Лекція  ЩО ТАКЕ ЕТИКА?


НазваЛекція  ЩО ТАКЕ ЕТИКА?
Сторінка1/33
Дата17.03.2013
Розмір5.18 Mb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Філософія > Лекція
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
 

 

Моїм батькам, Тамарі Павлівні й Аронові Яковичу – з любов'юЗМІСТ

Вступ. Моральні цінності в сучасному світі

4

 

 

Лекція 1. ЩО ТАКЕ ЕТИКА?

 

Етос і мораль

15

Етика як філософська наука

20

Завдання науки етики

29

 

 

Лекція 2. МОРАЛЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

 

Попереднє зауваження. Мораль і проблема її соціальної детермінації

41

Первісні форми регуляції людської поведінки. Процес виокремлення моралі

43

Мораль та інституційна регуляція. Мораль і право

47

Мораль і звичай

55

Політика і етика

58

 

 

Лекція 3. МОРАЛЬ І СПІЛЬНОТИ

 

Універсальність і спільнотність у системі етичних пріоритетів

72

Мораль і соціальна диференціація суспільства

77

Етичні проблеми національних відносин

80

Загальнолюдське в моралі

89

Чи існує прогрес у царині людської моральності?

92

 

 

Лекція 4. ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

 

Місце моральної свідомості в системі моралі (Порядок дальшого викладу)

102

Структура моральної свідомості. Моральні норми й принципи

105

Моральні мотиви й ціннісні орієнтації. Цінність і святиня

110

Добро – провідна ідея моральної свідомості

116

 

 

Лекція 5. ДОБРО І ЗЛО


 

Попереднє зауваження: що таке категорії моральної свідомості?

124

Моральне зло, його походження і сутність

125

Проблема субстанційності зла

130

Взаємовідношення добра і зла

142

 

 

Лекція 6. СЕНС ЖИТТЯ І СТАВЛЕННЯ ДО СМЕРТІ

 

Звідки постає проблема сенсу життя людини?

150

Способи осмислення людського буття

155

Феномен смерті

166

Життя як дарунок і відповідь

176

 

 

Лекція 7. «ОБ'ЄКТИВНІ» І «СУБ'ЄКТИВНІ» КАТЕГОРІЇ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

 

Обов'язок

183

Відповідальність

189

Справедливість

196

Моральна референція особистості

204

Щастя як категорія моральної свідомості

209

 

 

Лекція 8. МОРАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ

 

Поняття моральної самосвідомості

221

Честь і гідність людини

223

Совість – центральний чинник моральної самосвідомості людини

229

Розкаяння

238

Поняття сорому

241

 

 

Лекція 9. ДІЯ І СВОБОДА ЛЮДИНИ

 

Поняття свободи, етичний аспект

259

Свобода дії, свобода вибору, свобода волі

261

Свобода як моральна цінність людського буття

269

 

 

Лекція 10. МОРАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Вчинок як першоелемент моральної діяльності

276

Проблема співвідношення цілей і засобів діяльності

282

Мотив і результат дії

291

Діяльність як світовідношення

294

 

 

Лекція 11. ЕТИКА СПІЛКУВАННЯ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ

 

Спілкування як царина людської моральності

306

Парадигма спілкування в сучасній культурі

309

Відкритість і замкненість, монологічність і діалогічність людської особистості

318

 

 

Лекція 12. МОРАЛЬНІ ВИМІРИ СПІЛКУВАННЯ

 

Різноманіття передумов і вимірів людського спілкування моральний аспект

328

Толерантність

329

Повага

333

Співчуття

336

Милосердя

344

Любов

346

Культура спілкування й етикет

358

 

 

Післямова

365

Бібліографічні посилання

367

Іменний покажчик

375ББК 87 7я73

М18

 

Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу видавництва заборонено

 

Головна редакція літератури з гуманітарних наук

 

Головний редактор Світлана Головко

Редактор Тетяна Янголь

 

Допущено Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18 2-618 від 06.05.01)М18

 

Малахов В. А.

Етика: Курс лекцій. Навч. посібник. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2002. - 384 с.

ISВN 966-06-0266-9

 

У посібнику розглядається мораль як суспільне явище, як феномен культури та як форма світовідношення, висвітлюється моральна проблематика людської свідомості, діяльності й спілкування. Розкриваються внутрішні, екзистенційні аспекти моральності, питання добра і зла, відповідальності, сенсу життя, щастя, справедливості, любові. Аналізується низка актуальних етичних проблем зокрема співвідношений моралі й права, моралі й політики, національних і загальнолюдських моральних цінностей

Для студентів вищих навчальних закладів

 

ISВN 966-06-0266-9

ББК 87.7я73

 

© Віктор Малахов, 1996.

© Віктор Малахов, перероб. і доп., 2000.Навчальне видання

 

Малахов Віктор Аронович

 

ЕТИКА

 

Курс лекцій

 

Художнє оформлення та редагування Олексія Григора

Технічний редактор Людмила Швець

Коректори Людмило Іванова, Алла Бараз, Алла Бородавко

Оператор Наталія Громова

 

Підп. до друку 07.10.02. Формат 84 х 108/32. Папір офсет. № І. Горн.

Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 20.16. Ум. фарбовідб. 20.58.

Обл.-вид. арк. 22.37. Вид. № 4108. Зам. № 2-2742

 

Видавництво «Либідь» при Київському університеті,

01004 Київ, вул. Пушкінська, 32

 

Свідоцтво про державну реєстрацію № 404 під 06.04.2001 р.

 

ЗАТ «ВІПОЛ», ДК № 15

03151 Київ 151, вул. Волинська. 60Малахов Віктор Аронович народився 1948 р. в Києві. В 1972 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. З 1992 р. – доктор філософських наук.

Працює в Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Має багаторічний досвід викладання етики в Київському університеті ім. Тараса Шевченка, Національному університеті "Києво-Могилянська академія", Міжнародному Соломоновому університеті. Кращим навчальним закладом вважає НаУКМА, кращою академічною установою – Інститут філософії.

Сфера наукових інтересів – етика, філософія культури.

Серед праць – "Культура и человеческая целостность" (К., 1984), "Искусство и человеческое мироотношение" (К., 1988), "Стыд" (М., 1989), "Наука расставанья..." (М., 1992) та ін.

Прагне писати цікаво, хоч не завжди вдається. Не втратив сподівання, що головна книжка - попереду.

[Повернутися до змісту]
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Схожі:

2. Етику почали розглядати як науку що вивчає мораль Метою етики
Емпірична, або описова етика. Нормативна етика як зведення вимог, теорія морального виховання, або педагогічна етика, Професійна...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з особовим складом СДПЧ-1 по...
ТЕМА Етика,як вчення про мораль. Категорії етики. Службова етика та культура поведінки працівників МНС
Лекція 1 ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Перш ніж говорити про інформаційну безпеку необхідно з’ясувати, що таке інформація
ЕТИКА 5 КЛАС
Моральність визначає індивідуальну життєдіяльність людини й формує ціннісний простір суспільства. Споконвіку, скільки існує людство,...
Про вивчення курсів духовно-морального спрямування у 2008-2009 навчальному році
України надає батькам право вибору вивчення дітьми курсів духовно-морального спрямування. Серед них: „Етика”, “Християнська етика”,...
 (грец oikos оселя, середовище і logos слово, вчення) галузь міждисциплінарних...
Екоетика як універсальна етика людської життєдіяльності і засада екологічної культури
Конспекти до курсу «Професійна етика» Тема Професійна етика як навчальна...
Тема Професійна етика як навчальна дисципліна і як засіб регулювання професійної діяльності
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
України викладатиметься навчальний предмет «Етика», що спрямований на формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної...
Християнська етика” і “Етика” у школі: pro i contra
Андрій Васьків, кандидат історичних наук, доцент філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка,...
Що таке конфлікт?
Мета. Навчити учнів усвідомлювати першопри­чини конфлікту, що таке конфлікт, наслідки конфліктів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка