Тема заняття: Фундаментальні закони хімії


НазваТема заняття: Фундаментальні закони хімії
Дата20.03.2013
Розмір28.6 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Химия > Закон
Дистанційні завдання з хімії
11 клас

Тема заняття: Фундаментальні закони хімії

Питання заняття та їх стислий зміст.

  1. Закон збереження маси й енергії.

Сумарна маса і енергія речовин, що вступила в реакцію, дорівнюють сумарній масі енергії речовин – продуктів реакції. Цей закон сформульований М.В.Ломоносовим для хімічний реакцій виконуються тільки умовно. Такий висновок випливає з рівняння Ейштейна: Е = с2 . m. Адже, маса повинна змінюватися, оскільки будь-які реакції супроводжуються енергетичними ефектами і зміна маси становить 10 -11 кг, але таку зміну маси речовин не фіксує жоден з відомих на сьогоднішній день прилад.

  1. Закон сталості складу.

Якісний і кількісний склад сполук з молекулярною будовою (це майже всі органічні сполуки, деякі оксиди, кислоти і прості речовини – неметали) не залежить від методу його одержання.

У випадку сполук з атомною й іонною будовою закон не виконується.

Речовини, для яких закон виконується, називають дальтоніками, а ті, для яких не виконується – бертоліди.

  1. Закон кратних відношень.

Якщо два елементи утворюють між собою кілька сполук з молекулярною будовою, то маси одного з елементів, що приходиться на однакову масу іншою, відносяться як невеликі цілі числа.

Література для використання

  1. Телещук В.С., Бедак О.І. Основи загальної хімії. – Львів: Світ. 2000. – с.18-48.

2. Глинка Н.Л. Общая химия. – Л.: Химия, 1988. – с.14-29

ПИТАННЯ ДО ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ

Розв’язати задачу

Який об’єм ацителену можна добути з 20 гр вапняку, що містить 20 % домішу.


ТЕМА 2. ОСНОВНІ ГАЗОВІ ЗАКОНИ, ЯКІ ВИКОРСИОВУЮТЬСЯ В ХІМІЇ

Питання заняття та їх стислий зміст

1. Закон Авогадро: у рівних об’ємах різних газів за однакових умов (Р,Т) міститься однакове число молекул. З цього закону можна одержати кілька наслідків:

- молярний об’єм газів (Vm) за однакових умов – величина постійна (за нормальних умов (н.у) [ T = 273 K, P = 101325 Па] Vm = 22,4 л/моль);

- відносна густина одного газу до іншого дорівнює відношенню їхніх молекулярних мас;

- мольні й об’ємні частки для суміші газів однакові.

Необхідно пам’ятати, що закон Авогадро і його наслідки виконуються тільки для ідеальних газів, у яких відсутні міжмолекулярні взаємодії і молекули не мають власного об’єму. Стан ідеального газу описується за допомогою трьох параметрів: тис, об’єм, температура.
2. Закон Гей-Люссака

Коли підчас хімічної реакції і вихідні речовини і продукти реакції мають газоподібний агрегатний стан, то об’єми цих речовин відносяться один до одного як прості цілі числа.

N2 + 3Н2 2 NH3

1 л 3 л 2 л
3. Об’єднаний газовий закон: P1V1/T1 = P2V2/T2

Якщо в об’єднаному газовому законі використовувати параметри нормальних умов для одного моля газу, то можна одержати універсальну газову постійну R. Рівняння Клапейрона-Менделєєва для будь-якої кількості речовин записується таким чином:

PV = vRT. Оскільки v = m/M, то в розгорнутому виді воно записується так:

PV = mRT/M.
Література

1. Пилипенко А.Г., Починок В.Я., Середа И.П. и др.. Справочник по элементарной химии. – Киев: Наук.думка, 1985. – С.5-15.

2. Глинка Н.Л. Общая химия. – Л.: Химия, 1988. – с.14-29.

ПИТАННЯ ДО ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ

Розв’язати задачу

1. Скільки молекул вміститься в 10 л хлору за н.у.

2. До 50 гр кальцій карбонату додали розчин, що містить 54,75 г HCL. Визначте маси речовин у розчині, що утворився, і об’єм газу, що виділився, (t = 270о С, Р = 0,7 атм.).

Схожі:

Уроках хімії. Тема: Повітря та його склад. Забруднення атмосфери
Розкрити взаємозв'язок хімії, людини, природи. Показати, що головною причиною забруднення природи є людина. Виховати думку, що знання...
Спарений урок хімії у 8 класі Підготувала Рибченко Людмила Василівна,...
Тема: Класифікація оксидів. Відношення оксидів до води. Способи добування оксидів
Причини низької успішності учнів з фізики. Шляхи підвищення мотивації навчання фізики
Фізика стала грати роль теоретичної бази сучасної техніки, багато галузей якої (електротехніка, радіотехніка, електроніка, ядерна...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з тактичної підготовки з начальницьким...
ТЕМА ЗАНЯТТЯ №2 : Гасіння пожеж на об’єктах елеваторно-складского господарства, млинових і комбікормових підприємствах
Тема уроку: Газові закони. Комп ’ ютерні презентації. Мета уроку:...
Закон Бойля- Маріотта. Добуток тиску даної маси газу об’єм, що його займає газ за сталої температури, є величиною сталою
Чи варто боятися Хімії?
Обидва вони характеризують незвичайно широкий діапазон застосування хімії: вона годує, одягає, лікує, будує, добуває корисні копалини,...
Тематика творчих робіт з хімії
Врахування психологічних особливостей учнів, як умова організації навчання з хімії
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2012-2013н р. Навчання хімії в 2012-2013
Навчання хімії в 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних...
ТЕСТИ З ХІМІЇ «РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА» ВАРІАНТ 1
Природні матеріали,які використовуються у виробництві промислових продуктів, називають
Тема уроку: Фотоефект. Закони фотоефекту. Мета уроку
Навчальна: активізувати знання про методи наукового пізнання природи; сформувати в учнів уявлення про фотоефект і вивчити його закони;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка