План-конспект уроку з Охорони праці. Тема: «Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки»


Скачати 62.57 Kb.
НазваПлан-конспект уроку з Охорони праці. Тема: «Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки»
Дата08.02.2014
Розмір62.57 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Фізика > План-конспект
План-конспект уроку з Охорони праці.
Тема: «Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки»
Мета: навчити учнів дотримуватися правила безпечної поведінки при ураженні електричним струмом, засвоєння учнями знань про величини напруги їх використання, особливості ураження електричним струмом.
Тип уроку: Комбінований.

Методичне забезпечення:;підручник «Основи охорони праці»
Л. Е. Винокурова, М. В. Васильчук, М. В. Гаман;

Структура уроку:

І. Організаційна частина. 2хв

ІІ. Повідомлення теми,мети,завдань уроку. 2хв

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 6хв

ІV. Пояснення нового матеріалу . 20хв

V. Закріплення нового матеріалу. 8хв

VІ. Підведення підсумків уроку. Виставлення оцінок . Повідомлення

домашнього завдання. 2хв

І. Організаційна частина.

     « - Доброго дня». « - Зараз перевіримо вашу присутність.»

ІІ. Повідомлення теми,мети,завдань уроку.

Темою нашого уроку є: Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки. Мета: навчити учнів дотримуватися правила безпечної поведінки при ураженні електричним струмом, засвоєння учнями знань про величини напруги їх використання, особливості ураження електричним струмом.

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 1. На які дві групи поділяються фактори, які визначають небезпеку ураження електричним струмом?
1.електричного характеру (напруга, сила струму, рід і частота струму, опір в електричному колі, заземлення, занулення);
2. неелектричного характеру (індивідуальні особливості людини, її увага, шлях проходження струму через тіло людини, тривалість дії струму).

2. Від яких факторів найчастіше залежитьураження організму людини електричним струмом?
- сили струму, що проходить через тіло людини;                                                                  

- тривалості його дії;
- шляху проходження через тіло;
- індивідуальних особливостей організму людини;
- стану приміщення, в якому експлуатується електроустановка;
- площі контакту людини зі струмопровідними частинами.

3. Які є порогові значення струму:
- пороговий відчутний струм;
- пороговий невідпускаючий струм;
-пороговий фібриляційний струм.

4.Охарактеризуйте Пороговий фібриляцій ний струм.
Пороговий фібриляційний струмнайменше значення електричного струму, що під час проходження через організм людини викликає фібриляцію серця (80—100 мА за змінного струму часто тою 50 Гц і 100—150 мА — за постійного струму). Задуха, тяжкі опіки, параліч серця, смерть настають при струмі понад 5 А.

ІV. Пояснення нового матеріалу .
Класифікація виробничих приміщень за небезпекою електротравмування
Електробезпека — система організаційних і технічних заходів та засобів, що забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електричного поля і статичної електрики
Для розробки заходів щодо запобігання електротрав матизму, пов'язаних з розміщенням електроустаткування підприємства, необхідно знати характеристики приміщень. Відповідно до правил улаштування електроустановок (ПУЕ), за ступенем небезпеки ураження людини електричним струмом приміщення поділяються на три категорії:
- без підвищеної небезпеки;
- з підвищеною небезпекою;
- особливо небезпечні.
1. Приміщення без підвищеної небезпеки — це приміщення, де відсутні умови, що створюють підвищену чи особливу небезпеку.
2. Приміщення з підвищеною небезпекою — це приміщення, що характеризуються наявністю хоча б однієї з таких умов ураження електричним струмом:
- підвищена вологість (відносна вологість повітря тривалий час перевищує 75 % або пара та конденсуюча волога у вигляді дрібних крапель) або стру-мопровідний пил (технологічний, атмосферний пил, що потрапляє в середину агрегатів, технологічного обладнання, осідає на проводах, струмо-провідних частинах і погіршує умови охолодження та ізоляції, але не викликає небезпеки аварії);
- струмопровідна підлога (металева, залізобетонна);
- висока температура повітря (+35° С);
- можливість одночасного дотику працівника до з'єднаних з землею металоконструкцій, обладнання з одного боку, та до металевих корпусів електрообладнання — з іншого.
3. Особливо небезпечні приміщення — це приміщення, що характеризуються наявністю хоча б однієї з таких умов ураження електричним струмом:
- відносна вологість повітря постійно тримається близько 100 % (стеля, підлога, стіни покриті вологою);
- хімічно активне середовище (у приміщенні є агресивні пари, гази, рідини, які діють на ізоляцію та руйнують струмопровідні частини електроустаткування);                                                                                                                          - одночасно дві й більше умов підвищеної небезпеки.
З наведеного вбачається, що класифікація приміщень за небезпекою електротравмування враховує тільки особливості цих приміщень, стан їх середовища і не враховує електротехнічних параметрів електроустановок.
Виділяють три системи засобів і заходів забезпечення електробезпеки:

  • система технічних засобів і заходів;

  • система електрозахисних засобів;

  • система організаційно-технічних заходів і засобів/

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників
електричним струмом.  Заходи безпеки при "роботі з електрифікованим інструментом, зварювальними та понижувальними трансформаторами, переносними світильниками тощо. Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих електроустановках. Особливості виробництв з наявністю електротехнологій. Порядок виконання робіт у діючих електроустановках: організаційні та технічні заходи, наряд-допуск до роботи, інструктаж, групи електробезпеки. Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих електроустановках. Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус, кваліфікація, (руна елс'кіробезпеки, обов'язки та відповідальність.  Середовище, що оточує людину, може посилювати або зменшувати небезпеку ураження людини електричним струмом.
Залежно від умов виробничі приміщення бувають:
сухі – відносна вологість повітря буває до 60%;
вологі – це умови з вологістю повітря від 60% до 75%;
сирі – вологість перевищує 75%;
гарячі – де температура повітря перевищує 350С;
запилені – де така кількість пилу, що він осідає на проводах і попадає в машини і апарати;
хімічно активні умови – де агресивне середовище руйнує ізоляцію на струмопровідних частинах електрообладнання.
IV. Закріплення нового матеріалу.

  • Що таке електробезпека

Електробезпека — система організаційних і технічних заходів та засобів, що забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електричного поля і статичної електрики

  • Розкажіть про класифікацію виробничих приміщень щодо небезпеки ураження електрострумом.

Класифікація приміщень за небезпекою електротравмування  враховує особливості всіх приміщень, стан їх середовища і враховує електротехнічні параметри електроустановок.

  • На які категорії  поділяється ступінь небезпеки ураження людини електричним струмом приміщення?

- без підвищеної небезпеки;
- з підвищеною небезпекою;
- особливо небезпечні.

  • Охарактеризуйте одну з трьох категорій

1. Приміщення без підвищеної небезпеки — це приміщення, де відсутні умови, що створюють підвищену чи особливу небезпеку.
2. Приміщення з підвищеною небезпекою — це приміщення, що характеризуються наявністю хоча б однієї з таких умов ураження електричним струмом:
- підвищена вологість (відносна вологість повітря тривалий час перевищує 75 % або пара та конденсуюча волога у вигляді дрібних крапель) або стру-мопровідний пил (технологічний, атмосферний пил, що потрапляє в середину агрегатів, технологічного обладнання, осідає на проводах, струмо-провідних частинах і погіршує умови охолодження та ізоляції, але не викликає небезпеки аварії);
- струмопровідна підлога (металева, залізобетонна);
- висока температура повітря (+35° С);
- можливість одночасного дотику працівника до з'єднаних з землею металоконструкцій, обладнання з одного боку, та до металевих корпусів електрообладнання — з іншого.
3. Особливо небезпечні приміщення — це приміщення, що характеризуються наявністю хоча б однієї з таких умов ураження електричним струмом:
- відносна вологість повітря постійно тримається близько 100 % (стеля, підлога, стіни покриті вологою);
- хімічно активне середовище (у приміщенні є агресивні пари, гази, рідини, які діють на ізоляцію та руйнують струмопровідні частини електроустаткування);                                                                                                                          - одночасно дві й більше умов підвищеної небезпеки.
5. Які є  три системи засобів і заходів забезпечення електробезпеки:

  • система технічних засобів і заходів;

  • система електрозахисних засобів;

  • система організаційно-технічних заходів і засобів.

   VІ. Підведення підсумків уроку. Виставлення оцінок . Повідомлення

домашнього завдання.
Вивчити матеріал, підручник Охорона праці Розділ ІV, 4.8, ст. 145.


Схожі:

План-конспект «Контрольного уроку» з Охорони праці. Тема: «Вплив...
Мета: навчити  дотримуватися правил санітарії та гігієни праці; засвоювати знання про виробничу санітарію, запобігання професійних...
План-конспект «Контрольного уроку» з Охорони праці. Тема: «Вплив...
Мета: навчити дотримуватися правил санітарії та гігієни праці; засвоювати знання про виробничу санітарію, запобігання професійних...
План-конспект уроку з Охорони праці. Тема: Особливості гасіння пожежі...
Мета: засвоєння учнями знань про необережне поводження з вогнем у побуті, порушення пожежних норм і правил у технологічних виробництвах,ознайомити...
План-конспект уроку з Охорони праці. Тема: «Електрика промислова, статична й атмосферна.»
Мета: навчити учнів які є види електрики, та особливостями ураження електричним струмом
План-конспект уроку з Охорони праці. Тема: «Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці.»
Мета: навчити  дотримуватися правил санітарії та гігієни праці; засвоювати знання про виробничу санітарію, запобігання професійних...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по безпеці праці з працівниками
Навчальна мета: Ознайомити працівників з основними вимогами безпеки праці до службових приміщень та споруд в частині
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із безпеки праці з особовим складом 1-го караулу СДПЧ 25
Тема: 4 Законодавча та нормативна база України з охорони праці. Закон України “ Про охорону праці”
План-конспект уроку з Охорони праці. Тема: «Вимоги до опалення, вентиляції....
Мета: навчити  дотримуватися правил санітарії та гігієни праці; засвоювати знання про виробничу санітарію, запобігання професійних...
План-конспект уроку з Охорони праці. Тема: Характерні причини виникнення пожеж
План ліквідації аварій (ПЛА)  –  це заздалегідь  розроблена   система узгоджених  дій,  які  виконуються  негайно при виявленні аварії...
ПЛАН КОНСПЕКТ проведення заняття з первинної підготовки пожежних...
Загальні положення правил безпеки праці в ДПО:інструктажі з питань охорони праці, порядок розслідування нещасник випадків, порядок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка