Таврійський національний університет


Скачати 37.36 Kb.
НазваТаврійський національний університет
Дата27.12.2013
Розмір37.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Богосян М.В.

Таврійський національний університет

імені В.І. Вернадського, м. Сімферополь, Україна

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Економічні перетворення, які пов’язані з глобалізацією економіки, вимагають постійного удосконалення управлінських функцій, виконання яких передусім залежить від ефективності використання облікової інформації. Особливо гостро постала проблема її якості та достовірності в сучасних умовах ведення бухгалтерського обліку за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Вимоги щодо підвищення достовірності виробничої інформації для своєчасного прийняття рішень, поліпшення прогнозування результатів діяльності підприємства насьогодні стають першочерговою задачею, вирішити яку можливо за допомогою аудиту.

У законі України "Про аудиторську діяльність" наводиться наступне визначення аудиту – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Підприємство може замовити аудит будь-якого об'єкту бухгалтерського обліку. Один з ключових об'єктів бухгалтерського обліку промислового підприємства є готова продукція, оскількі результат основної діяльності виробничого підприєства на пряму залежить від якості виробленої продукції та обсягів її реалізації. Тому отримання достовірної та своєчасної інформації про стан та рух готової продукції, яка підтверджена аудиторським висновком, робить актуальним дане дослідження.

Аудит готової продукції є доволі складним та різноплановим процесом, який вимагає певних знань особливостей діяльності підприємства. Тому умовно аудит готової продукції поділяють на наступні етапи: аудит обліку готової продукції, аудит продукції, яка не обліковується, аудит обліку відвантаження та реалізації готової продукції та аудит обліку витрат на збут. Розглянемо більш детально кожен з ціх етапів.

Аудит обліку випуску готової продукції. На цьому етапі аудитору необхідно перевірити правильність і своєчасність оформлення документів на здачу продукції з виробництва на склад; правильність відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з випуском готової продукції; правильність визначення виробничої собівартості готової продукції за видами випуску та замовленням; правильність розрахунків і списання сум відхилень фактичної собівартості від планової; правильність складання бухгалтерських проводок з обліку випуску готової продукції (робіт, послуг); відповідність записів аналітичного та синтетичного обліку за балансовими записами рахунка "Готова продукція" записам у головній книзі та балансі; правильність оцінки готової продукції.

Аудит продукції, яка не обліковується. У разі якщо продукція не оформляється приймально-здавальними документами цеху чи складу підприємства та не відображається в бухгалтерському обліку, виникає продукція яка не обліковується.

При перевірці аудитор повинен вивчити всю документацію, що дозволяє зробити висновок про наявність чи про відсутність випадків випуску та реалізації продукції яка не обліковується.

Аудит обліку відвантаження та реалізації готової продукції. Під відвантаженої продукцією розуміють продукцію та послуги, платіжні документи які здані постачальником у банк, але не оплачені покупцями.

Аудитору необхідно перевірити: договори на постачання готової продукції та правильність їхнього оформлення; правильність оформлення документів на відвантаження продукції; правильність оформлення цін на відвантажену продукцію; правильність оформлення документів по відвантаженню продукції, якщо продукція відпускається безпосередньо зі складу постачальника; правильність організазії складського облік готової продукції; правильність ведення аналітичного та синтетичного обліку відвантаження та реалізації продукції.

Аудит обліку витрат на збут. Витрати, пов'язані з продажем продукції, товарів, робіт і послуг, враховуються на рахунку "Витрати на збут". Аудитору необхідно перевірити: правильність включення витрат до складу витрат на збут; дотримання встановлених нормативів витрат на рекламу; дотримання основних положень з обліку тари на підприємствах; правильність ведення аналітичного обліку на рахунку "Витрати на збут" та відомості; правильність складання бухгалтерських проводок за операціями з тарою; правильність відображення в бухгалтерському обліку товарообмінних операцій чи операцій, здійснюваних на бартерній основі; відповідність записів синтетичного й аналітичного обліку записам у головній книзі (при журнально-ордерній формі обліку) і балансі.

На підстави проведенного дослідження видно, що аудит готової продукції є достатньо складним процесом та потребує від аудитора знання особливостей обліку та розрахунку собівартості на певному підприємстві. Результатом такого аудиту є отримання великої кількості різної інформації, яка повинна групуватися за певними ознаками.

З метою накопичення інформації за результатами аудита вважаемо за необхідне розробляти робочі документи аудитора окремо до кожного етапу перевірки, що дасть можливість більш детально висвітлити в аудиторському висновку результати аудиторскої перевірки обліку готової продукції на підприємстві.

Схожі:

Н. В. Ворошилова Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
У ценопопуляціях рослинних серійних ( як і будь яких) угруповань екоелементи є елементарними одиницями їхньої екологічної диференційованості...
Таврійський національний університет імені В. Вернадського
На перший план виходять проблеми розроблення режиму грошово-кредитної політики, здатного, за наявності прозорого і зрозумілого механізму,...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» формування сучасного управлінського мислення, системи знань і практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Рецензенти: Валюх З. О., д філол н., проф. (Київський національний лінгвістичний університет); Григор’єва О. О., к філол н., доц....
МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Господарський процес / Укладачі: к ю н., доцент В. А. Кройтор; к ю н. Сапейко Л. В.; к ю н. Селиванов М. В., к ю н. Ясинок М. М.,...
Три ВНЗ Львівщини : Львівський державний університет фізичної культури...
Підведені підсумки XXVII літньої Всесвітньої універсіади, яка проходила з 6 по 17 липня 2013 року в російському місті Казані та Х1...
МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
Харківський національний університет внутрішніх справ
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни “Податкове право” Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ,...
ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ З РЕЛІГІЙНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК ФРАЗЕОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ
Оніщенко Юлія Олександрівна, Таврійський державний університет, аспірант, тел.: 0501848658, м. Херсон, вул. Ушакова 91, кв. 1 yılan7708@rambler...
Царик Й. В., Лєснік В. В., Яворський І. П., Горбань І. М., Сребродольська...
Рецензенти: д б н., гол наук cпівробітник Жиляєв Г. Г. (Інститут екології Карпат НАН України), д б н., проф Пархоменко О. В. (Дніпропетровський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка