МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО Навчальний посібник (для студентів напрямку 1201 „Архітектура”)


НазваМАТЕРІАЛОЗНАВСТВО Навчальний посібник (для студентів напрямку 1201 „Архітектура”)
Сторінка4/19
Дата05.05.2013
Розмір2.31 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Група


Основні різновиди вад

Неправильність

росту

1.СучкиЗрослий твердий сучок.

Частково зрослий твердий сучок.

Незрослий сучок (випадаючий, твердий, пухкий, тютюновий. і ін.)

2. Вади форми стовбура

Кривизна. Ройка. .Закомелістість. .Збежистість.

3. Вади будови деревини.

Косошар. Закрученість. Завиток.

Крен. Внутрішня заболонь.

Стрижнева трубка. Подвійний стрижень. Пасинок.

4. Ненормальні відкладення.

Водошар. Засмолок. Смоляні кармашки.

Вплив механічних і фізичних факторів

5. Тріщини

Метик. Отлуп. Морозобоїна.

Тріщини усушки.

6. Рани

Механічне ушкодження.

Прорість. Сухобокість.

Дія грибків і комах

7. Ненормальні фарбування й гнилі

Внутрішні. Красина.

Плямистість. Помилкове ядро.

Внутрішня гнилизна.

Зовнішні. Хімічні фарбування.

Заболонні фарбування грибні.

Заболонна гнилизна. Мармур.

Зовнішня порохнява гнилизна.

8. Пошкодження комахами

Короїд. Червоточина.


Вологість. Волога в деревині перебуває в капілярному й гігроскопічному стані. Капілярна волога заповнює порожнини клітин, судин і міжклітинні простори й може складати до 200 % від ваги абсолютно сухого дерева. Волога в гігроскопічному стані перебуває в оболонках клітин у кількості до 30 %.

При висиханні вологи деревина спочатку втрачає капілярну вологу, а потім - гігроскопічну. Стан деревини, в якому відсутня капілярна волога й утримується тільки гігроскопічна, називають точкою насичення. Вологість, яку одержала деревина при тривалому знаходженні в повітряних умовах при постійній температурі повітря і його відносній вологості, називається рівноважною вологістю.

Вологість деревини, що зберігається в приміщенні при температурі й вологості повітря, можна визначити за діаграмою Н.Н. Чулицького. Стандартна вологість прийнята для деревини 12 %, тобто всі її властивості, які змінюються зі зміною вологості перераховують на стандартну й після цього роблять обґрунтування вибору виду деревини для тих чи інших цілей. Перерахування ведуть за формулою:

о12 = оw [1 + 0,01(1 – Ку)(12 – W)], (3.1.1)

де Ку – коефіцієнт об'ємної усушки;

W - вологість деревини в даний момент часу, визначена за діаграмою Н.Н.Чулицького, %.

R12 = Rw [1 + (W – 12)], (3.1.2)

де  - коефіцієнт зниження міцності при зволоженні на 1 %, становить: при стиску й вигині 0,04, а при розтягу 0,01;

R12, Rw – межі міцності деревини, відповідно при 12 % вологості й при вологості в момент випробування, МПа;

W - вологість деревини в момент випробування, %.
Усушка, розбухання і жолоблення

Усушка деревини зі зменшенням її лінійних розмірів й об’єму відбувається тільки при випарі гігроскопічної вологи, але не капілярної. При випарі гігроскопічної вологи відбувається лінійне скорочення і, навпаки, при поглинанні гігроскопічної вологи – розбухання. Усушка в різних напрямках неоднакова, і усадка, що відбувається при цьому, деревини в тангенціальному напрямку значно більша, ніж у радіальному. Ці розходження викликають жолоблення й розтріскування.

При всіх позитивних якостях деревини, як конструктивного, так і виробного матеріалу, її висока вологість значною мірою скорочує термін служби, вироби й конструкції втрачають раніше строку свої якості й вимагають ремонту, часткової або повної заміни. Підвищена вологість також утруднює обробку поверхні деревини й склеювання. Підвищена вологість погіршує технічні властивості деревини, створює умови для появи цільових та інших грибків.

Сушіння деревини

Сушіння деревини є захисним заходом проти гниття, забезпечує схоронність деревини, підвищує її міцність. Процес сушіння деревини полягає у видаленні з неї вологи шляхом випару. Цей процес протікає нерівномірно й складається з наступних етапів: на першому етапі випар вологи не відбувається, можливе навіть збільшення кількості вологи за рахунок конденсації її з навколишнього повітря на поверхні холодної деревини, на другому етапі відбувається інтенсивне видалення вільної вологи, третій етап - видалення з деревини зв'язаної вологи.

При сушінні деревини можуть з'явитися такі дефекти, як жолоблення, розтріскування, випадіння сучків, залишкові внутрішні напруження і неоднорідність вологості висушеного матеріалу.

Сушіння може бути природним (на складах) і штучним (у сушилах, гарячих рідинах, в полі високої частоти).

Для повітряного сушіння пиломатеріали укладають у штабелі із проміжками між рядами, які утворюють повітряні канали для руху повітря всередині штабелів. Строки такого сушіння залежать від кліматичної зони, в якій відбувається сушіння, від пори року, товщини пиломатеріалів, від породи й коливаються в межах від 10 до 60 днів.

Камерне сушіння, розповсюджене в лісовій промисловості, відбувається в сушильних камерах при температурі 70-80 оС. Цей метод не залежить від атмосферних і кліматичних умов, що дозволяє одержати матеріал з кінцевою вологістю до 6-10 %. Строки сушіння скорочуються до 3-6 доби.

Швидкісне сушіння в петролатумі (побічний продукт депарафінізації нафтових масел) триває всього 8-12 годин.

Захист деревини від гниття

Для боротьби з грибами, які руйнують деревину, застосовують спеціальні речовини – антисептики. Їх підрозділяють на дві групи: водорозчинні й нерозчинні.

До водорозчинних антисептиків відносяться фтористонатрієві, дінітрофенолят натрію й мідний купорос.

Фтористий натрій - тонкомолотий білий порошок, сильний антисептик, добре проникає в деревину, не має запаху, не горючий, не має шкідливого впливу на метал.

Антисептики на основі дінітрофенолу добре проникають у деревину й важко з неї вимиваються, але застосовувати їх без спеціальних хімічних добавок не можна, тому що вони отруйні й шкідливо діють на людину, викликаючи подразнення слизової оболонки.

Водонерозчинні антисептики бувають маслянисті й кристалічні.

Маслянисті антисептики у зв'язку з їхньою горючістю і неприємним запахом застосовують для антисептування дерев'яних конструкцій і частин, що перебувають у повітряних або ґрунтових умовах при постійній або періодичній дії атмосферної або ґрунтової вологи. До їхнього числа відносяться кам'яновугільне креозотове масло, що служить для просочення залізничних шпал, антраценове масло, сланцеве масло, смоли й дьоготь.

Позитивною якістю цих антисептиків є велика отруйність для грибів і стійкість проти вилуговування водою. Вони не послабляють механічних властивостей деревини й не викликають корозії металу. Їх недоліком є те, що масляна плівка на поверхні деревини перешкоджає її висиханню. Проникати в деревину вони можуть тільки при особливих способах просочення, причому просочена ними деревина не здатна приймати фарбування.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
ББК Ш 141. 14 9
...
ЗАГАЛЬНИЙ КУРС Рекомендовано Міністерством освіти і науки України...
Маляренко В. А. Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 287с з іл
ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного...
Практичний курс англійської мови (англійською та українською мовами). Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рекомендовано...
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Є. Тихомирова Зв’язки з громадськістю Рекомендовано Міністерством...
Посібник містить питання до самоконтролю та список літератури, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу
Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право: Навчальний посібник...

Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика
НАВЧАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ЗА ПРОГРАМОЮ ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА
№1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9
Навчальний посібник для студентів напрямів 100400 «Транспортні технології» і 050200 «Менеджмент організацій»
П. С. Дудик Комунікативно- стилістичні якості мовлення
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка