Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування»


Скачати 98.57 Kb.
НазваЗакон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування»
Дата20.04.2013
Розмір98.57 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Фінанси > Закон
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Закони України

 1. Кодекс торговельного мореплавства України вiд 23.05.1995  № 176/95-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349.

 2. Повітряний кодекс України вiд 04.05.1993  № 3167-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 25, ст.274.

 3. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003  № 435-IV// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40 – 44, ст.356.

 4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» від 04.10.2001 р. № 2745 –III. //Режим доступу: www.rada gov.ua.

 5. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» від 07.07.2005 р. № 2774 –VI.91. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 6. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01 червня 2000 р. № 1775 –III // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 7. Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту» від 01.07.2004 р. № 1961-IV. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 8. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07. 2001 р. № 2664 – III. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру плати на видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування» від 13. 04.2005 р. № 286. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті» від 14. 08.1996 р. №959. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів» від 29.04.1999 р. № 747. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками» від 18.12.1996 р. №1523. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 4. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика)нерезидента від 04.02.2004 № 124. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правил обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації» від 12.10.2002 р. № 1535. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, що може бути заподіяна третім особам» від 9.09.2002 р. № 944. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень сільгосппідприємствами державної форми власності та врожаю цукрових буряків і зернових культур сільгосппідприємствами всіх форм власності» від 11.07.2002 р., № 1000. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування сільськогосподарських тварин» від 23.04.2003 р. № 590. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї» від 29.03.2002 р. № 402. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження розмірів страхових платежів за міжнародними договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 6.01.2005 р. № 5. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро» від 27 квітня 1998 р. №561. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 1. Укази Президента України

 1. Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг від 4.04.2003 р.: Указ Президента України № 292/2003. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг

 1. Про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України від 05.12.2003 р. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 155. Режим доступу: www.rada gov.ua.

 2. Про затвердження змін до Правил формування обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими ніж життя від 14.12.2005 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5117. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 3. Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності від 28.08.2003 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 40. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 4. Про затвердження Методики формування резервів із страхування життя від 27.01.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 24. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 5. Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого і індивідуального обліку договорів страхування життя 24.12.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 3197. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 6. Про затвердження Положення про порядок та умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя від 03.12.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 2883. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 7. Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного онєстру страхових та пре страхових брокерів від 26.05.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 736. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 8. Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя від 24.11.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 2875. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 9. Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування іншими ніж страхування життя від 17.12.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 3104. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

 10. Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків від 17 березня 2005 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 3755. // Режим доступу: www.rada gov.ua.

Підручники:

 1. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011 – 376 с.

 2. Історія страхування: Підручник/ С.К. Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак; за ред. С.К. Реверчука, - К.: Знання, 2005 р. – 213 с.

 3. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підручник. - : Знання України, 2006. – 284 с.

 4. Страхові послуги: Підручник / За ред. проф. С.С. Осадця і доц. Т.М. Артюх, КНЕУ, 2007. – 464 с.

 5. Страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича, - К.: Знання, 2008. – 1019 с.

 6. Страхування: Підручник /Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець, д – р, екон. наук, проф. – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с.

 7. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 6-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 460 с.


Навчальні посібники

 1. Абрамов В.Ю. Страховой риск: понятие и оценка: Правовые аспекты. – М.: Анкил, 2006. – 128 с.

 2. Безугла В.О. Страхування: Навч. посіб. / В.О. Безугла, І.І. Постіл, Л.П. Шаповал. – К.: ЦУЛ, 2008. – 582 с.

 3. Бігдаш В.Д. Страхування: Навч.посіб. для студ. ВНЗ/ Міжрегіональна академія управління персоналом, - К.: МАУП, 2006. – 444 с.

 4. Василенко А.В. Інвестиційна стратегія страхових компаній : Навч. посібник/ Київський торговельно-економічний ун-т . – К.: КНТЕУ, 2006 . – 168 с.

 5. Внукова Н. М., Временко Л. В., Успаленко В. І. та ін. Страхування: теорія та практика: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене та доповнене. – Харків: Бурун Книга, 2009. – 656 с.

 6. Вовчак О.Д. Страхування. Навч.посібник. – Львів.: „Новий світ – 2000”,, 2004. – 480 с.

 7. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: Навч. посіб. – КНЕУ, 2007. – 328 с.

 8. Говорушко Т.А. Стан та проблеми розвитку страхового ринку в економічній системі України // Економіка Фінанси Право. – 2005. № 8.

 9. Говорушко Т.А. Страхові послуги. 2-е видання перероблене та доповнене: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344 с.

 10. Горбач Л.М., Каун О.Б. Страхування. Навчальний посібник. – К.: «Кондор», 2010. – 520 с.

 11. Долгошея Н.О. Страхування в запитаннях і відповідях: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 318с.

 12. Дьячкова Ю.М. Страхування. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

 13. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Страхування: Термінологічний словник .-2-е вид., випр,та доп. – Львів: Видавництво „Бескит Біт”, 2002. – 104 с.

 14. Лацій Н.В. Страхування: Навч.посібник/ Гуманітарний ун-т „Запорізький ін-т держ. Та муніципального управління”, - Запоріжжя ГУ „ЗІДМУ”, 2005. – 146 с.

 15. Лень В.С. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 408 с

 16. Лінькова О.Ю. Страхування: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Національний технічний університет „Харківський політехнічний ін.- т”, - Х.: НТУ „ХПІ”, 2006. – 240 с.

 17. Машина Н.І. Міжнародне страхування: Навч. посіб./ Н.І. Машина. – К.: ЦУЛ, 2006. – 504 с.

 18. Нєнно І.М. Навчальний комплекс. Страховий менеджмент. Навчальний посібник – Харків: «Бурун Книга», 2011. – 244 с.

 19. Олійник О.С. Страхування: навч. посібник / О.В. Олійник, Г.О. Нагаєва: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. – Х.: 2008. – 283 с.

 20. Основи довгострокового страхування: посібник для студентів ВАЗ / А.Т. Головки, М.Л. Денисенко, І.О. Ковтун, В.Г. Кабанов, - К.: Алерта, 2007. – 443 с.

 21. Ротова Т.А. Страхування: Навч.посіб.- 2 – ге вид. переробл. та допов. - К.: Київ. нац. торг. – екон. ун – т , 2006.- 400 с.

 22. Смоляк В.А. Страхування: Навч. посіб. / В.А. Смоляк, Є.Ю.Кузькін; Харківська філія Українського державного ун-ту економіки і фінансів. – Х.: ІНЖЕК, 2007. – 272 с.

 23. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. М.: ИНФРА – М, 2002. – 312 с. – (Серия “ Высшее образование “)

 24. Степанова Т.В. Основи страхування в Україні: курс лекцій. – К.: Бурун Книга, - 2010. – 108 с.

 25. Страхове право: Навч.посібник/ за ред. Ю.О. Заїки –К.: Істина, 2004. – 192 с.

 26. Страхові послуги. Навчальний посібник І.В.Алексєєв, І.В.Кондрат, Н.Б.Ярошевич / Національний ун-т „Львівська політехніка”. – Л.: Видавництво національного ун-ту „Львівська політехніка”, 2006. – 204 с.

 27. Страхові послуги: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Вовчак, О.І. Завійська, - Л.: Компакт – ЛВ, 2005. – 656 с.

 28. Страхование, Теория и практика: Учебн.пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. „Финансы и кредит” и „Бухгаалтерский учёт, анализ и аудит” / Н.Н.Никулина, С.В.Березина, - 2 изд. перераб. и доп. _ М.: Юнити – Дана, 2007 – 511 с.

 29. Страхування в галузі охорони здоров’я: навч. посіб./ І.Б. Дячук, І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, І.І. Фуртик; за аг. Ред.. І.Я. Сенюти – Львів: Видавництво ЛОБф «Медицина і право», 2010 – 216 с.

 30. Страхування: навчальний посібник. - Суми: Видавництво „Слобожанщина”, 1997. — 96 с.

 31. Страхування: навч.-метод.посібник/ Н.І.Бондаренко, Г.О.Нагаєва, Т,В. Ковальова, О.М. Калашнікова: Харківський національний аграрний університет ім.. В.В.Докучаєва, - Х.: 2007. – 110 с.

 32. Страхування : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ярослав Шумелда. — Вид. 2-е, розширене. — К.: Міжнар. агенція «БІЗОН», 2007. — 377 с.: іл., табл. — (Серія «Бібліотека страхування»).

 33. Тронин Ю.Н. Основы страхового бизнеса, - М.: Альфа-пресс, 2006. – 409 с.

 34. Фисун І.В. Страхування: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури. – 2011. – 240 с.

 35. Фінанси страхових компаній. Навчальний посібник / Н.Г. Нагайчук, О.О. Гончаренко. – К.: УБС НБУ, 2010. – 585 с.

 36. Фурман В.М. Розвиток нових технологій у страхуванні // Фінанси України. – 2005. - № 2, с. 135 – 145.

 37. Фурман В.М. Страхові послуги для населення // Фінанси України. – 2005. - № 4, с. 139 – 147.

 38. Шегда А.В., Голованенко М.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління: навч. посіб. / А.В. Шегда, М.В. Голованенко: за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2008. – 271 с.

 39. Юрченко Л.А. Финансовый менеджмент страховщика. Учеб. Пособие для вузов / Л.А. Юрченко. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2011. – 199 с.

 40. Яворська Т.В. Страхові послуги: навчальний посібник/ Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Економічний факультет, 2008. – 250 с.

Практикуми

 1. Абрамов В.Ю. Страхование: теория и практика: [практик. пособие]. – М.: Волтерс Клузер, 2007. – 505 с.

 2. Страхові послуги: Зб. навч. завдань/ О.Д.Вовчак, О.І.Завійська: Укоопспілка, Львівська комерційна академія. –Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – 47 с.

 3. Страхування: Практикум: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / За ред. В.Д. Базилевича. — К.: Знання, 2011. — 607 с.

 4. Ткаченко Н.В. Страхування. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Ліра – К.,2007. – 270 с.


Монографії

 1. Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху : кол. Моногр./ О.М. Залєтов, В.М. Стецюк, О.В. Кнейслер, О.Ю. Толстенко та ін..: Наук. ред.. та кер. кол.авт. канд. екон. наук О.М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція «БІЗОН», 2012 р. – 508 с.

 2. Бабенко В.Г. Механізм страхування фінансових ризиків: монографія / Таврійський державний агротехнічний університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2009. – 287 с.

 3. Внукова Н.М., Смоляк В.А. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії і практики: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 184 с.

 4. Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг в Україні: теорія, методологія і практика: монографія / Державний вищий навчальний заклад «Київський національний ун – т ім. Вадима Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2009. – 283 с.

 5. Говорушко Т.А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку [текст] монографія/ В.М. Стецюк, О.Ю. Толстенко – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 168 с.

 6. Залєтов О.М. Убезпечення життя: Монографія. – К.: Міжнародна агенція «БІЗОН», 2006. – 688 с. – (Серія «Бібліотека страхування»).

 7. Кисельова О.М. Модель оподаткування страхової діяльності: тенденції і механізми. – К.: Видавничий дім «Корпорація», 2006. – 374 с.

 8. Козьменко О.В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку: монографія. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 350 с.

 9. Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія – Суми: Університетська книга, 2011. – 388 с.

 10. Піратовський Г.Л. Страховий бізнес: управління розвитком / Київський національний торговельно-економічний ун – т - К.: КНТЕУ, 2006. – 254 с.

 11. Пойда-Носик Н.Н., Бачо Р.Й. Страхове підприємництво регіону: сучасний стан і перспективи розвитку: Монографія. – Ужгород: Мистецька Лінія, 2010. – 232 с.

 12. Страховий ринок України: стан та перспективи розвитку: монографія / С.О. Булгакова, А.В. Василенко, Л.І. Василенко та ін.; А.А. Мазаракі (заг. рел.): Київський національний торговельно – економічний ун – т. – К.: КНТЕУ, 2007. – 460 с.

 13. Страхування в системі економічної безпеки: монографія / Р.І. Тринько (Керівник авт. кол.): Львівський держ. ун – т внутрішніх справ. Кафедра теоретичної та прикладної економіки. – Л.: ЛьвДУВС, 2008. – 328 с.

 14. Страхування природно – кліматичних ризиків у рослинництві: монографія/ П.А. Лайко, С.Д. Пушак. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2009. – 320 с.

 15. Ткаченко Н.В. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: теорія, методологія та практика: монографія/ Національний банк України, Університет банківської справи. - Черкаси: Черкаський ЦНТІ, 2009. – 578 с.

 16. Толстенко О.Ю. Система страхування автомобільного транспорту в Україні: монографія – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 208 с.

 17. Фурман В.М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку/ Київський національний економічний університет, Київський інститут банківської справи, - К.: КНЕУ, 2005. – 296 с.

 18. Шіріян Л.В. Фінансова стійкість страхових компаній та шляхи її забезпечення/ Л.В. Шіріян // Монографія // Харк. нац. ун – т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 225 с.


Схожі:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру»
...
Закон України “Про міліцію ”
Закону України Про внесення змін до Закону України Про адвокатуру (нова редакція)
Закону України Про внесення змін до Закону України \
Законопроектом пропонується викласти у новій редакції Закон України «Про адвокатуру», врегулювати відносини, пов’язані з адвокатською...
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру»
Законопроектом пропонується викласти у новій редакції Закон України «Про адвокатуру», врегулювати відносини, пов’язані з адвокатською...
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру»
Внести до Закону України «Про адвокатуру» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №9, ст. 62; 2002 р., №16, ст. 114; 2002 р.,...
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про систему інженерно-технічного...
Про внесення змін до Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" щодо здійснення...
Закон України «Про загальну середню освіту»
...
Закон України Про внесення змін до Закону України
«після погодження з органами місцевого самоврядування, на території яких розташований біосферний заповідник»
Порівняльна таблиця до проекту Закону України „Про внесення змін...
Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про природно-заповідний фонд України”
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін...
Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про природно-заповідний фонд України»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка