Урок узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів. ХІД УРОКУ: І. Організаційний момент. Перевірка готовності учнів до уроку. ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Ми завершуємо вивчення теми «Електричний струм»


Скачати 67.18 Kb.
НазваУрок узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів. ХІД УРОКУ: І. Організаційний момент. Перевірка готовності учнів до уроку. ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Ми завершуємо вивчення теми «Електричний струм»
Дата17.12.2013
Розмір67.18 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
«Узагальнення знань з теми «Електричний струм»

Конспект уроку

Вчитель фізики

та інформатики

Ситніцька М.В.

Мета уроку:

Освітня:

 • повторити пройдений матеріал і виявити рівень оволодіння учнями комплексом знань і умінь, і на його основі прийняти певні рішення щодо вдосконалення навчального процесу; 

 • перевірити знання учнів по вузловим питанням електродинаміки і розвинути уміння застосовувати вивчені поняття і закони на практиці: правильно збирати електричні кола, складати звіт про виконану роботу, застосовувати знання при розв’язанні завдань і обговоренні теоретичних питань; 

Розвиваюча:

 • сформувати елементи творчого пошуку на основі прийому узагальнення, продовжити роботу по формуванню умінь складати, аналізувати, робити висновки; 

 • розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал; 

 • розвивати інтерес учнів до фізики, використовуючи експериментальні завдання.

Виховна: 

 • виховати вміння та навички колективної роботи; 

 • сприяти формуванню світоглядної ідеї пізнаваності явищ і властивостей навколишнього світу.

Обладнання:

Форми організації навчальної діяльності: фронтальна, індивідуальна, робота в парах, робота в групах.

Тип уроку. Урок узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів.
ХІД УРОКУ:

І. Організаційний момент.

Перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Ми завершуємо вивчення теми «Електричний струм». Сьогоднішній урок узагальнюючий. Він – підсумок нашої роботи. Наскільки гарно ви попрацюєте сьогодні на стільки вам легко вам буде виконати контрольну роботу та отримати гарну оцінку.
ІІІ. Повідомлення теми, очікуваних результатів.

 • Отже тема уроку «Узагальнення знань з теми «Електричний струм». (Учні записують тему уроку у зошити). Мета уроку: повторити пройдений матеріал, згадати основні поняття, закони, формули; застосувати свої знання під час розв’язування вправ, задач.

Вправа «Мікрофон».

 • Сформулюйте свої очікування. Дайте відповідь на запитання: Що ви очікуєте від уроку?

Наприкінці уроку перевіримо на скільки справдилися ваші очікування, чи досягли ви запланованих результатів.

У кожного з вас є листок контролю знань. Під час уроку ви фіксуватимете у ньому свої результати ставлячи знак «+» за правильну відповідь у колонці: усна відповідь, задача, робота з таблицею.

Прізвище, ім’я ________________________________________________________

Листок контролю знань

Усна відповідь

Задача

Таблиця


ІV. Оперування знаннями і способами діяльності в стандартних і нестандартних ситуаціях.

 • А зараз переходимо до роботи. Виконаємо перше завдання.

 1. Дай відповідь на запитання.

 • Які електричні величини ви знаєте?

 • Яка фізична величина позначається літерою Р?

 • Яка фізична величина вимірюється у Джоулях?

 • Яка фізична величина вимірюється ватметром?

 • Що є носіями струму у електролітах?

 • Як називається процес осідання йонів на катодах у електроліті?

 • Як називають процес проходження електричного струму у газах?

 • На честь кого з вчених названо закон електролізу?

 1. Заповни пропуски у формулі та озвуч її.

 1. Логічні пари.

Установіть відповідність між фізичними поняттями і математичними виразами.

 1. Потужність

 2. Сила струму

 3. Кількість речовини

 4. Робота струму
 1. Робота в парах. (Розв’язування задач.)

Пропоную вам попрацювати в парах. Перед вами картки з завданнями – умовами задач. Прочитайте їх, обговоріть у парі можливий її розв’язок та виконайте його. Визначте хто представлятиме результат роботи класу.

 1. Яку потужність має електричний струм в автомобільній лампі, якщо напруга в бортовій мережі автомобіля 14,4 В, а сила струму через лампу досягає 7,5 А?

 2. За якої сили струму проводився електроліз водяного розчину мідного купоросу, якщо за 15 хв на катоді виділилося 2 г міді?

 3. Яким є питомий опір матеріалу, з якого виготовлена спіраль нагрівального елемента потужністю 2200 Вт? Довжина спіралі 11 м, поперечний переріз — 0,21 мм2, напруга в мережі 220 В.

 4. Визначте час, який потрібен для покриття сталевої деталі площею поверхні 400 см2 шаром хрому завтовшки 36 мкм. Електроліз проходить за сили струму 16 А.


Трохи відпочинемо, але з користю.

 1. Фізкультхвилинка!!!

Встаньте, діти, посміхніться,
Землі нашій уклоніться
За щасливий день вчорашній.
Всі до сонця потягніться.
Вліво, вправо нахиліться,
Веретенцем покрутіться.
Раз присядьте, два присядьте
І за парти тихо сядьте.

 1. Робота в групах.

 • Для виконання наступного завдання необхідно об’єднатися у 4 групи та обрати лідерів.

 • Під час вивчення теми «Електричний струм у різних середовищах» ми окремо розглядали такі середовища як метали, напівпровідники, електроліти та гази.

 • Лідери груп виберіть середовище, яке ви будете характеризувати.

Дайте характеристику кожному середовищу відповідаючи на питання:

   • Що є носіями струму у середовищі?

   • Які закони виконуються?

   • Який вигляд має вольт-амперна характеристика?

   • Яке практичне застосування?

Результат представимо у вигляді таблиці.

 • На виконання завдання вам 5 хв. Прошу починати працювати.

Якщо ви виконали завдання, озвучте відповіді лідери груп та помістіть їх на плакат. (Учні прикріплюють на плакат листки з відповідями)

Середовище

Носії струму

Закони, що виконуються

Вольт-амперна характеристика

Практичне застосування

Метали

Напівпровідники

Електроліти

Гази
 1. Експериментальна задача.

Використовуючи наявне обладнання визначте потужність, яку споживає лампочка кишенькового ліхтарика.

 1. Обговоріть у парі завдання та з’ясуйте шляхи його виконання.

 2. Накресліть схему електричного кола, складіть його.

 3. Зробіть необхідні вимірювання, обчисліть результат.

 4. Завдання оформіть у вигляді задачі.

Пам’ятайте про правила техніки безпеки

під час роботи з електричними приладами!

 1. Вправа «Чорна скринька»

 • Діти, після виконання лабораторної роботи учень вашого класу залишив у безладі усі фізичні прилади, вони знаходяться у «Чорній скриньці». Давайте допоможемо навести лад та з’ясуємо, що це за прилади. (Учні за бажанням виходять та дістають зі скриньки навпомацки прилади та дають їм характеристику.)

V. Підведення підсумків. Оголошення домашнього завдання.

Сьогодні на уроці ми згадали та узагальнили знання отримані під час вивчення теми «Електричний струм». Сподіваюся це якнайкраще допоможе вам у написанні контрольної роботи. А якщо залишилися питання, які ви не зовсім зрозуміли, зверніть на них увагу дома. Виконання домашнього завдання допоможе вам у цьому.

Д/з

На початку роботи ви вислови свої очікування. Цікаво, чи справдилися вони, яких результатів ви досягли? Вправа «Незакінчені речення» дасть змогу це зрозуміти. Подумайте та продовжте одне з трьох речень, висловіть його.

 1. Вправа «Незакінчені речення»

 • На уроці я зміг…

 • Мені не вдалося…

 • Я зрозумів, що…

(Учні за бажанням висловлюють свої думки)

Вважаю, що наша робота на уроці була плідною. У всіх вас залишилися міцні знання та гарний настрій.

Дякую усім за роботу!

Схожі:

Урок засвоєння нових знань Хід уроку І. Організаційний момент. Привітання,...
Навчальна: ознайомити учнів із неклітинними формами життя; розглянути особливості будови і життєві цикл вірусів; обговорити можливі...
Уроку: узагальнення та систематизація навчальних досягнень учнів....
Тема уроку. Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Лінійні рівняння з однією змінною»
Урок узагальнення і систематизації знань. Хід уроку. Актуалізація...
Мета: узагальнити та систематизувати основні теоретичні положення з теми «Чотирикутники», глибше і повніше розкрити найважливіші...
І. Організаційний момент (підготовка класного приміщення, перевірка...
Актуалізація опорних знань (відтворюються знання, уміння, життєвий досвід учнів, необхідний для опанування нового матеріалу; перевірка...
Урок тренінг Хід уроку Організаційний момент Актуалізація опорних...
Основні поняття та терміни: психічне насилля, фізичне насилля, злість, агресія, жертва насилля, свідок насилля
Уроку. Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок
Мета. Узагальнити і систематизувати знання і вміння учнів з теми „Арифметична і геометрична прогресії”. Розширити кругозір учнів....
Урок реквієм. Хід уроку І. Організаційний момент Мотивація теми,...
Обладнання: Плакат з символічним зображенням України 1932-1933рр. – у вигляді виснаженої жінки з мертвою дитиною на руках. Стіл з...
Тема по програмі
Організаційний момент Привітання, перевірка готовності учнів до заняття, перевірка присутніх
Тема по програмі
Організаційний момент. Привітання, перевірка готовності учнів до заняття, перевірка присутніх
Уроку. Урок узагальнення і систематизації знань. Хід уроку І. Актуалізація...
Мета. Узагальнити й систематизувати знання учнів про розв'язування задач на відсо­тки усіх видів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка