Дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги)


Скачати 62.18 Kb.
НазваДебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги)
Дата30.04.2013
Розмір62.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
Додаток 1

до рішення ДКЦПФР

№ 11 від 27.01.98


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА НА _________________ 200___ Р.


Активи

Код рядка

Звітний період

Попередній період

1. Необоротні активи


Основні засоби

- первісна вартість

- знос

- залишкова вартість


Нематеріальні активи

- первісна вартість

- знос

- залишкова вартість


Довгострокові інвестиції


Інші позаоборотні активи

-

-

-


Всього необоротних активів


2. Оборотні активи


Запаси


Дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги)


Інша дебіторська заборгованість


Короткострокові інвестиції


Грошові кошти


Витрати майбутніх періодів


Інші оборотні витрати

-

-

-


Всього оборотних активів


Баланс

Зобов’язання та власний капітал

Код рядка

Звітний період

Попередній період

1. Власний капітал


Статутний капітал

- прості акції

- привілейовані акції


Несплачений статутний капітал


Додатковий сплачений капітал


Інший додатковий капітал


Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)


Власні акції викуплені у акціонерів


Всього власного капіталу


2. Довгострокові зобов’язання


Довгострокові кредити банку


Інші довгострокові фінансові зобов’язання

- номінальна вартість

- премія (дисконт)


Інші довгострокові зобов’язання

-

-

-


Всього довгострокових зобов’язань


Всього зобов’язань


1. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банку


Інші короткострокові інвестиції


Кредиторська заборгованість (комерційна)


Довгострокові зобов’язання строк погашення, яких настав у поточному періоді


Нараховані витрати


Нараховані податки


Нараховані дивіденди


Доходи майбутніх періодів


Інші короткострокові зобов’язання

-

-

-


Всього поточних зобов’язань


Баланс


Схожі:

Облік дебіторської заборгованості
Дебіторська заборгованість – це заборгованість підприємств перед нашим підприємством
IX. Дебіторська заборгованість

Інструкцї про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість...
України, і товари (роботи, послуги), що експортуються за межі митних кордонів України (наказ ГДПІ України від 31. 05. 94р. №44)
Операційний менеджмент Навчальний посібник
Дії, в результаті яких виробляються товари і надаються послуги, мають загальну назву "операційна функція"
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
За даними районного відділу статистики заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствах району станом на 1 січня 2006...
Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових...
У тексті Порядку слова "суб'єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінено словами "суб'єкт господарювання"
Конкурентоспроможністю підприємства
За визначенням Європейського форуму з проблем управління, "конкуренто­спроможність це реальна чи потенційна можливість фірм в умовах,...
«НОВІ НАПРЯМКИ В МАРКЕТИНГУ» ВСТУП
Останні, в свою чергу, отримали нове джерело інформації про товари та послуги, нові шляхи задоволення своїх запитів за рахунок можливості...
УМОВИ УЧАСТІ у Всеукраїнському конкурсі-виставці
У Всеукраїнському конкурсі-виставці "Кращий вітчизняний товар 2013 року" можуть приймати участь підприємства, які мають юридичну...
Закон України «Про захист прав споживачів»
Протягом всього життя ми споживаємо товари та послуги і платимо за них, тому незалежно від віку, статі, освіти, займаної посади,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка