Причини низької успішності учнів з фізики. Шляхи підвищення мотивації навчання фізики


Скачати 40.91 Kb.
НазваПричини низької успішності учнів з фізики. Шляхи підвищення мотивації навчання фізики
Дата12.11.2013
Розмір40.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Причини низької успішності учнів з фізики.

Шляхи підвищення мотивації навчання фізики.
Спочатку ХХ століття фізика стала лідируючою галуззю знання в колі природничих наук. Фізика стала грати роль теоретичної бази сучасної техніки, багато галузей якої (електротехніка, радіотехніка, електроніка, ядерна енергетика і т.ін.) виникло на базі фізичних відкриттів. Фізика є теоретичною наукою, основи якої складають фундаментальні теорії, закони природи, наукові поняття.

В той же час фізика є експериментальною наукою – основою прикладних наук. На сучасному етапі розвитку ми спостерігаємо появу ряду наук, що відокремились від фізики, хімії та біології в самостійну галузь знань (квантова хімія, хімічна термодинаміка і кінетика, молекулярна біологія та ін.), а також проникненню методів фізики в хімію та біологію .

Багатоплановість, багато чисельність, ефективність застосування на практиці фізики робить абсурдним навіть питання: Для чого вивчати фізику ? Чи потрібно її вивчати всім ?

Звичайно, якщо підходити до навчання поживно, то можна назвати велику кількість професій, оволодіння якими або зовсім не потребує жодних знань з фізики, або потребує знання невеликої кількості примітивних понять і законів. Про фізику, як науку, як систему знань, при такому підході говорити не доводиться. По-видимому, такий чисто прагматичний підхід і є однією з причин низької зацікавленості в навчанні фізиці.

Але слід не забувати, що, як і будь-яке навчання, навчання фізиці переслідує загальні дидактичні цілі – навчання, виховання і розвиток учнів. Між цими цілями немає чіткої межі ні по змісту, ні по методам реалізації. В процесі навчання учні набувають знання і вміння, але одночасно іде процес їх виховання і розвитку.

Навчальні цілі можна сформулювати так:


 • ознайомлення з основами фізичної науки, її поняттями, законами, теоріями;
 • формування в свідомості учнів наукової картини світу;
 • оволодіння методами природно-наукового дослідження;
 • політехнічне навчання, озброєння практичними вміннями та підготовка учнів до суспільно-корисної праці.


Цілі навчання суттєво впливають на структуру курсу фізики і, тим самим, на стиль мислення, який ми формуємо у учнів. Якщо ми ставимо перед собою задачу повідомити учням деякий об’єм знань, то це можна зробити на чисто емпіричному рівні, що робить процес організації навчання легшим. Однак, при такому підході не буде досягнута мета виховання світогляду і розвиток мислення у учнів. Ці цілі виховання реалізуються при теоретичному рівні пізнання, який також сприяє більш глибокому вивченню основних фізичних понять і законів. Викладене вище ні в якому разі не повинно сприйматись як ігнорування експерименту в навчанні. Експеримент в сучасній науці є джерелом знань та критерієм істини. В навчанні фізиці він має важливе політехнічне значення, тому під час організації навчання вчителю потрібно поєднувати обидва підходи в навчанні фізиці, щоб вони гармонійно доповнювали один одного і сприяли повній реалізації цілей навчання.

Але тут вчитель повинен долати багато труднощів:


 • застаріла матеріальна база кабінету фізики не дозволяє повністю реалізовувати всі навчальні можливості фізичного експерименту і емпіричного (дослідного) підходу;
 • низький рівень розвитку теоретичного мислення учнів, що зумовлений недостатньо розвинутим рівнем роботи з навчальною літературою;
 • труднощі методичного характеру, що виникли останнім часом. Це неузгодженість питань, що вивчаються, загальних для математики і фізики, з часом, трактовкою, рядом понять, термінологією назв;
 • прагматичний підхід до навчання фізиці, розвиток якого останнім часом має місце навіть під час організації профільного навчання в старших класах;
 • низький рівень формування свідомих мотивів навчання.


Для того, щоб вказати шляхи підвищення мотивації навчання формування пізнавального інтересу до фізики, вкажемо умови їх формування, фактори, що визначають ті чи інші мотиви.

Мотив – це збуджувальні причини дій та вчинків. На мотив впливають потреби та інстинкти захоплення та емоції, установки, ідеали та інтереси. Мотиви навчання можуть бути різні:

 • виконання установки батьків на отримання освіти;

 • намагання бути не гіршим за інших;

 • отримання свідоцтва про середню загальну освіту;

 • намагання поступити по закінченню школи до вищого навчального закладу.


Більш високими мотивами є мотиви, в основі яких лежать пізнавальні інтереси.

Все вище сказане відноситься до елементів традиційного навчання.

У системі особистісно-зорієнтованого навчання під час формулювання мети увага акцентується на ставленні до знань, умінь, навичок, які використовуватимуться в сучасному та майбутньому, корелюються знання, уміння, навички та ставлення до знань. Мотивація навчання досягається через усвідомлення внеску даного заняття в цілісну систему вивчення розділу або всього курсу фізики, через активацію суб’єктивного досвіду учнів, створення сприятливих умов для проведення занять. Підсумовуючи, робимо висновок, з метою підвищення мотивації навчання фізики задача вчителя полягає в тому, щоб сформувати у учнів пізнавальний інтерес, переконання в необхідності отриманих знань.

Доповідь
Причини низької успішності учнів з фізики.

Шляхи підвищення мотивації навчання фізики.

вчителя фізики та астрономії

Первомайської І – ІІІ ст. ЗОШ №16

ім. Героя Радянського Союзу Я.М.Лобова

Первомайської міської ради

Миколаївської області

Яцури Олександра Степановича

Схожі:

Методика навчання фізики як наука. Методологія педагогічних досліджень
Актуальні проблеми методики навчання фізики Вступ. Методика навчання фізики як наука
Позакласний захід "Фізика навколо нас" Мета
Мета: знайомство учнів 5-6 класів з предметом фізики, стимуляція у них пізнавального інтересу до даного предмету, підвищення рівня...
Стимулювання мотивації педколективу
Вплив мотивації діяльності працівників як фактору успішності управлінської діяльності. Шляхи розвитку і реалізації творчої індивідуальності...
Напівпровідників, а в 1998 р. – докторську дисертацію за спеціальністю...
Богдан Арсентійович Сусь, професор кафедри загальної і теоретичної фізики Національного технічного університету України "КПІ"
ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІСТОРІЇ ФІЗИКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Анотація. В статті розглядаються проблеми реалізації принципу історизму в навчально-виховному процесі з фізики. Значну увагу приділено...
УРОК ФІЗИКИ У 9 КЛАСІ ЕЛЕКТРОЛІЗ. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЛІЗУ
МЕТА. Навчання: систематизувати й узагальнити знання учнів з теми «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів», закріпити...
Шляхи формування мотивації до навчання Потреби, мотиви, стимули
Проблема формування мотивації навчання завжди була актуальною в психолого-педагогічній літературі. Як відомо, зміст навчання, його...
З досвіду роботи Вчитель фізики,вищої категорії Великобілозерської...
Розділ Теоретичні основи системи роботи вчителя фізики з активізації пізнавальної діяльності учнів
Навчально-методичне забезпечення вивчення фізики в 10-х класах загальноосвітніх...
За результатами Всеукраїнського конкурсу підручників для 10 класу Міністерством рекомендовано до використання у навчально-виховному...
Програмно-нормативні засади навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладів
Их навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які визначено в листах Міністерства освіти і науки від 05. 03. 10 №1/9-143...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка