Питання до заліку з суд бухгалтерії


Скачати 30.04 Kb.
НазваПитання до заліку з суд бухгалтерії
Дата22.04.2013
Розмір30.04 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Питання до заліку з суд.бухгалтерії

1.Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

2. Сутність, цілі і завдання бухгалтерського обліку

3. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку

4. Система і принципи ведення бухгалтерського обліку

5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

6. Інвентаризація активів і пасивів.

7. Форми бухгалтерського обліку.

8. Основи побудови бухгалтерського обліку.

9. Облік касових операцій.

10. Облік грошових коштів в касі.

11. Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку.

12. Форми безготівкових розрахунків.

13. Операції та форми розрахунків за валютними рахунками.

14. Поняття фінансових вкладень, їх види та оцінка.

15. Облік вкладень в статутні капітали інших підприємств.

16. Облік вкладень у цінні папери.

17. Особливості оподаткування операцій з цінними паперами.

18. Облік і поняття довгострокових інвестицій.

19. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами.

20. Поняття основних засобів, їх класифікація та оцінка.

21. Облік надходження нематеріальних активів та їх оподаткування .

22. Поняття виробничих запасів, їх класифікація та оцінка .

23. Облік виробничих запасів на складах та його зв'язок з обліком у бухгалтерії.

24. Облік надходження виробничих запасів і розрахунків з постачальниками і підрядниками 25. Облік витрат виробничих запасів і контроль за їх використання.

26. Облік розрахунків з оплати праці та відрахувань.

27. Облік витрат виробництва та обігу.

28. Класифікація витрат на виробництво і загальна схема обліку витрат на виробництво

29. Значення та сутність судово-бухгалтерської експертизи

30. Організаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи (СБЕ)

31. Методичне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи

32. Інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи

33. Судово-бухгалтерська експертиза грошових операцій

34. Організація судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями.

35. Організація судово-бухгалтерської експертизи розрахунків з оплати праці

36. Методологія узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи

37. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії, як навчальної дисципліни.

38. Історія розвитку судової бухгалтерії

39. Облікова політика на підприємстві та її значення при перевірках

40. Предмет та метод бухгалтерського обліку; бухгалтерські рахунки

41. Фінансова звітність та статистична інформація у діяльності СГД

42. Класифікація облікових документів та методи їх дослідження.

43. Методи дослідження бухгалтерських(обліково-розрахункових) документів

44. Інвентеризація:поняття та види, вимоги проведення.

45. Документальна ревізія:поняття і види, особливості проведення

46. Податковий контроль: види і порядок проведення перевірок

46. Аудит як форма фінансового контролю

47. Особливості оформлення і реалізації матеріалів перевірок

48. Форми використання спеціальних знань спеціаліста-бухгалтера

49. Поняття, прийоми і методи економічного аналізу

50. Поняття, прийоми і методи фінансового аналізу

51. Організація та особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи розрахункових операцій.

52. Організація та особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями

53. Організація та особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи відносин з оплати праці

54. Організація та особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт і послуг

55.Висновок судово-бухгалтерської експертизи, його структура та методика складання

56. Процесуальна оцінка висновку судово-бухгалтерської експертизи

57. Реалізація експертного висновку в судовому процесі

58. Механізм профілактичних заходів судово-бухгалтерської експертизи

59. Документальна ревізія як форма фінансово-господарського контролю

60. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії

Схожі:

Питання до заліку : Перекладацькі трансформації, Стилістичний аналіз...
Студент повинен володіти теоретичним матеріалом і вміти застосовувати його практично в самостійній роботі
Питання до заліку : B. Show. Pygmalion (translation) Theme, Message,...
Студент повинен володіти теоретичним матеріалом і вміти застосовувати його практично в самостійній роботі
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Порівняльна характеристика десяти заповідей Мойсеевих та Нагорне проповіді Ісуса Христа
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
Поняття та зміст механізму адміністративно-правового регулювання міграційних процесів
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Питання до заліку: Read & translate an abstract from the text & analyze all the grammar material you found
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ (питання 1-80)
Поняття теорії права та держави як науки. Співвідношення теорії права та держави і енциклопедії права
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Епоха Просвітництва. Творчість хореографів-реформаторів: Д. Річ, Д. УІвера, Ф. Гільфердінг, Г. Анджіоні, М. Сале, М. Камарго
Кафедра іноземних мов та перекладу
Питання до заліку: Read & translate an abstract from the text & analyze all the grammar material you found
Питання до диференційного заліку «Всесвітня історія»
Встановлення нацистської диктатури А. Гітлера, наслідки цього для Німеччини та світу
Контрольні питання до заліку з курсу «Правнича лінгвістика»
Основні правила юридико-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-правових актів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка