Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у виконавчих органах міської ради в 2011 році


НазваАналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у виконавчих органах міської ради в 2011 році
Дата15.04.2013
Розмір120 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у виконавчих органах міської ради в 2011 році
Відповідно до розпорядження міського голови від 09.08.2011 №160-р робочою групою протягом вересня-жовтня 2011 року здійснена перевірка ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у виконавчому комітеті та структурних підрозділах міської ради.

Встановлено, що у виконавчому комітеті та структурних підрозділах міської ради створена система роботи з документами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та контролю за їх виконанням.

Після надходження зазначених документів до загального відділу їх реєстрація здійснюється за допомогою програмного забезпечення Облік-ОДА, далі документи направляються на розгляд міському голові.

Міський голова детально відпрацьовує документи і до виконавця документ потрапляє з конкретним завданням.

Після повернення документів з розгляду до електронних карток обліку вносяться данні про виконавців документа, зміст резолюції, визначаються контрольні терміни виконання, документи направляються відповідним виконавцям.

Згідно з розділом 8 Регламенту роботи виконавчого комітету міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 01.12.2010 № 329 та Положенням про контроль, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 19 лютого 2009 року № 35, загальним відділом здійснюється контроль за їх виконанням.

З 06 липня 2010 року здійснюється щоденний моніторинг виконання вхідних контрольних документів, який запроваджено згідно з протокольним дорученням Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 05.07.2011 № 08-3448/0/2-10.

Щотижнево формуються за допомогою програмного забезпечення «Облік-ОДА» та надаються виконавцям реєстри-переліки контрольних документів з вказаними термінами виконання.

Щотижнево готуються довідки про стан документообігу у виконавчому комітеті міської ради, щоквартально – аналіз документообігу та роботи з контрольними документами.

З метою виконання доручень, визначених в постановах Верховної Ради України, актах і дорученнях Президента України та Кабінету Міністрів України готуються проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, розробляються плани заходів, які візуються безпосереднім розробником проекту, начальниками структурних підрозділів міської ради /у їх відсутності – заступниками/ за компетенцією, начальником юридичного відділу, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків; керуючим справами виконавчого комітету.

У проекті рішення, в якому передбачаються заходи і доручення, вказуються посади та прізвища осіб, на яких покладено здійснення контролю і його кінцевий термін.

Хід виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розглядається на засіданнях виконавчого комітету, робочих груп, комісій, що створені та діють при виконавчому комітеті міської ради, нарадах.

Загальний контроль за дотриманням норм законодавства на території міста та виконанням доведених завдань виконавчими органами міської ради, територіальними органами виконавчої влади та іншими службами, діяльність яких координується міською радою та її виконавчим комітетом, а також підприємствами, організаціями і установами, незалежно від їх підпорядкованості та форм власності, іншими юридичними особами згідно з чинним законодавством, здійснює міський голова, перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

Технічний контроль за виконанням доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, актів центральних органів виконавчої влади, здійснюється загальним відділом міської ради, а саме – головним спеціалістом по контролю.

Відповідальність за організацію, своєчасність і повноту виконання розпорядчих документів несуть перший заступник міського голови, заступники міського голови (відповідно до розподілу обов'язків), керуючий справами виконавчого комітету, керівники структурних підрозділів, територіальних органів виконавчої влади та інших служб, діяльність яких координується міською радою та її виконавчим комітетом.

Також відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому документі, резолюції керівника та безпосередні виконавці.

У разі, коли документ виконується кількома структурними підрозділами або посадовими особами, відповідальним за повне і своєчасне виконання документу є структурний підрозділ чи посадова особа, визначений окремим пунктом розпорядчого документу або той, що у резолюції зазначений першим.

Такий структурний підрозділ (посадова особа) вважається головним виконавцем документа, та має право уточнення завдання (доручення) чи резолюції, скликання співвиконавців.

Виконання розпорядчих документів органів влади вищого рівня, покладається на посадових осіб, до компетенції яких входить вирішення поставлених у документах завдань.

Документи виконуються в терміни, вказані в самому документі або встановлені актами законодавства. Якщо термін виконання не визначено, документи виконуються не пізніше 30 календарних днів, а документи з позначкою “терміново” - протягом 7 робочих днів від дати підписання документа. Документи з позначкою “невідкладно” опрацьовуються і доповідаються про хід їх виконання і реалізації у день реєстрації. Про документи, отримані у вихідні дні – доповідається у перший робочий день.

Строк виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі її відсутності – посадової особи, яка її заміщає.

Пропозиції щодо продовження строку виконання документа органу влади вищого рівня подаються до загального відділу (в електронному та друкованому вигляді) за 3 дні до закінчення встановленого строку.

У разі неможливості виконання документів у встановлені строки, виконавцем за 3 робочих дні подаються міському голові (в електронному та друкованому вигляді) аргументовані пропозиції щодо їх перенесення.

Документ вважається виконаним, якщо з питань, порушених в ньому, проведено певні заходи, а саме:

- прийнято рішення міської ради, або її виконавчого комітету;

- прийнято розпорядження міського голови;

- надано письмову чи усну довідку міському голові;

- проведено нараду;

- проведено засідання відповідної комісії;

- надано відповідь адресату згідно з законодавством.

Після виконання документів, вони формуються у справи 01-01 «Закони України, Укази Президента України, Постанови Верховної Ради України (копії)» та 01-02 «Постанови Кабінету Міністрів України (копії)».

Станом на 01.11.2011 до виконавчого комітету міської ради поступило 182 директивних документи, з них поставлено на контроль 102, знаходяться на виконанні 17, прийнято до відома 63.

Питання про хід виконання актів та доручень Президента України, рішень Уряду, документів з вищестоящих органів влади систематично розглядається на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету. Пріоритетними напрямками у цьому питанні є аналіз якісного та ефективного виконання завдань, визначених директивними документами, стан виконавської дисципліни та посилення контролю. За результатами аналізу розглядаються та вживаються дієві заходи щодо підвищення персональної відповідальності керівників структурних підрозділів міської ради.

Так, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», в січні було проаналізовано роботу із зверненнями громадян за підсумками 2010 року, в липні – за підсумками І півріччя 2011 року.

На виконання Закону України від 23.12.2010 № 2857-VI "Про Державний бюджет України на 2011 рік" міським фінансовим управлінням підготовлено проект рішення виконавчого комітету міської ради "Про схвалення проекту рішення міської ради "Про міський бюджет на 2011 рік» (прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2010 №399) та проект рішення міської ради "Про міський бюджет на 2011 рік" (прийнято рішення міської ради від 05.01.2011 № 36-4/VІ).

Для виконання рішення міської ради "Про міський бюджет на 2011 рік" № 36-4/VІ від 05.01.2011 року підготовлено проект розпорядження міського голови "Про план заходів щодо організації виконання міського бюджету в 2011 році" (прийнято розпорядження міського голови від 15.03.2011 № 50-р).

Відповідно до вимог статті 80 Бюджетного кодексу України підготовлені такі документи:

- проект рішення виконавчого комітету міської ради "Про погодження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2011 року" (прийнято рішення виконавчого комітету від 27.04.2011 № 104 );

- проект рішення міської ради "Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2011 року" (прийнято рішення міської ради від 02.06.2011 № 133-9 /VІ);

- проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про погодження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2011 року" (прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 27.07. 2011 № 162 );

- проект рішення виконавчого комітету міської ради "Про погодження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2011 року" (прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 26.10.2011 № 246).
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 №855 „Деякі питання передачі квартир, придбаних Державною іпотечною установою” рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.09.2011 №223 була створена комісія з питань передачі квартир, придбаних Державною іпотечною установою, а також прийняте рішення міської ради від 13.10.2011 року №202-14/УІ „Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади 97 квартир у житловому будинку на вул. Миру, 12А придбаних Державною іпотечною установою”. Підготовлено проект рішення міської ради „Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади 97 квартир у житловому будинку на вул. Миру, 12А придбаних Державною іпотечною установою” (прийнято рішення міської ради від 04.11.2011 №210-15/УІ).
На виконання ст. 15, 47 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” з метою здійснення заходів, спрямованих на зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення було прийнято розпорядження міського голови від 05.05.2011 №104-р „Про ліквідацію несанкціонованих звалищ побутових відходів на території міста”. Було здійснене повне збирання та своєчасне знищення безхазяйних відходів (ліквідація несанкціонованих звалищ) на території міста за адресами:

  • вул. Воровського;

  • вул. Дзержинського;

  • вул. Ульянових;

  • вул. Московська (колишня територія метеостанції);

  • вул. Бердянська;

  • вул. 50 років СРСР;

  • вул. Незалежності (район складу газобалонів УЕГГ);

  • лісопосадка 235 км (район старої котельні);

  • переїзд через балку Ворона (район кафе «Фортуна»);

  • перехід через балку Ворона (район вул. 333-ї Дивізії).

На ці заходи було витрачено 21,9 тис.грн. з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.04.2010 №22265/2/1-100 прийнято розпорядження міського голови від 30.03.2011 №61-р «Про проведення заходів по благоустрою та озелененню м. Синельниковому». Згідно з розпорядженням були проведені суботники з благоустрою прилеглих територій: 16 квітня – до Дня довкілля; 18 червня – до Дня Конституції; 20 серпня – до Дня незалежності України; 15 жовтня.

Задля дотримання Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Синельниковому щотижня проводяться дні «Чистий четвер». Біля павільйонів, лотків, кіосків, входів у магазин, торговельні установи встановлені урни.

Станом на 02.11.2011 на території м. Синельникове створено 3 нових дитячих та спортивних майданчиків, 5 нових парків, скверів, зелених зон, посаджено 1081 дерево та 997 кущів, площа нових газонів квітників складає 14,57 га, протяжність прибраних від сміття доріг 2213,4 км, площа відремонтованого асфальтобетонного покриття складає 5150 кв.м. Для проведення цих заходів за 10 місяців було задіяно 26481 учасник.
В структурних підрозділах міської ради – міському фінансовому управлінні, управлінні праці та соціального захисту населення міської ради, управлінні житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, - організований контроль за виконанням завдань, визначених в законах України, постановах Верховної Ради України, актах і дорученнях Президента України та Кабінету Міністрів України, що надійшли на виконання.

У структурних підрозділах міської ради відповідальність за організацію контролю покладається на керівників або їх заступників, безпосередній контроль за виконанням документів здійснює підрозділ або працівник, відповідальний за діловодство.

Попередня реєстрація здійснюється в журналах реєстрації вхідної кореспонденції, після чого документи направляються на розгляд начальників управлінь, які безпосередньо організовують виконання. В журналах реєстрації зазначаються контрольні терміни виконання та виконавці. Виконані документи повертаються до загального відділу або формуються у справи відповідно до номенклатури.

Так, наприклад, до управління праці та соціального захисту населення Синельниківської міської ради надійшло доручення Прем’єр-міністра України М.Азарова від 22.08.2011 №39572/0/1-11 щодо здійснення перевірок правильності призначення, нарахування та виплати пенсій з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсій та виконання судових рішень.

В журналі реєстрації вхідної кореспонденції документ зареєстровано 01.09.2011 №49/1.

На документі накладена резолюція начальника управління: „Чорна Р.М. Організувати виконання. 01.09.2011 р. Підпис.”

На виконання доручення 01.09.2011 за підписом начальника управління були передані телефонограми до контрольно-ревізійного управління, управління Пенсійного фонду України в м.Синельникове та міського відділу Головного управління МВС в Дніпропетровській області про запрошення їх представників на організаційне засідання 02.09.2011 на 10:00 з метою визначення кандидатур для включення їх до робочої групи та обговорення механізму проведення перевірок, про що здійснено запис в Журналі телефонограм.

02.09.2011 розпорядженням міського голови №174-р „Про робочу групу для здійснення перевірок правильності призначення, нарахування та виплати пенсій” створено робочу групу та затверджено її склад.

Розпорядження узгоджено із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кучерук Т.Г. та начальником юридичного відділу міської ради Зімодро А.С.

Робочій групі доручено здійснити перевірки правильності призначення, нарахування та виплати пенсій з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсій та виконання судових рішень з 02.09.2011 по 09.09.2011 відповідно до затвердженої Програми перевірки.

З 02.09.2011 по 09.09.2011 робочою групою були проведені перевірки 38 пенсійних справ, призначених з січня 2011 року. Встановлено, що пенсії призначались своєчасно згідно з діючим законодавством. Порушень при призначенні та виплаті пенсій не виявлено, про що складено акт перевірки від 09.09.2011 за підписами всіх членів робочої групи.

Інформацію про проведені перевірки надані до головного управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації 09.09.2011.

Разом з тим, система реєстрації та контролю за виконанням вхідних документів, запроваджена в структурних підрозділах міської ради, не досконала, не відповідає вимогам часу та призводить до порушення термінів виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України. Так, наприклад, управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради порушено термін виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (вх. від 25.10.2011 №4321/11-2). Документ виконаний 14.11.2011, надані пояснення щодо причин порушення терміну.
Аналіз обсягу документообігу у виконавчому комітеті міської ради за період 2009-2011 років свідчить про значне його збільшення. Так у 2009 році поступило на розгляд 3105 документів, у 2010 – 3548, за січень-жовтень 2011 – 4450. Зі збільшенням обсягів документообігу значно збільшилась кількість контрольних документів. У 2009 році надійшло 890 контрольних документи, що склало 28,66% від загальної кількості документів, у 2010 році – 1002 контрольних документа (28,24%), а в 2011 році цей показник складає вже 1232 (27,68%). Кількість контрольних документів за три роки збільшилась на 442 документи, майже вдвічі у порівнянні з 2009 роком.

Але, слід зазначити, що збільшення обсягу контрольних документів поки не має негативної тенденції щодо збільшення порушень термінів їх виконання. Звітні довідки програмного забезпечення «Облік ОДА» за період з 2009 року по 2011 рік доводять про покращення роботи з контрольними документами та підвищення виконавської дисципліни серед працівників структурних підрозділів міської ради. Значно зменшилась кількість контрольних документів, виконаних з порушенням термінів. В 2009 році цей показник складав 73 документи (8,20 %), в 2010 – 37 (3,69 %), в 2011 році – 6 (1,29 %). Показник виконавської дисципліни, у порівнянні з 2009 роком, покращився на 6,91%, а з 2010 – на 2,4% (мал.1).
Мал.1 Показник виконавської дисципліниВраховуючи вищевикладене, робоча група по проведенню у 2011 році оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України пропонує роботу по організації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України визнати ефективною та відзначити позитивну роботу головного спеціаліста по контролю загального відділу міської ради Кусливої О.М.

Голова робочої групи,

керуюча справами

виконавчого комітету міської ради І.П.КОЛІНЬКО

Схожі:

Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
А ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами...
За результатами проведення у 2011 році оцінки ефективності здійснення...
Нікопольської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами...
СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ міського голови
України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у виконавчих органах...
Про громадську раду при виконавчому комітеті Шепетівської міської ради
ВР ) та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (...
Про стан виконання чинного законодавства
Аналіз виконання Закону України «Про державну службу», завдань, визначених актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів...
Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції Запорізькій...
А на виконання завдань, визначених Законами України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” та „Про державну податкову службу...
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міської ради та її виконавчих органів, подальшого розвитку...
Інформацію про стан документообігу, виконавської дисципліни та організації...
України від 19. 02. 2002 №155/2002 «Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень...
АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про стан документообігу, виконавської дисципліни...
України від 19. 02. 2002 №155/2002 «Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень...
РЕГЛАМЕНТ виконавчих органів Глухівської міської ради Розділ Загальні...
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року №2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка