ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ З КУРСУ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»


Скачати 26.08 Kb.
НазваПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ З КУРСУ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»
Дата23.04.2013
Розмір26.08 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ З КУРСУ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»


  1. Законодавче врегулювання діяльності соціокультурної сфери. Правові джерела.

  2. Історичні передумови виникнення права на захист права інтелектуальної власності.

  3. Острівна та континентальна системи права: спільне і відмінне.

  4. Джерела права інтелектуальної власності.

  5. Становлення та розвиток організацій колективного управління правами авторів. Принципи діяльності.

  6. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Загальна характеристика.

  7. Прийняття Цивільного кодексу та Кримінального кодексу України – суттєві кроки на шляху гармонізації українського законодавства із правом ЄС.

  8. Світові тенденції охорони інтелектуальної власності та їх відображення в українському законодавстві.

  9. Відображення положень міжнародних конвенцій та договорів у вітчизняному законодавстві.

  10. Бернська та Всесвітня конвенції як найавторитетніші міжнародні конвенції у сфері охорони авторського права.

  11. Міжнародне співробітництво України у сфері інтелектуальної власності.

  12. Суб’єкти та об’єкти прав інтелектуальної власності.

  13. Об’єкти, що не охороняються авторським правом.

  14. Терміни охорони прав інтелектуальної власності.

  15. Співавторство та відносини між співавторами.

  16. Випадки вільного використання твору.

  17. Випадки вільного відтворення твору.

  18. Види порушень прав інтелектуальної власності.

  19. Поняття службового твору. Правовий режим використання службового твору відповідно до Цивільного кодексу України та Закону «Про авторське право та суміжні права».

  20. Похідні твори. Особливості правової регламентації.

  21. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав. Загальна характеристика.

  22. Терміни охорони суміжних прав. Обсяг суміжних прав.

  23. Способи цивільно-правового захисту прав.

  24. Способи забезпечення позову у справах про порушення прав.

  25. Реалізація права на ім’я.

  26. Немайнові права авторів. Загальна характеристика.

  27. Майнові права суб’єктів інтелектуальної власності. Загальна характеристика.

  28. Договір: структура та основні види.

  29. Структура типового договору.

  30. Реалізація права на винагороду (законодавче підґрунтя та практичний досвід).

  31. Класифікація договорів.

  32. Особливості правового регулювання діяльності організацій мовлення.

  33. Правова регламентація реклами в Україні.

  34. Способи надання правової охорони назві твору.

  35. Плагіат: витоки явища, різновиди та міри відповідальності, що передбачені українським законодавством.

  36. Об’єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Загальна характеристика.

  37. Комерційне (фірмове) найменування. Поняття, функції, принципи, основні елементи. Вимоги що висуваються до комерційних найменувань.

  38. Цивільна та адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

  39. Кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

  40. Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

  41. Об’єкти торговельних марок. Вимоги, що висуваються до торговельних марок.

  42. Товарні знаки. Види. Обмеження у використанні товарних знаків.

  43. Знаки, що використовуються для позначення охорони твору авторським, суміжним правом, як товарний знак, торговельна марка.

  44. Об’єкти промислової власності. Винахід, корисна модель. Спільне та відмінне. Основні вимоги до реєстрації.

  45. Промисловий зразок. Види. Об’єкти промислових зразків. Вимоги до реєстрації.

  46. Знак географічного походження товарів. Види та класифікаційні ознаки.

  47. Врегулювання питання винагороди.

  48. Охорона прав інтелектуальної власності в Інтернеті. Технічні способи захисту прав інтелектуальної власності.

Схожі:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
України, яка вибрала інноваційний шлях розвитку економіки, підґрунтям якого є інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність...
Інтелектуальна власність в Україні
Відповідно до документів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) та Всесвітньої організації торгівлі (ВОТ) інтелектуальна...
Методичні рекомендації для виконання індивідуально-консультаційних...
У відповідності з навчальними планами слухачі виконують контрольну роботу. Її мета – підсилити практичну спрямованість курсу, привити...
Конспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства...
Короп Ігор Володимирович, Ревтюк Євген Антонович, Петренко Віктор Павлович – Інтелектуальна власність /Конспект лекцій для студентів...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
Перел ік тем рефератів з курсу «Інтелектуальна власність», спеціальність...
...
1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
ТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Контрольні питання до заліку з курсу «Правнича лінгвістика»
Основні правила юридико-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-правових актів
Курс лекцій Для студентів денної і заочної форми навчання Всіх спеціальностей університету
ТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Питання до заліку : Перекладацькі трансформації, Стилістичний аналіз...
Студент повинен володіти теоретичним матеріалом і вміти застосовувати його практично в самостійній роботі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка