КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
Сторінка6/6
Дата18.03.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Фізика > Конспект
1   2   3   4   5   6

Перелік рекомендованої літератури
Основна:


 1. Понікаров В.Д., Єрмоленко О.О., Медведєв І.А. Авторські права та інтелектуальна власність. Підручник. Х: ВД "ІНЖЕК", 2008. - 304 с.

 2. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: “Інст. інтел. власн. і права”, 2005. – 108 с.

 3. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.

 4. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с.

 5. Дроб'язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с


Додаткова:


 1. Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І., Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнєва. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 340 с.

 2. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 184 с.

 3. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: Учебное пособие. – М.: Дело, 2003. – 512 с.

 4. Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности: Учебное пособие – К.: Ин-т интел. собств. и права, 2005. – 196 с.

 5. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с.

 6. Жаров ВО. Захист права інтелектуальної власності. - К.: Ін-ст. інт. власн. і права, 2004. - 64 с

 7. Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформа­ція і документація. Патентні дослідження. - К.: Ін-ст.інт. власн. і права, 2004. - 96 с

 8. Цивільний кодекс України від 16.03.2003 № 435-IV.

 9. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 № 3687-XII.

 10. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.1993 № 3688-XII.

 11. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15.12.1993 № 3689-XII.

 12. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21.04.1993 № 3116-XII.

 13. Закон України "Про племінну справу у тваринництві" від 15.12.1993 № 3691-XII.

 14. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 25.12.1996 № 646/96-ВР.

 15. Методичні рекомендації про порядок складання, передачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію. Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 27 серпня 1995 р.

 16. Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 № 3792-XII.

 17. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: навчальний посібник. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2004. – 260 с.

 18. Конституція України, вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

 19. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV.

 20. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X.

 21. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III.

 22. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV.

 23. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" вiд 16.06.1999 № 752-XIV.

 24. Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" вiд 23.03.2000 № 1587-III.

 25. Законодавство України про інтелектуальну власність. Тематична збірка у 3-х томах: том 2. Нормативно-правові акти органів виконавчої влади України з питань інтелектуальної власності / Упорядники П.М. Цибульов, А.М. Горнісевич, С.М. Болєлий. – К.: Ін-т інтел. власн. і права. – 2004. – 404 с.

 26. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 № 3759-XII.

 27. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 05.07.1994 № 80/94-ВР.

 28. Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу" від 10.02.1995 № 51/95-ВР.

 29. Закон України "Про рекламу" від 03.07.1996 № 270/96-ВР.

 30. Закон України "Про видавничу справу" від 05.06.1997 № 318/97-ВР.

 31. Закон України "Про систему суспільного телебачення і радіомовлення в Україні" від 18.07.1997 № 485/97-ВР.

 32. Закон України "Про кінематографію" від 13.01.1998 № 9/98-ВР.

 33. Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994 р. № 3855-XII.Перелік рекомендованої літератури
Основна:


 1. Понікаров В.Д., Єрмоленко О.О., Медведєв І.А. Авторські права та інтелектуальна власність. Підручник. Х: ВД "ІНЖЕК", 2008. - 304 с.

 2. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: “Інст. інтел. власн. і права”, 2005. – 108 с.

 3. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.

 4. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с.

 5. Дроб'язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с


Додаткова:


 1. Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І., Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнєва. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 340 с.

 2. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 184 с.

 3. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: Учебное пособие. – М.: Дело, 2003. – 512 с.

 4. Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности: Учебное пособие – К.: Ин-т интел. собств. и права, 2005. – 196 с.

 5. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с.

 6. Жаров ВО. Захист права інтелектуальної власності. - К.: Ін-ст. інт. власн. і права, 2004. - 64 с

 7. Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформа­ція і документація. Патентні дослідження. - К.: Ін-ст.інт. власн. і права, 2004. - 96 с

 8. Цивільний кодекс України від 16.03.2003 № 435-IV.

 9. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 № 3687-XII.

 10. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.1993 № 3688-XII.

 11. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15.12.1993 № 3689-XII.

 12. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21.04.1993 № 3116-XII.

 13. Закон України "Про племінну справу у тваринництві" від 15.12.1993 № 3691-XII.

 14. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 25.12.1996 № 646/96-ВР.

 15. Методичні рекомендації про порядок складання, передачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію. Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 27 серпня 1995 р.

 16. Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 № 3792-XII.

 17. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: навчальний посібник. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2004. – 260 с.

 18. Конституція України, вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

 19. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV.

 20. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X.

 21. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III.

 22. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV.

 23. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" вiд 16.06.1999 № 752-XIV.

 24. Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" вiд 23.03.2000 № 1587-III.

 25. Законодавство України про інтелектуальну власність. Тематична збірка у 3-х томах: том 2. Нормативно-правові акти органів виконавчої влади України з питань інтелектуальної власності / Упорядники П.М. Цибульов, А.М. Горнісевич, С.М. Болєлий. – К.: Ін-т інтел. власн. і права. – 2004. – 404 с.

 26. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 № 3759-XII.

 27. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 05.07.1994 № 80/94-ВР.

 28. Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу" від 10.02.1995 № 51/95-ВР.

 29. Закон України "Про рекламу" від 03.07.1996 № 270/96-ВР.

 30. Закон України "Про видавничу справу" від 05.06.1997 № 318/97-ВР.

 31. Закон України "Про систему суспільного телебачення і радіомовлення в Україні" від 18.07.1997 № 485/97-ВР.

 32. Закон України "Про кінематографію" від 13.01.1998 № 9/98-ВР.

 33. Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994 р. № 3855-XII.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

М Додаток №1
Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності. Інформаційна природа об'єктів інтелектуальної власності. Поняття використання,...
Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції
Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності. Інформаційна природа об'єктів інтелектуальної власності. Поняття використання,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ
Ч – 46 Чередник Г. Ю. Конспект лекцій з курсу «Соціальна психологія» [Текст] / Г. Ю. Чередник, О. О. Лоза. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. –...
Гражданский кодекс Украины (Книга четвертая. Право интеллектуальной собственности)
Право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної...
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Система органів управління в сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності
Конспект лекцій з курсу “ Системно-структурне моделювання технологічних...
Конспект лекцій з курсу “Системно-структурне моделювання технологічних процесів” / Укладач П. В. Кушніров. – Суми: Вид-во СумДУ,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин»
Конспект лекцій з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин» / Укладачі: О. М. Суміна, О. В. Черняков. — Суми: Вид-во...
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Про те, що інтелектуальна власність „виступає як товар, свідчить світовий досвід, який показує, що питома вага інтелектуальної власності...
У СЕРЕДУ, 21 БЕРЕЗНЯ, У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ВІДБУЛИСЯ ПАРЛАМЕНТСЬКІ...
У слуханнях взяли участь народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, громадських інституцій, інтелектуальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка