С. А. Ткаченко, Т. В. Лакота Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв


Скачати 26.77 Kb.
НазваС. А. Ткаченко, Т. В. Лакота Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Дата22.04.2013
Розмір26.77 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
УДК 657.1

С.А. Ткаченко, Т.В. Лакота

Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
РЕЗОН (ДОЦІЛЬНІСТЬ) ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Розвиток ринкових відносин, створення підприємств різних форм власності, потреба визначення і відображення фінансових результатів їх діяльності вимагали кардинальних змін в організації та методології бухгалтерського обліку в Україні. Можливості виходу українських підприємств на ринки капіталу безпосередньо залежать від прозорості та вірогідності фінансової звітності, на основі якої інвестор міг би приймати рішення про доцільність і обсяг інвестицій, здійснювати контроль за їх ефективним використанням.28 жовтня 1998 року КМУ затвердив Програму реформування бухгалтерського обліку, яка передбачала перехід усіх суб’єктів господарювання на принципи і методи Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). З ціллю практичної реалізації вказаної програми в 1999-2007 роках були здійснені в цьому напрямку такі важливі кроки:прийнято Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», який на законодавчому рівні закріпив принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні; затверджено та введено у дію 32 національних положення (стандарти) бухгалтерського обліку П(С)БО, які узгоджені із Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Українські банки застосовують МСФЗ з 01 січня 1999 року. Однак інші підприємства оприлюднюють фінансову звітність, яка складена у відповідності з національними П(С)БО бухгалтерського обліку. Як результат одні учасники ринку капіталу (банки) готують фінансову звітність за МСФЗ з урахуванням специфіки їх діяльності, а інші (страхові компанії, професійні учасники ринку цінних паперів, відкриті акціонерні товариства не фінансового сектору) – за уніфікованими формами звітності. Разом із тим певні відмінності П(С)БО від міжнародних стандартів ще зберігаються та навіть збільшуються в результаті: регламентації форм фінансової звітності в Україні та майже відсутність умов для застосування принципу «суттєвості»;

  • відсутності в Україні окремих стандартів, адекватних міжнародним (МСФЗ 1, 2, 3, 4);

  • змін, які внесені в МСФЗ у 2003-2007 роках.

Використання уніфікованих форм фінансової звітності призводить до того, що:

  • підприємство галузі машинобудування, будівельна компанія, сільськогосподарське підприємство, страхова компанія й інші надають звітність, яка не відображає специфіку їх діяльності та не забезпечує прозорість інформації для власників (акціонерів) й інших користувачів звітності;

  • стримується розвиток повноцінного ринку капіталу в результаті розбіжностей у методології формування інформації про діяльність його учасників.

З урахуванням зовнішньоекономічного курсу України на євроінтеграцію та вступ до ВТО, урядом країни були прийняті відповідні постанови та рішення, спрямовані на впровадження МСФЗ в Україні:

  • Постановою КМУ від 14 серпня 2001 року № 1046 передбачено ввести в 2003 році МСБО емітентами, цінні папери яких допущені до торгівлі на організаційно оформлених ринках, професійними учасниками фондового ринку, установами спільного інвестування;

  • Розпорядженням КМУ від 18 січня 2003 року №25-р передбачено перехід акціонерних товариств на МСФЗ в 2004-2005 роках;

  • Постанова КМУ від 16 січня 2007 року №34 про затвердження стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки;

  • Розпорядження КМУ від 24 жовтня 2007 року №911-р про схвалення Стратегії застосування МСФЗ в Україні.

Поряд з цим Планом першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності передбачено забезпечити у встановленому порядку внесення змін до законодавчих актів щодо впровадження МСФЗ для небанківських фінансових установ (протягом 2008 року) й інших суб’єктів господарювання (до 2008 року).

Відповідно, МСФЗ стануть реальністю вже для тисяч українських підприємств.

Схожі:

С. А. Ткаченко, О. Г. Георгієва Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН НА СВІТОВОМУ РИНКУ
С. А. Ткаченко, С. П. Гросов Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
КАУЗАЛЬНЕ (ПРИЧИННЕ) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ...
С. А. Ткаченко Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Звідси, випливає необхідність у створенні належного інформаційного забезпечення управління маркетинговою діяльністю підприємства,...
С. А. Ткаченко, О. К. Бурміч Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Для нормального функціювання нових відношень потрібне «універсальне нове спілкування бізнесменів». Такою мовою він назвав бухгалтерський...
С. А. Ткаченко, А. В. Гапєєва Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Сучасні правила бухгалтерського обліку породили ілюзію, що в умовах поглиблення та трансформації ринкових відносин в економіці України...
С. А. Ткаченко, І. В. Картава Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Власне кажучи на максимізацію цих чинників повинна бути спрямована політика підприємств, які націлені на ефективне управління функцією...
В. П. Жиленко Кафедра менеджменту. Національний університет кораблебудування...
Кафедра менеджменту. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв
С. А. Ткаченко, І. О. Моторна Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
МСФЗ як основу для гармонізації фінансової діяльності всередині Європейського Союзу, на сам перед консолідованої звітності корпорацій....
С. А. Ткаченко, Н. Я. Вагнер Національний університет кораблебудування,...
...
С. А. Ткаченко, І. О. Поткін Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Вона здатна лише вплинути на стиль і якість виконаних ним функцій за рахунок звільнення від рутинної роботи. Тому підвищується вимога...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка