ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


Скачати 76.63 Kb.
НазваПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Дата23.04.2013
Розмір76.63 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Тема 1

Заняття 1

 1. Становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності.

 2. Становлення законодавства України про інтелектуальну власність.

 3. Правова природа інтелектуальної власності.

Заняття 2

 1. Співвідношення права власності і права інтелектуальної власності.

 2. Поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності.

 3. Зміст права інтелектуальної власності

 4. Система органів управління в сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 5. Підстави виникнення прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Тема 2

Заняття 1

 1. Автор яе первинний суб’єкти права інтелектуальної власності.

 2. Співавторство. Види. Регулювання відносин між співавторами.

 3. Правонаступники прав інтелектуальної власності.

 4. Спадкування інтелектуальних прав. Межі дії прав інтелектуальної власності.

Заняття 2

 1. Права власників та уповноважених ними органів щодо результатів створених за службовим завданням.

 2. Права власників та авторів щодо результатів створених за замовленням.

 3. Заявники як суб’єкти права інтелектуальної власності.

 4. Правове положення патентних повірених. Вимоги щодо патентних повірених. Повноваження повірених у справах.

Тема 3

Заняття 1

 1. Поняття авторського права та сфера його дії.

 2. Виникнення та здійснення авторського права.

 3. Об’єкти авторського права. Умови охороноздатності.

 4. Реєстрація авторських прав.

 5. Особисті немайнові та майнові права автора (авторів).

Заняття 2

 1. Обмеження авторських прав.

 2. Вільне використання авторських прав.

 3. Право слідування.

 4. Строки охорони авторських прав.

 5. Авторське право на аудіовізуальний твір.

Заняття 3

 1. Фотографії як об’єкт авторського права та його ознаки.

 2. Комп’ютерна програма як об’єкт авторсько-правової охорони.

 3. Доменне ім’я як об’єкт авторсько-правової охорони.

 4. Особливості розміщення в Інтернеті творів як об’єктів авторського права та проблеми їх правової охорони.

 5. Колективне управління авторськими права і суміжними правами.

 6. Охорона і захист авторських прав.

Тема 4

Заняття 1

 1. Поняття та сутність суміжних прав. Види суміжних прав.

 2. Права виконавців.

 3. Права виробників фонограм (відеограм) та їх захист.

 4. Права програм (передач) організацій мовлення.

 5. Підстави та порядок обмеження володільців суміжних прав.

 6. Розпорядження носіїв суміжних прав.

 7. Правила торгівлі примірниками аудіовізуальних творів.

 8. Строки охорони суміжних прав.

Тема 5

Заняття 1

 1. Поняття права промислової власності (патентне право).

 2. Об’єкти промислової власності і ознаки набуття охороноспроможності.

 3. Поняття і ознаки винаходу.

 4. Поняття і ознаки корисної моделі.

 5. Поняття і ознаки промислового зразка.

 6. Правова охорона службових та секретних об’єктів патентного права.

 7. Охоронні документи в патентному праві.

 8. Оформлення патентних прав.

 9. Складання патентних прав.

 10. Порядок подання заявки.

 11. Пріоритет заявки та його визначення.

 12. Розгляд заявки в патентному відомстві.

Заняття 2

 1. Формальна експертиза та її наслідки.

 2. Порядок та підстави проведення експертизи по суті.

 3. Формула винаходу та її правове значення.

 4. Тимчасова правова охорона, її значення та зміст.

 5. Поняття патенту. Строки дії патенту.

 6. Публікації при патентуванні.

 7. Дострокове припинення чинності прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

 8. Відміна патенту. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту.

 9. Права та обов’язки патентоволодільців.

Заняття 3

 1. Обмеження майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт промислової власності.

 2. Право першокористувача.

 3. Примусове відчуження патентних прав.

 4. Патентування об’єкту промислової власності за кордоном.

 5. Поняття та ознаки раціоналізаторської пропозиції.

 6. Суб’єкти раціоналізаторської діяльності та особливості їх правового положення.

 7. Порядок подачі заявки на раціоналізаторську пропозицію.

 8. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію.

 9. Права авторів на рацпропозицію.

Тема 6

Заняття 1

 1. Використання майнових прав у власній діяльності володільця.

 2. Правове регулювання договорів на передачу прав промислової власності.

 3. Види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

 4. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

 5. Ліцензійні угоди : поняття та ознаки.

 6. Сторони, предмет та зміст ліцензійної угоди.

 7. Примусові ліцензії та порядок їх надання.

Заняття 2

 1. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

 2. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

 3. Договір комерційної концесії (франчайзинг): поняття, предмет, характеристика та особливості

 4. Особливості ліцензійних договорів в сфері авторського права.

 5. Договір «ноу-хау» та його зміст.

Тема 7

Заняття 1

 1. Правова природа засобів індивідуалізації товаровиробників.

 2. Поняття й ознаки комерційного (фірмового) найменування.

 3. Зміст і чинність права інтелектуальної власності на комерційне найменування.

 4. Підстави для відмови в наданні правової охорони.

 5. Поняття й ознаки торговельної марки.

 6. Підстави набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку.

 7. Оформлення прав на торговельну марку.

 8. Відмова в реєстрації торговельної марки.

 9. Експертиза заявки на реєстрацію торговельної марки.

Заняття 2

 1. Права, що випливають із свідоцтва на торговельну марку.

 2. Обов’язки , що виникають із свідоцтва на торговельну марку.

 3. Визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним.

 4. Підстави припинення свідоцтва на торговельну марку.

 5. Право попереднього користувача на торговельну марку.

 6. Правова охорона добре відомих торговельних марок.

 7. Міжнародна реєстрація торговельних марок.

 8. Порушення прав власників свідоцтва.

Тема 8

Заняття 1

 1. Правове значення географічного зазначення та його особливості.

 2. Умови надання правової охорони географічним зазначенням.

 3. Підстави для відмови в наданні правової охорони географічним зазначенням.

 4. Реєстрація географічного зазначення та порядок її здійснення.

 5. Суб’єкти права на географічне зазначення.

 6. Права та обов’язки , що випливають з реєстрації географічного зазначення.

 7. Обмеження прав володільця свідоцтва.

 8. Визнання реєстрації географічного зазначення.

 9. Припинення дїї реєстрації географічного зазначення.

 10. Правові наслідки контрафактних порушень прав географічних зазначень.

 11. Дії, які не визнаються порушенням прав на географічне зазначення.

Тема 9

 1. Поняття та ознаки сорту рослин, породи тварин.

 2. Об’єкти правової охорони на сорт рослин.

 3. Субєкти права на сорт рослин.

 4. Оформлення права на сорт рослин, породу тварин.

 5. Патент на сорт рослин та його особливості.

 6. Порядок проведення формальної та кваліфікаційної експертизи

 7. Визнання патенту на сорт рослин недійсним.

 8. Припинення дії патенту на сорт рослин.

 9. Патентування сортів рослин за кордоном.

 10. Права авторів сорту рослин, породи тварин і патентоволодільців.

 11. Строк чинності майнових прав на сорт рослин, породу тварин.

 12. Контрафактні дії щодо права інтелектуальної власності на сорти рослин.

Тема 10

Заняття 1

 1. Поняття й ознаки наукового відкриття.

 2. Специфіка відкриття. Об’єкти наукових відкриттів.

 3. Оформлення права на відкриття.

 4. Права авторів відкриттів.

 5. Захист прав наукові відкриття.

 6. Захист прав авторів відкриттів у СРСР.

 7. Міжнародний досвід щодо правової охорони міжнародних відкриттів.

 8. Поняття та ознаки інтегральної мікросхеми.

 9. Права авторів компонування ІМС.

 10. Оформлення права інтелектуальної власності на компонування ІМС. Реєстрація компонування ІМС.

 11. Виникнення, припинення, визнання недійсним майнових права інтелектуальної власності на компонування ІМС.

 12. Порушення прав володільця зареєстрованого компонування ІМС.

 13. Дії, які не визнають порушенням прав на зареєстроване компонування ІМС.

Заняття 2

 1. Поняття та ознаки комерційної таємниці.

 2. Співвідношення комерційної таємниці та ноу-хау.

 3. Комерційна таємниця як види інформації.

 4. Захищеність комерційної таємниці.

 5. Зміст та юридична природа прав на комерційну таємницю.

 6. Правова охорона комерційної таємниці.

 7. Строк дії охорони прав на комерційну таємницю.

 8. Суб’єкти прав на комерційну таємницю.

 9. Охорона комерційної таємниці органами державної влади.

 10. Неправомірні способи одержання комерційної таємниці.

 11. Охорона комерційної таємниці і ноу-хау міжнародному законодавстві.

Тема 11

Заняття 1

 1. Поняття охорони і захисту прав та їх співвідношення.

 2. Засоби охорони авторів та володільців прав інтелектуальної власності.

 3. Способи захисту.

 4. Реалізація права на захист прав інтелектуальної власності.

 5. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності.

 6. Судовий порядок розгляду спорів про порушення прав інтелектуальної власності.

 7. Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

 8. Кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

Схожі:

Гражданский кодекс Украины (Книга четвертая. Право интеллектуальной собственности)
Право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної...
Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції
Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності. Інформаційна природа об'єктів інтелектуальної власності. Поняття використання,...
КНИГА ЧЕТВЕРТА
Право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт
КНИГА ЧЕТВЕРТА
Право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт
М Додаток №1
Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності. Інформаційна природа об'єктів інтелектуальної власності. Поняття використання,...
Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права...
Застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Людський геній є джерелом усіх витворів мистецтва та винаходів. Ці витвори є гарантією життя, гідного людини. Обов’язок держави —...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Змістовий модуль І. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Про те, що інтелектуальна власність „виступає як товар, свідчить світовий досвід, який показує, що питома вага інтелектуальної власності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка