Закономірності художнього проектування виробничих приміщень і обладнання


НазваЗакономірності художнього проектування виробничих приміщень і обладнання
Сторінка2/10
Дата09.04.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Біологія > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ультразвук - це механічні пружні коливання і хвилі, які відрізняються від звуку вищою частотою коливань і не сприймаються вухом людини. Ультразвукові коливання, як і звукові, поширюються у вигляді змінних стиснень і розріджень і характеризуються довжиною хвилі, частотою і швидкістю поширення. Швидкість поширення ультразвуку залежить від властивостей середовища - його щільності, пружності, в'язкості та температури. Так, у воді, особливо при підвищенні її температури, ультразвукові коливання поширюються швидше, ніж у повітрі. При поширенні ультразвукових коливань у повітрі їх, як і звуки, характеризують в одиницях звукового тиску - децибелах. Ультразвук застосовують у різних галузях народного господарства - металургії, машино- і приладобудуванні, радіотехнічній, хімічній і легкій промисловості, медицині тощо. Внаслідок поширення застосування ультразвуку збільшується кількість працюючих, які перебувають під його впливом. Для технічних і медичних цілей ультразвук одержують за допомогою спеціальних пристроїв, де використовують п'єзоелектричний, магнітострикційний, електродинамічний, аеро- і гідродинамічний ефекти. Основними елементами ультразвукового устаткування є генератор і джерело ультразвукових коливань - акустичний перетворювач, вмонтований у ванну, верстат, машину тощо. У виробничих умовах можливий вплив низькочастотного ультразвуку на працюючих як через повітря, так і при безпосередньому контакті з рідким або твердим середовищем зі збудженими коливаннями. Ультразвук високочастотного діапазону викликає підвищення проникності судин шкіри, що виражається гіперемією аж до крововиливів на поверхні шкіри (петехій).Під час контактної дії ультразвуку підвищується серцевий ритм, помітно змінюється ЕКГ; при збільшенні його інтенсивності виникає аритмія, а в окремих випадках - зупинка серця (у піддослідних тварин). Аналогічні реакції спостерігаються і в людей: виникають неприємні відчуття при озвучуванні грудної клітки, згодом розвиваються тахікардія та стенокардія. Високочастотний ультразвук малої інтенсивності викликає судинорозширювальний ефект, великої - судинозвужувальний. При цьому змінюється тонус артерій: ультразвук малої інтенсивності дає гіпотензивний ефект, при збільшенні його інтенсивності виникає артеріальна гіпертензія.Зміни в нирках, печінці, статевих органах, ендокринних залозах відбуваються внаслідок впливу ультразвуку на гіпоталамус, який регулює діяльність внутрішніх органів рефлекторним і нейрогуморальним шляхами. Спостерігається зміна морфологічної картини крові; зменшується кількість еритроцитів та лейкоцитів. Зміни нагадують такі, що відбуваються під впливом радіоактивного випромінювання. Виявляються вегетативно-судинні ураження рук (парез пальців, кистей і передпліччя, вегетативний поліневрит). Ступінь вираженості патології залежить від рівня ультразвукового тиску. Негативні наслідки більшою мірою виражаються у працівників, які зазнають одночасного впливу ультразвуку через повітря і контактно. Істотно підвищує негативний вплив ультразвуку шум чутного діапазону. При обслуговуванні ультразвукового обладнання профілактичні заходи передбачають попередження контактного озвучування через тверді та рідкі середовища і боротьбу з поширенням ультразвуку й шуму в повітрі робочої зони. Ультразвукове устаткування слід обладнувати звукоізолюючими кожухами, конструкції ультразвукових верстатів і устаткування для зварювання та паяння повинні мати екрани з органічного скла, які забезпечують зниження рівнів звукового тиску на робочих місцях. Забороняється контакт з робочими поверхнями устаткування у процесі його роботи, з оброблюваними рідинами і деталями. Для боротьби з контактним озвучуванням слід застосовувати дистанційне керування, автоблокування, тобто автоматичне вимкнення устаткування і приладів при завантажуванні та розвантажуванні продукції, нанесенні контактних мастил, а також спеціальні пристрої для завантажування і виймання деталей, затискачі, щипці, ручки яких повинні мати еластичне покриття, що поглинає ультразвук.Індивідуальний захист органу слуху досягається застосуванням протишумів. Для захисту рук від впливу ультразвуку в зоні контакту з твердим або рідким середовищем слід застосовувати захисні рукавички. До роботи з ультразвуковим устаткуванням допускаються особи віком понад 18 років. Під інфразвуком розуміють акустичні коливання з частотою до 20 Гц. Фізична природа чутного звуку, ультразвуку та інфразвуку однакова, їх поділ зумовлений особливостями сприйняття їх слуховим аналізатором людини. Для інфразвуку характерні дуже великі пороги слухового сприйняття, що робить його практично нечутним. Характерною ознакою інфразвуку є його здатність поширюватися на значну відстань без істотної втрати енергії, огинати перепони внаслідок дифракції або проникати крізь них. Інфразвук сприймається слуховим аналізатором, однак пороги чутності його значно вищі, ніж звуку. При сприйнятті інфразвуку втрачається відчуття тональності, а сприймаються тільки окремі поштовхи звукового тиску. Крім слухового аналізатора інфразвукові коливання сприймають вестибулярний і шкірний аналізатори. Працівники скаржились на млявість, пригніченість, швидке втомлення. У них спостерігалися значні зміни функції вестибулярного і слухового аналізаторів, дихальної і серцево-судинної систем.Інфразвук має подразнюючу дію, що найбільшою мірою виявляється при виконанні роботи у приміщеннях без джерел шуму. За цих умов інфразвук може призвести до швидкої втоми і знизити якість виконуваної роботи. Відомі дані і про маскуючий ефект інфразвуку, який призводить до зниження розбірливості мови. Боротьба з несприятливим впливом виробничого інфразвуку охоплює комплекс заходів, які належать до технічної і медичної компетенції. Розглянемо окремі з них.1. Ослаблення інфразвуку в межах джерела, усунення причин його виникнення, що є найрадикальнішим способом боротьби з низькочастотними коливаннями машин і механізмів.2. Ізоляція інфразвуку. Важливе місце у боротьбі з інфразвуком належить методам будівельної акустики. Велике значення має раціональне планування і розміщення виробничого устаткування, ізоляція в окремих приміщеннях агрегатів - джерел шуму та інфразвуку. Водночас слід наголосити, що застосування звукопоглинаючого оздоблення звичайного типу практично не ослаблює енергії звукових коливань.3. Поглинання інфразвуку. Для цього застосовують багатошарові звукопоглинаючі покриття.4. Медична профілактика. Одним з найважливіших заходів медичної профілактики шкідливого впливу інфразвуку є здійснення запобіжних і періодичних медичних оглядів. Протипоказаннями для прийняття на роботу є порушення вестибулярної і слухової функції, виражені неврози, вегетативна дисфункція, захворювання центральної нервової та серцево-судинної систем, органів травлення.
11Вібрація, вплив на працюючого, методи захисту.

Вібрація — це тремтіння всього тіла або окремих його частин унаслідок виконання певних робіт.

Джерелом вібрації є механічні, пневматичні й електричні інструменти ударної або обертальної дії, обладнання, встановлене без достатньої амортизації та віброізоляції, а також транспортні і сільськогосподарські машини. За характером впливу на організм розрізняють загальну та локальну вібрацію. Загальна вібрація викликає тремтіння всього тіла людини, локальна — залучає до коливання лише окремі частини тіла (руки, передпліччя, ноги).Вібрація завдає великої шкоди здоров’ю людини — від перевтоми організму та незначних змін функцій організму до струсу мозку, розриву тканин, порушення серцевої діяльності і нервової системи, деформації м’язів та кісток, порушення чутливості шкіри і кровообігу тощо. Систематичний вплив на людину довготривалої та інтенсивної дії вібрації може стати причиною вібраційної хвороби. Локальні вібрації викликають деформацію та зменшення рухомості суглобів. Вживаються колективні та індивідуальні заходи щодо боротьби з вібрацією. Найпоширенішим інженерним методом захисту від вібрації є віброгасіння. Для зниження вібрацій, що передаються на несучу конструкцію, застосовуються пружинніабогумовівіброізолятори.Віброізоляція зменшує рівні вібрації, що передаються від джерела на тіло працюючого. Вібропоглинання здійснюється покриттям машин в’язкими матеріалами (мастикою), використанням масляних ванн для зуб­частих зчеплень. Дистанційне керування дозволяє виключати постійне знаходження людини в зоні шкідливих вібрацій.До засобів індивідуального захисту від вібрації відносяться: спеціальне віброзахистне взуття, рукавиці з м’якими надолонниками.
12Виробничий пил: джерела, вплив на працюючого, заходи захисту.

Виробничий пил-дисперсна система, яка складається з частинок твердих речовин різноманітної форми, розміру і фіз.-хімічних властивостей, що утворюються внаслідок виробничої діяльності. Шкідливими прийнято вважати речовини, які за контакту з організмом людини у разі порушення вимог безпеки можуть викликати виробничі травми, професійні захворювання або стану здоров'я, виявлені сучасними методами, як у процесі роботи, і у віддалені тривалість життя сьогодення й наступних поколінь Шкідливі речовини можуть проникати у організм людини через органи дихання, органи травлення, і навіть шкіру слизові оболонки. Через дихальні шляху потрапляють пари, газо- і пылеобразные речовини, через шкіру — переважно рідкі речовини. У шлунково-кишкового тракту шкідливі речовини потрапляють при заглатывании їх,абозавнесеннідоротазабрудненимируками.У санітарно-гігієнічної практиці прийнято розділяти шкідливі речовини на хімічні речовини і промислову пыль.Хімічні речовини (шкідливі і небезпечні) віповідно до характером на організм людини поділяютьсяна:общетоксические, викликають отруєння всього організму (ртуть, оксид вуглецю, толуолу, анілін); дратівливі, викликають роздратування дихальних колій та слизових оболонок (хлор, аміак, сірководень, озон);сенсибилизирующие, діючі як алергени (альдегіди, розчинники і лаки з урахуванням нитросоединений);канцерогенні, викликають ракові захворювання (ароматні вуглеводні, аминосоединения, асбест);мутагенних, що призводять зміну спадкової інформації (свинець, радіоактивні речовини, формальдегид); що впливають репродуктивну (відтворення потомства) функцію (бензол, свинець, марганець, никотин).Виробнича пил досить поширений небезпечний шкідливий виробничий чинник. Високі концентрації пилу притаманні гірничодобувної промисловості, машинобудування, металургії, текстильної промисловості, сільського хозяйства.Пил може на людини фиброгенное вплив, щоб у легких відбувається розростання з'єднувальних тканин, яке порушує нормальне будову та функцію органу. Шкідливість виробничої пилу обумовлена її здатністю викликати професійні захворювання легень, насамперед пневмокониозы.Істотне значення мають також індивідуальні особливості організму людини. У зв'язку з цим до працівників, які працюють у шкідливих умовах проводяться обов'язкові попередні (на час вступу працювати) і періодичні (1 разів замірялися вбити 3, 6, 12 і 24 місяці, залежно від токсичності речовин) медичні осмотры. Загальні заходи й кошти попередження забруднення повітряної середовища на виробництві й захисту працюючих включают:вилучення шкідливі речовини з технологічних процесів, заміна шкідливі речовини менш шкідливими тощо. п.;вдосконалення технологічних процесів і оборудования; Автоматизація та дистанційне управління технологічними процесами і теплопостачальним обладнанням, виключають безпосередній контакт які працюють із шкідливими веществами;герметизація виробничого устаткування, робота технологічного обладнання вентильованих укриттях, локалізація шкідливих виділень з допомогою місцевої вентиляції, аспирационных установок;нормальне функціонування систем опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, очищення викидів в атмосферу;попередні і періодичні медичні огляди працюючих, у шкідливих умовах, профілактичне харчування, дотримання правил особистої гигиены; контролю над змістом шкідливих речовин у повітрі робочої зоны; використання коштів індивідуальної защиты.
13Електромагнітне випромінювання на виробництві: дія на працюючого, заходи захисту.

Джерела електромагнітних випромінювань - лінії електропередач, різні високочастотні генератори, радіохвилі. Для опромінення насіння, рослин, харчових продуктів, для оцінки ефективності добрив, ролі мікроелементів, родючості грунту, якості ремонту і зносостійкості деталей, для дослідження механізму впливу регуляторів росту і обміну речовин у тварин використовують штучні радіоактивні речовини. При обробці матеріалів (пайка, різання, точкове зварювання, свердління отворів у надтвердих матеріалах, дефектоскопія і ін) застосовують лазери, які є джерелами лазерних випромінювань. Всі перераховані випромінювання при перевищенні певних значень шкідливі, тому необхідно передбачати відповідні заходи безпеки.

Класифікація засобів захисту. За характером застосування розрізняють засоби колективного та індивідуального захисту працюючих (ГОСТ 12.4.011-87).

Засоби колективного захисту в залежності від призначення поділяють на класи (для захисту від випромінювань): засоби захисту від іонізуючих, інфрачервоних, ультрафіолетових, електромагнітних випромінювань і випромінювань оптичних, квантових генераторів, від магнітних і електромагнітних полів. Із засобів індивідуального захисту представляють інтерес ізолюючі костюми, засоби захисту органів дихання (типу масок), очей, обличчя, рук, голови, спеціальне взуття та одяг.


14Виробничий мікроклімат: вплив на працюючого, заходи щодо зниження його негативного впливу.

Виробничий мікроклімат, як правило, відрізняється значною мінливістю, нерівномірністю по горизонталі та вертикалі, різноманітністю сполучень температури, вологості, рухомості повітря, інтенсивності випромінювання залежно від особливостей технології виробництва, кліматичних особливостей місцевості, конструкцій споруд, організації повітрообміну із зовнішнім середовищем.

Джерелами теплості повітря на виробництві є:технологічне устаткування, яке має високі температури нагріву (плавильні, сушильні печі, котли, паропроводи та ін.);нагріті до високих температур деталі й розплавлені матеріали, наприклад метал, скло;теплова енергія, яка виділяється рухомими механізмами.

Розглядаючи механізми впливу метеорологічних факторів вироб­ничого середовища (температури, вологи, швидкості руху повітрячинності променевої енергії нагрітих деталей і агрегатів) на людину, маємо на увазі, що людський організм прагне підтримати відносну динамічну сталість своїх функцій за різноманітних метеорологічних умов. Ця сталість забезпечує насамперед один з найважливіших фізіологічних механізмів — механізм терморегуляції. Вона спостерігається при певному співвідношенні теплоутворення (хімічної терморегуляції) і тепловіддачі (фізичної терморегуляції).Відомо, що надлишкова вологість повітря негативно впливає на механізм терморегуляції організму Фізична робота в умовах підвищеної температури призводить до прискорення серцебиття, зниження артеріального тиску. За низької температури може статися переохолодження організму, що спричинить простудне захворювання. Висока температура послаблює організм, викликає млявість, а низька — сковує рухи, що при обслуговуванні машин спричиняє підвищену небезпеку травмування. За високої температури та вологості може статися перегрів тіла, навіть тепловий удар. Теплові апарати, що використовуються на підприємствах, є джерелом інфрачервоного випромінювання. Останнє негативно впливає на функціональний стан нервової системи, викликає зміни у серцево-судинній системі, негативно впливає на очі, викликає кон’юнктивіт, помутніння рогівки й таке професійне захворювання, як катаракта.Зниження негативного впливу мікроклімату можна досягти за рахунок вжиття таких заходів:впровадження раціональних технологічних процесів (наприклад, заміни гарячого способу обробки металу холодним);механізації та автоматизації виробничих процесів;дистанційного управління, що дозволяє вивести людину в більшості випадках з несприятливих умов;захисту працівників різними видами екранів; раціональної теплової ізоляції устаткування;раціонального розміщення устаткування;ефективного планування і конструкторського рішення виробничих приміщень (гарячі цеха розміщуються в одноповерхових приміщеннях);раціональної вентиляції та опалювання;раціоналізації режимів праці й відпочинку, перерви;спеціального питного режиму, Захист від інфрачервоного випромінювання забезпечують пристрої: огороджувальні, герметизуючі, теплоізолюючі, знаки безпеки, дистанційне управління.Зниження інтенсивності теплового випромінювання досягається застосуванням різних екранів (водяних завісів, скла, сітки), теплоізоляційних матеріалів (азбесту, скловати), а також індивідуальними засобами; збільшенням відстані між джерелом випромінювання та робочим місцем.Заходи захисту працівників від переохолодження у виробничих умовах передбачають: створення захисних споруд від вітру на відкритих майданчиках, застосування пристроїв місцевого опалення на постійних робочих місцях, установлення періодичних перерв у роботі, обладнання спеціальних приміщень для обігріву, використання спецодягу з достатнім тепловим опором. Надійним захистом від холодного повітря є також повітряна завіса


15Лазерне випромінювання: застосування, дія на працюючого, вимоги безпеки.

Лазером називають оптичний квантовий генератор. Особливістю лазера є його спрямованість, що дозволяє отримати енергію великої щільності (10-10Вт/см).Лазерне випромінювання використовують для локації супутників, телебачення, освітлення великих площ, свердління отворів в грунтах, металообробці на геодезичних роботах і т. ін.

Лазери генерують випромінювання ультрафіолетового, видимого та інфрачервоного діапазонів, а за характером генерації поділяються на імпульсні (з тривалістю випромінювання до 0,25с) та безперервні (понад 0,25с).Нормованими параметрами лазерного випромінювання є відношення потужності до площини поверхні(Вт/см), або щільність енергії на одиницю поверхні(Дж/см).Залежно від режиму роботи лазерне випромінювання розсіюється в оточуючому просторі, а особливо небезпечним є дзеркально відбитий промінь для зорової функції людини.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Закономірності прояву та вплив на людину шкідливих та небезпечних...
Дисципліна “Основи охорони праці” виявляє і вивчає виробничі небезпечні і шкідливі фактори та розробляє засоби їх відвертання або...
Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору. Закономірності...
Після закінчення коледжу Олег Білик може піти працювати оператором персонального
Формування високих естетичних вподобань на інтегрованих уроках з української мови та літератури
Методологічною засадою естетичного виховання є етика – наука про загальні закономірності художнього освоєння дійсності людиною
План-конспект уроку з Охорони праці. Тема: «Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки»
Мета: навчити учнів дотримуватися правила безпечної поведінки при ураженні електричним струмом, засвоєння учнями знань про величини...
Принципи комп’ютерного проектування та моделювання РЕС
Вміти виконувати основні технологічні операції проектування та моделювання. Розуміти роль проектування та моделювання в електронній...
Уроку. Стадії дизайну об'єктів технологічної діяльності
Формування вмінь здійснювати у певній послідовності ху- дожньо-конструкторський аналіз об'єктів проектування. Розвивати критичне...
Тема диплому
Гігієнічні вимоги до органі-зації робочого простору: вимоги до приміщень, до організації та обладнання робочих місць з ПК
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни "Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕЗ"
Предметом дисципліни є комп'ютерне проектування та моделювання з застосуванням сучасних пакетів прикладних програм для автоматизованого...
Питання до заліку з суд бухгалтерії
Облік надходження виробничих запасів і розрахунків з постачальниками і підрядниками 25. Облік витрат виробничих запасів і контроль...
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання
Бердянської міської ради „Про затвердження Порядку проведення переобладнання і перепланування житлових та нежитлових приміщень у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка