Індивідуальний план студента 4-го курсу стоматологічного факультету


Скачати 100.03 Kb.
НазваІндивідуальний план студента 4-го курсу стоматологічного факультету
Дата15.03.2013
Розмір100.03 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Міністерство охорони здоров´я

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Індивідуальний план студента 4-го курсу

стоматологічного факультету

(кафедра акушерства та гінекології)

Дисципліна – Акушерство
Десяток №_______ Група №________ Факультет_____________

П.І.Б.__________________________________________________

Строки навчання з «___»__________по «___»__________20 рр.

Завідуючий кафедрою

проф. Потапов Валентин Олександрович

Завуч кафедри

Демченко Тетяна Валентинівна

Змістовий модуль 1: Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Конкретні цілі:

1. Інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів, жіночого тазу.

2. Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів, післяпологового періоду та періоду новонародженості.

3. Виконувати обстеження вагітної, роділлі та породіллі, первинний огляд та туалет новонародженого.
Тема 1: «Організація акушерської допомоги. Предмет акушерства та гінекології. Фізіологія вагітності, пологів та післяпологового періоду. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія».

Форми контролю знань:

I. Опитування:

1. Структура акушерської допомоги в Україні.

2. Організація роботи в акушерських стаціонарах.

3. Надання акушерської допомоги вагітним на амбулаторному рівні.

4. Фізіологічні зміни в організмі жінки під час вагітності.

5. Методи обстеження вагітної.

6. Діагностика ранніх строків вагітності.

7. Зовнішнє та внутрішнє акушерське дослідження вагітності.

8. Акушерська термінологія.

9. Причини початку пологів. Регуляція пологової діяльності..

10. Біомеханізми пологів при передньому та задньому видах потиличного передлежання.

11. Клінічний перебіг пологів. Ведення пологів.

12 .Клініка післяпологового періоду.
II. Практичні навички:


 1. Зовнішнє акушерське дослідження вагітних, прийоми Леопольда, вимірювання розмірів таза, визначення справжньої кон’югати.

 2. Встановлення строку вагітності ( за даними анамнезу та об)єктивного дослідження).

 3. Визначення гестаційного віку плода і його маси. Визначення передбачуваного строку пологів.

 4. Ведення фізіологічних пологів.

 5. Надання акушерської допомоги в пологах та післяпологовому періоді.

 6. Оформлення медичної документації щодо надходження вагітної до стаціонару, в пологах та при виписуванні з пологового будинку.


Оцінка знань за учбовим елементом на практичному занятті:опитування

практичні навички

Разом10-7-5-0

10-8-5-0

20-15-10-0


Підпис викладача_______________

Змістовий модуль 2: Перинатологія. Фактори ризику перинатального періоду.

Конкретні цілі:

1. Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності,пологів,пов0язаних з порушеннями стану плода та новонародженого;

2. Планувати тактику ведення вагітності, пологів, пов)язаних з порушеннями стану плода та новонародженого;

3.Планувати та надавати акушерську допомогу при невідкладних станах,пов)язаних з порушеннями стану плода та новонародженого;

4. Виконувати необхідні медичні маніпуляції.

Тема 2: «Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Дистрес плода під час вагітності та пологів. Перинатальна охорона плода. Фармакотерапія в акушерстві. Фізіологія та патологія періоду новонародженості. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.
Форми контролю знань:
I. Опитування:

 1. Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода.

 2. Спадкові та вроджені захворювання плода. Діагностика, профілактика.

 3. Біопсія хоріону,кордоцентез. УЗД,амніоскопія,амніоцентез,цитогенетичні та біохімічні методи дослідження стану плода та інші методи дослідження фетоплацентарного комплексу. Роль медико-генетичних консультацій.

 4. Етіологія, патогенез, діагностика і лікування фетоплацентарної недостатності, дистресу плода,затримки розвитку плода.

5. Анатомо-фізіологічні особливості періоду новонародженості.

Догляд і годування новонароджених.

6. Патологія періоду новонародженості.

7. Асфіксія новонародженого.

Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.

8. Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичної етики та деонтології.
II. Практичні навички:


 1. Визначення стану новонародженого за шкалою Апгар.

 2. Первинний догляд за новонародженим.

 3. Розробляти алгоритм надання невідкладної допомоги при дистресі плода та асфіксії новонародженого.Оцінка знань за учбовим елементом на практичному занятті:опитування

практичні навички

Разом10-7-5-0

10-8-5-0

20-15-10-0

Підпис викладача____________________

Змістовий модуль 3: Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Конкретні цілі:

1. Ставити попередній діагноз та проводити диференційний діагноз при різних видах акушерської патології;

2. Планувати тактику ведення вагітності, пологів, післяпологового періоду при патології вагітності;

3. Планувати профілактичні та реабілітаційні заходи у разі різних видів акушерської патології;

4. Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних cтанах в акушерстві;

5. Виконувати необхідні медичні маніпуляції.
Тема 3: «Патологічний перебіг пологів. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. Невиношування та переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки. Проблеми вузького тазу,макросоміїта багатоплідної вагітності в акушерстві».
Форми контролю знань:


I. Опитування:

 1. Гестози: клініка,діагностика,лікування.

 2. Вагітність і пологи при тазовому передлежанні.

 3. Проблеми макросомії в акушерстві. Особливості перебігу пологів при макросомії.

 4. Вузький таз: класифікація, діагностика, особливості перебігу пологів.

 5. Особливості перебігу вагітності та пологів при багатоплідній вагітності.

 6. Невиношування та переношування вагітності:діагностика та лікування.

 7. Аномалії скоротливої діяльності матки: діагностика та методи корекції.


I. Практичні навички:

 1. Вміти визначити клінічну форму гестоза та ступінь його тяжкості.

 2. Надавати невідкладну допомогу при тяжких формах пре еклампсії та еклампсії.

 3. Вміти визначити початок самовільного аборту та передчасних пологів та надати першу допомогу.

Оцінка знань за учбовим елементом на практичному занятті:опитування

практич. навички

Разом20-17-12-0

20-17-13-0

40-34-25-0Підпис викладача__________________

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.
Тема 4: : «Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія та реанімація при кровотечі в акушерстві. Пологовий травматизм. . Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях. Невідкладні стани в акушерстві. Загальні відомості про акушерські операції.

Форми контролю знань:


I. Опитування:

1. Позаматкова вагітність.

2.Передлежанняплаценти.Етіологія.патогенез,класифікація,клініка,діагностика,особливості перебігу вагітності та пологів терапія.

3. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти, Етіологія,клініка,діагностика. Особливості ведення вагітності та пологів. Матка Кювелера.

4. Маткова кровотеча в послідовому і ранньому післяпологовому періоді. Порушення процесів відшарування плаценти. Гіпотонічна кровотеча. Коагулопатична кровотеча.

5. Шок. Термінальні стани в акушерстві Синдром дисемінованого внутрішньо судинного згортання крові. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві. Етіологія,класифікація,діагностика,клініка,лікування позаматкової вагітності.

6. Травматичні ушкодження вульви, піхви, промежини. Розрив шийки матки.

7. Розрив матки,етіологія, механізм виникнення, клінічна картина, лікування та профілактика.

8. Захворювання серцево-судинної системи і вагітність.

9. Ендокринні захворювання і вагітність.

10. Інфекційні захворювання та ТОRCH-інфекції у вагітних.

11. Кесарський розтин: показання, протипоказання, умови та знеболювання.

I. Практичні навички: 1. Розробляти алгоритми надання невідкладної допомоги при акушерській кровотечі.

 2. Вміти визначити об’єм крововтрати та ступінь шоку.

 3. Вміти проводити діагностику різних різних видів кровотеч в ранньому післяпологовому періоді.

 4. Вміти визначити показання до переривання вагітності при тяжких формах екстрагенітальної патології.

Оцінка знань за учбовим елементом на практичному занятті:
опитування

практич. навички

Разом20-18-12-0

20-17-13-0

40-35-25-0

Підпис викладача ___________________

Підсумковий модульний контроль.

I. Опитування.

II. Практичний навичок.
Оцінка за підсумковий модульний контроль модулю 1.

Опитування

Практичний навичок

Разом

40-35-25-0

40-35-25-0

80-70-50-0


СУМАРНІ БАЛИ МОДУЛЯ ЗА ВСІМА ВИДАМИ КОНТРОЛЮ

ТА РАНЖУВАННЯ ЗА СИСТЕМОЮ ЕСТS


Поточний модульний контроль

Підсумковий

модульний

контроль

Разом

120-99-70-0

80-70-50-0

200-169-120-0

Схожі:

Календарно-тематичний план практичних занять для студентів стоматологічного...
Календарно-тематичний план практичних занять для студентів стоматологічного факультету
ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА
В індивідуальному навчальному плані студента зазначаються нормативні навчальні дисципліни, навчальні дисципліни за вибором у межах...
ТЕМА І. Перша світова війна і революція (1914 1921 рр.)
ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (для студентів ІV курсу історичного факультету)
Для студентів – заочників 4 курсу факультету економіки і підприємництва
Розкла д весняної сесії 2011 2012 н р для студентів заочників 4 курсу факультету економіки і підприємництва
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
Схема студента. І. Процес навчання через Інтернет
Після цього відкривається персональна сторінка студента, на якій відображений його персональний навчальний план і відмітки про його...
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КОНСТИТУЦІЙНА ЮРИСДИКЦІЯ” для студентів...
Програма навчальної дисципліни “Конституційна юрисдикція” для студентів V курсу денного факультету / Уклад.: Ю. Г. Барабаш, В. П....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 з ОРГАНІЗАЦІЇ...
Схвалено цикловою методичною комісією фармацевтичного факультету і рекомендовано до друку (протокол №1 від 30 серпня 2012 р.)
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Основи культури мовлення: Методичні вказівки з курсу „Українська мова” для студентів І курсу економічного факультету / упор. Л. М. Кулакевич....
Перелік питань, що виносяться на іспит з курсу “Криміналістики” для...
Сучасна класифікація техніко-криміналістичних засобів криміналістики і методи їх використання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка