яна Гончарова, кандидат медичних наук, член Французького товариства дерматологів-венерологів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка