Верхняцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ліцей» Ковальська Ніна Яківна


НазваВерхняцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ліцей» Ковальська Ніна Яківна
Сторінка1/18
Дата24.02.2016
Розмір2.72 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Відділ освіти Христинівської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

Верхняцький навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - ліцей»

Ковальська Ніна Яківна

Пастух Тетяна Володимирівна

Денисюк Людмила Миколаївна

Ступак Ірина Миколаївна

Посібник

Обдаровані діти: виявлення,

навчання, розвитокСхвалено методичною радою Верхняцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-ліцей», протокол №3 від 30 січня 2012 р.
Зміст

Анотація ………………………………………………………………………… 3

Особливості роботи з обдарованими учнями ……………………………….. 4

Дитяча обдарованість її види, показники ……………………………………. 6

Типи обдарованості, які розпізнає педагог …………………………………… 14

Основні методи виявлення дитячої обдарованості …………………………… 19

Соціально – психологічні проблеми дитячої обдарованості ……………… 22

Модель випускника НВК ……………………………………………………… 31

Програма «Обдаровані діти» …………………………………………………… 36

Цільовий проект «Обдарованість» …………………………………………… 48

Механізм реалізації цільової програми «Обдаровані діти» ………………….. 54

План заходів щодо виконання цільової програми роботи з

обдарованою молоддю на 2011-2012 роки ……………………………………. 56

План роботи Верхняцького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 –ліцей»

з обдарованими дітьми на 2011 – 2012 н.р. ……………………………………. 58

Система пошуку, виявлення обдарованих дітей ……………………………… 61

Памятки щодо виявлення здібних та обдарованих ………………………….. 65

Система роботи з обдарованими ……………………………………………… 85

Структура роботи з обдарованими ………………………………………….. 86

Картка обдарованої дитини (пам’ятки) ………………………………………. 94

Наукове товариство учнів «Інтелект» ………………………………………… 95

Школа олімпійського резерву ………………………………………………… 135

Іміджеологічні показники діяльності НВК …………………………………… 139

Система стимулів в НВК ………………………………………………………. 140

Положення про проведення загальношкільного конкурсу «Учень року» ….. 143

Положення про проведення загальношкільного конкурсу «Зоряний дощ» … 145

Медіаосвіта учнів у НВК ………………………………………………………. 147

Міжнародне співробітництво …………………………………………………. 175

ТО «Відродження» …………………………………………………………….. 178

Накази …………………………………………………………………………… 187

Бібліографія ……………………………………………………………………... 202


Анотація
Обдаровані діти – цілий світ, цінна, але досить тендітна частина нашого суспільства. Учені різних країн працюють над пробле­мою обдарованості.

Зміст роботи з обдарованими дітьми включає ряд завдань, а саме: спри­яти розвитку кожної особистості, якомога раніше виявляти обдарування кожної дитини і максимально сприяти їхньому розвиткові.

Проблема виховання і розвитку здорової, гармонійно розвиненої особистості в усі часи була актуальною. Основним підходом у пошуку юних обдарувань варто визнати комплекс заходів: медичних, фізіологічних, психологічних, педагогічних, спрямова­них на вирішення цих завдань сім'єю і школою. Важливо використовувати різноманітні методи виявлення інтересів і здібностей дітей і надалі спосте­рігати за їхніми успіхами.

В посібнику розкриті певні аспекти виявлення, навчання, розвитку дитячої обдарованості.

Посібник допоможе в організації роботи з обдарованими дітьми.


Особливості роботи з обдарованими учнями

Завдання школи - підтримувати учня і розвинути його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності було реалізовано. Виявлення обдарованих дітей повинно починатися вже в початковій школі на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мовлення, пам'яті, логічного мислення.

Якими є обдаровані діти?

 • Мають вищі порівняно з більшістю учнів інтелектуальні здібності, потяг до навчання, творчі можливості;

 • Мають активну пізнавальну потребу, що домінує;

Відчувають радість від здобуття знань, розумової праці.
Які категорії обдарованих дітей можна визначити умовно?

 • Діти з надзвичайно високим загальним рівнем розумового розвитку (такі діти найчастіше зустрічаються в дошкільному й молодшому шкільному віці);

 • Діти з ознаками спеціальної розумової обдарованості - у певній галузі науки (підлітковий вік);

Учні, які не досягають через якість причини успіхів у навчанні, але мають яскраву пізнавальну активність, оригінальність психічного складу, неабиякі розумові резерви (частіше зустрічаються в старшому шкільному віці).

У навчальній діяльності робота з обдарованими дітьми ґрунтується на диференційованому підході, що сприяє розширенню й поглибленню освітнього простору предмета.

Мета роботи з обдарованими дітьми

 • Виявлення таких дітей.

 • Створення умов для їх оптимального розвитку

Завдання роботи з обдарованими дітьми

 • Розвиток цілісної картинки світу в уявлення дитини;

 • Розвиток творчого критичного й абстрактно-логічного мислення, здатностей розв'язувати проблеми;

 • Розвиток здатності самостійно навчатися та здійсеювати долсідницьку роботу;

 • Розвиток здатностей до самопізнання й саморозуміння, формування позитивної "Я - концепції".

За якими принципами будується робота з обдарованими дітьми?

 • Орієнтація на змагання, актуалізація лідерських можливостей учнів.

 • Орієнтація на потреби дитини.

 • Максимальне розширення кола інтересів.

 • Домінування розвивальних можливостей над інформаційною насиченістю.

Ускладнення змісту навчальної діяльності

Яким повинен бути вчитель у роботі з обдарованими дітьми?

 • Талановитим, здатним до експерементальної й творчої дфяльності.

 • Професійно грамотним.

 • Інтелегентним, моральним і ерудованим.

 • Володіти сучасними педагогічними технологіями.

 • Мати позитивну "Я - концепцію", бути цілеспрямованим, наполегливим, емоційно стабільним.

Умілим організатором навчально-виховного процесу, психологом

Що повинен уміти вчитель для роботи з обдарованими дітьми?

 • Збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст навчання.

 • Працювати диферційовано, здійснювати індивідуальний підхід і консультувати учнів.

 • Стимувювати пізнавальні здібності учнів.

 • Приймати зважені психолого-педагогічні рішення.

 • Аналізувати навчально-виховну діяльність - свою та класу.

 • Добирати й готувати матеріали для колективних творчих справ.

Дитяча обдарованість її види, показники

Учені з різних країн працюють над пробле­мою обдарованості. Біологи намагаються виді­лити ген геніальності, психологи і соціологи ви­находять тисячі тестів для визначення яскравих здібностей дітей. І все-таки поки що залишаєть­ся таємницею відповідь на запитання: чому одній людині вдається багато, а інша стає аут­сайдером.

Соціологи кажуть, що генії народжуються в епоху історичних зрушень. Відомо, що фран­цузька революція кінця XVIII ст. змінила євро­пейське життя. У світі з'явилися Наполеон, Гете, Гумбольт, Ротшильд, Бальзак, Бетховен, Гегель і ще багато талантів у всіх сферах життя. Деякі вчені вважають, що світові цивілізації жи­вуть за законами духовних ритмів. Вони малю­ють криву — синусоїду, і на її вершинах очіку­ють «урожаю» геніїв. Але варто поглянути пиль­ніше на життя тих, кого прийнято вважати тита­нами.

Люди відрізняються один від одного своїми здібностями.

Що ж таке здібності? Здібності являють со­бою синтез властивостей особистості, який за­безпечує успішне виконання діяльності й вияв­ляється у швидкості оволодіння знаннями, умі­ннями, навичками.

Здібності завжди виявляються в певній діяль­ності: в науці, мистецтві, навчанні. Одні люди здібні до математики, інші — до гуманітарних наук, треті — до живопису, музики трапляються і різносторонньо обдаровані люди, здібні до різних видів діяльності.

Виділяють два рівні розвитку здібностей: ре­продуктивний і продуктивний (творчий). Репро­дуктивний рівень розвитку здібностей характе­ризуються тим, що людина легко засвоює знан­ня, без особливих зусиль оволодіває новою діяльністю. Досягаючи високих результатів в діяль­ності, вона, однак, не вносить у неї нічого ново­го, діє за сталим зразком. Продуктивний (твор­чий) рівень розвитку здібностей характеризуєть­ся тим, що людина винаходить, раціоналізує, творить у процесі діяльності.

Здібності не можна розглядати поза розвит­ком: у процесі діяльності з набуттям досвіду, знань, умінь людина може перейти від репро­дуктивного рівня здібностей до творчого. Іноді це відбувається настільки швидко і несподіва­но, що викликає здивування в оточуючих.

Найвищий рівень розвитку здібностей — та­лант і геній. Досягнення талановитих людей зав­жди мають величезне суспільно-історичне значення для життя багатьох поколінь. Геній відкриває нову епоху, створює новий напрям у науці, мистецтві, виробництві. Талант творить у межах висунутих ідей, що визначили напрям. Вчені підрахували, що за всю історію розвит­ку людства було не більш ніж 400 геніїв, тобто тільки один геній на кожне десятиріччя життя суспільства. Підраховано й імовірність появи здібних людей: у 10 % людей спостерігаються здібності вищі від середніх, 2 % можна віднести до талантів, а 0,05 % — до геніїв.

Крім рівнів, виділяють здібності за їх спря­мованістю. Розрізнюють загальні і спеціальні здібності, а також здібності до практичної діяль­ності. Під загальними мають на увазі розумові здібності. Це система інтелектуальних власти­востей особистості, що забезпечує успішність оволодіння знаннями.

Спеціальні здібності дозволяють людині до­сягнути значних успіхів у певних видах діяльності: в математиці, літературній творчості, му­зиці. Спеціальні здібності дітей батьки, як пра­вило, помічають набагато раніше, ніж загальні, які найбільш повно можуть розкритися в про­цесі навчання в школі. Те, що дитина добре ма­лює, грає на музичному інструменті, намагаєть­ся відтворити мелодії, складає вірші, впадає в око швидше, ніж високий рівень інтелекту, що потребує, крім природної основи, достатнього багажу знань.

У радянській психології, передусім у працях С.Рубінштейна і Б.Теплова зроблено спробудати класифікацію понять «здібності», «обдаро­ваність» і «талант» за єдиною основою — успіш­ністю діяльності.

Здібності розглядаються як індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну людину від іншої, від яких залежить можливість успіху діяльності, а обдарованість — як якісно своєрідне поєднання здібностей (індивідуаль­но-психологічних особливостей), від якої також залежить можливість успіху в діяльності.

Іноді здібності вважають природженими, «даними від природи». Однак науковий аналіз показує, що природженими можуть бути лише задатки, а здібності є ре­зультатом розвитку задатків.

Задатки — природжені анатомо-фізіологічні особливості орга­нізму. До них належать передусім особливості будови головного мозку, органів чуттів і руху, влас­тивості нервової системи, якими організм наділений від наро­дження. Задатки являють собою лише можливості і передумови розвитку здібностей, але ще не гарантують, не зумовлюють по­яви і розвитку здібностей. Вини­каючи на основі задатків, здібності розвиваються в процесі і під впливом діяльності, яка по­требує від людини певних здібно­стей. Поза діяльністю ніякі здібності розвиватися не можуть. Жодна людина, якими б задат­ками вона не володіла, не може стати талановитим математиком, музикантом або художником, не займаючись багато і наполегливо відповідною діяльністю.

Здібності розрізнюються за якістю, широ­тою, своєрідністю їх поєднання і ступенем роз­витку.

Якість здібностей визначається тією діяль­ністю, умовою успішного виконання якої вони є. Про людину звичайно кажуть не просто, що вона здібна, а до чого здібна, тобто вказують якість її здібностей. За якістю здібності поділяються на математичні, технічні, художні, літературні, му­зичні, організаторські, спортивні тощо.

За широтою здібності поділяються на за­гальні і спеціальні.

До спеціальних здібностей належать, на­приклад, музичний слух, музична пам'ять і по­чуття ритму в музиканта, педагогічний такт у вчителя. Загальні здібності необхідні для вико­нання різних видів діяльності. Наприклад, така здібність, як спостережливість, потрібна і худож­нику, і письменнику, і лікареві, і педагогу; організаторські здібності, розподіл уваги, кри­тичність і глибина розуму, хороша зорова пам'­ять, творча уява властиві людям багатьох про­фесій. Ці здібності й прийнято називати загаль­ними. Загальною і водночас основною здібністю людини є аналітико-синтетична здібність. Зав­дяки їй людина розрізняє окремі предмети або явища в складному їх комплексі, виділяє голов­не, характерне, типове, вловлює суть явища, об'єднує виділені моменти в новому комплексі і створює щось нове, оригінальне.

Ніяка окрема здібність не може бути достат­ньою для успішного виконання діяльності. Тре­ба, щоб у людини було багато здібностей. По­єднання здібностей, необхідних для успішного виконання діяльності, називається обдарованіс­тю.

Як і окремі здібності, обдарованість може бути спеціальною (до конкретної діяльності) або загальною (до різних видів діяльності). Обдарованість — це свого роду міра генетична і досвідом обумовлених можливостей людини при­стосуватися до життя. Основні функції обда­рованості — максимальне пристосування до світу, оточення, знаходження рішення у всіх випадках, коли є нові проблеми, що потребують саме творчого підходу.

Спеціальна обдарованість характеризується наявністю в суб'єкта можливостей, що чітко пе­реносяться зовні (що виявляється в діяль­ності), — думок, навичок і знань, що конкрет­но реалізуються, виявляються через функціо­нування стратегій планування і розв'язання проблем.

Складові обдарованості:

 • біофізіологічні, анатомо-фізіологічні за­датки;

 • сенсорно-перцептивні блоки, що характе­ризуються підвищеною чутливістю;

 • інтелектуальні й розумові можливості, що дозволяють оцінювати нові ситуації і вирішува­ти нові проблеми;

 • емоційно-вольові структури, що зумовлюють тривалі домінантні орієнтації і їх штучне підтримання;

 • високий рівень продукування нових об­разів, фантазія, уява.

А.Матюшкін, спираючись на роботи багатьох дослідників, розробив синтетичну структуру творчої обдарованості:

 • домінуюча роль пізнавальної мотивації;

 • дослідницька творча активність, що вира­жається у виявленні нового, постановці і розв'я­занні проблеми;

 • можливість досягнення оригінальних рішень;

 • можливість прогнозування і передбачення;

 • здібності до створення ідеальних еталонів.

О.Моляко визначив у системі творчого потен­ціалу такі складові:

 • задатки, схильності, що виявляються в підвищеній чутливості, вибірковості, перевагах, а також у динамічності психічних процесів;

 • інтереси, їх спрямованість, частота й сис­тематичність їх вияву, домінування пізнаваль­них інтересів;

 • допитливість, прагнення до створення но­вого, схильність до вирішення й пошуку про­блем;

 • швидкість у засвоєнні нової інформації,
  утворення асоціативних масивів;

 • схильність до постійного порівняння, зіставлення, вироблення еталонів для наступного відбору;

 • вияв загального інтелекту - розуміння, швидкість оцінок і вибору шляху вирішення,
  адекватність дій;

 • емоційна забарвленість окремих процесів,
  емоційне ставлення, вплив почуттів на суб'єк­тивне оцінювання, вибір;

 • наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, працьовитість, систематичність у роботі, сміливе прийняття рішень;

 • творчість - уміння комбінувати, знаходи­ти аналоги, реконструювати; схильність до зміни варіантів, економічність у рішеннях, раціональне використання коштів, часу;

 • інтуїтивізм - схильність до над швидких оцінок, рішень, прогнозів;

 • порівняно швидке оволодіння уміннями, навичками, прийомами, оволодіння технікою роботи, ремісничою майстерністю;

 • здатність робити особистісні стратегії й тактики у розв'язанні загальних і спеціальних нових проблем, задач, пошук виходу із склад­них, нестандартних, екстремальних ситуацій.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Верхняцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ...
Схвалено методичною радою Верхняцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-ліцей», протокол №3...
Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: «Загальноосвітня...
Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Хмельницької області
Українське ополчення 1812 року
Місце навчання Артемівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів №11 ім. Артема багатопрофільний ліцей»Артемівської...
Назва навчального закладу
Боярський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Лисянської районної ради...
Новожиттівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний...
Пізнай свій край…себе, свій рід, свій нарід, свою землю — і ти побачиш свій шлях у життя…
Величко Юлія Григорівна вчитель історії та правознавства
Богодухівський навчально виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Чорнобаївської районної...
Шполянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ...
Метою проведення запропонованих диктантів є систематичне повторення всього раніше вивченого матеріалу. Запитання підібрано так, щоб...
МОРИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС „ Дошкільний навчальний заклад...
Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня спеціалізована сільськогосподарська школа
6 клас Декоративно-прикладне мистецтво. Символізм української вишивки. Диво рушника
Бубнівсько-Слобідський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Золотоніської...
Драбівський навчально-виховний комплекс „ загальноосвітня школа І...
Тема. Вплив філософії насолоди і краси на духовний світ людини (суд над героєм роману О. Вайльда „Портрет Доріана Грея”)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка