"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"


Скачати 41.63 Kb.
Назва"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Дата26.08.2013
Розмір41.63 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"

м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 44, к. 20

телефон (0652) 27-77-94

п/р 26004000131277 у ПАТ "Чорноморський Банк розвитку та реконструкції", МФО 384577

код ОКПО 20713245

E-mail: auditservice_@mail.ru

Засновникам

ПТ “Ломбард “Діамант” (СЛІНЧЕНКО І КОМПАНІЯ)
м. Сімферополь 10 квітня 2012 року
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ВИСНОВОК)

за результатами незалежної аудиторської перевірки

фінансової звітності Повного Товариства  “Ломбард “Діамант”

(СЛІНЧЕНКО І КОМПАНІЯ)

(надалі - Замовник)

за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року
Звіт складено за результатами незалежної аудиторської перевірки, яка була проведена Приватною аудиторською фірмою "Аудит - сервіс" (свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0027, видане рішенням Аудиторської Палати України №98 від 26.01.2001р., із продовженнями від 15.12.2005р. №156/6, від 04.11.2010р. №221/3, від 01.11.2012р. №260/2) на підставі договору від 03.04.2013 року № 16 та у відповідності до:

 • Закону України «Про аудиторську діяльність»;

 • міжнародних стандартів аудиту.


Цей звіт містить результати аудиту річної фінансової звітності Замовника, яка була підготовлена у відповідності до вимог діючих в Україні Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку щодо суб’єктів малого підприємництва, і включає в себе:

 • «Баланс» станом на 31 грудня 2012 року,

 • «Звіт про фінансові результати» за 2012 рік,

 • «Звіт про власний капітал» за 2012 рік,

 • «Звіт про рух грошових коштів» за 2012 рік,

 • «Примітки до фінансової звітності» за 2012 рік.


Основні відомості:

повне найменування — ПОВНОЕ ТОВАРИСТВО “Ломбард “Діамант” (СЛІНЧЕНКО І КОМПАНІЯ)

код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України - 32695157

місцезнаходження — Автономна Республіка Крім м. Сімферополь, вул. Гагаріна, б. 42.

дата державної реєстрації – 04.12.2003 року.
1. Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал є відповідальним за складання фінансової звітності у відповідності до вимог діючих в Україні Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.

Ця відповідальність стосується:

 • розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок;

 • вибору та застосування відповідної облікової політики та подання облікових оцінок.

Також, у відповідності зі ст.9 Закону України «Про аудиторську діяльність» Замовник несе відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що надані для проведення аудиту.
2. Відповідальність аудиторів

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності.

Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок.

Оцінка ризиків внутрішнього контролю здійснювалась в аспекті процедур підготовки та достовірного відображення інформації у фінансовій звітності. Цим висновком не формулюється судження щодо ефективності внутрішнього контролю Замовника.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом Замовника, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів (на погляд аудитора), які дозволяють зробити оцінку показників фінансової звітності у відповідності до мети аудиту та виявити суттєві помилки, допущені при її складанні.
3.Підстави для висловлення умовно-позитивної думки:

Представлена до перевірки фінансова звітність за станом на 31.12.2012г., відповідає даним аналітичного і синтетичного обліку, проте, існує невпевненість, викликана тим, що аудитори не приймали участі в проведенні інвентаризації активів та пасивів, оскільки дата її проведення передувала проведенню аудиторської перевірки.
4. Умовна — позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливих коригувань за наслідками інвентаризації, фінансові звіти: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “Ломбард “Діамант” (СЛІНЧЕНКО І КОМПАНІЯ) станом на 31 грудня 2012 року, її фінансові результати за 2012р. у відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку.
До цього додається фінансова звітність Замовника за 2012 рік:

 • «Баланс» станом на 31 грудня 2012 року,

 • «Звіт про фінансові результати» за 2012 рік,

 • «Звіт про власний капітал» за 2012 рік,

 • «Звіт про рух грошових коштів» за 2012 рік,

 • «Примітки до фінансової звітності» за 2012 рік.


Директор "Аудиторської

фірми "Аудит-сервіс" А.Г. Жиліна

Сертифікат серії А №000077

виданий рішенням АПУ №8

від 23.12.1993р. із продовженнями

від 26.12.2002р. (Рішення №118)

від 27.09.2007р. (Рішення №182/7)

від 01.11.2012р. (Рішення №260/2)

Схожі:

"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7 95050, м
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
КЕРІВНИЦТВО ТОВАРИСТВА
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1425 від 23 лютого 2001 року
Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1425 від 23 лютого 2001 року
Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1425 від 23 лютого 2001 року
Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1452 від 23 лютого 2001 року
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка