Перелік питань на іспит за темами дисципліни "Аудит"


Скачати 57.81 Kb.
НазваПерелік питань на іспит за темами дисципліни "Аудит"
Дата14.03.2013
Розмір57.81 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Перелік питань на іспит за темами дисципліни "Аудит"

Тема 1. Сутність та предмет аудиту

План

 1. Виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності

 2. Поняття про аудиторську діяльність та її складові

 3. Класифікація аудиту за певними ознаками та її практичне застосування

 4. Предмет та об'єкти аудиту

 5. Відмінності аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства


Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

План

 1. Управління аудиторською діяльністю в Україні

 2. Правове регулювання аудиторської діяльності

 3. Організація аудиторської діяльності

 4. Аудитор, його статус і сертифікація

 5. Застосування комп'ютерних технологій в аудиті


Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
План

 1. Метод аудиторської діяльності

 2. Ознаки та критерії оцінювання фінансової звітності

 3. Вибір методів і прийомів аудиторської перевірки


Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю План

 1. Поняття про аудиторський ризик та його складові

 2. Модель аудиторського ризику та використання її на практиці

 3. Поняття про суттєвість та її оцінювання

 4. Обман та помилка: визначення та фактори, що їх зумовлюють

 5. Вивчення та оцінювання системи внутрішнього контролю

 6. Комп'ютерне шахрайство: визначення та ознаки


Тема 5. Планування аудиту

План

 1. Процес проведення аудиту та його стадії

 2. Клієнти аудиторських фірм і критерії їхнього вибору

 3. Планування аудиторської перевірки

 4. Аудиторські процедури, їхнє призначення та види

 5. Планування аудиту в комп'ютерному середовищі


Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

План

 1. Аудиторські докази, їхні види

 2. Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів

 3. Використання роботи інших фахівців

 4. Поняття про робочі документи аудитора та їхня класифікація

 5. Порядок зберігання і використання робочих документів аудитора


Тема 7. Аудит фінансової звітності

План

 1. Якісні характеристики фінансової звітності та її користувачі

 2. Основні процедури та методика перевірки обліку та фінансової звітності

 3. Методика дослідження форм фінансової звітності

 4. Аудит облікової політики

 5. Аналіз стану та результатів діяльності підприємства при проведенні аудитуТема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

План

 1. Структура аудиторського висновку та загальні вимоги до нього

 2. Види аудиторських висновків

 3. Порядок складання та подання аудиторських висновків

 4. Інші підсумкові документи за наслідками аудиту


Тема 9. Підсумковий контроль

План

 1. Контроль якості аудиторських послуг

 2. Події після дати балансу


Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту

План

 1. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту

 2. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності


Тема 11. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види

План

 1. Поняття про послуги аудиторських фірм та їхні види

 2. Супутні та інші послуги


Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти

План

 1. Внутрішній контроль на підприємстві, його види

 2. Об'єкти внутрішнього аудиту

 3. Функції внутрішнього аудитора

 4. Планування роботи внутрішнього аудитора

Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

План

 1. Способи і методичні прийоми внутрішнього аудиту

 2. Особливості внутрішнього аудиту за окремими напрямами господарювання і контролю

 3. Аудит стратегії функціонування підприємствав зовнішньому середовищі


Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

План

 1. Узагальнення роботи внутрішнього аудитора

 2. Розроблення та реалізація системи заходів внутрішнього аудит


Часткові контрольні запитання


 1. Сутність аудиту та аудиторської діяльності.

 2. Визначення предмету, методу та об’єкту аудиту.

 3. Характеристика нормативних документів, що регламентують аудиторську діяльність.

 4. Завдання і функції Аудиторської палати України.

 5. Завдання і функції Спілки аудиторів України.

 6. Значення і місце аудиту в системі управління господарюючих суб’єктів

 7. Проблеми розвитку аудиту в Україні.

 8. Охарактеризувати склад осіб, що мають входити до складу засновників аудиторської фірми.

 9. Етичні та економічні аспекти незалежності аудиторської професії.

 10. Склад і призначення фінансової звітності та основні принципи її підготовки.

 11. Порядок вибору клієнта аудиторською фірмою відповідно законодавства.

 12. Мета підготовчого етапу проведення аудиту.

 13. Характеристика процедур, що виконуються аудитором на підготовчому етапі.

 14. Методика аудиту показників фінансової звітності.

 15. Характеристика фінансової звітності підприємства.

 16. Перелік і характеристика нормативних документів, якими керується аудитор в процесі перевірки показників фінансової звітності.

 17. Методи оцінок аудиторського ризику та їх характеристика.

 18. Види оцінок вартості аудиторських послуг.

 19. Поняття суттєвості в аудиті та види її оцінок.

 20. Поняття аудиторських свідчень і вимоги до них.

 21. Поняття робочих документів аудитора, їх види.

 22. Вимоги до оформлення робочих документів аудитора.

 23. Характеристика аудиторських висновків і їх елементів.

 24. Підходи до застосування концепції суттєвості в аудиті.

 25. Незгода і невпевненість аудитора та їх вплив на вибір аудиторського висновку.

 26. Аудит податкової звітності.

 27. Фінансовий аналіз звітності.

 28. Поняття та види аудиторських послуг

 29. Консультаційні послуги.

 30. Управління аудиторською діяльністю.

 31. Аудитор, його статус та сертифікація.

 32. Класифікація робочих документів аудитора.

 33. Ознаки і критерії фінансової звітності аудитора.

 34. Характеристика загальнонаукових методів в аудиторській перевірці.

 35. Фактори, що впливають на величину аудиторського ризику.

 36. Склад і суть аудиторської вибірки.

 37. Методика вибіркової перевірки.

 38. Фінансова звітність підприємства: характеристика і принципи її підготовки.

 39. Види вибіркової перевірки.

 40. Основні вимоги, щодо складання аудиторських планів.

 41. Методика складання програми аудиту.

 42. Методика отримання аудиторських доказів.

 43. Об’єкти внутрішнього аудит.

 44. Організація внутрішнього аудиту.

 45. Суть і завдання внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю.

 46. Методичні прийоми внутрішнього аудиту.

 47. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту.

 48. Інформаційне забезпечення процесу аудиту.

 49. Загальні напрямки аудиту статей Балансу.

 50. Порядок перевірки показників Звіту про фінансові результати.

Схожі:

Тематика рефератів з дисципліни «Аудит» та методичні вказівки до їх виконання
Реферат з дисципліни "Аудит" важливий елемент учбового процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань...
Перелік питань, які виносяться на іспит ФІЛОСОФІЯ
Діалектика як загальнотеоретичний метод філософського пізнання, її форми та альтернативи
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ з історії Стародавнього Сходу
Утворення об’єднаної Давньоєгипетської держави, формування в ній централізованої деспотії
Перелік екзаменаційних питань на 1-й іспит з курсу "фінансове право"
Співвідношення суб'єктів фінансового права та суб'єктів фінансових правовідносин
Перелік питань, що виносяться на іспит з курсу “Криміналістики” для...
Сучасна класифікація техніко-криміналістичних засобів криміналістики і методи їх використання
Перелік програмових питань, які виносяться на екзамен (залік) з дисципліни

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Організація, як об’єкт управління, взаємозв’язок і взаємозалежність її внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища
ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Підприємництво як певний стиль і тип господарської поведінки має такі характерні риси
Перелік залікових питань З дисципліни: «Основи правознавства»
Поняття заробітної плати. Тарифна система. Тарифно-кваліфікаційні довідники. Сітки, ставки, посадові оклади
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»
Охарактеризуйте форми і способи безготівкових розрахунків, сферу використання та порядок проведення розрахункових операцій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка