САМОСТІЙНА РОБОТА №2


Скачати 61.26 Kb.
НазваСАМОСТІЙНА РОБОТА №2
Дата12.04.2013
Розмір61.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
САМОСТІЙНА РОБОТА № 2

ФОРМАТУВАННЯ СИМВОЛІВ

Створіть нову публікацію, що складається з 5 сторінок. Задайте для неї формат А4, орієнтацію сторінок - Книжна. Зробіть нову публікацію двосторонньою. Перейдіть до 2-3 сторінок публікації і встановите по дві колонки на кожній з них.
1. Форматування тексту в точці введення

- На панелі інструментів виберіть інструмент Текст і клацніть в лівому верхньому кутку сторінки 2 мишею, вказавши тим самим точку вставки. Встановите атрибути форматування для майбутнього тексту: Гарнітура - Times New Roman Cyr; кегль 20; звичайне зображення.

Необхідні атрибути можна встановити, скориставшись:

- палітрою, що управляє;

- діалоговим вікном Параметри шрифтів, що активізується командою Текстом-шрифтом;

- відповідними командами (Гарнітура, Кегль, Зображення і ін.) з меню Текст.

Вивчите різні способи завдання атрибутів форматування.

Наберіть наступний текст:
У комп'ютерній поліграфії шрифтом називають набір символів певного малюнка. Декілька шрифтів, малюнок яких виконаний в одному і тому ж стилі, є гарнітурою.
Звернете увагу, що до тексту застосовані встановлені раніше параметри форматування.

Примітка: Атрибути, що задаються в режимі точки введення, діють лише на текст, що знов вводиться, в даній крапці. Якщо вибрати іншу точку введення, то текст, що знов вводиться, відформатує відповідно до значень, заданих за умовчанням. Переконаєтеся в цьому.

1. Форматування виділеного тексту

- Скопіюйте і вклейте ледве нижче в першу колонку, набраний раніше фрагмент тексту (Команди: Редагування - Скопіювати, Редагування - Вклеїти).

- Виділите другий фрагмент тексту і застосуєте до нього наступні параметри форматування, скориставшись одним з перерахованих вище способів форматування:
- кегль - 24;

- зображення - напівжирне, курсивне підкреслене;

- гарнітура - Arial Cyr
1. Завдання атрибутів форматування за умовчанням

Якщо встановити значення параметрів тексту без виділення і без точки введення (інструмент Текст взагалі може бути неактивним), то задані значення стануть умовчаннями документа. Весь текст, що знов набирає, матиме ці параметри.

- Клацніть по інструменту Текст на панелі інструментів, для того, щоб прибрати точку вставки з документа. І на ваш розсуд встановите параметри форматування для майбутнього тексту.

- Наберіть невеликий текст в другій колонці документа і переконаєтеся, що до нього застосовані встановлені вами параметри форматування.
2. Інтерліньяж

Інтерліньяж можна задавати числом в діалоговому вікні Параметри шрифту, в меню Текст, в палітрі, що управляє, або вибрати автоінтерліньяж, задавши у відсотках відстань між рядками відносно кегля символів.

- Скопіюйте перший абзац тексту і вклейте його двічі в першій колонці сторінки 3 і двічі в другій колонці сторінки 3.

- Встановите для першого абзацу на сторінці 3 інтерліньяж рівний 19 пт, вибравши його в діалоговому вікні Параметри шрифту (Текст - Шрифт).

- Для другого абаза встановите інтерліньяж 30 пт, задавши його на палітрі, що управляє.

- Для третього абзацу встановите інтерліньяж в 18,2 пт, використовуючи команду Текст - Інтерліньяж - Інший.

- Зміните значення атоинтерлиньяжа для останнього абзацу тексту. Для цього виділите абзац. Відкрийте діалогове вікно Параметри абзацу командою Текстом - Абзац. Натискуйте кнопку Інтервали і зміните прийнятий за умовчанням автоінтерліньяж в 120% від кегля на 150%.

5. Переклад в прописних. Капітелі

- Перейдіть до сторінок 4-5 публікацій і встановите по дві колонки на кожній. Скопіюйте і вклейте перший абзац на сторінку 4 по два рази в кожну з колонок.

- Перший абзац оформите капітеллю. Для чого в діалоговому вікні Параметри шрифту відкрийте список Регістр і виберіть пункт Капітелі.

- До другого абзацу застосуєте регістр Всі прописні.

- Оформите третій і четвертий абзац капітеллю.

- Для третього абзацу зміните розмір капітелі від прийнятого за умовчанням 70 % по відношенню до поточного кегля до 50%. Параметри капітелі (розмір рядкових капітелей по відношенню до поточного кегля) задаються в діалоговому вікні Додаткові параметри шрифту, що викликається з вікна Параметри шрифту при натисненні кнопки Інші.

- Для четвертого абзацу встановите розмір капітелі в 120 % від кегля.

6. Міжсимвольні інтервали і ширина символ

- Перейдіть до п'ятої сторінки публікації. Відміните автоматичний кернінг у вікні Інтервали, яке викликається однойменною кнопкою з вікна Параметри абзацу (меню Текст - Абзац). Наберіть наступні кернинговые пари: PA WA FA

- Нижче наберіть ще раз ці пари, але включивши при цьому Автоматичний кернінг. В результаті ви отримаєте рядки без кернінгу і з виконаним кернінгом, як на мал. 1.


Мал. 1. Кернінговиє пари (вгорі - без кернінгу, внизу з кернінгом)
- Скопіюйте або наберіть заново кернинговые пари і спробуйте застосувати до них ручний кернінг. Для чого скористайтеся кнопками налаштування кернінгу, розташованими на палітрі, що Управляє. Спочатку зменшите відстань між кернинговыми парами, а потім збільште його.

- Скопіюйте і вклейте кернинговые пари ще двічі. Встановите для них гарнітуру AGaramond. Переконаєтеся, що Автоматичний кернінг і Трекінг (Текст - Трекінг - Без трекінгу) відключені. Викличте діалогове вікно Замовлений кернінг (команда меню Текст - Замовлений кернінг) і вивчите його. Потім встановите мінімальний розмір кернінгу в 0,001 умовних одиниць для першого рядка кернинговых пар і максимальний розмір кернінгу в 2,00 умовних одиниць для другого рядка.

- Скопіюйте в останню колонку перший абзац публікації. Застосуєте команди трекінгу (меню Текст- Трекінг) на різних рядках цього абзацу.

- Наберіть словосполуку «Ширіна символів», скопіюйте і вклейте цю словосполуку кілька разів. Зміните ширину символів в словосполуках, використовуючи для цього рядок введення Ширіна символів діалогового вікна Параметри шрифту або за допомогою рядка введення, поміченою дуже широкою буквою Т і відповідними кнопками налаштування з палітри, що Управляє.
7. Запобігання розбиттю групи слів

- Наберіть словосполуку, яка не буде цілком поміщатися на одному рядку, наприклад: «Запобігання розбиттю групи слів» або інше. За допомогою установки На одному рядку (діалогове вікно Параметри шрифту - список Символи) розмістите слова цієї словосполуки в межах одного рядка.

8. Зсув базової лінії.

- Наберіть рядок: «Можна зміщувати базову лінію відносно стандартної позиції». Змістите базову лінію для окремих елементів, набраного рядка, як показано на мал. 2. Для чого використовуйте рядок введення базової лінії і відповідні кнопки налаштування розташовані в правому нижньому кутку палітри, що Управляє, або пункт Зсув базової лінії у внутрішньому вікні Додаткові параметри шрифту, що відкривається командою Інші з діалогового вікна Параметри шрифту.


Мал. 2 Зсув базової лінії
8. Індекси.

- Наберіть декілька чисел з надиндексами і підіндексами. Для завдання потрібному символу атрибуту надиндекс або підіндекс використовуйте список Позиція в діалоговому вікні Параметри шрифту або відповідні кнопки форматування символів, помічені маленькою буквою S і трикутною стрілкою, розташовані на панелі, що Управляє.

- Зміните налаштування деяких індексів, використовуючи вкладене діалогове вікно Додаткові параметри шрифту (Параметри шрифту - кнопка Інші)

Схожі:

Уроку: узагальнити та систематизувати знання про типи мовлення опис
Методи і прийоми: бесіда, метод передбачення, гронування, робота в парах, творча робота, самостійна робота
Самостійна робота (реферат)
Самостійна робота (реферат) готується за допомогою текстового процесору MS WORD 2010 у вигляді файлу типу. DOCX та за допомогою процесору...
Уроку з предмету «Людина і світ» на тему: «Молодіжна субкультура в сучасній Україні»
Робота гуртка в рамках проекту "Самостійна робота учнів як форма організації навчання"
УРОК 47 Тема: Практична робота на побудову та вимірювання кутів (Самостійна робота №12.)
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА ТОЧКА. ПРЯМА. ВІДРІЗОК. ПРОМІНЬ. ЛАМАНА. КУТ
Самостійна робота Політична карта світу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Самостійна робота над курсом передбачає послідовне вивчення зазначених тем семінарів
Лекції
Під час засвоєння курсу передбачається систематична самостійна робота студентів за комп’ютерами
САМОСТІЙНА РОБОТА №5
Відкрийте файл текст1 лр5, що містить декілька зв'язаних між собою текстових блоків
1. Початок зоряного шляху
Орієнтовні скорочення ПЗ – практичне завдання, СПР – самостійна пошукова робота, ХП – художній проект
Самостійна робота №10 Прямокутний паралелепіпед і його об'єм Варіант 1
Обчислити об'єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорів­нюють 25 м, 42 м і 16 м
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка