Питання до заліку : B. Show. Pygmalion (translation) Theme, Message, Plot (exposition, complication, climax, denouement). Умови заліку


Скачати 49.54 Kb.
НазваПитання до заліку : B. Show. Pygmalion (translation) Theme, Message, Plot (exposition, complication, climax, denouement). Умови заліку
Дата15.05.2013
Розмір49.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
 1. Загальна характеристика:


Факультет : Гуманітарний

Кафедра іноземних мов та перекладу

Дисципліна: Перекладацький аналіз художнього тексту

Індекс групи : РП

Семестр : VIII

Заключна форма контролю : залік

Кількість модулів: 2

Викладач: Міхно Н.А.

Укладач електронної версії: Міхно Н.А.
 1. Питання до заліку :


B. Show. Pygmalion (translation)

Theme, Message, Plot (exposition, complication, climax, denouement).

 1. Умови заліку :


Студент повинен володіти теоретичним матеріалом і вміти застосовувати його практично в самостійній роботі.
 1. Завдання для самостійного опрацювання :


Перекладацький аналіз твору сучасного англомовного письменника (індивідуально).
 1. Рекомендовані навчальні джерела :

  1. Обовязкова та додаткова література


 1. Т.А. Казакова. Translation techniques, 2002г. Санкт-Петербург.

 2. МУ по переводу для студентов-переводчиков. М., 2000. (Михно Н.А.)

 3. Тексты для аналитического чтения. М., 2000 (Михно Н.А., Серафимова Е.В.)

 4. Жаркова Е.М. Эквивалентность, адекватность перевода, 2002г.

 5. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика, М., МО, 1974г.
  1. Відео, аудіо та електронні засоби


Електронна версія вимог до заліку по Перекладацькому аналізу художнього тексту.
 1. Урахування рейтингу :


 1. Пропонується наступна схема видів поточних контролів:

 1. Відвідування занять- 10%

 2. Письмові види КСРС – 40%

 3. Усні види КСРС -40%

 4. Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість - 10%


Поняття, що використовуються : ОБ- отримані бали- сума балів, що іх студент реально отримав за поточний період

М- максимально можлива сума балів за поточний період
Наприклад, при навчальному навантаженні 18 годин на семестр викладач може вивести бали за такою схемою:

 1. Відвідування занять- 10%- ОБ1 (отримані бали № 1)
100%

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

90-80%

1,4

Прогнозований залік- автомат

79-60%

1 бал

пропонується провести ретельне опитування студента за питаннями, наведеними у п. 4 “Завдання для самостійного опрацювання”.


69-50%

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік


Таким чином, якщо студент Ф. пропустив 8 годин аудиторних занять, то він отримає (18 - 8) : 18 Х 100%= 55%

Тобто, студент відвідав 55 % пракичних аудиторних занять, що згідно із таблицею складає 0,2 бали. Це- ОБ1

Тепер викладач має поділити Отриманий бал № 1 на М № 1(1,8) ОБ1:М1= 0,2 : 1,8 = 0,1


 1. Письмові види КСРС – 40% - ОБ2 (отримані бали № 2)

Припустимо, що студени виконали дві письмові КСРС, кожна з яких максимально оцінювалась 5. Тож, 5+5= 10 М2 дорівнює 7,8 балів. Студент Ф. Отримав оцінки 3 та 4 3+4=7 =ОБ2 Коефіцієнт дорівнює 7,8. Це складає (7:10)* 7,8=5,8 ОБ2:М2 * 7.8100%

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

90-80%

1,4

Прогнозований залік- автомат

79-60%

1 бал

пропонується провести опитування студента за питаннями, наведеними у п. 2 “Питання до заліку”.


69-50%

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік
 1. Усні види КСРС -40%ОБ3 (отримані бали № 3)

Припустимо, що студени виконали три усні КСРС, кожна з яких максимально оцінювалась 5. Тож, 5+5+5 = М3 дорівнює 7,8 балів. Студент Ф. Отримав оцінки 3 , 2 та 4= ОБ3 Це складає (9:15)* 7,8=4,7 ОБ3: М3* 7,8100%

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

90-80%

1,4

Прогнозований залік- автомат

79-60%

1 бал

пропонується провести опитування студента за питаннями, наведеними у п. 2 “Питання до заліку”.


69-50%

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік 1. Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість - 10%ОБ4 (отримані бали № 4)

Припустимо, даний студент прийняв участь у науково- практичній конференції . За творчість та науковість викладач хоче додати певну кількість балів. Критерієм у такому разі можуть стати: постійний прояв цих якостей- 1,8 бала (відмінно) прояв однієї з цих якостей- 1,4 (добре) одноразовий - 1 бал (задовільно) ці якості виявляються рідко або ніколи- 0,6 - 0 балів (незадовільно). Таким чином, студент Ф. має 1 бал

Тепер викладач має поділити ОБ4 на М4(1,8) ОБ:М=0,55

постійний прояв

1,8 бала

Прогнозований залік- автомат

прояв однієї з цих якостей

1,4

Прогнозований залік- автомат

одноразовий

1 бал

пропонується провести ретельне опитування студента за питаннями, наведеними у п. 4 “Завдання для самостійного опрацювання”


ці якості виявляються рідко або ніколи

0,6 - 0 балів

Прогнозований незалік


Всього студент набрав 1+ 5,8+4,7+1=12,5 бали з максимально можливих 18.

ОБ1+ ОБ2+ ОБ3+ ОБ4=ОБ

М1+ М2+ М3+ М4= М

Його рейтинг складе (ОБ: М)*5 = рейтинг (12,5:18)*5=3,47


 1. Якщо рейтинг складає від 3,7 балів до 4,6 бали, то пропонується виставити залік- автомат.

Якщо рейтинг складає від 0 балів до 2 балів то пропонується виставити „незалік”.

Якщо рейтинг складає від 2,1 бала до 3, 6 бала, то пропонується провести опитування студента за питаннями, наведеними у п. 2 “Питання до заліку”.


 1. За спрощеною схемою студент може приблизно визначити рейтингову оцінку , що прогнозується , таким чином:

Сума оцінок за всі види КСРС поділена на кількість КСРС .

Наприклад: за 6 годин, що були вівідені на КСРС було виконано 6 КСРС різних типів. Студент набрав 4+3+3+5+2+4=21 24:6=3,5 бали Рейтинг студента складає 3.5 бали. Викладач може окремо врахувати пропуски занять і зняти від 0,1 до0,5 бали, або додати заохочувальні бали від 0,1 до 0,5 і згідно з отриманим підсумковим рейтингом визначити екзаменаційну оцінку.
Примітка :

Рекомендації грунтуються на наступних нормативних документах:

Положення про організацію та контроль самостійної роботи у ПДТУ від 04.03.2002

Положення про визначення рейтингу студентів у навчальному процесі у ПДТУ від 20.03.2003.

Рекомендації щодо впровадження системи рейтингової оцінки знань на кафедрі іноземних мов та перекладу (протокол № 14 от 14.04.2003)

Схожі:

Питання до заліку : Перекладацькі трансформації, Стилістичний аналіз...
Студент повинен володіти теоретичним матеріалом і вміти застосовувати його практично в самостійній роботі
Критерій оцінки знань студентів по диференційованому заліку
Максимальна сума балів, які може набрати студент, складає 100 балів, з яких 50 балів – за поточне тестування і індивідуальну роботу...
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Порівняльна характеристика десяти заповідей Мойсеевих та Нагорне проповіді Ісуса Христа
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Питання до заліку: Read & translate an abstract from the text & analyze all the grammar material you found
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
Поняття та зміст механізму адміністративно-правового регулювання міграційних процесів
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Епоха Просвітництва. Творчість хореографів-реформаторів: Д. Річ, Д. УІвера, Ф. Гільфердінг, Г. Анджіоні, М. Сале, М. Камарго
Кафедра іноземних мов та перекладу
Питання до заліку: Read & translate an abstract from the text & analyze all the grammar material you found
Питання до диференційного заліку «Всесвітня історія»
Встановлення нацистської диктатури А. Гітлера, наслідки цього для Німеччини та світу
ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ З КУРСУ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»
Становлення та розвиток організацій колективного управління правами авторів. Принципи діяльності
Контрольні питання до заліку з курсу «Правнича лінгвістика»
Основні правила юридико-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-правових актів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка