Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення»


Скачати 99.43 Kb.
НазваЗакон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення»
Дата08.04.2013
Розмір99.43 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Туризм > Закон
Додаток 1.
Пояснювальна записка до листа ………………………………………………………… до Президента України щодо накладення вето на Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення», зареєстрований народним депутатом Ю. Мірошниченком 28.08.2012 за номером 111161.
Проблеми, що виникають в зв’язку з прийняттям цього Закону:
І. Законом, серед іншого, передбачено внесення змін до статті 50 Закону України «Про землеустрій», визначивши склад проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
Однак, передбачений Законом перелік документів та інформації у складі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок є недостатнім для забезпечення дотримання вимог законодавства під час вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок вимогам законодавства, у тому числі:
-  ст. 17, 18 Кодексу України про надра щодо недопущення надання земельної ділянки для потреб надрокористування без одержання зацікавленою особою спеціального дозволу на користування надрами чи гірничого відводу та заборони користуватися надрами за межами гірничого відводу (наявність у складі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки копії спеціального дозволу на користування надрами, акту про надання гірничого відводу та топографічного плану гірничого відводу з позначеними межами земельної ділянки Законом не передбачена);
- ст. 66 ЗКУ щодо недопущення надання земельної ділянки для потреб надрокористування у випадку не проведення відновлення земель згідно із затвердженим проектом рекультивації на раніше відпрацьованих площах у встановлені строки (наявність у складі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки копії календарного плану рекультивації земель та актів приймання передачі рекультивованих земель разом з графічними матеріалами Законом не передбачена);
- ст.150 ЗКУ щодо недопущення необґрунтованого вилучення чи зміни цільового призначення особливо цінних земель (ґрунтів) для цілей, не передбачених цією статтею (у складі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Законом не передбачені відомості щодо якісної характеристики ґрунтового покриву та інформація про наявність (відсутність) особливо цінних земель);
- ст. 80 Водного кодексу України (далі - ВКУ) стосовно недопущення порушення режиму обмеженої господарської діяльності в межах басейнів малих річок, у тому числі щодо заборони змінювати рельєф та зменшувати лісистість (у складі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Законом не передбачені відомості про відношення земельної ділянки до басейнів малих річок);
- ст. 87, 89, 90 ВКУ та ст. 61, 62 ЗКУ щодо недопущення порушення режиму обмеженої господарської діяльності в межах прибережних захисних смуг та водоохоронних зон водних об’єктів (у складі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Законом не передбачені відомості про відношення земельної ділянки до прибережних захисних смуг та водоохоронних зон водних об’єктів) та ін.
- ст. 48 Закону України «Про охорону земель», ст. 57, 58 Лісового кодексу України (далі – ЛКУ) щодо забезпечення максимального збереження зелених насаджень під час містобудівної діяльності; зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання для житлової, громадської і промислової забудови переважно за рахунок площ, зайнятих чагарниками та іншими малоцінними насадженнями; одночасного, у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок, вирішення питання про збереження або вирубування дерев і чагарників
Відсутність у проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок вказаної інформації та відомостей не зможе бути компенсована участю у їх погодженні передбачених Законом органів виконавчої влади (органом по земельних ресурсах, природоохоронним органом, органом охорони культурної спадщини, органом водного господарства та органом лісового господарства), оскільки:

органи лісового господарства наділені повноваженнями стосовно погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок лише із земель лісогосподарського призначення, а лісовий фонд України згідно зі ст. 1,4 ЛКУ складають усі ліси, незалежно від категорії земель (у т.ч., на землях сільськогосподарського, рекреаційного, оздоровчого та іншого призначення);

органи водного господарства наділені повноваженнями стосовно погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок лише із земель водного фонду, а земельні ділянки у межах басейнів малих річок, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів можуть відноситися до різних категорій земель;

процес інвентаризації земель, створення Державного земельного кадастру, визначення категорії та видів цільового призначення земель не завершений; відомості щодо меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об’єктів, басейнів малих річок, територій та об’єктів природно-заповідного фонду через їх невизначеність у натурі (на місцевості), не відображені у Державному земельному кадастрі, а отже кадастрова інформація стосовно встановлених законодавством обмежень на використання цих територій під може бути відсутня.
ІІ. Законом, серед іншого, передбачено внесення змін до статей 20, 151, 186-1 Земельного кодексу України (далі - ЗКУ), якими природоохоронні органи позбавляються повноважень щодо погодження всіх без виключення матеріалів місць розташування об’єктів.
Погодження природоохоронними органами проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок регламентовано лише у випадку розташування земельних ділянок на території чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги.
Разом з тим, згідно з частиною 5 ст. 123 ЗКУ, у разі якщо місце розташування об'єкта, розміри і межі земельної ділянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови вилучення (викупу) цієї ділянки погоджені згідно з вимогами статті 151 цього Кодексу, які під час розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не змінилися, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодженню не підлягає.
Зміни до частини 5 ст. 123 ЗКУ Законом не вносяться.

Отже, згідно із Законом матеріали місця розташування об’єкта на землях природно-заповідного фонду будуть погоджуватися лише з органами по земельних ресурсах та органами містобудування і архітектури (які згідно із законодавством не відповідають за розвиток та збереження природно-заповідного фонду), а після затвердження цих матеріалів, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок таких земель, відповідно до частини 5 ст. 123 ЗКУ, не потребуватимуть погодження з природоохоронним органом
На сьогодні межі більшості територій та об’єктів природно-заповідного фонду у натурі (на місцевості) не визначені.

У обставинах, що склалися, виключно органи Міністерства екології та природних ресурсів, завдяки виконанню функцій, передбачених Законом України «Про природно-заповідний фонд України» (статті 51, 52 та ін.), можуть на основі матеріалів створення (оголошення) територій та об’єктів природно-заповідного фонду не допускати вилучення, надання та/або зміни цільового призначення відповідних земельних ділянок всупереч встановленому природоохоронному режиму.

У зв’язку з цим, реалізація згаданої норми Закону на практиці у значній кількості випадків буде неможливою і призведе до погіршення стану заповідних земель.
Аналогічна ситуація має місце і щодо прибережних захисних смуг водних об’єктів.

Відповідно до статті 88 Водного кодексу України (далі - ВКУ) та статті 60 ЗКУ межі прибережних захисних смуг мають встановлюватися за окремими проектами землеустрою, що розробляються в порядку, передбаченому законом.

При цьому, закон, який визначає порядок розроблення таких проектів землеустрою відсутній.
Розроблений Міністерством екології та природних ресурсів на виконання пункту 24 доручення Президента України від 12.08.2010 № 1-1/1790 проект Закону України «Про внесення змін до Земельного і Водного кодексів України щодо земель водного фонду» (реєстр. № 8693 від 16.06.2011), що передбачав врегулювання проблеми, за результатами розгляду Верховною Радою України у другому читанні 06.09.2012 не набрав достатньої кількості голосів та був відхилений (219 – за; 2 – проти).
Згідно з частиною 5 ст. 123 ЗКУ, у разі якщо місце розташування об'єкта, розміри і межі земельної ділянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови вилучення (викупу) цієї ділянки погоджені згідно з вимогами статті 151 цього Кодексу, які під час розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не змінилися, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодженню не підлягає.
Зміни до частини 5 ст. 123 ЗКУ Законом не вносяться.

Отже, згідно із Законом матеріали місця розташування об’єкта на землях природно-заповідного фонду будуть погоджуватися лише з органами по земельних ресурсах та органами містобудування і архітектури (які згідно із законодавством не відповідають за розвиток та збереження природно-заповідного фонду), а після затвердження цих матеріалів, погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки таких земель погодження з природоохоронним органом відповідно до частини 5 ст. 123 ЗКУ не потребуватиме.
ІІІ. Набрання чинності Законом призведе до запровадження у ЗКУ неузгоджених та суперечливих норм.
Наприклад, зміни які вносяться Законом до ст. 186-1 ЗКУ, передбачають ліквідацію Комісій з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.

У той же час частина 11 ст. 151 ЗКУ, яка залишається незмінною, визначає, що відповідний орган державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування розглядає матеріали погодження місця розташування об'єкта та надає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки лише після отримання висновку Комісії.
У передбачених Законом змінах до ст. 20, 123, 186 ЗКУ Кабінет Міністрів України виключений з переліку органів, що надають дозволи на розроблення документації із землеустрою та приймають рішення про вилучення (викуп), надання чи зміну цільового призначення земельних ділянок.

Однак, ст. 122 та 149 ЗКУ, які Законом не змінюються, регламентують повноваження Кабінету Міністрів України щодо вилучення, надання земельних ділянок (ріллі, багаторічних насаджень для несільськогосподарських потреб, лісів для нелісогосподарських потреб, а також земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення та ін.).
У 2008 році депутат IV скликання Стецьків Т.С. подав на розгляд законопроект «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо спрощення процедури надання земельних ділянок для будівництва нафтових і газових свердловин)»2 номер 2207 від 13.03.2008.

Серед інших пропозицій до принципових положень акта, відносилась передача повноважень щодо погодження місць розташування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов’язаних з їх експлуатацією, будівництво яких ведеться на площах родовищ, розташованих на особливо цінних землях, з компетенції Верховної Ради України до компетенції обласних рад, а затвердження проектів відведення земельних ділянок для будівництва на таких родовищах свердловин та виробничих споруд - з компетенції Кабінету Міністрів України до компетенції обласних державних адміністрацій.
Зміни також зачіпають повноваження КМУ щодо регулювання норм Лісового Кодексу України та інші нормативно-правові документи, а також ст. 150 Земельного кодексу України в частині віднесення до особливо цінних земель лише тих торфовищ, що використовуються у складі водно болотних угідь міжнародного значення. Також планується дозволити вилучення особливо цінних земель, до яких у тому числі належать землі природно-заповідного фонду, для видобування торфу.
Торфові поклади нерідко розташовані на землях, вкритих лісовою рослинністю, межують або входять до складу територій та об’єктів природно-заповідного фонду і є осередками збереження біорізноманіття. Окремі торфовища розташовані в басейнах малих річок, щодо яких статтею 80 Водного кодексу України встановлено ряд заборон, у тому числі стосовно зміни їх рельєфу, та зменшення лісистості.

Торфовища виконують важливі екосистемні функції, накопичуючи продукти фотосинтезу та акумулюючи сполуки атмосферного вуглецю, мають важливе значення для формування гідрологічного режиму території, та є природним фільтром води.

Переважна більшість торфовищ України знаходяться в зонах (торфово-болотних областях) Полісся (близько 54 %) та Лісостепу (біля 36%). Загальна площа родовищ торфу в нульовій межі становить біля 1 млн. га.

На сьогоднішній день в Україні є 33 водно-болотних угіддя міжнародного значення, більшість з яких - 23, розташовані в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та АР Крим. На території Волинської, Рівненської та Житомирської області є лише 5 водно-болотних угідь міжнародного значення загальною площею біля 70 тис. га.
Отже, набрання чинності Законом призведе до:
- суттєвого зменшення площ природних та напівприродних територій, особливо цінних земель, в тому числі,земель природоохоронного призначення, які є дефіцитом для України, шляхом спрощення процедури їх вилучення;
- запровадження можливості вилучення земельних ділянок під об’єктами природно-заповідного фонду та в межах водно-болотних угідь міжнародного значення для ведення господарської та іншої діяльності;
- запровадження можливості вилучення більшості торфовищ, що не відносяться до водно-болотних угідь міжнародного значення, для будь-яких цілей, у тому числі не пов’язаних з видобування торфу, а не лише у визначених частиною другою статті 150 Земельного кодексу України випадках;
У зв’язку з цим, реалізація Закону може призвести до негативного впливу на стан навколишнього природного середовища, порушення Україною зобов’язань як Сторони Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Закон України від 29.10.1996 № 437/96-ВР), та не відповідатиме пріоритету вимог екологічної безпеки, як одому з основних принципів земельного законодавства (стаття 5 Земельного кодексу України).

1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44198


Схожі:

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у...
Закон України «Про загальну середню освіту»
...
ЛИТЕРАТУРА НКУ, р. XIV Cпециальные налоговые режимы. ЗУ від 4 листопада...
ЗУ від 4 листопада 2011 року №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України
Новели у правовому регулюванні запобігання корупції
Верховною Радою України 14 травня 2013 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації...
Про внесення змін до рішення міської ради від 10. 02. 2012 №301-18/УІ...
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Земельним кодексом України, Законами України «Про землеустрій», «Про державну експертизу...
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру»...
Ю. Р. Мірошниченком з питань законопроекту Про внесення змін до деяких...
Президента у Верховній Раді Ю. Р. Мірошниченком з питань законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо...
НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відповідно до статей 43, 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка