"Електричний струм в різних середовищах" 9-й клас Учитель фізики Канівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Канівської міської ради Черкаської області Бобро Тетяна Михайлівна


Назва"Електричний струм в різних середовищах" 9-й клас Учитель фізики Канівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Канівської міської ради Черкаської області Бобро Тетяна Михайлівна
Дата27.03.2013
Розмір80.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Організація проектної діяльності на уроках фізики

"Електричний струм в різних середовищах" 9-й клас

Учитель фізики Канівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4

Канівської міської ради Черкаської області

Бобро Тетяна Михайлівна

У зв'язку із зростанням інформаційного потоку виникає необхідність навчання учнів працювати з великими об'ємами інформації. При цьому необхідно навчитися відбирати потрібну (для певної мети) інформацію з різних джерел; аналізувати її; систематизувати і узагальнювати отримані дані відповідно до поставленого пізнавального завдання; виявляти проблеми в різних областях знання, в навколишній дійсності; висувати обгрунтовані гіпотези їх рішення; ставити експерименти; робити аргументовані висновки, вибудовувати систему доказів; статистично обробляти дані, отримані досвідченою і експериментальною перевірками; працювати в колективі, вирішуючи пізнавальні, творчі завдання в співпраці, виконуючи при цьому різні соціальні ролі; володіти мистецтвом і культурою комунікації.

Метод проектів дозволяє вирішувати завдання формування і розвитку усіх перерахованих вище інтелектуальних умінь. Усім цим умінням необхідно навчати, для чого і використовується метод навчання у співпраці.

Я випробувала метод проектів на уроках фізики в 9-му класі по темі "Електричний струм в різних середовищах". На здійснення цього проекту я відвела 4 години. Враховувала я і те, що на інформатиці діти придбали необхідні уміння роботи з комп’ютером, а також навчилися створювати презентації.

Класифікація проекту: інформаційний, природничонауковий, груповий, короткостроковий.

Обладнання: вакуумні і напівпровідникові прилади, прилад для демонстрації струму в газах, провідники, комп'ютер, мультимедійний проектор, екран.

Час роботи: чотири уроки.

Групи: з пяти-шести учасників, за бажанням.

Завдання для груп: самостійно вивчити по підручнику, додатковій літературі та Інтернету тему: " Електричний струм у середовищі", підготувати виступ, що супроводжується демонстрацією і (чи) комп'ютерною презентацією.

Цілі роботи:

- пізнавальні: вивчити особливості протікання струму в різних середовищах; познайомитися з надпровідністю, плазмою; вивчити пристрій і принцип дії вакуумних і напівпровідникових приладів; ознайомитися із застосуванням різних пристроїв, заснованих на протіканні електричного струму в якому-небудь середовищі;

- розвивальні: розвивати пізнавальні інтереси; формувати уміння планувати роботу і орієнтуватися в інформаційному просторі; удосконалювати уміння порівнювати, аналізувати навчальний матеріал при складанні узагальнюючих таблиць; формувати навички проводити дослідження і уміння виступати перед аудиторією, захищаючи свою роботу; удосконалювати навички самостійної роботи;

- виховні: створити мотивацію до навчання; встановлювати зв'язок з життєвим досвідом; формувати вміння працювати в колективі, співпрацювати.

Хід роботи:

Урок 1.

Після оголошення теми "Електричний струм у різних середовищах" учитель пояснює учням, що вони по групах працюватимуть над проектом: самостійно вивчать струм у середовищі, а потім поділяться своїми знаннями з однокласниками. Учні за бажанням розділяються на 4 групи (метали, напівпровідники, рідини, гази). Пропонується обдумати, що вони повинні дізнатися по своїй темі, які питання їм належить висвітлити у своїй презентації. Для цього згадують визначення електричного струму, умови його існування і спільно перераховують усі середовища, в яких може протікати струм. Проводиться жеребкування, яке і розподілить назву теми, що вивчається, кожною групою. Обговорюється питання про наявність носіїв струму в середовищі, про спосіб їх утворення та поведінку. За допомогою мозкового штурму всі разом вибудовують план вивчення теми:

План вивчення теми:

1. Носії струму і спосіб їх утворення.

2. Поведінка носіїв струму за відсутності та за наявності електричного поля.

3. Залежність сили струму від напруги в цьому середовищі (вольт-амперна характеристика).

4. Залежність провідності від температури та інших умов.

5. Особливості протікання струму в цьому середовищі.

6. Закони, що описують протікання струму.

7. Застосування струму в цьому середовищі в побуті, науці та техніці.

Всі разом вирішують, які "фахівці" мають бути присутніми в групі. Пропонується виділити в групі інформаторів, що проводять пошук за різними джерелами, аналітиків, що систематизують інформацію, презентаційну групу, яка готуватиме комп'ютерну презентацію, та керівника - координатора усіх робіт, якому допомагає учитель. Потім кожна група учнів розподіляє обов'язки між собою. У час, що залишився, учні вивчають матеріал по підручнику. Групам даються питання для самоперевірки, відповіді на них вони повинні будуть дати на 4 -му підсумковому уроці.

Урок 2.

До цього уроку члени групи вже самостійно, по підручнику, вивчили свою тему, знайшли додаткову інформацію та принесли її на урок. Тепер вони спільно систематизують інформацію, обговорюють пункти плану, розробляють ідею презентації. Учні обмірковують які досліди вони могли б продемонструвати, консультуються з учителем. Це може бути, наприклад: пояснення роботи лампи денного світла; створення міні- стенду, що складається з вакуумних і напівпровідникових приладів (краще без корпусів); демонстрація зміни опору металів при нагріванні; технічне застосування електролізу та інші. Учням повідомляються критерії, по яких оцінюватиметься їх робота. При цьому враховується повнота використаної інформації, різноманітність джерел; творчий та аналітичний підхід до роботи; створення інтересу до свого захисту у однокласників; наявність демонстрації; якість презентації; уміння працювати в колективі; загальне враження.

Урок 3.

На цей урок учні приходять з матеріалами для комп'ютерних презентацій. Учитель працює з кожною групою біля комп'ютера, а також допомагає в підготовці проведення дослідів. На цьому ж уроці учні отримують "шапку" таблиці, яку заповнюватимуть по ходу виступу своїх однокласників, їм рекомендується по ходу свого захисту виділяти дані, які учні усіх груп заноситимуть у таблицю.

Урок 4.

Це святковий урок-презентація. На захист кожній групі дається 5-7 хв. Після захисту промовці відповідають на питання активних слухачів, можна використовувати питання для самоконтролю. Потім, за планом, має бути аналіз таблиці: порівняти вольтамперні характеристики, виділити переваги і недоліки, наприклад, напівпровідникових і вакуумних приладів і так далі. У класі обговорюються виступи груп, даються їм оцінки в балах по критеріях, які раніше були обумовлені.

Доповнення 1. Питання для самоконтролю:

Електричний струм в металах


 • Яку провідність мають метали?

 • Чим це пояснюється?

 • Залежність опору металевих провідників від температури.

 • Надпровідність.


Електричний струм в газах


 • Як можна зробити повітря провідником?

 • Рекомбінація газу.

 • Що таке газовий розряд?

 • Несамостійний розряд в газах.

 • Самостійний розряд в газах.

 • Вольтамперна характеристика газового розряду.

 • Види самостійних розрядів в газах.

 • Плазма.
Електричний струм у напівпровідниках


 • Які речовини належать до напівпровідників?

 • Чисті напівпровідники.

 • Напівпровідники з домішками.

 • У яких приладах використовується залежність опору напівпровідника від температури та освітленості?

 • Як утворюється р- n -перехід? Застосування р- n -переходу. Електричні властивості р- n -переходу.
Електричний струм в рідинах


 • Які речовини належать до електролітів?

 • Електролітична дисоціація.

 • Пояснення провідності електролітів.

 • Що таке електроліз? Як він відбувається?

 • Залежність опору електролітів від температури.

 • Пояснення формули закону електролізу.

 • Що таке електрохімічний еквівалент речовини?

 • Застосування електролізу.Таблиця № 1. Електричний струм у різних середовищах

Метали

Напівпровідники

Газ

Рідина
1.Носії заряду
2.Спосіб утворення носіїв заряду
3.Вольт-амперна характеристика
4.Залежність від температури
5.Особливості протікання струму у середовищі
6.Застосування
Підсумки уроку:

- учні зробили висновки щодо доцільності виконання даного проекту;

- проаналізували проблеми, які виникали при його виконанні;

- заповнили діагностичні карти групи, в яких виставили оцінки

своїй та іншим групам;

- провели рефлексію.

Використана література.

1. Шарко В.Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект / Посібник для вчителів і студентів. – К., 2005. – 220 с.

2. Дворецкая А.В. Основные типы компьютерных средств обучения // Школьные технологии. – 2004. – №3. – С. 187-188.

3.Голубченко М.- Проектна діяльність у школі- К.: Шкільний світ, 2007.

4.Журнал -Відкритий урок – К.: Плеяда. – січень – 2008.

Схожі:

Вчитель математики Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Канівської міської ради Черкаської області
Використання презентацій при вивченні фізики у середній школі
Канівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Канівської міської ради Черкаської області
10-й (11-й) клас ЕТИКА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Г. Р. Уперенко, методист методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області; С....
СТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи...
Ити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням...
Половинкинська ЗОШ І-ІІІ ступенів управління освіти, молоді та спорту Старобільської РДА
«Електричний струм». Розвивати логічне мислення дітей, практичні навички розв'язування задач, вміння працювати в групах. Виховувати...
Чорна В.І., учитель історії Канівської ЗОШ І – ІІІ ступенів №3 Апробація...
Тивність, низька лабільність, тривожність з однієї сторони та інформаційна мобільність, бажання новизни та нестандартності з іншої....
Касперович Тетяна Володимирівна
Касперович Тетяна Володимирівна,спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель,учитель початкових класів Дебальцівської...
Тема : ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
...
Підвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи
Чабан Л. П., заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №34 Черкаської міської ради
Овсієнко Наталія Іванівна, вчитель хімії, Черкаської загальноосвітньої...
Контрольна робота з теми: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка