Розділ: Національне виховання


Скачати 376.62 Kb.
НазваРозділ: Національне виховання
Сторінка1/4
Дата16.03.2013
Розмір376.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
  1   2   3   4


Черкаська загальноосвітня школа I-III ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області
Розділ: Національне виховання

Автор: Мельник Ольга Юріївна,

Педагог – організатор.

Кваліфікаційна категорія -

„Спеціаліст”

Тема, над якою працює вчитель:
Розвиток творчих здібностей учнів з метою виховання самодостатньої особистості”
Назва матеріалу:
Колективні творчі справи як засіб впливу на розвиток шкільного колективу”


Обсяг матеріалу: __34_______ сторінок

Схвалено: педрадою № 65 від 15.03.2007
Зміст


 1. Анотація................................................................................................................3
 1. Пояснювальна записка........................................................................................4
 1. Колективні творчі справи – не заходи, а піклування.......................................5
  1. Трудові справи...........................................................................................6
  1. Пізнавальні справи....................................................................................6
  1. Художні справи.........................................................................................8
  1. Суспільно-політичні справи.....................................................................9
  1. Організаторські справи.............................................................................9
  1. Спортивні справи......................................................................................9
 1. Сценарії розважальних свят для 5-8 класів.....................................................10
 1. Сценарії заходів естетичного спрямування....................................................13
 1. Сценарії інтелектуальних ігор..........................................................................21
 1. Використана література...................................................................................33


Анотація
Дані матеріали складені педагогом-організатором ЗОШ № 30 Мельник Ольгою Юріївною, використання яких сприяє розвитку інтелектуальних, творчих здібностей учнів, формуванню всебічно розвинутої учнівської особистості.

Робота містить теоретичні відомості виховної методики І.П. Іванова, а саме розкривається питання про головний інструмент цієї методики – колективні творчі справи, як спосіб організації яскравої, збагаченої працею, творчістю життя шкільного колектива. Надаються методичні розробки заходів розважального характеру на тему Нового року: „Міс Снігуронька”, „Новорічний феєрвєрк”, „Новорічна подорож” (5-8 класи); розробки заходів інтелектуального змісту: гра „Найрозумніший”, гра „О, щасливчик !” (5-6 класи); сценарії заходів естетичного спрямування: „Юні джентельмени” (2-3 класи), „Дружня пара” (5 класи).

Рекомендовано для використання в роботі класними керівниками, педагогами-організаторами, керівниками гуртків, вихователями.

Пояснювальна записка
Система виховної роботи нашої школи ставить перед собою мету – формувати гармонійно розвинену творчу особистість- свідомого громадянииа незалежної України. Для досягнення цієї мети школа звернулася до методики І.П. Іванова- „ Колективні творчі справи”, в якій автор виділяє 6 видів колективних творчих справ (КТС), а саме:

 1. Трудові справи

 2. Пізнавальні справи

 3. Художні справи

 4. Спортивні справи

 5. Суспільно-політичні справи

 6. Організаційні справи

Одним із завдань, над яким працює педагогічний колектив ЗОШ № 30 є розвиток дитини як неповторної індивідуальності, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Саме тому в школі намагаються створити умови, за яких учень займає позиції суб’єкта навчально- виховної діяльності, внаслідок цього у нього розвиваються якості творчої особистості, самостійної, здатної цінувати себе і поважати інших.

І починати роботу над формуванням і розвитком різноманітних здібностей учнів слід вже з перших днів навчання, пропонуючи дітям невеликі й спочатку не дуже складні ігри в початковій школі і ускладнювати навантаження ігор враховуючи вікові особливості учнів. Обов’язково включати ігрові елементи в шкільні масові заходи в середніх та старших класах.

Колективні творчі справи – не заходи, а піклування

Колективні творчі справи – не заходи, а піклування
Колективні творчі справи (КТС) - це передусім повноцінне життя старших і молодших, вихователів і вихованців і в той же час їх спільна боротьба за покращення оточуючого світу.

Постійне пцклування один про одного, про свій колектив, про друзів, пошук найкращих засобів цього піклування – все це об’єднує визователів і вихованців.

Суть кожної справи – це піклування про свій колектив, один про одного, про оточуючих людей.

Справа – колективна, тому, що здійснюється разом – дітьми і дорослими.

Справа – творча колективна, тому, що являє собою спільний пошук кращих рішень життєво важливої задачі, тому, що твориться разом. Вона не перетворюється в догму, не робиться по шаблону, а завжди виступає в різних варіантах.

КТС відрізняються одна від одної за характером практичного піклування, яке виступає на перший план: трудова або суспільно-політична, пізнавальна чи художньо-естетична, спортивно-оздоровча чи організаторська.

Сила кожної КТС в тому, що вона потребує спільного пошуку, дає йому поштовх і відкриває для нього широкий простір.

Чіткої межі між КТС не існує, оскільки для підготовки та проведення масового заходу застосовуються елементи усіх видів КТС.
Трудові справи
В трудових КТС вихованці та їх старші друзі здійснюють турботу через працю-творчість. У центрі уваги вихованців – засвоєння культури праці, розвиток відповідального ставлення до праці.

Ціль трудових КТС – збагатити знання дітей про оточуюче, скласти погляди на працю як основне джерело радісного життя, виховувати намагання вносити свій вклад в покращення дійсності, а також звичку реально, на справі піклування про близьких і не близьких людях, самостійно і творчо на користь і радість.
Пізнавальні справи
Суть пізнавальних КТС – відкриття світу на радість і користь один одному. На перший план виступає розвиток у школярів громадянського ставлення до тих сторін життя, недостатньо розпізнані, в яких багато таємничого, загадкового, вимагають розриття в колективному пошуку. Ще одна важлива роль пізнавальних КТС – формування потреби в пізнанні, свідомого, діючого ставлення до безпосередніх джерел відкриття світу, до вчення різноманітним засобом самоосвіти. Пізнавальні справи КТС володіють великими можливостями для розвитку у школярів таких якостей як потяг до пізнання, наполегливість, спостережливість, допитливість, дружня турбота, щедрість.

Займаючись пізнавальними справами КТС школярі разом із дорослими і під їх керівництвом застосовують (закріплюють, розширюють, поглиблюють) знання, уміння і навпаки, отримані ними в навчальній роботі з усіх предметів, а також отримані. Діти починають цікавитися суспільно-колективним життям, мистецтвом, - Все це працює на становлення духовних потреб, розширення культурного кругозору, інтелектуального розвитку.

Важливу роль у пізнавальній діяльності дитини посідають ігри. Гра задовільняє не тільки фізичні, а духовні потреби. Вона виконує різні функції: створює умови для реалізації можливостей дитини; є чинником соціалізації особистості; відкриває дітям можливості до пізнання світу.

Гра має важливе значення для формування дружнього колективу, розвитку самостійності й комунікативних умінь дитини, виховання її позитивного ставлення до праці, корекції деяких відхилень у поведінці, розвитку мотиваційної сфери дитини тощо. Гра також має безпосереднє відношення і до сфери потреб дитини, оскільки граючись дитина прагне задовольнити ті чи інші потреби.

За умови вмілого та правильного керівництва з боку дорослих ігрова діяльність сприяє формуванню емоційної, моральної та інтелекткальної сфери дитини, розвитку її уяви, фізичному вдосконаленню, вихованню волі до дії та здатності до гальмування- якостей, необхідних людині в трудовій та суспільній діяльності. У процесі гри розвиваються креативні якості особистості. Ігрова діяльність є свого роду дитячим моделюванням соціальних відносин, адже саме у грі діти оволодівають суспільними нормами: нормами відносин, нормами поведінки.

Для людини гра є природною формою активності. Саме шляхом участі у різних іграх людина нагромаджує власний досвід, адже гратися – означає експерементувати. Будь-яка гра, а мистецьки організована – особливо, є новим досвідом, який , у свою чергу, стає джерелом нових знань, відчуттів, бажань, дій і умінь.

Самостійність і системність- невід’ємні ознаки ігрової діяльності людини, оскільки будь-яка гра – це самостійна діяльність, а імітаційна модель, що становить предмет гри, - складна система. До активної самостійної діяльності кожного учасника гри спонукає дух змагання, мобілізуючи весь потенціал інтелектуальних, духовних, фізичних можливостей людини. Змагаючись у грі, її учасники намагаються не відставати один від одного, наслідувати кращих.

Гра як особливий вид спільної діяльності характеризується активністю, динамічністю, емоційністю, проблемністю, самостійністю. Вона передбачає моделювання, рольову взаємодію, різноманітність видів зворотнього зв’язку, змагання.

Фактор часу у грі відіграє важливе значення: обмеження в часі вимагає від кожного учасника гри так організквати індивідуально і спільну діяльність, щоб досягти цілей гри відповідно до заздалегідь заданих вимог. Динамічність подій і явищ у грі виключає нудьгу, повторення і водночас забезпечує новизну, неповторність, несподіваність ситуацій, рішень, дій, що позитивно впливає на емоції кожного її учасника. Емоційність гри є великою силою, яка стимулює пізнавальний процес дитини, змушуючи її спостерігати, шукати пояснення, засвоювати нові знання, самостійно знаходити рішення.

Гра – єдиний вид діяльності, в якому реалізовуються форми ігрової свідомості, що трактуються визначним психологом Л.С.Виготським як царство довільності, свободи й уяви. Умовність гри звільняє її учасників від досягнення утилітарних і престижних цілей. Ігрова діяльність в цих умовах мотивується потребами пізнання і набуття нових знань, навичок та вмінь, які знадобляться в майбутньому.

Колетивні ігрова діяльність розуміється як процес народження культурно-виховного потенціалу в самій особистості.

Значення гри неможливо оцінити лише розважально-креативними можливостями. Феномен її в тому, що гра як розвага та відпочинок здатна перерости в навчання, творчість, терапію.

Якщо гру як педагогічний метод організації дозвілля учнів оцінювати крізь призму свідомої, цілеспрямованої роботи вчителя як вихователя, тоді гра постає важливим комплексним фактором виховання, який включає в себе основні методи, що використовуються педагогікою для організації колективної діяності з метою всебічного розвитку особистості.


Художні справи
Художні справи КТС самих різноманітних варіантів дозволяють ціленаправлено розвивати художньо-естетичні смаки дітей і дорослих; закріплюють тему духовної культури, мистецтва і потреба відкривати прекрасне іншим людям, пробуджує бажання спробувати себе в творчості, виховує, повагу до людей, благородство душі, збагачують внутрішній світ людини.

Здійснюючи задумане худ. КТС, в яких поєднується драматизація і вірші, різні види образотворчого мистецтва, співів, музики, танців, школярі застосовують знання, вміння, навички, отримані на уроках літератури, мистецтва, а також позакласних і позашкільних заняттях і індивідуальних.


Суспільно-політичні справи
Основна виховна задача КТС – закріпити громадянське ставлення до своєї школи.
Організаторські справи
Будь-яка практична справа – трудова, пізнавальна, художня, спортивна, суспільно-політичні справи колективною і творчою тільки в спільній організаторській діяльності.
Спортивні справи
Важлива виховна можливість спортивних КТС залишається в розвитку у вихованців громадянське ставлення до спортивно-оздоровчої сторони життя, до фізичної культури, до себе, як до здорового члена суспільства. Спортивні КТС допомагають випрацювати швидкість, стійкість, кмітливість, сміливість, мужність, дисциплінованість. Закріплення цих якостей, залучення до фізичної культури проходить одночасно з суспільно-політичними і розумовими, художньо-естетичним розвитком.

Сценарії шкільних масових заходів

Сценарій свята Нового року для учнів 5-6 класів
На сцені новорічна ялинка. Виходять Заєць, Ведмідь, Лисиця.

Заєць: Ви чули новину?

Ведмідь: Яку ще новину?

Лисиця: Зараз головне Новий рік на порозі!

Заєць: Так і я про це. Новий рік відміняється! Ведмідь: Як це? Що ти верзеш?

Лисиця: Ну і жарти в тебе.

Заєць: Якби ж жарти. Зла відьма викрала Новорічний настрій. Заховала його на краю світу. Ніхто туди не дійде, такщо Нового року не буде.

Лисиця: Горе ж то яке ! (плаче).

Виходять Дід Мороз і Снігуронька

Дід Мороз: І не проси онученько! Яке свято? Який Новий рік? Які подарунки? Я краще вдома в теплі, добрі посиджу.

Снігуронька: Дідусю, що ж ти таке кажеш? Нас дітлахи чекають! Пішли! У нас роботи багато!

Дід Мороз: І не проси! (Дід Мороз відмахується і йде за сцену)

Снігуронька: Що ж робити? З дідусем ще такого не було.

Виходять звірі. Йдуть до Снігуроньки.

Лисиця: Ми знаємо що трапилося! Заяць розкажи.

Заєць: Снігуронька (кидається їй на плечі, плаче), Зла Відьма викрала Новорічний настрій. Тепер Нового року не буде!

Снігуронька: Як Я одразу не здогадалася! Ця Зла Відьма давно вже хотіла це зробити. Ну, нічого! Не засмучуйтеся. Щось придумаємо!

Вилітає Зла Відьма, бігає по залі, вибігає на сцену

Зла Відьма: Ну, що як настрій? Щось ви не веселі!

Ведмідь: А ну, кажи, де Настрій заховала?

Зла Відьма: Ха-ха-ха. Може тобі й карту показати.

(виймає карту, бігає по сцені). Не бачити вам Нового року як своїх вух. Все бувайте!

Вибігає за сцену. В неї з рук випадає карта.

Снігуронька: Ой, дивіться, відьма щось загубила.

Лисиця: Та це ж карта!

Заєць: Ура! Новий рік врятовано! А хто насмілиться піти у таку небезпечну подорож?

Снігуронька: Я чула, що з цим завданням можуть впоратися тільки дитяча безпосередність, талановитість та винахідливість.

(звертається до глядачів) Діти, ви нам допоможете? Будь ласка, у нас і карта є. Подивимося маршрут. Якісь станції... Так, „Вокзали”, ріка Пісенна, Танцювальна галявина, Склад провізії.

Усі разом: Ми вирушаємо в подорож!!!

Снігуронька: І перша станція „вокзали”. Ми подорожуємо потягом. Спершу треба зайняти в ньому місця. Для цього на сцену запрошую по 2 особи з класу. Отже ми починаємо.

(діти бігають навколо стільців,доки грає музика. Учасник, який не встиг зайняти вільне місце вибуває з гри).
  1   2   3   4

Схожі:

Дата Організація виховної діяльності
Національне виховання. Екскурсія з елементами бесіди «Прийми нас в свої обійми, школо!»
Екологічне виховання
Розділ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
«Сучасні оздоровчі технології фізичного виховання»
РОЗДІЛ І. Фізичне виховання як один із головних напрямів фізичної культури
Національне виховання – складова виховного процесу
Ми дбаємо про здоров’я тіла забуваємо про внутрішнє життя. Але хочеться вірити, що не все ще втрачено, не все загублено, тим більше,...
Тема дослідницької роботи
Розділ Традиції українського виховання у психологічній та педагогічній науках
Розділ виставки: Педагогіка розвитку особистості
Виховання інформаційної культури та культури читання учнів засобами бібліотечної роботи”
Принципи процесу виховання – їх характеристика ”. Анотація
Автор висвітлює концепцію національного виховання і її принципи. Наведені приклади практичної реалізації принципів виховання в освітньому...
ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І. Сутність і основні поняття валютного законодавства...
Валютне законодавство України базується на принципах, які є вихідними нормативно-керівними положеннями основи механізму державного...
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту
Фізичне виховання та масовий спорт у сфері вищої освіти мають на меті забезпечити виховання в осіб, що навчаються (далі студенти)...
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту
Фізичне виховання та масовий спорт у сфері вищої освіти мають на меті забезпечити виховання в осіб, що навчаються (далі студенти)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка