ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ


Скачати 226.2 Kb.
НазваПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Дата04.04.2013
Розмір226.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМТСВА

 1. Підприємництво як певний стиль і тип господарської поведінки має такі характерні риси:

 2. Визначте підприємства, які можна зарахувати до організаційно - правових форм підприємництва:

 3. Критерієм економічної ефективності використання землі є:

 4. Дохід, який створюється на кращих і середніх за якістю та місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над нормативним (середнім) рівнем є:

 5. Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності – це:

 6. До категорії “службовець” відносяться працівники, що:

 7. Кваліфікація – це:

 8. До показників продуктивності праці відносяться:

 9. Трудомісткість – це:

 10. Витрати робочого часу на виробництво одного центнера продукції характеризують:

 11. Частина оборотних засобів, яка вже виробничо спожита, знаходиться на стадії виробництва, але від якої готової продукції ще не одержано, це:

 12. У процесі кругообігу оборотних засобів розрізняють такі стадії:

 13. Обігові фонди являють собою:

 14. Предмети праці, виражені у вартісній формі, які беруть участь у процесів виробництва протягом лише одного виробничого циклу, втрачають при цьому свою натурально-речову форму і повністю передають свою вартість на заново створений продукт це:

 15. Найвищу швидкість перетворення в готівку мають такі активи аграрних підприємств:

 16. Тривалість одного обороту оборотного капіталу визначають відношенням:

 17. До оборотних фондів підприємства не відносяться:

 18. Критеріями вибору виду підприємництва є:

 19. Підприємство діє на підставі:

 20. Початковим етапом створення підприємства є:

 21. Реструктуризація підприємства, пов’язана зі зміною структури балансу підприємства називається:

 22. Класична модель підприємництва орієнтована на

 23. За якою ознакою підприємства в Україні отримують статус підприємства з іноземними інвестиціями?

 24. Які підприємства утворюються шляхом об’єднання майна юридичних та фізичних осіб?

 25. Головне завдання підприємства полягає у:

 26. Що є категорією, яка узгоджує попит і пропозицію товарів в умовах конкурентно-ринкового середовища?

 27. Конкурентний ринковий механізм — це метод:

 28. Що протидіє монополізму в економіці?

 29. Які заходи доцільно застосовувати в умовах обмеженого попиту?

 30. Як досягається оптимізація структури споживачів?

 31. Критерієм економічної ефективності використання землі є:

 32. Дохід, який створюється на кращих і середніх за якістю та місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над нормативним (середнім) рівнем є:

 33. До вартісних показників ефективності використання земельних ресурсів відносять:

 34. До натуральних показників ефективності використання земельних ресурсів відносять:

 35. Ступінь розораності землі розраховується:

 36. Ступінь господарського використання землі розраховується:

 37. Землезабезпеченість –це:

 38. Структура сільськогосподарських угідь – це:

 39. Функції управління це:

 40. Управління підприємством відображає:

 41. Методи управління це –

 42. Організаційні методи управління базуються

 43. Економічні методи управління – це такі методи, які

 44. Функціональні зв’язки характеризують

 45. Дивізіональна організаційна структура управління базується

 46. Лінійні зв’язки виникають

 47. Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності – це:

 48. До категорії “службовець” відносяться працівники, що:

 49. Кваліфікація – це:

 50. До показників продуктивності праці відносяться:

 51. Трудомісткість – це:

 52. Витрати робочого часу на виробництво одного центнера продукції характеризують:

 53. Виберіть найбільш повне і точне визначення категорії оплати праці:

 54. Професія характеризує:

 55. Співвідношення кількості прийнятих працівників і середньооблікової їх чисельності характеризує коефіцієнт персоналу:

 56. Співвідношення кількості звільнених протягом року працівників і

середньооблікової їх чисельності характеризує коефіцієнт персоналу:

 1. Виробничі фонди підприємства це:

 2. Фондооснащеність виробництва - це:

 3. До показників ефективності використання основних фондів відносять:

 4. До показників руху основних фондів не відноситься:

 5. Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності – це:

 6. До категорії “ службовець ” відносяться працівники, що:

 7. Кваліфікація – це:

 8. До показників продуктивності праці відносяться:

 9. Трудомісткість – це:

 10. Витрати робочого часу на виробництво одного центнера продукції характеризують:

 11. Управління підприємством відображає:

 12. Методи управління це –

 13. Дохід, який створюється на кращих і середніх за якістю та місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над нормативним (середнім) рівнем є:

 14. Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності – це:

 15. До категорії “службовець” відносяться працівники, що:

 16. Кваліфікація – це:

 17. Професія характеризує:

 18. Співвідношення кількості прийнятих працівників і середньооблікової їх чисельності характеризує коефіцієнт персоналу:

 19. Співвідношення кількості звільнених протягом року працівників і

середньооблікової їх чисельності характеризує коефіцієнт персоналу:

 1. Виробничі фонди підприємства це:

 2. Критерієм економічної ефективності використання землі є:

 3. Дохід, який створюється на кращих і середніх за якістю та

місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над нормативним (середнім) рівнем є:

 1. До вартісних показників ефективності використання земельних ресурсів відносять:

 2. Частина оборотних засобів, яка вже виробничо спожита, знаходиться на стадії виробництва, але від якої готової продукції ще не одержано, це:

 3. У процесі кругообігу оборотних засобів розрізняють такі стадії:

 4. Обігові фонди являють собою:

 5. Предмети праці, виражені у вартісній формі, які беруть участь у процесівиробництва протягом лише одного виробничого циклу, втрачають при цьому свою натурально-речову форму і повністю передають свою вартість на заново створений продукт це:

 6. Найвищу швидкість перетворення в готівку мають такі активи аграрних підприємств:

 7. Тривалість одного обороту оборотного капіталу визначають відношенням:

 8. До оборотних фондів підприємства не відносяться:

 9. Економічні методи управління – це такі методи, які

 10. Функціональні зв’язки характеризують

 11. Дивізіональна організаційна структура управління базується

 12. Лінійні зв’язки виникають

 1. Витрати робочого часу на виробництво одного центнера продукції характеризують:

 2. Частина оборотних засобів, яка вже виробничо спожита, знаходиться на стадії виробництва, але від якої готової продукції ще не одержано, це:

 3. У процесі кругообігу оборотних засобів розрізняють такі стадії:

 4. Обігові фонди являють собою:

 5. Предмети праці, виражені у вартісній формі, які беруть участь у процесів виробництва протягом лише одного виробничого циклу, втрачають при цьому свою натурально-речову форму і повністю передають свою вартість на заново створений продукт це:

 6. Найвищу швидкість перетворення в готівку мають такі активи аграрних підприємств:

 7. Тривалість одного обороту оборотного капіталу визначають відношенням:

 8. До оборотних фондів підприємства не відносяться:

 9. Критерієм економічної ефективності використання землі є:

 10. Дохід, який створюється на кращих і середніх за якістю та

місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над нормативним (середнім) рівнем є:

 1. До вартісних показників ефективності використання земельних ресурсів відносять:

 2. До натуральних показників ефективності використання земельних ресурсів відносять:

 3. Ступінь розораності землі розраховується:.

 4. Ступінь господарського використання землі розраховується:

 5. Землезабезпеченість –це:

 6. Структура сільськогосподарських угідь – це:

 7. Функції управління це:

 8. Управління підприємством відображає:

 9. Критеріями вибору виду підприємництва є:

 10. Підприємство діє на підставі:

 11. Початковим етапом створення підприємства є:

 12. Реструктуризація підприємства, пов’язана зі зміною структури балансу підприємства називається:

 13. Класична модель підприємництва орієнтована на

 14. За якою ознакою підприємства в Україні отримують статус підприємства з іноземними інвестиціями?

 15. Які підприємства утворюються шляхом об’єднання майна юридичних та фізичних осіб?

 16. Головне завдання підприємства полягає у:

 17. Що є категорією, яка узгоджує попит і пропозицію товарів в умовах конкурентно-ринкового середовища?

 18. Конкурентний ринковий механізм — це метод:

 19. Що протидіє монополізму в економіці?

 20. Які заходи доцільно застосовувати в умовах обмеженого попиту?

 21. Що протидіє монополізму в економіці?

 22. Які заходи доцільно застосовувати в умовах обмеженого попиту?

 23. Як досягається оптимізація структури споживачів?

 24. Критерієм економічної ефективності використання землі є:

 25. Дохід, який створюється на кращих і середніх за якістю та місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над нормативним (середнім) рівнем є:

 26. До вартісних показників ефективності використання земельних ресурсів відносять:

 27. Підприємництво як певний стиль і тип господарської поведінки має такі характерні риси:

 28. Визначте підприємства, які можна зарахувати до організаційно - правових форм підприємництва:

 29. Критерієм економічної ефективності використання землі є:

 30. Дохід, який створюється на кращих і середніх за якістю та місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над нормативним (середнім) рівнем є:

 31. До натуральних показників ефективності використання земельних ресурсів відносять:

 32. Ступінь розораності землі розраховується:

 33. Ступінь господарського використання землі розраховується:

 34. Землезабезпеченість –це:

 35. Структура сільськогосподарських угідь – це:

 36. Функції управління це:

 37. Управління підприємством відображає:

 38. Методи управління це –

 39. Організаційні методи управління базуються

 40. Економічні методи управління – це такі методи, які

 41. Функціональні зв’язки характеризують

 42. Дивізіональна організаційна структура управління базується

 43. Лінійні зв’язки виникають

 44. Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності – це:

 45. До категорії “службовець” відносяться працівники, що:

 46. Кваліфікація – це:

 47. До показників продуктивності праці відносяться:

 48. Трудомісткість – це:

 49. Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності – це:

 50. До категорії “службовець” відносяться працівники, що:

 51. Що означає термін «інвестиція»?

 52. Основним мотивом інвестування є:

 53. Як трактують у сучасній зарубіжній літературі термін "інвестування"?

 54. Загальний обсяг інвестування за певний період, що спрямоване на нове будівництво, придбання засобів виробництва та приріст товарно-матеріальних засобів – це:

 55. Що означає термін «чисті інвестиції»?

 56. Якщо сума чистих інвестицій дорівнює нулю, це означає:

 57. Якщо сума валових інвестицій перевищує суму амортизаційних відрахувань, то це означає:

 58. Інвестиції в об’єкти підприємницької діяльності класифікуються за певними ознаками, а саме за скількома?

 59. Які існують інвестиції за об’єктами вкладання коштів (майна)?

 60. До якої із ознак відносяться інвестиції приватні, державні, іноземні та спільні?

 61. Які дві сторони взаємодіють при інвестиції?

 62. Вкладення коштів в різні фінансові інструменти: фондові (інвестиційні) цінні папери, спеціальні (цільові) банківські вклади, депозити, паї – це:

 63. Які інструменти включають в себе реальні інвестиції?

 64. Інтелектуальні інвестиції — це:

 65. Суб´єктами інвестиційної діяльності можуть бути:

 66. Що є об’єктом інвестиційної діяльності?

 67. За чим характеризуються валові інвестиції?

 68. Внутрішні інвестиції характеризують:

 69. Вкладення капіталу в інвестиційні проекти – це:

 70. За рівнем інвестиційного ризику виділяють наступні види інвестицій, а саме:

 71. Реінвестиції – це:

 72. Дайте визначення інвестицій на міжнародному ринку?

 73. Як визначається ефективність діяльності?

 74. Який метод відноситься до абсолютних методів?

 75. Скільки існує принципів оцінки результатів інвестування?

 1. 4До узагальнюючих показників динамічності відносять:

 1. Під ефектом розуміють:

 2. Що розуміють під словом «інвестиції»?

 3. Скількома способами можна здійснити збільшення виробництва с/г продукції?

 4. Що передбачає екстенсивний розвиток сільського господарства?

 5. За інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва збільшення виходу продукції здійснюється за рахунок чого?

 6. Як форма розширеного відтворення інтенсифікація сільського господарства відбувається на основі додаткових вкладень?

 7. В чому полягає особливість інтенсифікації сільськогосподарського виробництва?

 8. На чому базується інтенсифікація сільськогосподарського виробництва?

 9. Дайте найточніше визначення терміну «інтенсифікація сільського господарства»?

 10. Що є об’єктом інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в аграрних підприємствах?

 11. Що є об’єктом інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в рослинництві?

 12. При вивченні інтенсифікації виробництва окремих видів продукції (зерна, цукрових буряків, молока, свинини тощо) об'єктом інтенсифікації є:

 13. Що є основною метою інтенсифікації сільського господарства?

 14. Узагальненим показником рівня інтенсивності сільськогосподарського виробництва, який відображає сукупні затрати живої і уречевленої праці, є:

 15. Важливим показником рівня інтенсивності сільського господарства є:

 16. Від чого залежить показник «річні витрати»?

 17. Щоб визначити рівень інтенсивності виробництва окремих видів продукції (зерна, молока, свинини тощо), необхідно:

 18. Інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва здійснюють на основі використання досягнень, чого?

 19. Що належить до натуральних показників рівня інтенсивності?

 20. Вартість валової продукції, валовий і чистий дохід та прибуток з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь – це?

 21. Економічну ефективність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва характеризують такі показники:

 22. Окупність додаткових витрат – це?

 23. Скільки існує варіантів ефективності інтенсифікації сільського господарства?

 24. На сучасному етапі основними напрямами інтенсифікації сільського господарства є:

 25. Впровадження комплексної механізації й автоматизації виробництва передбачає:

 26. Від ефективної роботи машино-тракторного парку значною мірою залежить?

 27. НТП – це:

 28. Чи має значення НТП для житлово-комунального господарства?

 29. У житлово-комунальному господарстві науково-технічний прогрес являє собою:

 30. Головними напрямками науково-технічного прогресу в житлово-комунальному господарстві є:

 31. Скільки існує стадій механізації виробничого процесу?

 32. Виконання за допомогою машин найбільш трудомістких процесів виробництва – це:

 33. За допомогою яких показників оцінюють економічну ефективність механізації робіт?

 34. Коефіцієнт (рівень) механізації праці – це:

 35. За якою формулою визначається коефіцієнт механізації робіт?

 36. Планування – це:

 37. Система взаємозалежних, об’єднаних загальною метою завдань, що забезпечують реалізацію цілей виробничої системи – це:

 38. Основними чинниками зростаючої ролі планування в умовах сучасного ринкового господарства є:

 39. Які переваги створює планування?

 40. Які складові має процес планування діяльності підприємства?

 41. Від чого залежить успішна робота підприємства?

 42. Основні напрямки планування персоналу на підприємстві:

 43. Реальні інвестиції – це:

 44. Придбання цінних паперів та майнових прав – це:

 45. Скільки існує специфічних принципів планування?

 46. Принцип системності означає:

 47. Врахування перспектив науково-технічного прогресу й застосування науково обґрунтованих прогресивних норм використання всіх видів ресурсів – це принцип:

 48. Принцип безперервності – це:

 49. Виділяють ______ основних цілей (або груп цілей) підприємства:

 50. Методи планування – це:

 51. Нормативний метод – це:

 52. Скільки існує методів планування діяльності підприємства?

 53. В чому полягає довгострокове планування?

 54. Результатом ___________ планування є формулювання довгострокових цілей, складання довгострокових проектів і прийняття довгострокової політики.

 55. За якою формулою визначається обсяг виробництва продукції в натуральних вимірниках?

 56. Вартісні показники – це:

 57. Що визначається за цією формулою ЧП = ТП – (М + А)?

 58. Валова продукція (ВП) =___________

 59. Валовий оборот підприємства позначається:

 60. Система адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості та у встановлені терміни згідно договорами поставок – це:

 61. Реалізована продукція (РП) - це:

 62. Обсяг валової продукції використаної в межах підприємства, чи поза ним – це:

 63. Величина незавершеного виробництва у вартісному виразі позначається:

 64. Скільки існує принципів при вирішенні проблеми раціонального розміщення сільського господарства?

 65. Дайте визначення терміну «Спеціалізація сільського господарства».

 66. Які форми існують залежно від об’єкта спеціалізації?

 67. Скільки існує видів територіальної спеціалізації?

 68. Дайте визначення терміну «Спеціалізація аграрних підприємств»

 69. Що являє собою внутрішньогосподарська спеціалізація?

 70. Дайте короткі визначення:

 71. Дайте визначення терміну «Концентрація сільськогосподарського виробництва»?

 72. Назвіть основні показники концентрації с/г виробництва?

 73. Галузь - це _____ сільськогосподарського виробництва, яка відрізняється від його інших частин кінцевою продукцією, набором засобів виробництва, технологією. Вставле пропущенне слово?

 74. Від якого слова походить термін «інтеграція»?

 75. Розмірами зібраного врожаю с/г культур, вартістю вирощування молодих багаторічних насаджень та незавершеним виробництвом визначається…. Продовжіть речення.

 76. Продукція називається товарна, якщо вона….. Продовжіть речення.

 77. Від чого залежить ступінь задоволення потреб населення в продуктах харчування і товарах широкого вжитку і с/г сировини?

 78. Встановити відповідність.

 79. Які показники використовуються для визначення економічної ефективності с/г виробництва?

 80. Під резервом підвищення ефективності діяльності підприємства розуміють….

 81. Одним із основних шляхів підвищення ефективності с/г виробництв є:

 82. Фактори, що впливають на зростання ефективності продуктивності праці :

 83. Скільки існує основних шляхів підвищення с/г виробництва?

 84. Одним із основних шляхів підвищення ефективності с/г виробництва є:

 85. Результатом виробничої діяльності є:

 86. Поняття «соціальні ефективність» відображає:

 87. Показниками економічної ефективності є:

 88. Дайте визначення терміну «Технологічна ефективність»?

 89. Скільки існує видів ефективності?

 90. Дайте визначення терміну «економічний стан».

 91. Скільки існує типів ліквідності?

 92. Скільки дорівнює сума обох коефіцієнтів?

 93. Як розраховується коефіцієнт покриття засобів?

 94. Дайте визначення терміну «коефіцієнт фінансової стабільності»

 95. Як розраховується валовий дохід?

 96. Що розуміють під грошовим доходом?

 97. Скільки існує показників оцінки фінансової перспективи?

 98. Дайте визначення «рентабельність»?

 99. Натуральними показниками є:

 100. Скільки показників використовують для визначення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва?

 101. У тваринництві економічну ефективність виробництва продукції одного виду визначають за допомогою якого показника?

 102. За допомогою яких показників визначають економічну ефективність виробництва продукції одного виду?

 103. Рентабельність - це показник, який характеризує:

 104. Виробнича потужність підприємства по виготовленню певної продукції визначається параметрами:

 105. Внаслідок проведення організаційних заходів трудомісткість продукції знизилася на 8%. Як при цьому зміниться продуктивність праці:

 106. Сукупність економічно однорідних витрат називається:

 107. Продукція (роботи, послуги), які потребують визначенних пов’язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат, називаються:

 108. Витрати на обслуговування та управління виробництвом, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності, називаються:

 109. Довгострокові вкладення капіталу (грошей) у підприємницьку діяльність з метою одержання певного доходу (прибутку) називають:

 110. До показників ефективності використання устаткування та виробничих площ відносяться коефіцієнти:

 111. Показники якості, які характеризують декілька властивостей продукції одночасно, називаються:

 112. Економічна категорія, яка характеризує сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до призначення, називається:

 113. Метод визначення якості продукції, який грунтується на наслідках аналізу сприймання почуттів людини без застосування вимірювальних та технічних засобів, називається:

 114. Визначення та застосування єдиних правил з метою упорядкування діяльності у певній галузі називається:

 115. Для характеристики рівня продуктивності праці при прямому методі її вимірювання використовуються показники:

 116. Серед зазначених факторів відмітити ті, які впливають на рівень продуктивності праці:

 117. Сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання функцій обумовленої складності, називається:

 118. Сукупність постійних працівників, які отримали професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності у певній сфері, складає:

 119. Які з джерел утворення оборотних коштів (капітала) належать до позикових?

 120. До задач управління оборотними коштами підприємства відносять:

 121. Цілеспрямований процес управління оборотними активами підприємства, формування їх об’єму та складу, який дозволяє досягти стратегічних цілей, називають:

 122. Які із зазначених характеристик відображають певні рівні якості:

 123. До показників якості, які стандартизуються відносяться наступні:

 124. До показників зовнішнього формування конкурентоспроможності належать:

 125. Економічні показники конкурентоспроможності бувають:

 126. Альтернативний метод розрахунків використовується при визначенні конкурентоспроможності для розрахунку:

 127. Показники якості, які характеризують одну з властивостей продукції одночасно, називаються:

 128. Сума, яку підприємство заплатило за придбання, монтаж та введення в експлуатацію об’єкта основних фондів, називається вартістю:

 129. Основними джерелами утворення запозиченого капіталу (коштів) є:

 130. Короткострокові боргові зобов'язання - це ті, які:

 131. До складу основних фондів підприємства відносять:

 132. До ціни споживання при обчисленні конкурентоспроможності продукції необхідно віднести витрати на:

 133. Значення інтегрального показника конкурентоспроможності менше ніж 1 свідчить про те, що:

 134. За джерелами фінансування основні фонди бувають:

 135. Якими можуть бути тактичні (оперативні) заходи щодо виходу з економічної кризи?

 136. На чому потрібно сконцентрувати увагу при реалізації нової стратегії?

 137. Менеджер у максимальному ступені повинен…. Продовжіть речення.

 138. Останній етап антикризового стратегічного управління спрямований на:

 139. Одним з факторів, який обумовлює кризовий розвиток підприємства є:

 140. Зовнішні фактори кризового розвитку у свою чергу підрозділяються при аналізі на такі групи:

 141. На основі чого менеджери корпоративного рівня вивчають конкурентні переваги підприємства?

 142. На що концентрує увагу бізнесова стратегія?

 143. За допомогою чого проводиться антикризова стратегія?

 144. Чим формується стратегія нормативного рівня?

 145. Дайте визначення терміну «політика діяльності підприємства»?

 146. Що включає в себе філософія підприємницької діяльності?

 147. Поняття «портфоліо» - це….

 148. Якими факторами зумовлюється значення антикризової стратегії?

 149. У чому полягає суть стратегії антикризового управління?

 150. Яка з характеристик притаманна ІІІ етапу «Стратегія соціально-економічного розвитку України»?

 151. Що включає в себе І етап «Стратегії соціально-економічного розвитку України»?

 152. За допомогою яких понять створився новий напрям у менеджменті?

 153. В якому значенні вживається термін «стратегія»? 1. Функціональний потенціал підприємства може бути представлений такими ланками:

 2. Основною метою діяльності виробничо-комерційної фірми є:

 3. Виробничо-технічна система підприємства - це:

 4. Вхідний потенціал підприємства має такі складові:

 5. Функціональний потенціал підприємства може бути представлений такими ланками:

 6. За правовим статутом та формою господарювання всі підприємства можна поділити на такі групи:

 7. До факторів, що визначають виробничу потужність, відносяться:

 8. При розрахунку виробничої потужності у багатономенклатурному виробництві приймається до уваги:

 9. Структура асортименту продукції - це:

 10. Номенклатура продукції підприємства - це:

 11. За ступенем готовності вся продукція підприємства складається:

 12. Основними складовими основного капіталу підприємства є:

 13. Виробнича структура основних фондів відображає:

 14. Під нематеріальними активами розуміють:

 15. Відновна вартість основних фондів дорівнює:

 16. Балансова вартість основних фондів другої та третьої групи визначається на рівні:

 17. Балансова вартість нематеріальних активів визначається на рівні:

 18. Вставити пропущене слово: "норми амортизаційних відрахувань для основних фондів першої групи встановлюються у відсотках до _________ вартості основних фондів:

 19. Розрахунок амортизаційних відрахувань методом залишку, що зменшується, передбачає:

 20. Прискорена амортизація означає:

 21. Коефіцієнт оновлення основних фондів розраховується на підставі:

 22. Фондовіддача розраховується на підставі:

 23. Ефективність використання основних засобів характеризується такими показниками:

 24. Фондомісткість розраховується на підставі:

 25. Коефіцієнт вибуття основних засобів розраховується на підставі:

 26. Основними утворюючими оборотного капіталу підприємства є:

 27. Які з джерел утворення оборотних коштів відносяться до власних?

 28. Швидкість обороту обігових коштів залежить від:

 29. Основними показниками обігу оборотних коштів є:

 30. При скороченні тривалості кожного обороту кількість обертів:

 31. До нормованих оборотних коштів належать:

 32. Транспортний запас охоплює оборотні кошти, які:

 33. Максимальний поточний запас розраховується на підставі:

 34. Норматив оборотних коштів на незавершене виробництво розраховується на підставі:

 35. Коефіцієнт зростання витрат розраховується на підставі:

 36. Норматив готової продукції на складі розраховується на підставі:

 37. Страховий запас потрібний:

 38. Технократичний підхід до управління трудовими ресурсами передбачає:

 39. Для американського різновиду японської організації є характерним:

 40. Продуктивність праці розраховується на підставі:

 41. Основними резервами зростання продуктивності праці на підприємстві є:

Схожі:

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО КОМПЛЕКСНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ З...
Федорів працював у Москві та Львові в. «Пересопницьке Євангеліє» перша українська друкована книга
Перелік питань на іспит за темами дисципліни "Аудит"

Перелік програмових питань, які виносяться на екзамен (залік) з дисципліни

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Організація, як об’єкт управління, взаємозв’язок і взаємозалежність її внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»
Охарактеризуйте форми і способи безготівкових розрахунків, сферу використання та порядок проведення розрахункових операцій
Перелік залікових питань З дисципліни: «Основи правознавства»
Поняття заробітної плати. Тарифна система. Тарифно-кваліфікаційні довідники. Сітки, ставки, посадові оклади
1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни
...
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ «ХАРЧОВА ХІМІЯ»
Назвати основні класи неорганічних сполук та записати їх формули. Напишіть рівняння реакції взаємодії Купрум (ІІ) оксиду і нітратної...
ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ...
З даної навчальної дисципліни студенти здають іспит. Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є виконання тестових завдань...
Перелік контрольних питань для проведення модульних контролів з навчальної...
Доцент кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності ОВС, кандидат юридичних наук, капітан міліції Логвиненко Б....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка