Використання презентацій при вивченні фізики у середній школі


Скачати 95.52 Kb.
НазваВикористання презентацій при вивченні фізики у середній школі
Дата15.05.2013
Розмір95.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Канівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Канівської міської ради Черкаської області

Використання презентацій при вивченні фізики у середній школі


Автор: Бобро Тетяна Михайлівна,

вчитель фізики Канівської

ЗОШ І-ІІІ ступенів №4

м. Канів

2012

ВСТУП

Інформаційні технології розглядаються як потужний засіб навчання, що здатний значно підвищити його ефективність. Під інформаційними технологіями розуміємо технології переробки, передачі, поширення та надання інформації за допомогою комп’ютерів. Апаратні та програмні засоби, необхідні для реалізації цих технологій, називають засобами нових інформаційних технологій (НІТ). Проблемами використання інформаційних технологій у процесі навчання переймається велика кількість науковців та педагогів. Разом з тим у системі освіти є ще багато невирішених проблем, пов’язаних з розробкою методики застосування НІТ у процесі навчання. Зокрема, існує проблема недостатнього дидактичного супроводу процессу викладання фізики з використанням інформаційних технологій у середній школі. Створення і застосування на уроках електронних презентацій сьогодні вельми актуально, як і розробка загальних методичних принципів для них.

Саме тому метою мого дослідження було обрано питання раціонального використання електронних презентацій при навчанні фізики учнів загальноосвітньої школи.

Мета обумовила постановку наступних завдань:

1) проаналізувати можливості використання електронних презентацій при викладанні фізики;

2) виділити загальні правила їх використання.

Під електронною презентацією будемо розуміти логічно пов’язану послідовність слайдів, об’єднаних однією темою і загальними принципами оформлення. Електронну презентацію можна розглядати як дидактичний засіб навчання, мультимедійний проектор або інтерактивну дошку – як технічні засоби, що дозволяють показати презентацію в аудиторії. Електронну презентацію можна віднести і до електронних навчальних посібників, але тільки з обмовкою: електронні навчальні посібники – самостійні засоби навчання, а презентація – допоміжний засіб, використовуваний учителем на уроці, який потребує коментарів і доповнень.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Пошук розв’язку першого завдання дослідження виявив, що можливості використання електронних презентацій на уроках фізики недостатньо розкриті. Вважаю за можливе скористатися результатами дослідження Т.Н. Платонової, присвячені використанню електронних презентацій на уроках з хімії [2], в ході якого автор порівнює дидактичні можливості електронних презентацій із можливостями, що їх надають традиційні засоби навчання. Традиційними технічними і дидактичними засобами навчання можна вважати: кодоскоп, дошку, відеомагнітофон, таблиці, схеми, моделі, портрети вчених, слайди, а також фізичний експеримент. Зрозуміло, що застосування будь-якої візуальної інформації на уроці має позитивний ефект. Є уроки, на яких досить показу декількох паперових плакатів з таблицями або портретами вчених. У такому разі готувати презентацію як послідовність слайдів, напевно, недоцільно. Частіше учитель застосовує засоби наочності в комплексі. Але будь-які засоби навчання важливі не самі по собі, а тільки як засоби, що допомагають засвоїти зміст навчального матеріалу. Це означає, що урок з використанням таких засобів повинен бути звичним і зручним і для учнів, і для вчителя, не відволікати увагу учнів на зовнішнє оформлення, наприклад, на проектор, що затуляє частково екран, або на «декорації», які часто змінюються. Практично всі засоби навчання, окрім фізичного експерименту, можуть замінити слайди презентації. Якщо мета електронної презентації – заміна одного з названих засобів, наприклад, паперового плаката слайдом, то використання мультимедійної техніки в даному випадку не виправдане тими зусиллями, які учитель прикладає при підготовці до уроку. Якщо ж на уроці необхідно використовувати декілька перерахованих засобів в комплексі, якщо наявні таблиці, схеми, малюнки застаріли або не відповідають задуму учителя, то презентація – розумне сучасне вирішення питання. Її застосування доречне, зокрема, тому, що не відволікає увагу учнів на технічні паузи: вивішування плаката, увімкнення кодоскопа, відеомагнітофона і т.д. Необхідно оговорити, що позитивний ефект буде тільки в тому випадку, якщо презентація застосовується не епізодично, а систематично.

Можна виділити і позитивні, і негативні сторони застосування презентацій у порівнянні з використанням традиційних засобів навчання. Проаналізую деякі з них. Кодоскоп явно програє слайдам по барвистості і трудомісткості зображення інформації. Відеофільм може бути використаний і як самостійний засіб навчання, і як частина презентації. Разом з тим, в електронній презентації зручніше використовувати невеликі відеофрагменти (не більше 4-5 хв.). Відеофільм тривалістю 20-30 хв. краще включити в заняття окремо як основну частину його сценарію. Використовувати таблиці і схеми потрібно у невеликій кількості, переважно у вигляді плакатів, оскільки увага учнів сконцентрована на даних об’єктах. Якщо необхідно показати три плакати і більше, то їхня часта змінюваність і труднощі вивішування можуть бути віднесені до недоліків заняття, в цьому випадку перевагу можна віддати презентації. Учителі на уроках часто роздають картки із завданнями, тобто заздалегідь заготовлений роздатковий матеріал. Однозначно можна сказати, що їх використання дозволяє учням краще зосередитися, не переводити погляд із зошита на екран. Проектувати умову завдання слайдом на екран недоцільно, а ось показати зразок розв’язання або оформлення завдання – вельми логічно. Тести також не слід проектувати на екран, не можна і записувати тестові завдання на дошці. (У даному випадку не йдеться про індивідуальну роботу учня з комп’ютером). Основним інструментом учителя на занятті залишається і, напевно, назавжди залишиться класична дошка. Частину матеріалу, наприклад в процесі пояснення, можна перенести з дошки на слайди презентації. Але повністю скасувати дошку в навчальному закладі не можна, оскільки в цьому випадку втрачається живе спілкування учителя з учнями, він стає більшою мірою зовнішнім транслятором знань. Правда, роблячи записи на дошці, учитель теж може тільки констатувати факти, але при цьому все ж таки його позиція є активною, він вимушений вести діалог з учнями. Клацання миші робить учителя більш статичним, виховує якусь професійну лінь. Таким чином, не на кожному занятті застосування презентації доцільне.

Різні прийоми роботи з презентаціями допомагають реалізувати в ході заняття пояснювально-ілюстративний метод навчання (який є одним з найбільш економних способів передачі знань), репродуктивний метод, метод проблемного викладу навчального матеріалу, та ін. Такі ж методи, як евристичний (частково-пошуковий) та дослідницький, реалізувати за допомогою готових презентацій складно. Але саме ці методи навчання, за думкою дослідників [3], призвані формувати навички навчальної праці. Саме тому, я вважаю, важливою формою реалізації дослідницького методу при вивченні фізики є створення учнями навчальних проектів у вигляді електронних презентацій. Такий вид самостійної роботи практикується мною серед учнів-старшокласників. За результатами пошукової роботи учнів виявлено широкі можливості та найрізноманітнішу тематику для створення презентацій з фізики. У ході роботи над проектами група учнів(або окремі учні) отримують завдання на створення презентації (не більше 7-10 слайдів) і розробити до слайдів відповідні коментарі за певною темою. Можна запропонувати учням приблизно такі правила: 2-3 фотографії або малюнки на слайді, мінімальний текст на слайдах, основний текст, але також невеликого об’єму – в коментарі. Оформлення можна залишити на розсуд учня, але стиль краще обговорити наперед, особливо якщо учитель передбачає включити підготовлену презентацію в канву уроку. Ці вимоги не повинні бути жорсткими, вони можуть звучати тільки у вигляді рекомендацій, щоб не обмежувати ініціативу учнів. При виконанні таких завдань учні освоюють роботу з комп’ютером, причому в одній з найпоширеніших зараз програм – Power Point, вчаться вибирати головне, стисло виражати свою думку. Про результативність проведення такої роботи свідчать результати моніторингу мотивації учнів до навчальної діяльності. У класах, де практикується згаданий вид роботи, внутрішня мотивація учнів до вивчення фізики зросла на 7% порівняно з початком використання даної методики.

Розв’язок другого питання дослідження дозволив виділити деякі правила раціонального використання електронних презентацій при проведенні навчальних занять з фізики. Усе заняття, на мою думку, не повинно бути зав’язане на презентації. Слайди презентації можна використовувати при поясненні, закріпленні або створенні проблемної ситуації на уроці. Техніку необхідно встановити так, щоб вона не заважала вільному переміщенню учнів і вчителя, а також не виключала можливості роботи з дошкою. Напевно, ідеальний варіант – наявність в кабінеті інтерактивної дошки. Відбір матеріалу для презентації повинен відповідати принципам науковості, доступності, наочності.

Цілями використання презентації на уроці можуть бути:

- актуалізація знань;

- супровід пояснення нового матеріалу;

- первинне закріплення знань;

- узагальнення і систематизація знань.

Актуалізація знань частіше проходить як бесіда з учнями. Питання такої бесіди доцільно доповнити слайдами, але не у вигляді простого тексту. Вони можуть бути представлені як невеликий відеоряд, фотографії демонстраційних дослідів, проведених раніше, малюнки з підручника, що вимагають коментарів та ін. Для того, щоб учні краще пригадали вивчений матеріал, можна привести 1-2 слайди з попередньої презентації (якщо така була), причому їх оформлення не варто різко міняти під новий фон – так краще спрацьовує асоціативна пам’ять. На деяких слайдах можуть бути розміщені підказки до відповідей, але не самі відповіді, оскільки при цьому втрачається ефект значущості відповідей самих учнів, їх непередбачуваність, а бесіда піде в руслі «вгадай наступний слайд (відповідь)».

При поясненні нового матеріалу можливості самої презентацій і її оформлення найбільш широкі. Послідовність показу і логіка побудови слайдів залежать від змісту матеріалу, що вивчається, особливостей його сприйняття учнями, індивідуальності вчителя. Стиль може визначатися навіть взаєминами учителя і учнів, але деякі загальні правила все-таки можна виділити. По-перше, бажано не перенавантажувати слайди текстом. Для зменшення тексту можна прибрати ввідні слова і залишити лише короткі тези. По-друге, використовувані на слайдах ілюстрації повинні бути реалістичними, а їх масштаб обдумано наперед. Найбільш важливий матеріал, що вимагає обов’язкового засвоєння, доцільно виділити яскравіше, оригінальніше, це дозволяє включити асоціативну зорову пам’ять учнів. Навіть яскравий демонстраційний дослід, показаний один раз, без повторення, забувається в деталях, тому його можна повторити у вигляді фотографії, відеофрагменту, мультиплікаційної схеми. Тут слайди презентації незамінні. Не обов’язково все пояснення повинно супроводжуватися слайдами презентації. Учитель цілком може включити і експеримент, і записи на дошці, і показ моделей. При цьому на слайді презентації може залишитися тільки назва досліду або об’єкту, модель якого демонструється, або проектор може бути на якийсь час відключений (об’єктив закритий кришкою), щоб повністю сфокусувати увагу тільки на експерименті.

Первинне закріплення матеріалу звичайно проводять у вигляді бесіди або виконання завдань. У першому випадку матеріал, що пред’являється для питань, може бути оформлений на слайдах презентації. Можна запропонувати учням для повторення і подальшого самостійного коментування декілька слайдів презентації, що використовувалася при поясненні нового матеріалу, але це повинен бути найбільш значущий матеріал. При виконанні завдань переважно потрібно використовувати індивідуальні картки, а на слайді презентації показати правильне розв’язання. Важливо не перенавантажувати заняття дуже великою кількістю слайдів, не робити його монотонним і одноманітним.

Узагальненню і систематизації знань, як правило, присвячують окремий урок. Мені здається, що немає сенсу проводити його з використанням електронної презентації, якщо при вивченні узагальнюваної теми (звичайно не менше 5 уроків) цей вид наочності жодного разу не використовувався. У цьому випадку учні звертатимуть більше уваги на форму, а не на зміст уроку. У презентацію узагальнювального заняття можна включити схеми, таблиці, діаграми. Фрагменти використаних раніше слайдів презентації можна перегрупувати з метою проведення порівняння або аналізу матеріалу. Відеофрагменти, що демонструють застосування тих або інших вивчених об’єктів або їх розповсюдження в природі, пожвавлюють заняття і актуалізують знання учнів. Можна запропонувати учням підготувати до узагальнювального заняття невеликий звіт про домашній експеримент або захист міні-проекту по даній темі також з використанням слайдів презентації. Презентація, використовувана на уроці узагальнення, не обов’язково повинна відрізнятися стрункою логікою, вона може бути окремими наборами слайдів, які застосовувалися на попередніх уроках. У цьому випадку можна використовувати різні фони і елементи анімації, оскільки дана електронна презентація не є єдиною метою і включається в заняття з перервами.

Висновки

Таким чином, я вважаю, що в сучасних умовах комп’ютеризації освіти існує досить багато можливостей для використання такого виду ППЗ, як електронні презентації, під час викладання фізики. Більш того, створення учнями та оптимальне застосування електронних презентацій з фізики є доцільним, тому що являє собою важливу інтерактивну форму навчальної діяльності, яка сприяє розвитку творчості, внутрішньої мотивації до навчання, пізнавальної активності, формуванню самоосвітніх умінь учнів.

Використана література.

1. Дворецкая А.В. Основные типы компьютерных средств обучения // Школьные технологии. – 2004. – №3. – С. 187-188.

2. Платонова Т.Н. Об использовании электронной презентации на уроке // Химия в школе. – 2007. – №9. – С. 25-29.

3. Шарко В.Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект / Посібник для вчителів і студентів. – К., 2005. – 220 с.

Схожі:

Жук Ю. О. Використання засобів нових інформаційних технологій для...
Використання засобів нових інформаційних технологій для графічного репрезентування
Мета і задачі виробничої практики
Використовувати та поглиблювати знання х фізики, методики викладання фізики в середній загальноосвітній школі, педагогіки та психології...
Високий рівень матема­тичної підготовки набуває сьогодні особливої...
Дійсно, математика є опорним предметом при вивченні суміжних дисциплін (фізики, хімії, інформатики, біології, географії, еко­номіки,...
Інтегровані уроки як основний засіб підвищення мотивації учнів при...
Практичні основи проведення інтегрованих уроків під час вивченні математики у школі
Напівпровідників, а в 1998 р. – докторську дисертацію за спеціальністю...
Богдан Арсентійович Сусь, професор кафедри загальної і теоретичної фізики Національного технічного університету України "КПІ"
Навчально-методичне забезпечення вивчення фізики в 10-х класах загальноосвітніх...
За результатами Всеукраїнського конкурсу підручників для 10 класу Міністерством рекомендовано до використання у навчально-виховному...
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ...
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ
Конспект уроку узагальнення та систематизація знань учнів 7  класу...
АКЦЕНТУАЦІЯ ПРОЦЕСІВ КОНВЕРСІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ МОРФОЛОГІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 57
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ В СТАРШИХ КЛАСАХ
Одним із методів, що суттєво збагачує навчальний процес нашої сучасної школи, є метод навчальних проектів, використання якого змінює...
Розвиток правової культури учнів процес довготривалий і нелегкий,...
Долучати до проведення заходів з морально-етичного та правового виховання можна учнів середньої школи, бо саме це дає можливість...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка