Лекція-тренінг «типізація конфліктів»


Скачати 69.15 Kb.
НазваЛекція-тренінг «типізація конфліктів»
Дата23.02.2016
Розмір69.15 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Фізика > Лекція
Лекція-тренінг «типізація конфліктів »
Мета: допомогти учасникам тренінгу усвідомити місце конфліктів у міжособистісних відносинах та їх види, з метою попередження насильства та жорстокого поводження різновіковими учасниками соціуму, вчити педагогів працювати в групах та набувати практики колективної діяльності у виробленні рішень.

Очікуваний результат: наприкінці тренінгу педагоги мають:

 • Вчитися правильно себе поводити при визначенні конфліктів у колективі.

 • Навчитися проявляти конфліктогени спілкування.

 • Виділяти види конфліктів.

Цільова аудиторія: (учасники тренінгу): педагоги, учні старших класів

Запрошені: (спостерігачі): викладачі УДПУ імені Павла Тичини, представники соціальної служби

Кількість учасників тренінгу: 12 осіб.

Тривалість тренінгу: 1 год. 45 хв.

Форми і методи проведення: інформаційне повідомлення, мультимедійна презентація, «мозковий штурм», групові дискусії.

Обладнання та матеріали: екран, дошка з демонстраційним матеріалом, мультимедіа, 3 столи різного кольору, бейджики трьох кольорів, на столах: маркери, стікери, листи ватману, роздатковий матеріал з теми «Насильство», нормативні документи з охорони прав дитини.
План
1. Відеолекторій.

2.Основні поняття.

3.Фази розвитку конфлікту.

4.Види та типи конфліктів.

5. Основні методи вирішення конфлікту.

Поняття конфлікту та його види

 1. Основні поняття

Презентація «Поняття про конфлікт»

Конфлікт – це відсутність згоди і наступне зіткнення між двома і більше сторонами, особами, групами або силами.

Конфлікт – це широке поняття. Воно має місце як в природі, так і в суспільстві і є основною рушійною силою будь-якого розвитку (єдність і боротьба протилежностей).

Але для того, щоб конфлікт проявився, необхідна конфліктна ситуація.

Конфліктна ситуація – це взаємодія конфліктуючих сторін, викликана інцидентом чи приводом. Конфліктна ситуація запускається приводом. При цьому привід – це зовнішня, добре усвідомлювана причина конфлікту. Привід виступає у вигляді вимог і претензій.

Інцидент – це збіг обставин, що є приводом для конфлікту.

Причини конфлікту – це приховані інтереси і побоювання учасників, часто неусвідомлювані. Причини конфлікту не завжди виявляються в конфліктній ситуації.

Причини конфліктів – це глибинне утворення, що розкриває джерела виникнення конфліктів і їх мотиви. На поверхні лежить привід, що виступає у вигляді вимог (« Я хочу, щоб ти…», «Ти повинен…»). Це побутовий рівень конфлікту. Під ним знаходяться інтереси і побоювання, що утворюють другий рівень конфлікту, - соціальний. І, нарешті, самий глибинний шар – мотиви досягнення і уникнення – являє собою третій рівень конфлікту – психологічний.

Тренер малює схему

Привід. Вимоги Побутовий рівень

Інтереси та боязнь Соціальний рівень
Мотиви досягнення Психологічний рівень

та уникнення

Третій рівень – це базовий рівень конфлікту. Якщо конфлікт вирішується на цьому рівні, задовольняється мотив або потреба.
Фази розвитку конфлікту

Динаміка конфлікту знаходить своє відображення у фазах розвитку конфлікту.

До настання конфлікту представники його сторін ідентифікуються в єдине «Ми»-емоційне злиття. На першій фазі розвитку конфлікту наступає емоціональне віддалення між суб’єктами конфлікту. Вони починають бачити в протилежній стороні більше мінусів, ніж плюсів. Система набуває форму диполя з протилежно зарядженими полюсами.

Друга стадія розвитку конфлікту – поляризація – характеризується наростанням протилежних тенденцій, виникненням почуття небезпеки, втратою довіри, високою напруженістю відносин. Це вже не одна система – це два утворення з протилежними зарядами, готовими в будь-який момент розрядитися.

На третій стадії розвитку конфлікту відбувається зіткнення сторін конфлікту, що призводить до спаду напруги (розрядки).

Схематично це можна представити так:


Ми


-злиття


я + +/- ти
І

 • емоційне віддалення+Я+

+

-

-Ти-

- -

-ІІ - -

 • поляризація
Ти

Я
ІІІ

 • зіткнення


В другій і третій фазі розвитку конфлікту суб’єкти конфлікту (сторони конфлікту) вже не можуть самі вирішити цей конфлікт і потребують допомоги посередника.

Спад напруги не призводить до вирішення конфлікту. Важливо пам’ятати, що фази конфлікту можуть повторятися циклічно. Після фази зіткнення знову може наступити фаза віддалення 2-го циклу з проходженням фаз поляризації і зіткнення, потім може початися 3-й цикл і т.д. При цьому можливості вирішення конфлікту в кожному наступному циклі знижуються.
2. Види конфліктів

2.1. За результатом: продуктивний і деструктивний.

Продуктивне спілкування керує конфліктом, воно гнучке. Продуктивне спілкування призводить до вирішення конфлікту і переводить відносини на новий рівень (прогрес, розвиток).

Непродуктивне (деструктивне, конфліктне) спілкування – це спілкування по жорсткому сценарію, що призводить до зациклювання. Конфлікт при цьому не вирішується.

Перший стиль спілкування призводить до пошуку спільних рішень для виходу з конфліктної ситуації; другий стиль спілкування призводить до пошуку винних, новим образам і новим конфліктам і, в результаті, до руйнування відносин. Все це може бути представленим у вигляді схеми:


Конфлікт


Конфліктна ситуаціяСпілкування деструктивне

Спілкування продуктивне


Пошук винного

Відповідальність


Пошук рішення
Зациклення конфлікту


Домовленість


2.2. Діловий (структурний) і емоційний (психологічний).
Дві великі групи представляють конфлікти ділові (структурні) і емоційні (психологічні).

Якщо конфліктні взаємодії між сторонами виявляються байдужими до об’єкту конфлікту і тримаються тільки на мотиві, то такі конфлікти є емоційними. До емоційних конфліктів можна віднести всі конфлікти, викликані почуттям антипатії чи ворожості. Особливість емоційних конфліктів полягає в тому, що в них ціль і об’єкт конфлікту формуються відносинами, що склалися.

Емоційним конфліктам можна протиставити ділові конфлікти, в яких ціль і об’єкт взаємодії є мотивом конфлікту.

В емоційному конфлікті можливі тільки два виходи: роз’єднання сторін конфлікту чи повна психологічна перебудова всіх учасників конфлікту.

Ділові конфлікти можуть бути вирішені організаційними (структурними) методами.
2.3. Типи емоційних конфліктів.

Презентація «Типи конфліктів»

Емоційні конфлікти можуть підрозділятися на наступні типи:

 • внутрішньоособистісний;

 • міжособистісний;

 • особистісно-груповий;

 • міжгруповий.


Внутрішньоособистісний конфлікт є одним із найскладніших

психологічних конфліктів. Це конфлікт в психічній реальності особистості, що являє собою зіткнення її протилежно направлених мотивів (потреб, інтересів, цінностей, цілей, ідеалів).

В міжособистісних конфліктах проходить протиборство людей безпосередньо, тут і тепер, на основі зіткнення їх особистих мотивів.

Конфлікт між особистістю і групою виникає в середовищі групових взаємовідносин. Суб’єктами в ньому, з одного боку, виступає особистість, а з іншого – група. Конфліктна взаємодія відбувається на основі зіткнення особистісних і групових мотивів. Причини таких конфліктів безпосередньо пов’язані з місцем індивіда в групі, яке характеризується поняттям «позиція», «статус», «внутрішня установка», «роль», «групові норми».

В міжгруповому конфлікті сторонами в протиборстві виступають групи. В основі протиборства лежить зіткнення групових мотивів (інтересів, цінностей, цілей).

Питання для самоперевірки:

  1. Зробіть загальний висновок по темі.


Список використаних джерел:


 1. Ємельяненко Л.М. Конфліктологія / Л.М. Ємельяненко. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/764/21/

 2. Вітенко І.С. Основи психології / І.С. Вітенко. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1151051337344/psihologiya/psihologichni_osoblivosti_upravlinnya_konfliktom

 3. Основи соціального партнерства. Методи управління конфліктами. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/4104/86/

 4. Організаційні конфлікти: основні види, причини виникнення та шляхи подолання (інформаційно-смисловий компонент технології). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-7601.html

 5. Конспект лекцій «Основи менеджменту». Управління конфліктами. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://library.if.ua/book/3/388.html

 6. Лебедєва О. Управління конфліктами на основі розуміння цілей учасників колективного проектування / О. Лебедєва. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/12595

Схожі:

1. Виберіть відповідь, яка визначає Ваше ставлення до конфліктів у педагогічному колективі
А. Конфліктів не повинно бути, тому що і адміністрація, і вчителі прагнуть усунути все, що веде до конфліктів
3. ТИПОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ КОНФЛІКТІВ Частина ІІ
Мета лекції: познайомити студентів з особливостями масових і міжнародних конфліктів
Урок тренінг. Тема уроку: Сонце. Сонячна система
...
Формування позитивної Я-концепції учнів, як спосіб профілактики конфліктів...
Думайте про дитину справедливо і не буде конфліктів. Вміння попередити конфлікт одна з основних частин педагогічної мудрості вчителя....
Закон України
Цей Закон визначає правові і організаційні засади функціонування системи заходів по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів)...
Лекція 7 8
Лекція 7 Українська революція і пошук її зовнішньополітичних орієнтацій. Початки дипломатичної діяльності УНР. (4 год.)
ЛЕКЦІЯ 3
Лекція: Поняття предмета права промислової власності, коло та характеристика однорідних суспільних відносин
Лекція з курсу «Прикладні програми (Електронні таблиці Excel)»
Лекція Робота з фінансовими функціями. Створення, редагування і форматування графіків і діаграм (2 год.)
Лекція Державна мова мова професійного спілкування
Евфемізм і перифраз у професійному спілкуванні Лекція Риторика і мистецтво презентації
Лекція №1
Лекція № Поняття культури. Античність – джерело європейської культури (2 год.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка