Перелік програмових питань, які виносяться на екзамен (залік) з дисципліни


НазваПерелік програмових питань, які виносяться на екзамен (залік) з дисципліни
Дата18.03.2013
Розмір29.8 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Перелік програмових питань, які виносяться

на екзамен (залік) з дисципліни

"основи права"

1.Основні теорії походження держави і права.

2.Поняття і ознаки держави.

3.Функції держави.

4.Форма державного правління.

5.Форма державного устрою.

6.Державний режим.

7.Поняття і ознаки громадянського суспільства.

8.Поняття та ознаки правової держави.

9.Поняття і видя соціальних норм.

10.Функції права.

11.Джерела права.

12.Поняття та сруктура правовідносин.

13.Поняття та елементи системи права.

14.Загальна характеристика основних галузей права.

15.Норма права, її види.

16.Систематизація права.

17.Поняття системи законодавства.

18.Закони і підзаконні акти.

19.Законність, її принципи і гарантії.

20.Поняття і склад правопорушення.

21.Види правопорушень.

22.Поняття, види і цілі юридичної відповідальності.

23.Конституційна форма правління, державного устрою і політичного режиму України.

24.Державна символіка України.

25.Особисті та політичні права і свободи людини і громадянина.

26.Конституційні права і обов’язки людини і громадянина.

27. Співвідношення понять людина і громадянин.

28. Поняття та зміст громадянства..

29.Органи місцевого самоврядування.

30.Склад і порядок формування Верховної Ради України.

31.Конституційний статус Президента України.

32.Функції, та порядок формування Кабінету Міністрів України.

33.Органи правосуддя в України.

34.Завдання та система прокуратури України.

35.Поняття цивільно-правових відносин.

36.Джерела , та система цивільного права.

37.Суб’єкти цивільного права.

38.Поняття правоздатності.

39.Поняття і види дієздатності.

40.Обмеження дієздатності, та визнання громадянина недієздатним.

41. Оголошення громадянина безвісно відсутнім, чи померлим.

42.Поняття та ознаки юридичної особи.

41.Поняття угод.

42.Види угод.

43.Виконання угод.

44.Випадки визнання недійсними угод.

45.Поняття представництва.

46.Довіреність.

47.Поняття, та юридичне значення строків у цивільному праві України.

48.Поняття строків позовної давності, їх види.

49.Поняття та зміст права власності.

50.Форми права власності в Україні.

51.Право інтелектуальної власноссті.

52.Поняття і загальна характеристика зобов’язань.

53.Види зобов’язань.

54.Способи забезпечення виконання зобов’язань.

55.Поняття трудових правовідносин.

56.Поняття та характеристика трудового договору.

57.Переведення працівника на іншу роботу.

58.Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

59.Розірвання трудового договору з ініціативи власника.

60.Припинення трудового договору за взаємною згодою.

61.Поняття і тривалість робочого часу.

62.Час відпочинку.

63.Поняття трудової дисципліни.

64.Обов’язки працівників та власника.

65.Дисциплінарна відповідальність працівників.

66.Поняття і умови настання матеріальної відповідальності.

67.Види матеріальної відповідальності.

68.Поняття шлюбу, порядок та умови його укладення.

69.Права та обов’язки подружжя.

70.Поняття адміністративно правових відносин.

71.Поняття державної служби.

72.Правовий статус державних службовців.

73.Адміністративна відповідальність, як вид юридичної відповідальності.

74.Поняття і структура кримінального права України.

75.Поняття злочину.

76.Склад злочину.

77.Стадії вчинення злочину.

78.Співучасть у злочині.

79.Добровільна відмова від вчинення злочину.

80.Поняття та мета кримінального покарання.

81.Поняття правосуддя.

82.Форми судочинства в Україні.

83.Поняття суть, та джерела фінансового права.
Викладач : Р.В. Сімех

Схожі:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ «ХАРЧОВА ХІМІЯ»
Назвати основні класи неорганічних сполук та записати їх формули. Напишіть рівняння реакції взаємодії Купрум (ІІ) оксиду і нітратної...
4 курс Економіч ф. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, які виносяться на модульну контрольну роботу

Перелік питань, які виносяться на іспит ФІЛОСОФІЯ
Діалектика як загальнотеоретичний метод філософського пізнання, її форми та альтернативи
Перелік питань, що виносяться на іспит з курсу “Криміналістики” для...
Сучасна класифікація техніко-криміналістичних засобів криміналістики і методи їх використання
Перелік питань на іспит за темами дисципліни "Аудит"

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Підприємництво як певний стиль і тип господарської поведінки має такі характерні риси
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Організація, як об’єкт управління, взаємозв’язок і взаємозалежність її внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
П і Н-хвилеводи); в) лінії передачі поверхневих хвиль (лінія Губо, діелектричні хвилеводи, ребристі структури); г) лінії передачі...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Питання на екзамен з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Сутність концепції вартості грошей у часі. Операції нарощування та дисконтування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка