Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302


НазваЗатверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Сторінка3/7
Дата07.05.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7


III. Капітальні інвестиції

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року
Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4
1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

-

-
А. Інші операційні доходи і витрати

440

-

-

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

-

-
Операційна оренда активів

Придбання (виготовлення) інших необоротних

300

-

-
Операційна курсова різниця

450

-
матеріальних активів
Реалізація інших оборотних активів

460

-

-

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

-

-
Штрафи, пені, неустойки

470

-

-

Придбання (вирощування) довгострокових

320

-

-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480біологічних активів
Інші

330

-

-
Інші операційні доходи і витрати

490

-

4

Разом

340
-
у тому числі:

491

х

-

З рядка 340 графа 3відрахування до резерву сумнівних боргів

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)непродуктивні витрати і втрати

492

х

-

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

500

-

-

IV. Фінансові інвестиції
асоційовані підприємства
дочірні підприємства

510

-

-

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року
спільну діяльність

520

-

-

довгострокові

поточні
В. Інші фінансові доходи і витрати

530

-

х

1

2

3

4

5
Дивіденди

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

350

-

-

-
Проценти

540

хФінансова оренда активів

550

-

-

асоційовані підприємства
Інші фінансові доходи і витрати

560

-

-

дочірні підприємства

360

-

-

-
Г. Інші доходи і витрати

570

х

-

спільну діяльність

370

-

-

-
Реалізація фінансових інвестицій

Б. Інші фінансові інвестиції в:
-

-

-
Доходи від об’єднання підприємств

580

-

-

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380
Результат оцінки корисності

590

-

-
Неопераційна курсова різниця

600

-

-

акції

390

-

-

-
Безоплатно одержані активи

610

-

х

облігації

400

-

-

-
Списання необоротних активів

620

х

-

інші

410

-

-

1422
Інші доходи і витрати

630

-

-

Разом (розд. А + розд. Б)

420

-

-

1422
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)


Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)
%

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
З рядків 540 - 560 графа 4

фінансові витрати, уключені до собівартості продукції

(633)
за собівартістю

(421)

-
основної діяльностіза справедливою вартістю

(422)

-
VI. Грошові кошти

за амортизованою собівартістю

(423)

-
Найменування показника

Код рядка

На кінець року


З рядка 220 графа 4 Балансу

1

2

3

Поточні фінансові інвестиції відображені:
Каса

640

-

за собівартістю

(424)

-
Поточний рахунок у банку

650

-за справедливою вартістю

(425)

1422
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

-
за амортизованою собівартістю

(426)

-
Грошові кошти в дорозі

670

-
Еквіваленти грошових коштів

680

-
Разом

690

-
З рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка