МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ


Скачати 344.66 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Сторінка1/4
Дата24.03.2013
Розмір344.66 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4
сайт: http://ukrzakon.net

форум: http://ukrzakon.net/phpBB3/index.php

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИН А К А З11.07.2003 N 185

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2003 р.
за N 628/7949
Про затвердження Правил роздрібної торгівлі
продовольчими товарами{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 259 ( z1011-05 ) від 29.08.2005
N 309 ( z1174-06 ) від 09.10.2006
N 21 ( z0089-08, z0096-08 ) від 25.01.2008 }Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
15.06.2006 N 833 ( 833-2006-п ) "Про затвердження Порядку
провадження торговельної діяльності та правил торговельного
обслуговування населення" Н А К А З У Ю:

{ Преамбула в редакції Наказу Міністерства економіки N 21
( z0089-08 ) від 25.01.2008 }1. Затвердити Правила роздрібної торгівлі продовольчими
товарами, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків України від 28.12.94 N 237
( z0009-95 ) "Про затвердження Правил продажу продовольчих
товарів".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Кабана П.С.

Виконуючий обов'язки Міністра В.Першин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
11.07.2003 N 185

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2003 р.
за N 628/7949
ПРАВИЛА
роздрібної торгівлі продовольчими товарами{ У тексті слово "покупець" в усіх відмінках та числах
замінено словом "споживач" у відповідних відмінках
та числах згідно з Наказом Міністерства економіки
N 21 ( z0096-08 ) від 25.01.2008 }
I. Загальні положення

1. Ці Правила регламентують порядок приймання, зберігання,
підготовки до продажу і продаж продовольчих товарів через
роздрібну торговельну мережу, а також визначають вимоги в
дотриманні прав споживачів щодо якості й безпеки товару та рівня
торговельного обслуговування.

Правила роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою
продукцією, алкогольними напоями та тютюновими виробами
регулюються окремими правилами.

2. Правила поширюються на всіх суб'єктів господарської
діяльності незалежно від форм власності, які здійснюють на
території України роздрібний продаж продовольчих товарів.

3. Роздрібний продаж продовольчих товарів здійснюється через
спеціалізовані підприємства, у тому числі фірмові, підприємства з
універсальним асортиментом продовольчих товарів, магазини "Товари
повсякденного попиту" системи споживчої кооперації, відділи
(секції) підприємств з універсальним асортиментом непродовольчих
товарів, стаціонарну дрібнороздрібну торговельну мережу (палатки,
кіоски, торговельні автомати), пересувну торговельну мережу
(автомагазини, автопричепи, візки, лотки, бочки, цистерни тощо),
склади-магазини, заклади (підприємства) громадського харчування.

Продаж продовольчих товарів здійснюється за методом
самообслуговування, за попереднім замовленням споживачів (у
магазині, за допомогою телефону, персонального комп'ютера, інших
технічних засобів зв'язку), шляхом індивідуального обслуговування
споживачів.

4. Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний забезпечити
стан торговельних приміщень для роздрібного продажу продовольчих
товарів відповідно до вимог санітарно-гігієнічних, технологічних,
протипожежних норм і правил щодо приймання, зберігання та
реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини, належного
зберігання матеріальних цінностей, створення умов для використання
реєстраторів розрахункових операцій.

5. Режим роботи торговельного об'єкта встановлюється
суб'єктом господарювання самостійно, а у випадках, передбачених
законодавством, за погодженням з органами місцевого
самоврядування. { Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства економіки
N 309 ( z1174-06 ) від 09.10.2006 }

6. Торговельно-технологічне обладнання, що використовується
під час роздрібного продажу продовольчих товарів, повинно
забезпечувати збереження їх якості й товарного вигляду протягом
усього терміну їх реалізації. Забороняється приймати, зберігати та
продавати продовольчі товари, що швидко псуються, без використання
холодильного обладнання.

7. Засоби вимірювальної техніки, які використовуються під час
продажу товарів, повинні бути в справному стані, мати повірочне
тавро територіального органу Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики і проходити
періодичну повірку в установленому порядку.
{ Абзац другий пункту 7 розділу I виключено на підставі
Наказу Міністерства економіки N 21 ( z0096-08 ) від 25.01.2008 }
8. Транспортні засоби для перевезення харчових продуктів
повинні мати санітарний паспорт, бути чистими, у справному стані.
Кузов автомашини повинен мати спеціальне покриття, що легко
піддається миттю.

9. Працівники, що здійснюють транспортування, зберігання і
продаж продуктів харчування (будь-який продукт, що в натуральному
вигляді чи після відповідної обробки вживається людиною в їжу або
для пиття), повинні мати спеціальну освіту (підготовку), вони
підлягають обов'язковому медичному огляду. Кожен працівник повинен
мати особисту медичну книжку встановленого зразка. Працівники
суб'єкта господарської діяльності, які не пройшли медичне
обстеження, до роботи не допускаються.

Працівники суб'єкта господарської діяльності повинні бути
одягнені у формений чи інший одяг, що відповідає санітарним
вимогам.

10. Суб'єкт господарської діяльності повинен мати санітарні
правила, зареєстрований санітарний журнал, особисті медичні книжки
працівників, асортиментний перелік товарів, що реалізуються.
{ Пункт 10 в редакції Наказу Міністерства економіки N 309
( z1174-06 ) від 09.10.2006 }

11. Усі харчові продукти і продовольча сировина в суб'єкта
господарської діяльності повинні бути з документами, наявність
яких передбачена чинними нормативно-правовими актами. Харчові
продукти і продовольча сировина, які надходять у торговельну
мережу, повинні відповідати вимогам чинного законодавства, чинних
нормативно-правових актів і нормативних документів щодо показників
якості та безпеки харчових продуктів, упаковки, маркування,
транспортування, приймання і зберігання.

Суб'єкт господарської діяльності повинен реалізовувати
харчові продукти, які підлягають обов'язковій сертифікації, за
умови наявності в документах, згідно з якими вони надійшли,
реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про
визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо
це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності
на відповідні харчові продукти. ( Пункт 11 доповнено абзацом
згідно з Наказом Міністерства економіки N 259 ( z1011-05 ) від
29.08.2005 )

12. Неякісні та небезпечні харчові продукти і продовольча
сировина підлягають вилученню з обігу в порядку, установленому
Законом України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію,
знищення або подальше використання неякісної та небезпечної
продукції" ( 1393-14 ).

До неякісних належать харчові продукти і продовольча
сировина, якісні показники та споживчі властивості яких не
відповідають зазначеним у нормативному документі чи
нормативно-правовому акті, а також такі, якість яких знизилась
унаслідок порушення маркування; порушення чи деформування тари та
окремих одиниць упаковки (крім бомбажних консервів); наявності
сторонніх запахів, ознак замокання, що не становлять загрози для
споживачів; наявності сторонніх домішок чи предметів, що можуть
бути видалені.

Вилучені з обігу неякісні харчові продукти і продовольча
сировина (крім харчових продуктів, що швидко псуються і термін
придатності яких не перевищує 30 діб) можуть бути повернуті в обіг
у разі приведення їх у відповідність до встановлених вимог шляхом
сортування, очищення, повторного маркування, зміни цільового
призначення зазначеної продукції, промислової переробки тощо.

До небезпечних належать харчові продукти і продовольча
сировина, показники безпеки яких не відповідають установленим в
Україні для даного виду продукції, а також харчові продукти і
продовольча сировина, споживання яких пов'язане з ризиком для
здоров'я і життя людини, зокрема фальсифіковані, контрабандні,
безхазяйні харчові продукти і продовольча сировина, а також такі,
що не можуть бути належним чином ідентифіковані, на які відсутні
супровідні документи виробника (власника), що підтверджують їх
походження, або документи, що підтверджують їх якість і безпеку;
термін придатності до споживання (використання) яких закінчився;
виготовлені із застосуванням не дозволених в установленому порядку
компонентів, харчових добавок, матеріалів, технологій тощо; з явно
вираженими ознаками псування та пошкодження гризунами чи комахами.

Небезпечні та неякісні харчові продукти і продовольча
сировина, які неможливо повернути в обіг, підлягають утилізації
або знищенню в порядку, установленому законодавством.

13. Не допускаються до продажу фасовані вітчизняні та
імпортні харчові продукти, етикетування яких не відповідає Законам
України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
( 771/97-ВР ) та "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) і
відповідним нормативним документам та/або технічним регламентам на
продукцію.

Етикетування нефасованих харчових продуктів здійснюється
державною мовою України в порядку, встановленому нормативними
документами та/або технічними регламентами для певних харчових
продуктів.

{ Пункт 13 розділу I в редакції Наказу Міністерства економіки N 21
( z0096-08 ) від 25.01.2008 }14. Реалізація харчових продуктів на підприємствах роздрібної
торгівлі дозволяється тільки протягом термінів їх придатності до
споживання, що визначені нормативними документами для певних видів
продуктів.

15. Працівники суб'єкта господарської діяльності зобов'язані
надати споживачу необхідну, доступну, достовірну та своєчасну
інформацію про товари, а також на вимогу споживача - документи,
якими підтверджуються їх якість і безпека, а також ціна товарів.

16. Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити
інформування споживачів про роздрібні ціни в грошовій одиниці
України за допомогою ярликів цін (цінників) на зразках товарів,
які оформляються відповідно до Інструкції про порядок позначення
роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах
роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства,
затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі України від 04.01.97 N 2 ( z0004-97 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 20.01.97 за N 4/1808.

{ Пункт 16 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки N 21 ( z0096-08 ) від 25.01.2008 }17. Споживач має право перевірити точність ваги відпущеного
товару. Контрольно-вимірювальні прилади повинні розміщуватися на
видному і доступному для споживачів місці.

18. У разі придбання споживачем неякісних продовольчих
товарів продавець зобов'язаний замінити їх на якісні товари або
повернути споживачу сплачені ним гроші згідно з вимогами Закону
України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ).

19. Суб'єкт господарської діяльності в торговельному залі
магазину на видному та доступному для споживачів місці повинен
обладнати куточок споживача, де розміщуються: Книга відгуків та
пропозицій встановленого зразка, витяги з цих Правил, адреси та
номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав
споживачів, інша необхідна інформація.

20. Суб'єкт господарської діяльності при здійсненні продажу
продовольчих товарів повинен керуватися та дотримуватися вимог
Законів України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про
споживчу кооперацію" ( 2265-12 ), "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), "Про безпечність
та якість харчових продуктів" (
  1   2   3   4

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Відповідно до Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового
Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу...
У тексті Постанови слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство...
Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства / В. В.
Правила роботи закладів (підприємств) РГ: наказ Міністерства економіки з питань Європейської інтеграції України від 27. 07. 2002...
ДЕМЧИШИН
Міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції, заступник голови Координаційної ради
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ...
Тономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями регіональних стратегій розвитку...
За сприянням ДЕПАРТАМЕНТА З ЄВРОПЕЙСЬКОї іНТЕГРАЦії ТА РОЗВИТКУ МІНІСТЕРСТВА...
Корпус Миру – це неполітична і нерелігійна організація уряду США, яка була заснована Президентом Джоном Кеннеді у березні 1961 року...
1. Загальна характеристика основних етапів європейської інтеграції та їх правове закріплення
Загальна характеристика основних етапів європейської інтеграції та їх правове закріплення
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ...
У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах...
ЗАЯВКА ПРО УЧАСТЬ
Зовнішньоекономічна діяльність і міжнародний менеджмент в умовах європейської інтеграції
Четверта міжнародна науково-практична конференція
Теоретичні та методичні засади розвитку професійно-педагогічної освіти у контексті європейської інтеграції”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка