ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ПОЛІТОЛОГІЇ


Скачати 42.34 Kb.
НазваЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ПОЛІТОЛОГІЇ
Дата18.03.2013
Розмір42.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ПОЛІТОЛОГІЇ

2012-2013 н.р.


 1. Предмет політології, її зміст і методи.

 2. Етапи становлення політичної науки. Місце політології в системі суспільних наук.

 3. Політологія як наука: поняття , структура та функції.

 4. Методи політології (загальна характеристика).

 5. Загальна характеристика політичних вчень Стародавнього Сходу та Давньої Греції.

 6. Погляди Платона та Аристотеля на політичну організацію суспільства.

 7. Мислителі Середньовіччя про сутність і форми реалізації влади (А. Августин, Ф.Аквінський, М. Падуанський).

 8. Раціонально-критичне розуміння політики мислителями Нового часу (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескьє, Ж.-Ж. Руссо).

 9. Політичні погляди епохи Відродження. Погляди на політику Н. Макіавеллі.

 10. Марксистська парадигма політичного устрою.

 11. Основні напрямки розвитку політичної думки в Україні ХІХ ст.

 12. Політична думка ХХ ст.: основні ідеї та напрямки американської школи політичної соціології.

 13. Політична думка ХХ ст.: французька політична школа.

 14. Політична думка ХХ ст.: особливості розвитку німецької політології.

 15. Основні парадигми політичної науки - теологічна, натуралістична, біополітична, соціальна (загальна характеристика).

 16. Основні риси та функції політичних ідеологій.

 17. Типологія сучасних політичних ідеологій (лібералізм, консерватизм, соціал-реформізм, анархізм, неофашизм). Загальне та особливе.

 18. «Посткласичні» ідеологічні течії у ХХІ ст.

 19. Глобалізація – новітня політична ідеологія Заходу (Е.Валлерстайн, С.Хантінгтон, О.Тоффлер, О.Панарін).

 20. Політика: поняття, сутність, структура та функції.

 21. Взаємозв’язок політики з іншими сферами суспільного життя.

 22. Політика, право і мораль як головні регулятори суспільних відносин: проблема забезпечення балансу в умовах реформування українського суспільства.

 23. Основні ідеї праці М. Вебера “Політика як покликання та професія”.

 24. Доктрина державного суверенітету у працях Ж. Бодена, Т. Гоббса та народного суверенітету Ж. Ж. Руссо.

 25. Природа, сутність та витоки політичної влади

 26. Влада: базові концепції. Поняття «політичної влади».

 27. Структура влади та її види.

 28. Принцип розподілу влади. Розподіл владних відносин у Конституції України та проблема оптимізації цього принципу у сучасній Україні.

 29. Смисл і призначення терміна «легітимність». М. Вебер про типи легітимності влади у роботі «Політика як покликання та професія».

 30. Походження і сутність держави. Ознаки держави.

 31. Форми державного правління й адміністративно-територіального устрою держави.

 32. Ознаки правової держави. Протиріччя становлення правової держави в Україні.

 33. Поняття, структура та функції політичної системи (концепції Д. Істона, Г. Алмонда).

 34. Політична система: поняття, функції. Характеристика політичної системи Української держави.

 35. Типологія політичних систем. Проблема реформування політичної системи України.

 36. Легітимація та делегітимація політичних систем.

 37. Поняття і типологія політичних режимів. Особливості політичного режиму сучасної України.

 38. Характерні риси і різновиди тоталітарних політичних режимів.

 39. Авторитарний політичний режим. Головні відмінності авторитаризму від тоталітаризму.

 40. Особливості трансформації тоталітарних і авторитарних режимів у демократичні. Проблеми становлення демократії в Україні.

 41. Демократія: загальні ознаки, види, форми і типи. Складність демократичного правління.

 42. Критерії та типи демократії.

 43. Пряма та репрезентативна форми демократії.

 44. Поняття та функції політичної еліти.

 45. Класичні теорії політичних еліт (В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс).

 46. Сучасні теоретичні уявлення про сутність, класифікацію і роль політичних еліт.

 47. Системи рекрутування політичної еліти. Проблема формування політичної еліти в Україні.

 48. Політичне лідерство: типи лідерів та специфіка їхнього впливу.

 49. Політичні партії в демократичному суспільстві. Функції партійних програм у електоральному процесі.

 50. Групи інтересів: поняття, функції, типологія.

 51. Громадські об’єднання і рухи: поняття, зміст і особливості діяльності.

 52. Поняття і типи партійних систем. Проблеми функціонування політичних партій в Україні.

 53. Місце і роль політичних партій в українському суспільстві.

 54. Виборчі системи: типи, значення у політичному процесі.

 55. Пропорційна виборча система: поняття, основні характеристики, переваги та недоліки застосування.

 56. Мажоритарна виборча система: поняття, основні характеристики, переваги та недоліки застосування.

 57. Виборча система і форма правління. Пошуки ефективного поєднання.

 58. Особливості президентської виборчої кампанії в Україні у 2010 р.: її результати та наслідки.

 59. Динаміка виборчого законодавства в Україні у 1991-2012 рр.

 60. Місцеве самоврядування: поняття, завдання та принципи. Європейська хартія про місцеве самоврядування та зміст Закону України про місцеве самоврядування.

 61. Політична культура як соціальний феномен. Типологія політичної культури за Г. Алмондом і С. Вербою.

 62. Структура та функції політичної культури.

 63. Політична свідомість: загальне поняття, структура і типи.

 64. Громадянське суспільство та специфіка його формування в Україні.

 65. Сутність та особливості етнополітики. Головні напрямки державної політики України у сфері міжнаціональних відносин.

 66. Етнополітичні спільноти як суб’єкти політики. Політика України в галузі національних відносин.

 67. Соціальна держава: умови формування, типи, основний зміст діяльності.

 68. Проблеми соціальної політики у сучасній Україні.

 69. Економічна політика. Взаємозв’язок політика та економіки.

 70. Економічні функції держави в умовах ринкової економіки.

 71. Зовнішня політика держави у сучасному світі.

 72. Основні напрями зовнішньої політики України.

Схожі:

Перелік питань для модульного контролю знань (ІІ рівень) З ПОЛІТОЛОГІЇ
Місце політології в системі наук про суспільство: взаємозв'язок та взаємозалежність
Екзаменаційні питання
Мороховський А. Н. та ін. Стилістика англійської мови: Підручник. К.: Вища школа, 1991. 272 с
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Шляхи використання мультимедійних презентацій у навчальному-виховному процесі початкової школи
Контрольні екзаменаційні питання
Суспільно-історичні умови розвитку літератури в Україні кінця 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст
Екзаменаційні питання з дисципліни Мова ЗМІ
Лексикологія як розділ мовознавства та її зв’язок з іншими лінгвістичними дисциплінами
Екзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий аналіз»
Групування активів за ступенем ліквідності і використання його у фінансовому аналізі
Екзаменаційні питання з курсу «Історія Росії»
Територія російської держави першої половини ХІХ ст. Соціальна структура населення
Екзаменаційні питання з дисципліни «Основи менеджменту»
Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації
Екзаменаційні питання до курсу «Історія України» для студентів 1-го курсу у 2012/13 н р

Екзаменаційні питання з курсу «Право соціального забезпечення» для студентів
Порядок та умови призначення пенсій за віком в солідарній системі пенсійного страхування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка