Що таке план розвитку школи?


Скачати 53.81 Kb.
НазваЩо таке план розвитку школи?
Дата19.10.2013
Розмір53.81 Kb.
ТипВопрос
bibl.com.ua > Географія > Вопрос
Що таке план розвитку школи? Навіщо потрібен план? Принципи створення плану.

План розвитку школи – всеосяжне узагальнене уявлення про головні пріоритети розвитку шкільної організації, вирішенню яких педагогічний колектив присвячує щонайменше 3 роки. Він визначає найбільш істотні ділянки та напрямки роботи, на які школа має витрачати свої матеріальні та інтелектуальні ресурси. План РШ дає можливість педагогічному колективу вийти на більш високий рівень організації навчально-виховного процесу. План РШ є спланований, педагогічно і економічно обґрунтований процес безперервного зростання та розвитку певної школи.

План розвитку школи – спланований, педагогічно і економічно обґрунтований процес безперервного зростання та розвитку певної школи.

Навіщо потрібен план розвитку школи?

 • Педагогічний колектив діє більш професійно та продуктивно, коли він розуміє цілі і усвідомлено планує свою діяльність на майбутнє.

 • Спільна діяльність педагогічного колективу над планом розвитку школи сприяє виробленню єдності, згуртованості та інших ознак колективу однодумців, що підвищує ефективність змін в школі, легше долається опір новому.

 • Процес планування допомагає школі обрати свої пріоритети.

 • Рівні можливості для учнів більш реальні в краще спланованому педагогічному процесі.

 • Ресурси можуть бути ефективно розподілені, коли весь колектив бере участь у створенні плану.

 • Планування діяльності, її наслідків та термінів виконання дає педколективу і кожному його членові виграш у часі, досягнення успіху та більшу впевненість у собі.

У створенні плану РШ мають брати участь: адміністратори, голова профкому, керівники методоб’єднань або інші вчителі, голова батьківського комітету, учні-старшокласники, бібліотекар.

Етапи створення плану РШ:

I етап - оцінка попередньої діяльності школи - де ми зараз? Необхідно провести неофіційні педагогічних спостережень, тестування вчителів, учнів, батьків, бесід з адміністрацією.

II етап - планування розвитку школи - де ми бажаємо бути через 3 - 5 років? Інформація про діяльність навчального закладу використовується для розробки плану РШ, визначення пріоритетів на наступні роки, створення для реалізації цілей системи завдань, проміжних цілей, заходів, термінів виконання, виконавців бажаних результатів. Розробка місії школи, чітке її формулювання є першим кроком для створення оптимальної стратегії управління навчальним закладом. Місія - це сенс існування, призначення (значення), покликання, реалізація замовлення (учнів, громади, суспільства).

Орієнтовні розділи плану розвитку школи:

 1. Блок адміністративних питань (цілі та завдання розвитку школи; мотивація необхідності розвитку школи; ресурси, необхідні для реалізації плану - бюджет, штати; яка підтримка необхідна школі з боку владних структур, органів освіти та ін. служб, яка допомога необхідна з боку консультантів, спеціалістів; контроль за реалізацією плану).

 2. Зміст навчального процесу (освітньої підготовки).

 3. Система оцінювання якості роботи учнів, окремих вчителів, педколективу в цілому.

 4. Шкільна культура і психологічний мікроклімат на основі співробітництва.

 5. Система заходів з фізичного і психічного розвитку та оздоровлення колективу школи (учнів і вчителів).

 6. Система оцінювання результатів реалізації плану РШ. До початку реалізації план РШ має бути обговорений у рай(міськ)відділі освіти, на педраді та затверджений на шкільній раді.

III етап - реалізація плану РШ - як краще рухатись у цьому напрямі? Етап трансформування написаного плану в дію, передбачає всі види діяльності, необхідні для виконання плану:

  • розробка документів (план розвитку школи, статут, навчальні плани і програми...);

  • організація відповідних консультацій спеціалістів;

  • придбання необхідних ресурсів за рахунок бюджету чи спонсорів;

  • проведення відповідного навчання педколективу;

  • надання повної інформації про план РШ вчителям, учням, батькам.

IV етап - оцінювання діяльності школи в ході реалізації плану РШ - як ми оцінюємо зміни, що здійснюємо? Передбачає аналіз та оцінку якості ходу впровадження плану розвитку школи та його наслідків. Оцінювання проводиться для внутрішкільного користування і його основні цілі: допомогти вчителям у плануванні та дати їм інформацію про те, що вже досягнуто.

Прогнози заспокоюють, захищають від випадковостей, висвітлюють реалії. Відповідно оцінити – це визначити перспективи розвитку, засоби, механізми досягнення кінцевої мети. Оцінювання – одна з форм управління, спрямованих на визначення перспектив розвитку. Зосередження на контрольній функції призводить до утвердження однобічного, досить звуженого погляду на школу.

Шлях до мети завжди можна зробити швидшим і легшим. Потрібно лише на кожному відрізку усувати все, що уповільнює рух і вводити те, що його прискорює. У цьому сенс щоденної практичної діяльності. Але, щоб усувати те, що заважає, і вводити те, що сприяє, потрібні знання, бажання, сили і час…

Для успішного прогнозування важливо мати об’єктивну картину розвитку процесів чи подій у минулому та опанувати методи формування зв’язку минулого з майбутнім. Необхідно враховувати критерії визначення ефективної роботи навчального закладу, а саме:

 • Досягнення стандартів.

 • Результативність (ЗНО, олімпіади, конкурси).

 • Працевлаштування учнів-випускників.

 • Здоров’я учнів, педагогічного колективу.

 • Вихованість.

 • Зв’язок з громадою, співпраця учні – батьки - вчителі.

 • Самодостатність (фінансування).

 • Креативність учнів, вчителів, керівництва.

 • Вміння показати себе.

 • Практичність знань, що дає школа.

Принципи, за якими створюється план розвитку школи:

вибірковості, що передбачає необхідність брати до уваги розміри школи, її оточення, можливості педагогічного колективу; зосереджуватися лише на 2-3 пріоритетах розвитку педагогічного процесу;

систематичності - складання плану розвитку школи за певними етапами: оцінка попередньої діяльності школи; планування та реалізація розвитку школи; оцінювання діяльності школи в ході реалізації плану розвитку школи;

безперервності - планування діяльності школи на значний період часу;

всеосяжності - включення до плану пріоритетів діяльності колективу школи, державних пріоритетів та зв’язків з соціальним, природним оточенням;

демократичності - усвідомлена участь всього педагогічного колективу у складанні, виконанні плану розвитку школи, регулярне інформування про хід реалізації плану.

Оцінювання, спрямоване на розвиток.

Ефективність роботи школи тісно взаємопов’язана з її удосконаленням. Для поліпшення роботи школи необхідно впроваджувати процеси і стратегії для підвищення якості на рівні школи та місцевого управління освіти.

«Систематичні, постійні зусилля, які покликані змінити умови навчання та інші відповідні внутрішні умови в одній чи більше школах для ефективного виконання освітніх завдань».

Пам’ятаємо, що:

По-перше, упровадження змін є насамперед упровадженням нових видів діяльності на рівні школи, а не прийняттям рішень про їх упровадження.

По-друге, поліпшення роботи школи — це ретельно спланований і керований процес, який відбувається упродовж декількох років; зміна — це процес, а не подія!

По-третє, дуже важко впроваджувати зміни в освіті — навіть в одному класі — без внесення змін у школу як організацію; потрібна співпраця вчителів та підтримка директора школи.

Отже, поліпшення роботи школи передбачає розвиток навчальної програми, посилення шкільної організації, процес навчання-викладання та підхід до оцінювання, спрямований на розвиток. Цей підхід зосереджується на процесі розширення можливостей школи впроваджувати зміни.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Оцінювання як поліпшення роботи школи. Робочі матеріали для тренінгу / Сиротенко Г. О., Мартинець О. М.. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 39 с.

 2. Планування розвитку школи. Робочі матеріали для тренінгу / Сиротенко Г. О., Мартинець О. М. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 44 с.

 3. «Школа майбутнього»: мрія, образ, проект… Робочі матеріали для тренінгу / Мартинець О. М.– Полтава : ПОІППО, 2008. –34 с.

 4. Електронні ресурси сайту проекту www.upper.org.ua.

Схожі:

Парадигма сталого розвитку. Історія розвитку концепції сталого розвитку
Таке тлумачення терміну розкритиковане Ґ. Дейлі і є не лише грубою помилкою, але і його профанацією
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ м. Луцька до 2020 року
Стратегічний план розвитку м. Луцька – це необхідність сьогодення. Не можна організовувати роботи по соціально-економічному розвитку,...
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ШКОЛИ ДЛЯ СЛІПИХ
Анотація. В статті аналізуються етапи становлення, розвитку та діяльності Львівської школи для сліпих дітей у період з 1851 року...
ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ У НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
В умовах диференціації старшої школи суттєво підвищується роль основної школи, яка забезпечує базу для подальшого розвитку загальної...
Методичний кабінет спеціальної загальноосвітньої школи для дітей...
Методичний кабінет спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з вадами розумового розвитку
РОЛЬ МАГІСТРАТУРИ У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
З’ясовано причини незатребуваності серед вчителів магістерської освіти як другої та як підвищення кваліфікації. Зроблено висновок...
СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація
Оціальна реклама”, висвітлено її значення у ствердженні соціальних норм, цінностей, моделей поведінки, вихованні гуманної, толерантної...
ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ «Інновація і дошкільне...
Провідна проблема: Інноваційна дошкільна освіта: досвід, проблеми та стратегія розвитку
Що таке конфлікт?
Мета. Навчити учнів усвідомлювати першопри­чини конфлікту, що таке конфлікт, наслідки конфліктів
ПЛАН РОБОТИ школи молодого педагога
Мета «Школи молодого педагога» – надати молодим вчителям методичну допомогу в розв’язанні першорядних проблем, подоланні труднощів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка