1. Національна економіка: загальне та особливе >(к е. н., доцент Щебликіна І. О.)


Назва1. Національна економіка: загальне та особливе >(к е. н., доцент Щебликіна І. О.)
Сторінка1/28
Дата09.11.2013
Розмір5 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО


кафедра економічної теорії

Щебликіна І.О., Цикунов І.О.
Навчальний посібник

з дисципліни
«НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»
для студентів 3 курсу денної форми навчання

та 4 курсу заочної форми навчання

напрямів підготовки 6.030502 «економічна кібернетика»,

6.030503 «міжнародна економіка», 6.030508 «фінанси та кредит»

галузі знань 0305 – економіка та підприємництво

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Сімферополь 2013


УДК 330.52(477)

ББК 65.9(4Укр)я73

Щ 306

Рекомендовано до друку на засіданні кафедри економічної теорії

від 18 квітня 2013 р.,

протокол № 10

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою ТНУ

від 14 травня 2013 р.,

протокол № 5

ЗМІСТ
стор.

Вступ

4

Нормативна програма курсу

8

Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе

(к.е.н., доцент Щебликіна І.О.)

15


Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки

(к.е.н., доцент Щебликіна І.О.)

31

Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

(к.е.н., доцент Щебликіна І.О.)

43

Тема 4. Характеристика економічного потенціалу

(к.е.н., доцент Щебликіна І.О.)

58


Тема 5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки

(к.е.н., доцент Щебликіна І.О.)

84

Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринку

(к.е.н., доцент Щебликіна І.О.)

102


Тема 7. Державність та державне регулювання економікою

(ст. викладач Цикунов І.О.)

123


Тема 8. Демократія, економічна свобода і економічний порядок

(ст. викладач Цикунов І.О.)

144

Тема 9. Структурна перебудова національної економіки

(ст. викладач Цикунов І.О.)

158

Тема 10. Програмування та прогнозування національної економіки

(ст. викладач Цикунов І.О.)

179

Тема 11. Політика економічного зростання в національній економіці

(ст. викладач Цикунов І.О.)

204

Тема 12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство

(ст. викладач Цикунов І.О.)

221

Контрольні тести

241

Завдання для індивідуальної роботи студентів

286

Перелік екзаменаційних питань

287

Список літератури

289
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Схожі:

План Національна економіка. Суспільний продукт і суспільні потреби
Національна економіка – це економічна й організаційно єдина система взаємопов’язаних галузей і сфер діяльності людей, яким властива...
Вища освіта в Україні» НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 3атверджено Міністерством...
Н32 Національна економіка: Підручник. 3а ред проф., к е н. П. В. Кру­ша. К.: Каравела; Піча Ю. В., 2008. 416 с
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Національна економіка” напрями...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Національна економіка" / Р. М. Романінець. Донецьк: ДонДУУ, 2012. 21 с
Структура національної економіки Національна економіка України Заключення...
Макроекономіка намагається вирішити такі глобальні проблеми як інфляція, безробіття, економічне зростання. Вона розглядає проблеми...
Програма вирівнювального модулю «Економіка 1»
«Економіка 1» (основи ринкової економіки; основи макроекономіки) за напрямом підготовки «Економіка» і «Адміністративний менеджмент»...
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Конспект лекцій
Тема Перехідна економіка: ознаки, основні завдання та моделі ринкової трансформації
Курс лекцій: “Загальне мовознавство” для студентів IV курсу Для спеціальності 030507 “Переклад”
Уклав: Дмитрієва Т. А. – доцент, кандидат філологічних наук, рецензент: Лазаренко Л. М. – доцент, кандидат педагогічних наук, Маріуполь...
Теми рефератів з дисципліни «Національна економіка»

1. «Мовознавство загальне в часткове, теоретичне і прикладне»
Мовознавство поділяється на конкретне (часткове) і на загальне. Загальне в свою чергу поділяється ще на два підвиди – власне загальне...
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З МАКРОЕКОНОМІКИ
Національна економіка: особливості та проблеми її формування і розвитку в Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка