Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення


Скачати 83.83 Kb.
НазваПоложення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Дата22.04.2013
Розмір83.83 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток до рішення міської ради

від 05 липня 2011 року


Положення

про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку

Розділ І. Загальні положення


  1. Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку (далі - Положення) розроблено на основі Указу Президента України від 3 лип­ня 1998 року № 727 «Про спрощену систему оподаткування, об­ліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» (з наступними змінами) та з урахуванням вимог Податкового Кодексу України.


Розділ ІІ. Механізм справляння та порядок сплати єдиного податку
2.1. Платники збору.
2.1.1. Платниками єдиного податку є:

 • фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;

 • юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

Середньооблікова чисельність працюючих для суб'єктів малого підприємництва визначається за методикою, затвердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших відособлених підрозділів.
2.1.2. Платниками збору не можуть бути наступні суб’єкти підприємницької діяльності:

а) які провадять діяльність у сфері грального бізнесу (в тому числі діяльність, пов'язану із влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (у тому числі державних) та розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі), здійснюють обмін іноземної валюти;

б) які є виробниками підакцизних товарів, здійснюють господарську діяльність, пов'язану з експортом, імпортом та оптовим продажем підакцизних товарів, оптовим та роздрібним продажем підакцизних пально-мастильних матеріалів;

в) які здійснюють: видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову, роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01 червня 2000 року  № 1775-III, згідно із Законом України від 25 березня 2005 року N 2505-IV «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України», враховуючи зміни, внесені Законом України від 3 червня 2005 року № 2642-IV;

г) довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи;

д) у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам - учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків;

е) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами;

ж) спільна діяльність.
2.2. Ставка збору
2.2.1. Суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку:

 • 6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість згідно із Законом України "Про податок на додану вартість";

 • 10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

2.2.2. Відповідно до підрозділу 8 Перехідних положень Податкового Кодексу України з 1 січня 2011 року до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва застосовується Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" (з наступними змінами).

Ставка єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяльності і не може становити менше 20 гривень та більше 200 гривень на місяць.

На території м. Кременчука діють ставки єдиного податку, затверджені рішенням Кременчуцької міської ради від 28.08.2007 «Про встановлення ставок єдиного податку» із змінами, внесеними рішенням Кременчуцької міської ради від 25.12.2007 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28 серпня 2007 року „Про встановлення ставок єдиного податку”.

Якщо протягом терміну дії отриманого Свідоцтва відповідною місцевою радою змінюються (збільшуються чи зменшуються) ставки єдиного податку, то перерахунок сум платежів за період, за який проведена оплата, не провадиться.
2.3. База справляння збору
2.3.1.Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

2.3.2 Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію, крім готівкового та безготівкового розрахунків коштами.

2.3.3. У разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.
Розділ ІІІ. Особливості справляння єдиного податку
3.1. Порядок отримання свідоцтва про право сплати єдиного податку
3.1.1. Форма та порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку встановлюються Державною податковою адміністрацією України і є єдиними на всій території України.

3.1.2. Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єкт малого підприємництва подає письмову заяву до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації. Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа обов'язково зазначає, яку ставку єдиного податку ним обрано.
Заява подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) за умови сплати всіх установлених податків та обов'язкових платежів за попередній звітний (податковий) період.
3.1.3. Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності може бути прийняте не більше одного разу за календарний рік.

3.1.4. Новостворені та зареєстровані в установленому порядку суб'єкти малого підприємництва, які подали до державної податкової служби за місцем їх реєстрації заяву на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, вважаються суб'єктами спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності з того кварталу, в якому проведено їх державну реєстрацію.

3.1.5. Орган державної податкової служби зобов'язаний протягом десяти робочих днів видати безоплатно свідоцтво про право сплати єдиного податку або надати письмову мотивовану відмову.

3.1.6. Відмову від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і повернення до раніше встановленої системи оподаткування суб'єкти малого підприємництва можуть здійснювати з початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) у разі подання відповідної заяви до органів державної податкової служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення попереднього звітного (податкового) періоду (кварталу).

3.1.7. Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа зобов'язана вести книгу обліку доходів та витрат і касову книгу. Форма книги обліку доходів та витрат, що підлягають оподаткуванню відповідно до цього Указу, і порядок її ведення суб'єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

3.1.8. Суб'єкти підприємницької діяльності-фізичні особи - платники єдиного податку мають право не застосовувати електронні контрольно-касові апарати для проведення розрахунків із споживачами. При цьому вони зобов’язані вести книгу обліку доходів та витрат і касову книгу.
3.2. Порядок сплати єдиного податку
3.2.1. Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні та фізичні особи сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця.

3.2.2. Фізична особа - суб'єкт малого підприємництва, яка здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, придбаває одне свідоцтво і сплачує єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки.

3.2.3. Фізична особа - платник єдиного податку, яка здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, сплачує єдиний податок у розмірі, більшому на 50 відсотків від встановленої ставки, за кожну особу.

3.2.4. Єдиний податок сплачується на ра­хунок відповідного бюджету в розмірі, встановленому чинним законодавством.
3.3. Податковий період
3.3.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

3.3.2. За результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи подають до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і, в разі обрання ними єдиного  податку за ставкою 6 відсотків, декларацію про сплату податку на додану вартість, а також платіжні доручення на сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про зарахування коштів.

3.3.3. Фізична особа - платник єдиного податку протягом 5 днів після закінчення звітного періоду подає до Кременчуцької ОДПІ податковий звіт, який залишається у справі платника єдиного податку.

Податкова звітність подається особисто платником єдиного податку або надсилається поштою до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації його як суб'єкта підприємницької діяльності. При особистому поданні звіту датою подання вважається дата реєстрації його в органі державної податкової служби, а при надсиланні звіту поштою - дата відправки на штампі відділення зв'язку.

Податкова звітність може бути надана податковому органу за добровільним рішенням платника податків в електронній формі за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.

3.4. Платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:

 • податку на прибуток підприємств;

 • податку на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб — підприємців);

 • податку на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;

 • земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;

 • плати за користування надрами;

 • збору за спеціальне використання води;

 • збору за спеціальне використання лісових ресурсів;

 • збору за провадження деяких видів підприємницької діяль­ності;


Розділ ІV. Відповідальність
4.1. Платники єдиного податку, зазначені у пункті 2.1 цього Положення, несуть відповідальність за неподання у встановлені терміни до органу державної податкової служби розрахунку сплати єдиного податку, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати податку до бюджету відповідно до вимог Податкового Кодексу України та Указу Президента України від 3 лип­ня 1998 року № 727 «Про спрощену систему оподаткування, об­ліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» (з наступними змінами).

4.2. У разі порушення вимог пункту 2.1 цього Положення, платник єдиного податку повинен перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності, починаючи з наступного звітного періоду (кварталу).

4.3. Контроль за своєчасністю подання розрахунку сплати єдиного податку до органу державної податкової служби, правильність його обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету здійснює Кременчуцька об’єднана державна податкова інспекція.

Перший заступник міського голови А.М.Погрібний

Схожі:

Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення розроблено на підставі Податкового Кодексу України та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України...
З В І Т про базове відстеження прийнятого регуляторного акту „ Про...
Про внесення змін до рішення міської ради від 05. 07. 2011 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати...
З В І Т про повторне відстеження регуляторного акту рішення міської...
Про внесення змін до рішення міської ради від 05. 07. 2011 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку у місті Кременчуці
Розділ І. Загальні положення
Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності ( далі Положення...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської...
Кременчуцької міської ради Полтавської області Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 05....
Положення про порядок справляння єдиного податку на території міста Бердянська
Затверджено рішенням дев’ятнадцятої(позачергової) сесії Бердянської міської ради VІ скликання
Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за місця...
Положення розроблено на підставі Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про...
ПОЛОЖЕННЯ «Про порядок справляння єдиного податку»
Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N13-92 (13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" застосовуються з...
Положення про механізм справляння та порядок сплати туристичного збору
Шенням Кременчуцької міської ради справляють туристичний збір, та громадянами України, іноземцями, а також особами без громадянства,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка