МОДУЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА Контрольна робота це важлива форма навчального процесу, покликана навчити студентів самостійному узагальненню і викладенню


Скачати 256.35 Kb.
НазваМОДУЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА Контрольна робота це важлива форма навчального процесу, покликана навчити студентів самостійному узагальненню і викладенню
Сторінка1/6
Дата20.03.2013
Розмір256.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6
МОДУЛЬ 2. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
Контрольна робота – це важлива форма навчального процесу, покликана навчити студентів самостійному узагальненню і викладенню інформаційних джерел, статистичних і практичних матеріалів.

Контрольну роботу виконує кожен студент самостійно. Контрольна робота виконується українською мовою і складається із двох теоретичних завдань та трьох задач.

Варіант визначається за двома останніми цифрами залікової книжки. Наприклад, якщо номер залікової книжки 96915, то варіант буде 15; якщо 96935, то варіант буде 5 (крок 30); якщо 96985, то варіант буде 25 (крок 60) тощо.

При наведенні у роботі цитат з наукових праць чи монографій необхідно посилатися на джерело, вказавши автора роботи, її назву, місце та рік видання, сторінку.

Виконана контрольна робота з обов”язковим вказанням номера варіанта, наведеними умовами теоретичних і практичних завдань, списком використаної літератури має бути здана в установлені строки на кафедру фінансів і економіки природокористування.
Завдання для контрольної роботи
1. Теоретичні питання
Перше питання:

 1. Сутність і об’єктивна необхідність фінансів.

 2. Фінансово - кредитний механізм: сутність та структура.

 3. Функції фінансів.

 4. Місцеві фінансові органи в управлінні фінансами.

 5. Державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави.

 6. Пенсійний фонд України, його формування і використання.

 7. Соціальне страхування в системі ринкових відносин.

 8. Фінансовий ринок і його роль у ринковій економіці.

 9. Фондовий ринок України і перспективи його розвитку.

 10. Фінансова політика України на сучасному етапі.

 11. Державні та суспільні фонди цільового призначення.

 12. Організація фінансового забезпечення соціальної сфери.

 13. Державний бюджет України. Проблеми його формування і використання.

 14. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку країни.

 15. Бюджетний процес і шляхи його вдосконалення.

 16. Бюджетний дефіцит.

 17. Доходи Державного бюджету, їх класифікація.

 18. Фінансові ресурси підприємств, їх формування і використання.

 19. Страховий ринок, його становлення і розвиток.

 20. Фінансові методи регулювання економіки.

 21. Видатки Державного бюджету, їх класифікація.

 22. Доходи місцевих бюджетів

 23. Видатки місцевих бюджетів.

 24. Роль фінансових інститутів в економічній системі.

 25. Державне казначейство, його функції.

 26. Міністерство фінансів, як суб”єкт управління фінансовою системою

 27. Форми та методи бюджетного регулювання.

 28. Фінансова підтримка малого бізнесу.

 29. Соціальні гарантії населення та механізм їх реалізації.

 30. Роль бюджету у здійсненні інвестиційних програм.


Друге питання:

 1. Податкова система : сутність та принципи формування.

 2. Сутність податкової політики та напрями її проведення

 3. Види цінних паперів.

 4. Характеристика елементів податку.

 5. Роль податків у фіскальній політиці держави.

 6. Методика обчислення податку на додану вартість.

 7. Акцизний податок.

 8. Вплив оподаткування на інвестиції та економічний ріст в країні.

 9. Класифікація податків.

 10. Фондова біржа та її діяльність.

 11. Організація податкової роботи в Україні.

 12. Приватизаційні цінні папери.

 13. Фінансові посередники, їх функції.

 14. Податкова міліція : функції. права та обов”язки.

 15. Мито як фіскальний інструмент.

 16. Акції , їх види.

 17. Методика нарахування відсотків за акціями

 18. Основи організації податкової роботи.

 19. Податок на прибуток підприємств.

 20. Облігації, їх види.

 21. Вексель.

 22. Структура податкової служби і її функції.

 23. Прямі і непрямі податки, їх переваги та недоліки.

 24. Податок на доходи фізичних осіб.

 25. Показники статистики цінних паперів.

 26. Методика обчислення земельного податку.

 27. Екологічний податок.

 28. Місцеві податки і збори.

 29. Плата за ресурси.

 30. Особливості оподаткування громадян, що займаються підприємницькою діяльністю.Завдання для розрахунків

Задача 1. Визначити величину фінансових ресурсів підприємства у вигляді чистого прибутку за звітний період та суму централізованих фінансових ресурсів, які повинні спрямовуватись підприємством у бюджет у вигляді податку на прибуток.

Вихідні дані для розрахунку, тис.грн.
Показники

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Доход від реалізації продукції

25,1

7,8

45,7

12,5

34,2

5,7

7,9

5,3

6,6

90,2

2

Інші операційні доходи

8,2

2,4

3,3

5,6

7,4

2,1

-

-

4,3

2,1

3

Отримано безповоротну фінансову допомогу

4

-

3,5

-

2,7

1,4

5,7

8,9

1,3

3,2

4

Виробничі витрати

13,1

5,8

23.2

4,5

30,1

1,1

3,1

0,5

2,3

36,2

5

Сплачено штрафів за порушення умов угоди

3,4

2,1

3,5

0,6

3,5

0,9

2,1

0,7

2,1

8,9

6

Сплачено дивіденди акціонерам

2,7

1,1

6,6

2,1

2,1

-

1,1

3,2

0,8

-

7

Витрати, пов”язані з реалізацією продукції

1,3

0,3

-

3,4

-

2,1

4,5

0,8

3,5

5,4

8

Доходи від участі в спільних підприємствах

4,9

3,2

5,6

7,8

8,6

5,6

3,2

1,1

-

2,5

9

Витрати на соціальний розвиток

1,2

0,6

0,9

1,1

2,4

1,3

2,1

1,1

3,1

4,5
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Індивідуальна робота студентів
Враховуючи специфіку навчального курсу “Психологія”, студенти спеціальності «біологія» повинні написати реферати на теми, які будуть...
Тематична контрольна робота
Тематична контрольна робота (за творчістю М. Коцюбинського, О. Кобилянської) І варіант І рівень(0,5 балів)
Тема. Цілісність форми і декору, симетрія та рівновага.«Дерево життя» у
Форма організації: урок, виконання вправ та творчої роботи – фронтальна та індивідуальна робота
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни
Комплексна контрольна робота охоплює навчальний матеріал з дисципліни в обсязі 54 години
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління
Контрольна робота виконується студентами позааудиторно з метою засвоєння набутих знань і слугує засобом перевірки виконання плану...
Контрольна робота з БЖД для студентів заочного відділення Миколаївського...

Уроку з предмету «Людина і світ» на тему: «Молодіжна субкультура в сучасній Україні»
Робота гуртка в рамках проекту "Самостійна робота учнів як форма організації навчання"
ДИПЛОМНА РОБОТА
Дана робота має на меті вивчення зазначених проблем, а також аналіз деяких лінгвістичних програмних продуктів, спрямованих на автоматизацію...
Урок узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів. ХІД УРОКУ:...
Форми організації навчальної діяльності: фронтальна, індивідуальна, робота в парах, робота в групах
СПИСОК ПІДЛЕГЛОГО ОСОБОВОГО СКЛАДУ, З ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНА ВИХОВНА РОБОТА

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка