ЗАКОН УКРАЇНИ


Скачати 395.38 Kb.
НазваЗАКОН УКРАЇНИ
Сторінка1/4
Дата22.02.2016
Розмір395.38 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 23, ст.873)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):

1) у пункті 3 статті 9-1, пункті 2 статті 9-2, пункті 1 статті 10 слова "клопотань про" виключити;

2) статтю 49 виключити.

2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):

1) у статті 8-1:

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) видача дозволів на спеціальне водокористування";

пункт 6 виключити;

2) пункт 2 статті 9 виключити;

3) пункт 7 статті 14 викласти в такій редакції:

"7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, а також порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується, розроблення та затвердження критеріїв оцінки забруднення підземних горизонтів водних об’єктів";

4) у пункті 5 частини першої статті 15-1 слова "на проведення робіт на землях, зайнятих морями" замінити словами "на проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі";

5) пункт 9-1 частини першої статті 16 викласти в такій редакції:

"9-1) видача, анулювання, здійснення переоформлення та видача дублікатів дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (крім проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі)";

6) пункти 4 і 5 статті 17 виключити;

7) у статті 17-1:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) видача дозволів на спеціальне водокористування";

пункти 8 і 11 виключити;

8) у статті 17-2:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) видача дозволів на спеціальне водокористування";

пункт 3 виключити;

9) частину третю статті 48 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"скид води з водних об’єктів для підтримання санітарних витрат у річці та з метою запобігання виникненню гідродинамічних аварій".

У зв’язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;

10) у статті 49:

частину третю замінити п’ятьма частинами такого змісту:

"Дозвіл на спеціальне водокористування надається безоплатно.

Строк видачі дозволу на спеціальне водокористування або надання письмового повідомлення про відмову в його видачі становить не більше тридцяти календарних днів з дня надходження на розгляд заяви та відповідних документів.

Органи, зазначені у частині другій цієї статті, зобов’язані протягом п’яти календарних днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати завірені ними копії відповідних документів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, у разі використання підземних вод - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Центральні органи виконавчої влади, зазначені у частині п’ятій цієї статті, зобов’язані протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня одержання копій документів надати безоплатно органам, що приймають рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, свої висновки щодо можливості його видачі.

Органи, визначені частиною другою цієї статті, при прийнятті рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування або відмову в його видачі обов’язково враховують відповідні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я".

У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами восьмою - десятою;

у частині восьмій слова "погодження та" виключити;

11) частину четверту статті 68 виключити;

12) частину третю статті 106 викласти в такій редакції:

"Зазначена документація погоджується у порядку, встановленому Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".

3. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):

1) частину третю статті 57 виключити;

2) статтю 61 викласти в такій редакції:

"Стаття 61. Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів

Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів, здійснюється після надання таких ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому Земельним кодексом України";

3) частину першу статті 62 викласти в такій редакції:

"Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов’язаних із веденням лісового господарства, здійснюється після надання таких ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому Земельним кодексом України";

4) статтю 87 виключити.

4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):

1) у пункті 2 частини другої статті 18 слова "заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)" замінити словами "заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності";

2) у статті 183-2:

а) у пункті 5 частини першої слова "заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)" замінити словами "заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності";

б) у частині дванадцятій:

у першому реченні слова "скасування заходів реагування" замінити словами "скасування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)";

у другому реченні слова "відповідних заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)" замінити словами "відповідних заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)";

в) в абзаці першому частини тринадцятої слова "заходів реагування" замінити словами "заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)".

5. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2000 р., № 5, ст. 34; 2001 р., № 48, ст. 252; 2003 р., № 4, ст. 31; 2009 р., № 30, ст. 428; 2011 р., № 23, ст. 160; 2013 р., № 46, ст. 640):

1) у пункті "д" частини першої статті 17 слова "розміщення відходів" замінити словами "а також порядок надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";

2) у пункті "ж" частини першої статті 18 та пункті "д" частини першої статті 19 слова "та ліміти на утворення і розміщення відходів" виключити;

3) частину першу статті 20 доповнити пунктом "о" такого змісту:

"о) видача документів дозвільного характеру в галузі охорони навколишнього природного середовища";

4) у пункті "г" частини першої статті 20-1 слова "захоронення (складування) небезпечних відходів" виключити;

5) у пункті "ї" частини першої статі 20-2 слова "розміщення відходів" виключити;

6) у пункті "д" частини першої статті 20-3 слова "видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних)" замінити словами "видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";

7) у статті 20-4:

у пункті "ґ" слова "та лімітів на утворення і розміщення відходів" виключити;

у пункті "д" слова "видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних)" замінити словами "видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";

8) у пункті "в" статті 41 слова "та на утворення і розміщення відходів" виключити;

9) в абзаці першому статті 44 слова "утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва" виключити, а слова "а також інші види" замінити словами "та інших видів";

10) у статті 53:

частину другу викласти в такій редакції:

"Створення нових штаммів мікроорганізмів та біологічно активних речовин здійснюється за наявності оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Виробництво і використання нових штаммів мікроорганізмів та інших біологічно активних речовин, а також генетично модифікованих організмів, продукції, отриманої з використанням штаммів мікроорганізмів, інших біологічно активних речовин та генетично модифікованих організмів";

11) частину другу статті 55 викласти в такій редакції:

"Здійснення операцій у сфері поводження з відходами дозволяється лише за наявності дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами на визначених місцевими радами територіях із додержанням санітарних та екологічних норм у спосіб, що забезпечує можливість подальшого використання відходів як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людей".

6. У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502):

1) у частині п’ятій статті 16 слово "клопотанням" замінити словом "рішенням", а слова "з дозволу центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища", "та в інших цілях" виключити;

2) у пункті "є" частини другої статті 64 слова "дозволів на використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду" замінити словами "дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду".

7. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2012 р., № 5, ст. 34; 2013 р., № 30, ст. 340; 2014 р., № 8, ст. 88):

1) абзац двадцятий статті 9 виключити;

2) частину другу статті 29 викласти в такій редакції:

"З метою збереження автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, допускається за наявності дозволу на участь у дорожньому русі таких транспортних засобів. Порядок видачі дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, та розмір плати за його отримання встановлюються Кабінетом Міністрів України";

3) у частині першій статті 52-1:

в абзаці восьмому слова "розміщення у смугах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг рекламоносіїв та інших споруд" виключити;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

"видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні".

8. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218; 2000 р., № 5, ст. 34; 2002 р., № 29, ст. 190; 2014 р., № 2-3, ст. 41):

1) у частині третій статті 17 слова "Розробка і виробництво нових видів харчових продуктів, впровадження нових технологічних процесів їх виробництва та обробки" замінити словами "Впровадження нових технологічних процесів виробництва та оброблення харчових продуктів";

2) у частині другій статті 25 слова "і наявності дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших, визначених законом, органів виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити;

3) в абзаці другому частини третьої статті 35 цифри "25" виключити.

9. У частині сьомій статті 14 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2014 р., № 8, ст. 88) слова "і погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури" виключити.

10. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362; 2011 р., № 11, ст. 69; 2013 р., № 46, ст. 640):

1) у статті 4:

у частині третій слова "погодженим із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"Використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, проводиться протягом двох років";

2) друге речення частини третьої статті 9 виключити;

3) у частині другій статті 12 слова "та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику" виключити;

4) абзаци другий і третій частини першої статті 16-2 та абзац сьомий частини першої статті 16-3 виключити.

11. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107; 2011 р., № 23, ст. 160; 2013 р., № 31, ст. 361, № 40, ст. 537, ст. 539, № 46, ст. 640):

1) у статті 1:

в абзаці шістнадцятому слова "дозвіл уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами" замінити словами "дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";

доповнити абзацами такого змісту:

"декларація про відходи - документ, який згідно з цим Законом подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів в межах від 50 до 1000;

показник загального утворення відходів (далі - Пзув) - критерій обсягу утворення відходів, що розраховується за формулою Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4, де М1, М2, М3, М4 - маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік";

2) у статті 17:

а) у частині першій:

пункт "в" викласти в такій редакції:

"в) визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь небезпечності відходів для навколишнього природного середовища та здоров’я людини відповідно до нормативно-правових актів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

у пункті "н" слова "і/або на право провадження діяльності, пов’язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини" виключити;
  1   2   3   4

Схожі:

Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу
Закон вводиться в дію Постановою Верховної Ради України №33/95-ВР від 27. 01. 95 р
ЗАКОН УКРАЇНИ
Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади державної служби, умови та порядок реалізації громадянами України права...
Закон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами)...
Рахунковою палатою України, Міністерством внутрішніх справ України, Національним банком України, Головним контрольно-ревізійним управлінням...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом частини
ТЕМА: Закон України “ Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14. 12. 99 №1281-ХІV
Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 84р. №8073-Х
Закон України
Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) гарантує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам право на матеріальне...
ЗАКОН УКРАЇНИ 
Цей Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності
Закон УкраЇни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади провадження торговельної діяльності на роздрібних продовольчих і непродовольчих...
Закон України
Цей Закон визначає основні напрями діяльності органів державної влади щодо сприяння підприємствам та організаціям України, незалежно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка