Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення


Скачати 57.69 Kb.
НазваПоложення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Дата19.03.2013
Розмір57.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Додаток до рішення

Кременчуцької міської ради

від 17 січня 2012 року
Положення

про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку

Розділ І. Загальні положення
1.1.Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку (далі - Положення) розроблено на підставі Податкового Кодексу України та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».
1.2.Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового Кодексу України, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
Розділ ІІ. Механізм справляння та порядок сплати єдиного податку
2.1. Платники збору.
2.1.1.Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

2.1.1.1. Перша група - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;

2.1.1.2. Друга група - фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005) (va375202-05). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

2.1.13. Третя група - фізичні особи-підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень;

2.1.1.4. Четверта група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
- середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.
2.1.2. Не можуть бути платниками єдиного податку:

2.1.2.1. Суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування" сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового Кодексу України;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2.1.2.2. Фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05), діяльність у сфері аудиту;

2.1.2.3. Фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.1.2.4. Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

2.1.2.5. Суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

2.1.2.6. Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

2.1.2.7. Фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

2.1.2.8. Суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
2.2. Ставки єдиного податку.
2.2.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

2.2.2. Для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території міста Кременчука, встановлюються наступні фіксовані ставки єдиного податку залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
2.2.3. Для третьої і четвертої груп платників єдиного податку та в особливих випадках відсоткові ставки єдиного податку встановлюється у розмірах, визначених ст. 293 Податкового кодексу України.


2.2.4. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом України.

Розділ ІІІ. Порядок нарахування та особливості справляння єдиного податку
3.1. Порядок нарахування, податковий (звітний) період, строки сплати, ведення обліку, складання звітності, особливості нарахування сплати та подання звітності за окремими податками й зборами платниками єдиного податку, їх відповідальність визначаються згідно зі статтями 291-300 Податкового кодексу України, зі змінами та доповненнями.
3.2. Свідоцтво платника єдиного податку видається органом державної податкової служби безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви.
3.3. Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково виключно суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам.
Розділ ІV. Відповідальність
4.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.
4.2. У разі порушення вимог Податкового кодексу України та п. 2.1 цього положення, платник єдиного податку повинен перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності, починаючи з наступного звітного періоду (кварталу).
4.3. Контроль за своєчасністю подання розрахунку сплати єдиного податку до органу державної податкової служби, правильність його обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету здійснює Кременчуцька об’єднана державна податкова інспекція.

Перший заступник міського голови А.М.Погрібний

Схожі:

Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення) розроблено на основі Указу Президента України від 3 лип­ня 1998 року №727 «Про спрощену систему оподаткування, об­ліку...
З В І Т про базове відстеження прийнятого регуляторного акту „ Про...
Про внесення змін до рішення міської ради від 05. 07. 2011 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати...
З В І Т про повторне відстеження регуляторного акту рішення міської...
Про внесення змін до рішення міської ради від 05. 07. 2011 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради
Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку у місті Кременчуці
Розділ І. Загальні положення
Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності ( далі Положення...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської...
Кременчуцької міської ради Полтавської області Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 05....
Положення про порядок справляння єдиного податку на території міста Бердянська
Затверджено рішенням дев’ятнадцятої(позачергової) сесії Бердянської міської ради VІ скликання
Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за місця...
Положення розроблено на підставі Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про...
ПОЛОЖЕННЯ «Про порядок справляння єдиного податку»
Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N13-92 (13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" застосовуються з...
Положення про механізм справляння та порядок сплати туристичного збору
Шенням Кременчуцької міської ради справляють туристичний збір, та громадянами України, іноземцями, а також особами без громадянства,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка