Екзаменаційна програма з курсу ” ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ” для студентів спеціальності „Готельно-ресторанна справа” М одуль 1


Скачати 42.93 Kb.
НазваЕкзаменаційна програма з курсу ” ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ” для студентів спеціальності „Готельно-ресторанна справа” М одуль 1
Дата17.03.2013
Розмір42.93 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи

Затверджено на засіданні кафедри економіки і управління інноваційною діяльністю


Протокол № 1 від 30.08.2011 Заст. зав. кафедри ___________ Аветисова А.О.

Екзаменаційна програма з курсу ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА


для студентів спеціальності „Готельно-ресторанна справа”
Модуль - 1
Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання.

  1. Зміст основної економічної проблеми і її реалізації.

2. Економічні моделі народного господарства різних країн. Моделі ринкової економіки.

3. Концепція ринкової економіки господарювання України.

4. Підприємство як первинна ланка матеріального виробництва.

5. Види підприємств.

6. Малий бізнес та його роль в економіці країни.

7. Організаційно-правові форми підприємств.

8. Об’єднання підприємств: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни.

9. Переваги та функції об’єднань підприємств.

10. Характеристика виробничих ресурсів підприємств: робоча сила, знаряддя праці, предмети праці, готова продукція, грошові кошти.

11. Джерела формування майна підприємств.

12. Роль підприємства у системі національної економіки.

Тема 2. Державне економічне регулювання діяльності підприємств

1. Поняття регулювання діяльності.

2. Методи регулювання діяльності підприємств.

3. Державне регулювання як структурний елемент системи управління.

4. Функції держави в ринковій економіці: створення правової бази, забезпечення правопорядку та національної безпеки країни, стабілізація економіки, забезпечення соціального захисту та соціальних гарантій, захист конкуренції.

5. Інструменти державного регулювання: фіскальна, фінансово-кредитна, науково-технічна політика.

6. Фіскальна та фінансово-кредитна політика держави.

7. Прогнозування, його види.

8. Роль прогнозування і планування в управлінні підприємствами.

9. Взаємодія планових та ринкових механізмів в управлінні підприємствами.

10. Фінансова політика держави як інструмент регулювання господарчої діяльності підприємств.

  1. Централізовані та децентралізовані фонди грошових коштів.

12.Функції фінансів: розподільча, контрольна.

13. Кредит, його сутність.

14. Основні умови кредитних угод.

15. Банківська система України та її удосконалення.

16. Податки у системі державного економічного регулювання. Податкова система.

17. Основні джерела податкових надходжень.

18. Прямі і непрямі податки.
Модуль - 2

3. Споживчий ринок товарів та послуг.

1. Потреби, їх характеристика.

2. Абсолютні та економічні потреби.

3. Взаємозв’язок потреб, виробництва і вживання.

4. Поняття та сутність ринку.

5. Класифікація ринків.

6. Основні елементи ринкового механізму.
4. Принципи формування та ефективність закупівельної політики підприємства

1.Матеріально-сировинне забезпечення потреб підприємства

2. Поняття оптимальної величини закупки

3. Призначення товарно-матеріальних запасів, їх види

4. Методика планування поточних запасів

5. Основні фонди підприємства

1. Поняття виробничих фондів підприємства.

2. Основні фонди і матеріально-технічна база підприємств.

3. Класифікація основних фондів.

4. Вартісна оцінка основних фондів

5. Амортизація основних фондів

6. Показники стану та ефективності використання основних фондів
6. Продуктивність праці й матеріальне стимулювання робітників

1. Сутність та значення фактору ”робоча сила”.

2. Попит та пропозиція на ринку праці.

3. Кадрова політика підприємства.

4.Поняття зайнятості населення.

5. Державна політика у сфері зайнятості населення.

6.Законодавча база. Регулювання трудової діяльності.

7. Державне регулювання оплати праці.

8. Сутність договірного регулювання оплати праці.

9. Характеристика видів тарифних угод.

10. Характеристика показників з праці

11. Продуктивність праці працівників робітників

12.Аналіз чисельності робітників

13. Планування чисельності робітників

14.Тарифна система

15. Форми і системи оплати праці

16. Аналіз фонду заробітної плати

17. Планування фонду заробітної плати
Модуль - 3

7. Загальна характеристика і види фінансових ресурсів

1.Поняття фінансових ресурсів підприємства

2. Використання фінансових ресурсів

3.Роль фінансових ресурсів у формуванні основних виробничих фондів

4.Роль фінансових ресурсів у формуванні оборотних виробничих фондів

5.Методологічні основи оцінки економічної ефективності інвестицій
8. Витрати підприємства

1. Економічна природа витрат

2. Аналіз витрат підприємства

3. Методика розрахунку витрат підприємства
9. Доходи і прибуток підприємства

1.Доходи підприємства

2.Аналіз і планування валового прибутку підприємства

3.Доходи та ризик у діяльності підприємства

4.Прибуток, його значення для підприємства

5.Аналіз і планування прибутку підприємства
10. Фінансове планування на підприємствах

1. Оцінка фінансового стану

2. Задачі фінансового планування

3. Планування потреби в оборотних коштах підприємств

Схожі:

Розклад занять 1 курсу денного відділення факультету управління на...
Напряму підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа» Освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
РОЛЬ МОВИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
Плани практичних занять з навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Для студентів денної форми навчання...
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
Методичні рекомендації для самостійного вивчення тем з дисципліни...
«Економіка підприємства», 03050901 «Бухгалтерський облік», 03050801 «Фінанси і кредит»
ПРОГРАМ А
Програма та методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів денного відділення спеціальності 050107 "Економіка...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Банківська справа” та “Фінанси...
ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 050107 „Економіка підприємства”. – Полтава:...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ...
Предметом курсу “Управління потенціалом підприємства” є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань формування й удосконалення...
ВІДКРИТА НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
України від 28 вересня 2011 р. (протокол №90) Таврійському національному університету імені В.І. Вернадського надано ліцензію на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка