Місцезнаходження аудиторської компанії


НазваМісцезнаходження аудиторської компанії
Дата15.06.2013
Розмір38.8 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиНаціональній комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг,

учасникам та керівництву

ТзДВ «СК «ДОВІРА-ПОЛІС»

Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА-ПОЛІС»

за 2011 рік

Повне найменування аудиторської компанії: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ».

ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ» здійснює діяльність в галузі аудиту на підставі Свідоцтва Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4180, виданого згідно рішення Аудиторської палати України №193 від 06.08.2008р., свідоцтво чинне до 06 серпня 2013р.

ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ» внесено до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів відповідно до рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку №1108 від 06.10.2008р. Реєстраційний номер Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів 874, серія АБ номер 000800, строк дії з 06.10.2008р. по 06.08.2013р.

Місцезнаходження аудиторської компанії:

49128, м. Дніпропетровськ, вул. Комунарівська, буд. 16, к. 11.


Телефон: +38 056 788 30 87.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Основні відомості про замовника:

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА-ПОЛІС».

Скорочена назва: ТзДВ «СК «ДОВІРА-ПОЛІС».

Код за ЄДРПОУ: 37002223.

Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, б. 11.
Ми провели аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА-ПОЛІС», що додається, яка включає фінансові звіти за формами: №1 Баланс на 31.12.2011р., №2 Звіт про фінансові результати за 2011 рік, №3 Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, №4 Звіт про власний капітал за 2011 рік, №5 Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік, №6 Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік. Перевірено стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність:
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і подання цієї фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора:
Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
При здійсненні аудиторських послуг аудитором дотримані вимоги Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. №3125-XII.
При формуванні фінансової звітності застосована концептуальна основа загального призначення. Дана концептуальна основа фінансової звітності є прийнятною.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки:
На нашу думку, фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА-ПОЛІС» на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного капіталу за період, що закінчився на зазначену дату, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності.


ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ»

М.М. Скрябін

сертифікат аудитора серії А № 005422
20 березня 2012р.


Схожі:

Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежного аудитора
«НІКА-Аудит», яка здійснює свою діяльність на підставі Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №003997, що ведеться Аудиторською...
Керівництво ПТ«Ломбард «Квестор»
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності: №1698 від 26. 01. 2001 року, видано згідно з Рішенням Аудиторської...
Пам'ятка абоненту компанії ColoCall
Ви отримуєте від нашої компаніі, Ви можете вирішити електронною поштою або за телефоном 461-7988. Електронний лист слід надсилати...
Пам'ятка абоненту компанії ColoCall
Ви отримуєте від нашої компаніі, Ви можете вирішити електронною поштою або за телефоном 461-7988. Електронний лист слід надсилати...
Аудиторська фірма «КОНСУЛЬТАНТ»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб”єктів аудиторської діяльності №0202 видане рішенням Аудиторської Палати України від 26 січня...
Auditing Company «Арама»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №1921 видане згідно рішення Аудиторської Палати України від 26...
Модель управління фінансовою стійкістю страхової компанії Малахай І. Д
У зв’язку з цим розробка моделей управління фінансовою стійкістю страхової компанії, і побудова на їх основі системи управління з...
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» за результатами...
Звіт надано незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ВІТА ПОШТОВА» (внесена в...
Суть, структура та види аудиторських висновків
По закінченні аудиторської перевірки аудитор складає два підсумкових докумен­ти: звіт про результати аудиторської перевірки та аудиторський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка