В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Скачати 137.07 Kb.
НазваВ УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Дата30.03.2013
Розмір137.07 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Інформатика > Диплом
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Проблема створення системи підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами засобами післядипломної педагогічної овіти є актуальною в даний час.

Метою організації підготовки педкадрів до роботи з обдарованими є створення системи спеціальної підготовки кадрів шляхом набуття ними теоретичних знань і практичного досвіду, технологічної та методичної підготовленості до забезпечення оптимального рівня навченості, вихованості і розвитку обдарованих школярів.

Завдання підготовки вчителя до роботи з обдарованими полягає в підготовці за новітніми технологіями педагогічних кадрів до роботи з обдарованими з урахуванням рівня підготовленості, компетентності та особистих потреб педагога.

Кінцевим результатом підготовки повинен стати достатній рівень готовності педкадрів до роботи з обдарованими.
Система професійної підготовки педагогічних працівників до роботи з обдарованими учнямиКурсова підготовка в ОІППО

Науково-дослідницька лабораторія «Творча обдарованість»

Міжкурсова підготовкаКурсова підготовка в ОІППО
Лекції

Семінари

Психологічні тренінги

Практичні заняття

Спецкурс «Педагогіка обдарованих»

Курсові проекти

КонсультаціїНауково-дослідницька лабораторія «Творча обдарованість»
Науково-дослідницька робота в філіалах лабораторії (10)

Науково-методичне забезпечення експериментальної роботи (видавнича діяльність)

Конференції

(обласні, регіональні, всеукраїнські)Тема дослідження «Підготовка вчителя до виявлення і підтримки обдарованої дитини в системі післядипломної освіти»

Метою дослідження лабораторії є пошук оптимальних шляхів підвищення професійної компетентності педагогів з питань творчої обдарованості та формування компонентів готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми.

Об'єкт дослідження – організація науково- методичної з педкадрами, навчальними закладами, методичними кабінетами районних (міських) відділів (управлінь) освіти та інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Предметом дослідження є виявлення чинників, які впливають на формування компонентів готовності вчителя до діагностики, навчання, виховання, й розвитку обдарованої дитини.


Науково-методична робота в міжкурсовий період


Кабінет роботи з обдарованими учнями ОІППО
Семінари для методистівРМК (НМЦ), що відповідають за організацію роботи з обдарованими учнями

Обласна Школа пофесійної адаптації молодого педагога до роботи з обдарованими школярами

Обласні конференції

«Круглі столи»

Інструктивно-методичні наради

Видавнича діяльність

Обласний опорний заклад

Вивчення педагогічного досвіду

Моніторинг роботи з обдарованими учнями

Вивчення стану роботи з обдарованими учнями та надання методичної допомогиМетодичні служби відділів (управлінь) освіти
 • Психолого-педагогічні семінари

 • Проблемні семінари

 • Семінари-практикуми

 • Рефлексивний практикум

 • Тренінги

 • Школи адаптації молодого педагога

 • Школи професійної майстерності

 • Творчі лабораторії

 • Творчі групи

 • Опорні школи (на базі закладів для роботи з обдарованими учнями)
 • Консультпункти (на базі закладів для роботи з обдарованими учнями)

 • Наставництво (на базі закладів для роботи з обдарованими учнями)

 • Стажування

 • Методичні сесії

 • Конференції

 • Педагогічні читання

 • Круглі столи

 • Педагогічні конкурси

 • Виставки


Алгоритм діяльності

методиста щодо організації системи методичної роботи


1


Мета методичної роботи: формування готовності педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми
2


Узагальнення та аналіз інформації. Формулювання висновківна основі:


Аналізу нормативно-правової бази

Вимог до навчання і виховання обдарованих. Моніторингу роботи з обдарованими учнями

Рівня проф-компетентності педпрацівників

та готовності до здійснення інноваційної діяльності

Результативності методичної роботи за попередній період3

Визначення актуальних проблем та встановлення їх пріоритетів
4

Прийняття рішення щодо відбору актуальних проблем
5

Аналіз рівня реалізації визначених проблем та пошук необхідної інформації


джерела інформації:

Психолого-педагогічна наука

Педагогічний досвід6

Обговорення напрацьованого. Визначення конкретного плану дій та вимог до системи роботи з педагогічними працівниками на наступний період (ініціативна група)


7


Визначення тематики змісту методичної роботи, її джерел та пріоритетів
8


Визначення основних форм та методів методичної роботи
9


Планування системи методичноїроботи на рік: цілі, завдання, зміст та форми реалізації, місце та періодичність проведення.10

Організаційно-методичне забезпечення функціонування системи методичної роботи

МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ


ПІДГОТОВЧИЙ
ЕТАП


ОСНОВНИЙ
ЕТАП
ЗАКЛЮЧНИЙ

ЕТАПДІАГНОСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРАКТИЧНА

ДІЯЛЬНІСТЬ

ЕКСПЕРТНА

ДІЯЛЬНІСТЬ

КОНСТРУК

ТИВНА

ДІЯЛЬНІСТЬ

ЕКСПЕРТНА

ДІЯЛЬНІСТЬ
Аналіз стану навчально-виховного

процесу

Виявлення і відбір ПД

Вивчення потреб учителів у нових педагогічних ідеях, їх професійної компетентності
Визначення змісту впровадження педагогічних ідей

Визначення перспективних програмно-цільових задач впровадження

Планування процесу впровадження педагогічних ідей
Оцінка результатів діагностики і самодіагностики

Оцінка виявленого досвіду
Теоретичне моделювання досвіду на основі визначеної педагогічної ідеї

Формування у вчителів ПД на базі моделі

Розповсюдження сформованого ПД

Впровадження досвіду у масову практику
Оцінка змоделюваного досвіду

Оцінка ефективності

впровадження ПДЕТАПИ І МЕТОДИ ПОШИРЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ПД
ІНФОРМАЦІЯ
Усна Друкована Наочна

- семінари; - експрес-бюлетні; - стаціонарні та

- педчитання; - брошури; пересувні методичні

- конференції; - оригінальні друковані виставки;

- робота творчої групи, матеріали вчителя - відеотеки

ШПД; носія досвіду;

- радіо - преса


ПРАКТИЧНИЙ ПОКАЗ


 • відкриті уроки;

- педагогічні практикуми
ВПРОВАДЖЕННЯ
- рекомендації;

- створення науково-методичного забезпечення

впровадження;

 • контроль за впровадженнямБЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПД
ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
1.Прийняття рішення про проведення експертизи.

2.Створення експертної групи.

3.Складання плану вивчення ПД.
ОСНОВНИЙ ЕТАП- ЕТАП РОБОТИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ
1.Визначення процедур експертизи.

2. Розробка системи критеріїв і їх показників для оцінки досвіду.

3.Експертна оцінка важливості критеріїв і їх показників.
ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

1.Аналіз результатів експертизи.

2.Прийняття рішення за підсумками експертизи.


КРИТЕРІЇ ПД


КРИТЕРІЇ

ПОКАЗНИКИ
Новизна

і

прогресивність

- відкриття нових форм, методів, способів педагогічної діяльності;

- вихід за межі відомого в науці та масовій практиці;

- творча реалізація в досвіді теоретичних концепцій та ідей;

- творче впровадження нових форм, методів, способів педагогічної діяльності з урахуванням місцевих умов;

- раціоналізація окремих сторін педагогічної діяльності;

- оптимальна організація педагогічної діяльності, яка є зразком для широкого загалу педагогів.Результативність

і

дієвість

- наявність в учнів стійкої мотивації до навчання;

- високий рівень розвитку мислення і здібностей учнів;

- вихованість учнів, сформованість морально-духовних якостей;

- оптимальність у досягненні високих результатів.


Стабільність

і

повторюваність

- перевірка часом (функціонування досвіду протягом 3-4 і більше років);

- можливість його застосування іншими педагогами.


Перспективність

- наявність тенденцій до саморозвитку;

- доступність для наслідування.


АНОТАЦІЯ

Тема досвіду
Автор досвіду: короткі дані про автора.
Адреса досвіду
Термін вивчення
Актуальність досвіду. Аргументація необхідності його вивчення і поширення. Вид досвіду за характером новизни – раціоналізаторський чи новаторський. Виокремити лише автору властиві підходи щодо реалізації змісту навчання чи виховання, застосування модифікованих форм і методів, що дають високі результати.
Провідна педагогічна ідея досвіду. Необхідно виділити головне, найбільш суттєве в досвіді, виходячи з прогнозованого результату його впровадження, а саме: які позитивні зміни в удосконаленні навчально-виховного процесу, навчальних досягненнях, вихованості та розвитку учнів очікуються.
Технологія досвіду. Цей компонент структури узагальненого матеріалу повинен розкрити характерні для педагога форми, методи, прийоми роботи, основні педагогічні чи управлінські операції, способи удосконалення того чи іншого виду діяльності.
Результативність досвіду. Розкрити вплив характерної для вчителя системи організації навчально-виховного процесу.
Рекомендована література за проблемою досвіду.
Додатки. Дидактичні матеріали, відеозаписи.


1

2

3
V. Керівництво виявленням, вивченням та узагальненням педагогічного досвіду

1

Визначення цілей та завдань.

Основні знання:

 1. Сутність та критерії педагогічного досвіду.

 2. Планування вивчення педагогічного досвіду.

 3. Методика вивчення педагогічного досвіду.

 4. Узагальнення та оформлення педагогічного досвіду.

2

Оцінювання готовності методистів.

3

Поповнення картотеки кабінету про адреси можливого педагогічного досвіду.

4

Попереднє оцінювання можливого педагогічного досвіду.

5

Планування вивчення.

5.1

Визначення об’єктів для вивчення.
5.2

Розробка плану-програми вивчення та узагальнення педагогічного досвіду.

 1. Використання педагогічного досвіду в системі методичної роботи.


Основні вміння:

 1. Визначити та попередньо оцінювати педагогічний досвід.

 2. Планувати та організовувати вивчення.

 3. Узагальнювати та оформляти педагогічний досвід.

 4. Визначати та реалізовувати шляхи пропаганди та впровадження педагогічного досвіду.

6

Узагальнення та оформлення педагогічного досвіду.

7

Контроль за процесом.

8

Оцінювання результативності.

9

Визначення основних шляхів пропаганди та впровадження педагогічного досвіду.


Модель роботи загальноосвітнього навчального закладу з обдарованими учнями
Блоки

Освітній

Науково-дослідницький

Форми учнівської взаємодії

Супроводу і підтримки

Моніторинг

(внутрішній і зовнішній)

Співробітництво

Індивідуальне навчання

Групові форми навчання

Додаткова освіта

 • факультативи, курси за вибором;

 • гуртки

 • Очно-заочні школи


Самоосвіта

Наукові учнівські товариства

Дослідницькі та пошукові експедиції

Наукові екскурсії, практики

Літні профільні школи

Олімпіади


Турніри
Конкурси


Наукові змагання
Конференції

Психолого-педагогічна підтримка учнів
Методичне,

ресурсно-інформаційне і матеріально-технічне забезпечення
Заохочення переможців

Якість основних умов освітнього процесу

 • управління освітнім процесом;

 • науково-методичної роботи;

 • кадрового забезпечення;

 • матеріально-фінансового та інформаційно-ресурсного забезпечення;

 • діагностика особистісних параметрів учня;

 • стану здоров’я школярів


Якість реалізації освітнього процесу

 • зміст освітнього процесу;

 • стан викладання;

 • навчальна діяльність учнів


Якість результатів освітнього процесу

 • навчальних досягнень учнів (КВ – реалізація творчого потенціалу особистості);

 • володіння процедурами творчої діяльності;

 • вихованості;

 • розвитку особистості

Із вищими навчальними закладами, науковими установами
Із промисловими підприємствами

Із культурно-просвітницькими закладами
Із громадськими організаціямиСхожі:

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Конференція відбудеться 27–28 березня 2014 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (вул. Івана...
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕДУКАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ...
Анотація: у статті проаналізовано окремі аспекти професійно-педагогічної едукації вчителя початкових класів. Уточнено змістові характеристики...
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної...
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
КОРОТКИЙ НАРИС ІСТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
П. В. Осколов, В. Ф. Федорак, Н.І. Черкач Короткий нарис історії Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти....
Особливості педагогічного спілкування в системі післядипломної освіти
Стаття присвячена проблемі педагогічної комунікації в системі післядипломної освіти. Подається теоретичне обгрунтування сутності,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститути післядипломної педагогічної освіти
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
Підготовка кадрів до здійснення наукової та дослідно-експериментальної...
Ня, розвиток спроможності на наукових засадах самостійно вирішувати поточні шкільні проблеми. Необхідність виконання вищезазначених...
Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Хмельницький обласний інститут пiслядипломної педагогічної освiти оголошує обласну заочну олiмпiаду з зарубiжної лiтератури для учнiв...
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка