Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України та розпорядженнях голови облдержадміністрації у виконавчих органах міської ради в 2012 році


Скачати 171.01 Kb.
НазваАналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України та розпорядженнях голови облдержадміністрації у виконавчих органах міської ради в 2012 році
Дата29.03.2013
Розмір171.01 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон
Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України

та розпорядженнях голови облдержадміністрації

у виконавчих органах міської ради в 2012 році
Відповідно до розпорядження міського голови від 13.08.2012 №144-р робочою групою протягом вересня-жовтня 2012 року проведена перевірка ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України та розпорядженнями голови облдержадміністрації у виконавчому комітеті та структурних підрозділах міської ради.

Встановлено, що у виконавчому комітеті та структурних підрозділах міської ради створена система роботи з документами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та контролю за їх виконанням.

Після надходження зазначених документів до загального відділу їх реєстрація здійснюється за допомогою програмного забезпечення Облік-ОДА, далі документи направляються на розгляд міському голові.

Після повернення документів з розгляду до електронних карток обліку вносяться данні про виконавців документа, зміст резолюції, визначаються контрольні терміни виконання, документи направляються відповідним виконавцям.

Згідно з розділом 8 Регламенту роботи виконавчого комітету міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 01.12.2010 № 329 та Положенням про контроль, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 19 лютого 2009 року № 35, загальним відділом здійснюється контроль за їх виконанням.

Здійснюється щоденний моніторинг виконання вхідних контрольних документів, який запроваджено згідно з протокольним дорученням Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 05.07.2011 № 08-3448/0/2-10.

Щотижнево формуються за допомогою програмного забезпечення «Облік-ОДА» та надаються виконавцям реєстри-переліки контрольних документів з вказаними термінами виконання.

Щотижнево готуються довідки про стан документообігу у виконавчому комітеті міської ради, щоквартально – аналіз документообігу та роботи з контрольними документами.

З метою виконання доручень, визначених в постановах Верховної Ради України, актах і дорученнях Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнях голови облдержадміністрації готуються проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, розробляються плани заходів, які візуються безпосереднім розробником проекту, начальниками структурних підрозділів міської ради /у їх відсутності – заступниками/ за компетенцією, начальником юридичного відділу, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків; керуючим справами виконавчого комітету.

У проекті рішення, в якому передбачаються заходи і доручення, вказуються посади та прізвища осіб, на яких покладено здійснення контролю і його кінцевий термін.

Хід виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації розглядається на засіданнях виконавчого комітету, робочих груп, комісій, що створені та діють при виконавчому комітеті міської ради, нарадах.

Загальний контроль за дотриманням норм законодавства на території міста та виконанням доведених завдань виконавчими органами міської ради, територіальними органами виконавчої влади та іншими службами, діяльність яких координується міською радою та її виконавчим комітетом, а також підприємствами, організаціями і установами, незалежно від їх підпорядкованості та форм власності, іншими юридичними особами згідно з чинним законодавством, здійснює міський голова, перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

Технічний контроль за виконанням доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації здійснюється загальним відділом міської ради, а саме – головним спеціалістом по контролю.

Відповідальність за організацію, своєчасність і повноту виконання розпорядчих документів несуть перший заступник міського голови, заступники міського голови (відповідно до розподілу обов'язків), керуючий справами виконавчого комітету, керівники структурних підрозділів, територіальних органів виконавчої влади та інших служб, діяльність яких координується міською радою та її виконавчим комітетом.

Також відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому документі, резолюції керівника та безпосередні виконавці.

У разі, коли документ виконується кількома структурними підрозділами або посадовими особами, відповідальним за повне і своєчасне виконання документу є структурний підрозділ чи посадова особа, визначений окремим пунктом розпорядчого документу або той, що у резолюції зазначений першим.

Такий структурний підрозділ (посадова особа) вважається головним виконавцем документа, та має право уточнення завдання (доручення) чи резолюції, скликання співвиконавців.

Виконання розпорядчих документів органів влади вищого рівня, покладається на посадових осіб, до компетенції яких входить вирішення поставлених у документах завдань.

Документи виконуються в терміни, вказані в самому документі або встановлені актами законодавства. Якщо термін виконання не визначено, документи виконуються не пізніше 30 календарних днів, а документи з позначкою “терміново” - протягом 7 робочих днів від дати підписання документа. Документи з позначкою “невідкладно” опрацьовуються і доповідаються про хід їх виконання і реалізації у день реєстрації. Про документи, отримані у вихідні дні – доповідається у перший робочий день.

Строк виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі її відсутності – посадової особи, яка її заміщає.

Пропозиції щодо продовження строку виконання документа органу влади вищого рівня подаються до загального відділу (в електронному та друкованому вигляді) за 3 дні до закінчення встановленого строку.

У разі неможливості виконання документів у встановлені строки, виконавцем за 3 робочих дні подаються міському голові (в електронному та друкованому вигляді) аргументовані пропозиції щодо їх перенесення.

Документ вважається виконаним, якщо з питань, порушених в ньому, проведено певні заходи, а саме:

- прийнято рішення міської ради, або її виконавчого комітету;

- прийнято розпорядження міського голови;

- надано письмову чи усну довідку міському голові;

- проведено нараду;

- проведено засідання відповідної комісії;

- надано відповідь адресату згідно з законодавством.

Після виконання документів, вони формуються у справи 01-01 «Закони України, Укази Президента України, Постанови Верховної Ради України (копії)», 01-02 «Постанови Кабінету Міністрів України (копії)» та 01-03 «Розпорядження голови облдержадміністрації (копії)».

Станом на 01.11.2012 до виконавчого комітету міської ради поступило 402 директивні документи з Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України, з них поставлено на контроль 109, виконано 80, знаходяться на виконанні 27. Також до виконкому міської ради надійшло 144 розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації, 54 з яких поставлено на контроль, 45 – виконано.

Питання про хід виконання актів та доручень Президента України, рішень Уряду, документів з вищестоящих органів влади систематично розглядається на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету. Пріоритетними напрямками у цьому питанні є аналіз якісного та ефективного виконання завдань, визначених директивними документами, стан виконавської дисципліни та посилення контролю. За результатами аналізу розглядаються та вживаються дієві заходи щодо підвищення персональної відповідальності керівників структурних підрозділів міської ради.
Так, на виконання Закону України від 22.12.2011 №4282-УІ «Про Державний бюджет України на 2012 рік» міським фінансовим управлінням підготовлено проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про схвалення проекту рішення міської ради «Про міський бюджет на 2011 рік»» (прийнято рішення виконкому від 28.12.2011 №318) та проект рішення міської ради «Про міський бюджет на 2012 рік» (прийнято рішення міської ради від 30.12.2011 №271-17/ VI).

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 06.03.2012 №Р-141/0/3-12 «Про затвердження плану заходів щодо організації виконання обласного та місцевого бюджетів області у 2012 році», рішення міської ради від 30.12.2011 №271-17/ VI «Про міський бюджет на 2012 рік» підготовлено проект розпорядження міського голови «Про план заходів щодо організації виконання міського бюджету в 2012 році» (прийнято розпорядження міського голови від 08.02.2012 №25-р).

На виконання заходів щодо організації виконання міського бюджету проводилась робота по забезпеченню:

виконання затверджених показників податків і зборів (обов’язкових платежів) до міського бюджету;

економного та раціонального використання бюджетних коштів;

дотримання підвідомчими установами економії у споживанні енергоносіїв, а також своєчасну оплату вартості енергоносіїв, у межах затверджених асигнувань, за рахунок фінансових ресурсів загального та спеціального фондів;

недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості;

неухильного виконання вимог нормативних актів щодо першочергового і в повному обсязі фінансування соціально – захищених статей видатків міського бюджету;

розгляд результатів роботи з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і дотримання фінансово – бюджетної дисципліни , щодо стану усунення виявлених порушень;

контроль за цільовим та ефективним використання коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів.

Міським фінансовим управлінням щомісячно проводився аналіз виконання затверджених показників доходів та видатків міського бюджету на 2012 рік, щоденний аналіз надходжень податку на доходи фізичних осіб, плати за землю та інших надходжень в розрізі платників податку, по підсумках моніторингу щомісячно надається доповідна записка міському голові.

З метою виконання планових показників дохідної частини міського бюджету, недопущення втрат бюджету, міське фінансове управління щоквартально надає до відділу соціально-економічного розвитку міста пропозиції щодо вжиття додаткових заходів, спрямованих на збільшення надходжень до міського бюджету, виносить питання для заслуховування на засіданні комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевого бюджетів, в частині:

виконання рішення міської ради від 27.04.2012 № 337-20/УІ «Про Порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, розташовані на території Синельниківської міської ради»;

проведення перевірок приватних підприємців по додержанню вимог земельного законодавства;

донарахування по платі за землі населенню міста за новою грошовою оцінкою землі, відповідно до вимог рішення міської ради від 10.02.2012 №287-18/УІ «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Синельникового».

З метою ефективного використання бюджетних коштів, за поданням головних розпорядників коштів за січень – жовтень 2012 року підготовлено 12 проектів розпоряджень міського голови з питання внесення змін до показників міського бюджету.

Відповідно до вимог с.80 Бюджетного кодексу України міським фінансовим управлінням підготовлені:

- проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про погодження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2012 року» (прийнято рішення від 25.04.2012 №84).

- проект рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2012 року» (прийнято рішення від 20.06.2012 №352-22/ VI).

- проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про погодження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2011 року» (прийнято рішення від 26.07.2012 №151).

- проект рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2012 року» (прийнято рішення від 14.09.2012 №416-25/УІ)».
На виконання соціальної ініціативи Президента України В.Ф. Януковича «Доступне житло», постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 №343 «Про порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» розпорядженням міського голови від 24.05.2012 № 93-р створено комісію з питань забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Розпорядженням міського голови від 13.06.2012 № 105-р призначені відповідальні спеціалісти, які надають населенню міста консультації з реалізації програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Протягом травня поточного року було проведено 2 засідання комісії, на яких розглядались наступні питання:

  • питання щодо інвентаризації квартирних страв громадян, які перебувають на квартирному обліку та бажають отримати такий кредит;

  • було детально розглянуто порядок та умови кредитування позичальника і фінансування об’єктів незавершеного будівництва із залученням кредитних коштів;

  • перелік об'єктів незавершеного будівництва, які може запропонувати місто для придбання житла згідно з затвердженим Порядком.

Також відбулось засідання круглого столу щодо реалізації соціальних ініціатив Президента. Представникам громадських організації дану Постанову було доведено до відома та надані роз'яснення щодо її реалізації.

На цей час проводиться інвентаризація квартирних справ громадян, які, згідно з законодавством, мають можливість бути забезпечені доступним житлом. Станом на цей час бажаючих отримати часткову компенсацію відсоткової ставки кредиту немає.

З цього питання проводиться роз'яснювальна робота та надана інформація в засобах масової інформації та міському телебаченню.
Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 28.02.2012 №Р-114/0/3-12 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 2011 році та підвищення її ефективності у 2012 році» було проаналізовано роботу із зверненнями громадян за підсумками 2011 року, в липні – за підсумками І півріччя 2012 року.
На виконання Доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 16.01.2012 № 61932/26/1-10 щодо своєчасного призначення житлових субсидій проводиться робота по призначенню житлових субсидій за спрощеним порядком та принципом „Єдиного вікна”. Організована взаємодія управління праці та соціального захисту населення Синельниківської міської ради з підприємствами-надавачам житлово-комунальних послуг. Обмін інформацією проводиться в електронному вигляді. Перерахунок житлових субсидій по факту споживання комунальних послуг та у зв’язку із зміною цін і тарифів проводиться автоматично без звернень громадян. З метою уникнення черг, прийом громадян для призначення житлових субсидій в опалювальний період проводиться щоденно з 8-00 до 20-00 години без обідньої перерви. Передбачено попередній запис на прийом. Черги відсутні, заяви обробляються вчасно. Для отримання заяв від одиноких пенсіонерів та інвалідів залучені працівники територіального центру, голови квартальних комітетів.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 №52 „Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах" (зі змінами та доповненнями), протокольних доручень Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 №15 та від 19.03.2012 №20, прийняте рішення виконавчого комітету Синельниківської міської ради від 28 березня 2012 року № 65 «Про затвердження переліку доріг, ремонт яких передбачається в 2012 році». За кошти міського бюджету виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано позитивний висновок комплексної експертизи проекту «Капітальний ремонт дороги на вул. Дзержинського» кошторисною вартістю 1884,360 тис. грн. З державного бюджету на виконання цих робіт виділено 532,1 тис. грн. На даний час відремонтовано 1850 м2 дорожнього покриття вул. Дзержинського.

За рахунок коштів державного бюджету ведуться роботи по капітальному ремонту дороги на вул. Богми м. Синельникове. На даний час виконано влаштування 3000 м2 асфальтного покриття.

Всього протягом 2012 року відремонтовано 5755 м2 дорожнього покриття, встановлено 29 дорожніх знаків, виконано 16 км горизонтальної розмітки центральних вулиць міста, пішохідних переходів та лежачих поліцейських.
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 28.04.2012 № Р-289/0/3-12 «Про підсумки проходження опалювального сезону 2011/2012 років і заходи щодо підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2012/2013 року» було прийняте рішення виконавчого комітету міської ради № 56 «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста та установ соціально-культурної сфери в осінньо-зимовий період 2011-2012 рр. та заходи на 2012-2013 рр.». Кожного четверга проводилися засідання комісії по підготовці до осінньо-зимового періоду, на яких розглядався хід виконання запланованих заходів. Щопонеділка надавався звіт до управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

Також хід виконання заходів розглядався на засіданні виконавчого комітету міської ради 27.06.2012, про що прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від № 126 «Про хід підготовки житлово-комунального господарства та установ соціально-культурної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років».

Стан готовності був розглянутий на засіданні виконкому 26.09.2012 (рішення № 208«Про стан готовності об'єктів житлово-комунального господарства та установ соціально-культурної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років»).

В результаті проведених заходів підготовлено 45 підвалів (100%), 25 горищ (100%), перевірено 9062 димовентканалів (100%), підготовлено 23 індивідуальні топочні та 7,2 км теплових мереж – 100%:

100%-во підготовлені до початку опалювального сезону 18 об’єктів соціально-культурної сфери (10 дитячих дошкільних закладів та 8 шкіл), які повністю підключені до систем теплопостачання.

5-ть котелень, які опалюють житловий будинок № 12 А по вул. Миру, підключені до систем теплопостачання.

Підготовлено 1,15 км водопровідно-каналізаційних мереж та 1 каналізаційно-насосну станцію; виконано профілактичне прочищення 1300 пм каналізаційних мереж з очисткою від мулу та промивка колодязів – 100%.

За кошти міського бюджету (269,68 тис.грн.) виконано капітальний ремонт покрівель багатоповерхових житлових будинків міста Синельникове, а саме в будинках на вулицях: Ковпака, 6 (1,2 під’їзд); Миру, 1 (5 під’їзд); Миру, 3 (5,6 під’їзд); Миру, 32 (3,6 під’їзд).
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 №777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів», розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2012 №Р-189/0/3-12 «Про комплекс заходів щодо благоустрою населених пунктів та приведення у належний стан дорожнього господарства області» 31.03.2012, 23.06.2012, 18.08.2012 проведено суботники по благоустрою територій міста. Прибрано 967.8 га прибудинкових територій, парків та місць загального відпочинку, ліквідовано 51 стихійне звалище, висаджено 466 дерев, 735 кущів, створено 4 дитячих майданчика, відремонтовано 3500 тис. м² асфальтобетонного покриття.

З метою дотримання Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в громадських місцях міста Синельникове щотижня проводяться дні «Чистий четвер», а також заходи по благоустрою прилеглих та закріплених територій підприємств, установ міста.
В структурних підрозділах міської ради – міському фінансовому управлінні, управлінні праці та соціального захисту населення міської ради, управлінні житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради організований контроль за виконанням завдань, визначених в законах України, постановах Верховної Ради України, актах і дорученнях Президента України та Кабінету Міністрів України, що надійшли на виконання.

У структурних підрозділах міської ради відповідальність за організацію контролю покладається на керівників або їх заступників, безпосередній контроль за виконанням документів здійснює підрозділ або працівник, відповідальний за діловодство.

Попередня реєстрація здійснюється в журналах реєстрації вхідної кореспонденції, після чого документи направляються на розгляд начальників управлінь, які безпосередньо організовують виконання. В журналах реєстрації зазначаються контрольні терміни виконання та виконавці. Виконані документи повертаються до загального відділу або формуються у справи відповідно до номенклатури.

Так, наприклад, до управління праці та соціального захисту населення Синельниківської міської ради надійшло доручення Кабінету Міністрів України від 26.07.2012 № 30615/1/1-12 щодо відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана в 2012 році.

В журналі реєстрації вхідної кореспонденції документ зареєстровано 02.08.2012 № 280/3.

На документі накладена резолюція начальника управління: „Агеєва Н.В., Організувати виконання. 02.08.2012 р., підпис.”

На виконання доручення прийнято розпорядження міського голови від 25.09.2012 № 173-р „Про заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана на 2012 рік по м. Синельникове”, яким затверджені заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана на 2012 рік по м. Синельникове.

На виконання затверджених заходів 112 інвалідів війни реалізували своє право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 4 інваліда війни – на придбання твердого палива і скрапленого газу, 86 інвалідів війни – на послуги зв’язку, 1530 інвалідів – на пільговий проїзд.

83 інваліди війни забезпечені безоплатними ліками, лікарськими засобами за рецептами лікарів. 25 чоловік забезпечені путівками санаторно-курортного лікування, 25 інвалідам виплачена компенсація на транспортне обслуговування на загальну суму 1775 грн., 34 інвалідам виплачена компенсація на транспортні витрати на загальну суму 3264 грн., 22 інвалідам виплачена грошова компенсація вартості санаторно-курортного лікування на загальну суму 5 тис. 840 грн.

Пенсіонерам, які мають групу інвалідності, видано 74 технічних засобів реабілітації та 4 крісла колісних за індивідуальними замовленнями.

Згідно з обласною міжгалузевою програмою „Здоров'я нації” протягом поточного року 122 пенсіонери отримали матеріальну допомогу на лікування на загальну суму 42300 грн.

На обліку у комунальній установі „Синельниківський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” знаходиться 436 ветеранів, з них 139 чол. обслуговуються на дому

Про хід виконання заходів надана інформація до головного управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації від 02.10.2012 № 3892/19.

Разом з тим, система реєстрації та контролю за виконанням вхідних документів, запроваджена в структурних підрозділах міської ради, не досконала, не відповідає вимогам часу та призводить до порушення термінів виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації. Так, до виконавчого комітету міської ради надійшло розпорядження голови облдержадміністрації від 15.03.2012 № Р-150/0/3-12 «Про погодження проекту змін до програми реалізації державної стратегії на регіональному рівні на 2005-2011 роки та продовження терміну її дії до 2015 року». Документ на правлений на виконання до відділу соціально-економічного розвитку міста міської ради. На даний час програма не розроблена.

Аналіз обсягу документообігу у виконавчому комітеті міської ради за період 2011-2012 років свідчить про наступне. У 2011 році поступило на розгляд 5419 документів, за січень-жовтень 2012 року – 4827. У 2011 році надійшло 1499 контрольних документи, що склало 27,66% від загальної кількості документів, в 2012 році цей показник складає 1208 (25 %).

Відсутня негативна тенденції щодо збільшення порушень термінів виконання контрольних документів. Звітні довідки програмного забезпечення «Облік ОДА» за 2011 рік та січень-жовтень 2012 року доводять про покращення роботи з контрольними документами та підвищення виконавської дисципліни серед працівників структурних підрозділів міської ради. Зменшилась кількість контрольних документів, виконаних з порушенням термінів. В 2011 році цей показник складав 11 документів (0,73%), в 2012 році – 6 (0,49 %). Показник виконавської дисципліни, у порівнянні з 2011 роком, покращився на 0,24%.

Враховуючи вищевикладене, робоча група по проведенню у 2012 році оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України пропонує роботу по організації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України визнати ефективною та відзначити позитивну роботу головного спеціаліста по контролю загального відділу міської ради Кусливої О.М.

Голова робочої групи,

керуюча справами

виконавчого комітету міської ради І.П.КОЛІНЬКО

Схожі:

Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених...
М вересня-жовтня 2011 року здійснена перевірка ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України,...
За результатами проведення у 2011 році оцінки ефективності здійснення...
Нікопольської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами...
СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ міського голови
України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у виконавчих органах...
Про громадську раду при виконавчому комітеті Шепетівської міської ради
ВР ) та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (...
Про стан виконання чинного законодавства
Аналіз виконання Закону України «Про державну службу», завдань, визначених актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів...
Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції Запорізькій...
А на виконання завдань, визначених Законами України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” та „Про державну податкову службу...
Інформація про стан кадрової роботи у Синельниківській міській раді...
Кодексу законів про працю України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Національного агентства України з питань державної...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Щоденна робота апарату міської ради спланована та направлена на виконання Законів України, актів та доручень Президента України,...
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міської ради та її виконавчих органів, подальшого розвитку...
Інформацію про стан документообігу, виконавської дисципліни та організації...
України від 19. 02. 2002 №155/2002 «Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка