КИЇВСЬКИЙ РАДІОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАУ КОМПЛЕКТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ №1


НазваКИЇВСЬКИЙ РАДІОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАУ КОМПЛЕКТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ №1
Сторінка1/22
Дата21.04.2013
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
МІНЕСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ РАДІОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАУ

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ № 1з дисципліни «Фінанси підприємств»,

спеціальність Обліково-економічних дисциплін;

Структура завдань та оцінювання відповідей:

Завдання (з 1-го по 12 тест) – це завдання з вибором однієї або кількох відповідей. Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 1 бал.

1-5 балів – оцінка «2»; 6-8 балів – оцінка «3»; 9-10 балів – оцінка «4»; 11-12 балів – оцінка «5».

1. Фінанси підприємств — це…

 1. грошові кошти;

 2. кредитні ресурси;

 3. економічні відносини в грошовій формі, які виявляються в про­цесі руху вартості;

 4. грошові фонди підприємства;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 2. Об’єктом розподільчих фінансових відносин є...

 1. грошові надходження на підприємство;

 2. валовий дохід від операційної діяльності;

 3. дохід від здачі в оренду майна;

 4. необоротні активи підприємства;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 3. Грошові кошти підприємства — це...

 1. амортизаційні відрахування і прибуток;

 2. кошти, що перебувають на всіх рахунках і в касі підприємства;

 3. фонд оплати праці;

 4. резервний і страховий фонд;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 4. До складу власних і прирівняних до власних джерел фінансових ресурсів входять:

 1. статутний капітал;

 2. цільові внески юридичних і фізичних осіб;

 3. короткострокові банківські кредити;

 4. субсидії бюджетні;

 5. страхові відшкодування.

Тест 5. До складу залучених джерел формування фінансових ресурсів підприємства не належать:

 1. кредиторська заборгованість;

 2. довгострокові банківські кредити;

 3. кошти, мобілізовані на фінансовому ринку;

 4. амортизаційні відрахування;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 6. Фінанси підприємств не виконують таких функцій:

 1. відтворювальну;

 2. розподільчу;

 3. контрольну;

 4. цільову;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 7. За яким критерієм фінансові ресурси поділяються на фондові й не фондові?

 1. За способом формування;

 2. за джерелом формування;

 3. за часом формування;

 4. за способом використання;

 5. немає правильної відповіді.

8. Основний орієнтир для підприємства, що діє в умовах ринку, це…

 1. максимізація грошових коштів;

 2. максимізація прибутку;

 3. максимізація обсягів виробництва;

 4. підвищення рентабельності;

 5. немає правильної відповіді.

9. Організація фінансів підприємств базується на:

 1. фінансових розрахунках;

 2. економічних розрахунках;

 3. саморегулюючому механізмі;

 4. прогнозних розрахунках;

 5. немає правильної відповіді.10. Які показники включаються до складу скоригованого валового доходу підприємства:


 1. Податок на додану вартість;

 2. Дохід від реалізації товарів, робіт та послуг;

 3. Виручка від реалізації цінних паперів;

 4. Суми штрафів, одержаних за рішенням суду;

5) Дивіденди від нерезидентів

11. За яким із вказаних напрямків не проводиться аналіз фінансового стану?

 1. Аналіз та оцінка складу й динаміки майна;

 2. аналіз фінансової стійкості підприємства;

 3. аналіз ліквідності балансу;

 4. комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємств;


12.Фінанси це…

1) Система кредитування

2) Система грошових відносин

3) Гроші

4) Немає правильної відповіді


Викладач ______________ І.Г. Харченко
Затверджено на засіданні циклової комісії «Обліково-економічних дисциплін». Протокол №___ від ___________ 2011 року.
Голова циклової комісії_______________ Хмельницька Н.Б.

МІНЕСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ТЕХНІКУМ

ПРИ МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

«ЧЕРКАСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» Збірник тестових завдань і кросвордів...
Збірник тестових завдань і кросвордів з предмету «Товарознавство продовольчих товарів»
ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Проректор з Загальною конференцією навчально...
Студентська рада Національного авіаційного університету (далі – СР НАУ) -це самостійна громадська організація студентів, яка здійснюється...
ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО КОМПЛЕКСНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ З...
Федорів працював у Москві та Львові в. «Пересопницьке Євангеліє» перша українська друкована книга
Клас Зміст завдань відповідає діючій програмі для загальноосвітніх...
Кожен варіант складається з трьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань
2. Основні завдання органів студентського самоврядування Студентського містечка НАУ
Студентського містечка Національного авіаційного університету (далі СРСМ НАУ) це самостійна громадська організація студентів, які...
Як працювати з тестовими завданнями
Найперше випробування, яке пропонуватиметься вам на кожному етапі, – це виконання тестових завдань (у перший конкурсний день – з...
Щодо працевлаштування випускників 9-Б класу
Роменський коледж державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»
Проекту
ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА РІВНЕМ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ
ВІННИЦЯ 2006
НСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БАНКУ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Посібник з хімії Н. В. Титаренко містить багато тестових завдань, що є його позитивною стороною
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка