Звіт незалежного аудитора аудиторської фірми тов «аналітичні системи» щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю


Скачати 56.35 Kb.
НазваЗвіт незалежного аудитора аудиторської фірми тов «аналітичні системи» щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю
Дата15.06.2013
Розмір56.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора )

аудиторської фірми тов «аналітичні системи»

щодо фінансової звітності

товариства з обмеженою відповідальністю

компанія з управління активами

«КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ»

станом на 31 грудня 2012 року

Основні відомості про товариство:

Найменування товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ”

Скорочене найменування – ТОВ «КУА «КІП»

Код ЄДРПОУ

32000923

Місцезнаходження (юридична та фактична адреса)

01030, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Богдана Хмельницького, буд. 29/2

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Дата державної реєстрації 19 грудня 2002 р.

Реєстраційний номер юридичної особи ЄДР 10078141150

Організаційно-правова форма товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю, код 240

Основні види діяльності

66.30 – управління фондами.

Наявність відокремлених підрозділів

відсутні

Середня кількість працівників

1

Ліцензія

Ліцензія на право здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів видана ДКЦПФР на підставі рішення від 22.03.2011 року №263

Строк дії ліцензії від 28.03.2011р.-28.03.2016 р.Висловлення думки

На нашу думку фінансова звітність ТОВ «КУА «КІП» за 2012 рік станом на 31 грудня 2012 року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2012 року, фінансові результати його діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів за 2012 рік, у відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності, а саме:

 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

 • Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

 • «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. за № 291;

 • «Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», затвердженому Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.10.2012р. № 1343 із змінами та доповненнями.

 • Інших законодавчих та нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.


Звіт щодо вимог “Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затверджених рішенням ДКЦПФР 19.12.2006 р. №1528 із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №981 від 22.06.2010 р.

Аудитором отримано достатньо свідоцтв, які засвідчують правильність і повноту розкриття інформації за видами активів і зобов’язань у відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності.

Діяльність ТОВ «КУА «КІП» протягом 2012 року була прибутковою – 8 тис. грн. прибутку. Нерозподілений прибуток на 31.12.2012 року становить 10 тис. грн.

У відповідності до установчих документів загальний обсяг Статутного капіталу ТОВ «КУА «КІП» становить 7 100 000,00 (сім мільйонів сто тисяч) гривень. Розподіл часток серед учасників відбувся таким чином:

Акціонер

Доля в Статутному капіталі

ТОВ «КУА «КІП»,

%

Всього сплачено

грошовими коштами

Рудовський Олександр Олександрович

98,52

6 995 000,00

Пісний Андрій Іванович

1,48

105 000,00

ВСЬОГО


100

7  100 000,00

Статутний капітал ТОВ «КУА «КІП» сплачено повністю грошовими коштами в сумі 7 100 000,00 (сім мільйонів сто тисяч) гривень у встановлені законодавством терміни.
Станом на 31 грудня 2012 р. власний капітал ТОВ «КУА «КІП» становить 7110 тис. грн. та складається з статутного капіталу в розмірі 7100 тис. грн. збільшеного на суму нерозподіленого прибутку в розмірі 10 тис. грн.

Розмір власного капіталу ТОВ «КУА «КІП» станом на 31 грудня 2012 року становить 7110000,00 гривень, що перевищує мінімум (7 000 000,00 гривень), встановлений п.17 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням ДКЦПФР №341 від 26.05.2006 року в редакції рішення НКЦПФР № 926 від 03.07.2012 року. Таким чином, аудитором підтверджується відповідність власного капіталу ТОВ «КУА «КІП» вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) затверджених рішенням ДКЦПФР №341 від 26.05.2006 року в редакції рішення НКЦПФР №926 від 03.07.2012 року.
Станом на 31 грудня 2012 р. в ТОВ «КУА «КІП» вартість чистих активів становить 7110 тис. гривень, яка дорівнює сумі власного капіталу і складається з наступних елементів:

 1. Статутний капітал – 7 100 тис. гривень;

 2. Нерозподілений прибуток - 10 тис. гривень.

Станом на 31 грудня 2012 року співставлення вартості чистих активів в ТОВ «КУА «КІП» з сумою статутного капіталу відображає факт того, що вартість чистих активів (7110 тис. грн.) більше статутного капіталу (7100 тис. грн.), тому питання про зменшення розміру статутного фонду або внесення додаткових вкладів учасників товариства у відповідності до норм ст. №144 Цивільного кодексу України не постає (вимоги п.4 ст.144 ЦКУ).
Основні відомості про аудиторську фірму:

 • Найменування: товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Аналітичні системи».

 • Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1211, виданого згідно рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. № 98 (термін дії свідоцтва продовжено рішенням АПУ№222/3 від 30 листопада 2010 року до 30.11.2015 року);

 • Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (реєстраційний №115 серія АБ 000100) виданого згідно рішення ДКЦПФР від 22.02.2007 р. №386 (термін дії – до 30.11.2015 року),

 • В аудиторській перевірці брала участь Красовська Марина Іванівна, сертифікат аудитора України №001319, виданого рішенням Аудиторської палати України №17 від 30 червня 1994 року (термін дії сертифікату продовжено рішенням АПУ від 24 квітня 2008 р. №189/2 до 30.06.2013 року);

 • телефон (044) 234-80-55; поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, 6, оф. 201, 203; електронна адреса:audit-1@ukr.net;

Директор

АФ “Аналітичні системи” Красовська М.І.

(сертифікат аудитора №001319)

22 лютого 2013 року

Адреса : 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, б. 6, оф. 201, 203

Тел. (044) 234-80-55, 234-86-55

23739.doc стр. из

Схожі:

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
Звіт незалежного аудитора
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» станом на 31 грудня...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка