Тема №2


НазваТема №2
Сторінка1/5
Дата03.04.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3   4   5
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління
Кафедра обліку і аудиту

ЗОШИТ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В БАНКУ»
Студента(ки)________________________________

_____________________________________________

____________курсу групи ________________

Спеціальність_____________________________

ПІДСУМКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА :

Види завдань

Отримані бали за темами

Тема №1

Тема №2

Тема №3

Тема №4

Тема №5

Тема №6

Тема №7
Обов’язкові

Додаткові

Разом за темою
Тема №8

Тема №9

Тема №10

Тема №11

Тема №12

Тема №13

Тема №14

Тема №15

Обов’язкові

Додаткові

Разом за темою


2009 рік

Зошит для самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент в банку».

Розробники викладач кафедри обліку і аудиту Дмитрієва В.О., к.е.н., доц., зав.кафедри обліку і аудиту Вишнякова І.В.

Мета самостійної роботи – позааудиторне вивчення студентами питань, винесених на самостійну роботу, поглиблення набутих під час лекцій знань, набуття навичок самостійної роботи.

План виконання самостійної роботи за кожною темою:

 1. Ознайомлення з матеріалами наведених джерел.

 2. З’ясування основних питань теми.

 3. Усвідомлення зв’язку між теоретичними положеннями і практикою.

 4. Виконання завдань.

Склад та вимоги до завдань, передбачених в «Зошиті для самостійної роботи»

В «Зошиті для самостійної роботи» запропоновано типові завдання, які, за узгодженням з викладачем, можуть бути змінені в індивідуальному порядку.

Завдання самостійної роботи передбачають обов’язкові до виконання та додаткові завдання СРС.

До обов’язкових завдань відносяться: термінологічний апарат, відповідь на теоретичне питання або розв’язання практичного завдання.

Відповідь на теоретичне питання має бути стислою за суттю питання. В разі повної едентичності відповідей у двох студентів бали не зараховуються жодному.

Практичні завдання за всіма темами виконуються на базі статистичних матеріалів банку, який відповідає порядковому номеру студента в списку академічної групи і узгоджується з викладачем. Нумерація банків приведена перед переліком літератури.

Студент самостійно за власним бажанням обирає кількість запропонованих додаткових завдань.

Студент в «Зошиті для СРС» за темами має право розробити класифікацію, яка має бути авторською (в разі повного збігу у двох студентів класифікацій, презентованих як авторські, бали не враховуються жодному студенту), на окремому аркуші за темами скласти словник з 5 термінів (крім термінів понятійного апарату), запропонувати дискусійні питання, навести перелік наукових публікацій за останні три роки, присвячених питанням теми, інші види СРС.

Контроль виконання самостійної роботи:

Самостійна робота підлягає перевірці викладачем та захисту у ході співбесіди.

Терміни виконання: Для студентів денної форми навчання: виконані завдання за темами можуть надаватись на перевірку викладачу під час аудиторних занять, а захищатись під час індивідуальних консультацій, або за модулями – до проміжного тестового контроля відповідного модуля.

Для студентів заочної форми навчання: завдання для домашнього самостійного виконання («Зошит для самостійної роботи») видаються під час установчої сесії.

За 14 діб до початку наступної сесії студенти надають або пересилають поштою на кафедру виконані завдання. Дата подання робіт фіксується на кафедрі «Обліку і аудиту» у спеціальному журналі.

Критерії оцінювання знань самостійної роботи

Основні завдання:

 • складання словника основних термінів 1 бал

 • відповідь по суті на теоретичне питання – 1 бал

 • розв’язання практичного завдання – 1 бал;

Додаткові завдання:

 • розробка класифікації – 1 бал за авторську класифікацію,

 • перелік 10 наукових публікацій за останні три роки за темою (оформлений аналогічно списку літератури в даному зошиті) – 1 бал;

 • розробка кросворда за темою з 10 слів – 2 бала.

ПИТАННЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
МОДУЛЬ 1.ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
Тема 1. Комерційний банк – фінансовий посередник на ринку фінансових послуг

 1. Суб’єкти ринку фінансових послуг.

 2. Комерційний банк: основні функції та операції комерційного банку.

 3. Класифікація комерційних банків.

 4. Сучасні тенденції у банківській діяльності.


Тема 2. Фінансовий менеджмент у банках: мета та особливості

 1. Основи управління фінансами у банках.

 2. Особливості фінансового менеджменту в банках.

 3. Функції фінансового менеджменту в банках

 4. Загальна схема та стратегія фінансового управління банком.  1   2   3   4   5

Схожі:

ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Опорні поняття Концептуальний рівень художнього твору (Тематика,...
Співзвучна Чи тема основних питань свого часу? Чи пов'язано з темою назву? Кожне явище життя це окрема тема; сукупність тем тематика...
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі і проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
Тема Проект і програма соціологічного дослідження
Тема Якісні методи в соціології
Урок №61 Тема. Кругові діаграми
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
Урок №62 Тема. Стовпчасті діаграми
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
Урок №60 Тема. Круговий сектор
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
ТЕМА ПРОГРАМИ
ТЕМА УРОКУ: Макетування візитної картки інструктаж з о/п, організація робочого місця
Тема. Прикметники твердої і мішаної груп. Відмінювання прикметників. Мета
На вивчення теми «Прикметник» відведено 15 годин. Це 6 уроків, через 8 уроків буде контрольний урок. Знання, які ви здобудете під...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка