Закон України «Про захист прав споживачів»


Скачати 73.84 Kb.
НазваЗакон України «Про захист прав споживачів»
Дата04.07.2013
Розмір73.84 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Протягом всього життя ми споживаємо товари та послуги і платимо за них, тому незалежно від віку, статі, освіти, займаної посади, соціального статусу усі ми є споживачами. Кожен з нас має право знати свої права, захист яких гарантується Конституцією України.

Права споживачів регулюються Законом України «Про захист прав споживачів», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, що містять положення про захист прав споживачів.

Закон України «Про захист прав споживачів» регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.
Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів є Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів.

Держспоживінспекція України відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів;

2) здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням законодавства про рекламу;

3) здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;

4) здійснює у межах своєї компетенції державний нагляд за додержанням технічних регламентів, стандартів, норм і правил;

5) сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо захисту прав споживачів;

6) сприяє створенню необхідних умов для навчання та набуття населенням правових знань у сфері захисту прав споживачів;

7) організовує надання споживачам консультацій з питань захисту їх прав;

8) надає методичну допомогу органам виконавчої влади з питань здійснення заходів щодо реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів;

9) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

На території регіону захистом прав споживачів займається Інспекція з питань захисту прав споживачів у Житомирській області

10014 м. Житомир, вул. Черняховського, 3
E-mail: pravsposh@zt.ukrtel.net
тел./факс: (0412) 41-89-86
Начальник інспекції ДАЦКО Олександр Олегович

ДО ВАШОЇ УВАГИ: за минулий рік до інспекції надійшло 242 звернення від споживачів за порушення їх прав. Задоволено було 88% звернень громадян. При інспекції з питань захисту прав споживачів у Житомирській області функціонує громадська приймальня, в якій спеціалісти надають консультації, роз’яснення та допомогу споживачам та виробникам.

Права споживача при придбанні продукції
Відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.
Статтею 8 зазначеного Закону визначені права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків товару, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

 1. Пропорційного зменшення ціни;

 2. Безоплатного усунення недоліків товару у розумний строк;

 3. Відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за свої вибором вимагати від продавця або виробника:

 1. Розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

 2. Вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.


Статтею 15 Закону України «Про захист прав споживачів» встановлено, що споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).

Інформація про продукцію повинна містити:

1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об'єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;

4) відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

5) позначку про наявність або відсутність у складі продуктів харчування генетично модифікованих компонентів;

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

61) виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію про неї до відповідності;

7) дату виготовлення;

8) відомості про умови зберігання;

9) гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Інформація про послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, повинна містити дані про використання чи невикористання виконавцями музичних творів фонограм власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору з музичним супроводом або без нього чи фонограм музичного супроводу до власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору.

Стосовно продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.

Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов'язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).

Інформація доводиться до відома споживачів виробником (виконавцем, продавцем) у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування.
П О Р А Д И С П О Ж И В А Ч А М


 • Порада 1

Я хочу бути грамотним та завжди захищеним споживачем


Найперша порада споживачеві, навіть - ПЕРША ЗАПОВІДЬ: завжди необхідно зберігати документи, що підтверджують факт купівлі-продажу.

Це можуть бути договори, квитанції, чеки, жетони, акти виконаних робіт, свідоцтва суб’єктів підприємницької діяльності, правила, наприклад, правила страхової діяльності, рекламні обіцянки в газетах, буклетах, фотографії, відеокадри, запис на диктофоні, медичні документи, рецепти і т.п. З документів, які ви маєте у паперовому вигляді, слід обов’язково зробити ксерокопії.

Чим більше буде у вас таких документальних доказів, тим більше шансів на успіх матимете для відстоювання своїх прав споживача у разі їх порушення.

Порада 2

Mої права споживача порушені


Крок перший:

Відразу необхідно написати заяву-претензію про порушення з вимогою щодо відновлення права на адресу керівника організації-порушника (директора магазину, керівника компанії і т.п.) чи на ім’я приватного підприємця.

Золоте правило, яке приведе до успіху та скоротить час, є таким:
  • цю заяву необхідно зробити не в усній формі, а НАПИСАТИ у ДВОХ примірниках;

  • передати заяву порушнику та попросити ВІДМІТКУ ПРО ВРУЧЕННЯ (в канцелярії, у секретаря, у відповідних посадових осіб тощо), а саме: щоб проставили вхідний номер, дату, прізвище та посаду особи, яка прийняла документ, та (бажано) штамп чи печатку цієї організації;

  • у випадку відмовлення у прийнятті заяви або надання підтвердження в її отриманні (відмітку не роблять, але обіцяють розібратися), необхідно цю заяву направити на дану адресу ПОШТОЮ, З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ВРУЧЕННЯ.


Крок другий:

Якщо заява про порушення прав не була прийнята та/або розглянута, не була надана відповідь або відповідь виявилася негативною, необґрунтованою та незаконною, а проведені переговори з керівництвом закладу не призвели до поновлення порушеного права споживача та задоволення ваших вимог, необхідно написати скаргу до ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ. Ця скарга, як і усі інші скарги, повинна бути підготовлена та подана згідно з вищенаведеним золотим правилом.

Крок третій:

Якщо скарга до Управління у справах захисту споживачів не була задоволена, і вам надано письмову відповідь, згідно якої цей державний орган не зміг допомогти відновити ваші споживчі права та примусити порушника задовольнити вимоги споживача, можна звертатися до суду. Позовна заява в цьому випадку не сплачується судовим збором (раніше - державне мито), однак, перше ніж звернутися до суду, рекомендуємо все ж таки звернутися до кваліфікованого, досвідченого адвоката. Адвокат має переглянути всі матеріали справи, докази, можливі свідчення свідків і т.п. І якщо спеціаліст-правознавець підтвердить вам факт порушення законних прав та наявність всіх необхідних доказів, можна звертатися до суду. Важливо також отримати від юриста інформацію щодо практики судового розгляду. Зважте також, що судовий розгляд - це справа не одного дня. Врахувавши всі «ЗА» та «ПРОТИ», ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО СУДУ. 

Схожі:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист прав споживачів. ЗАКОН УКРАИНЫ О защите...
Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) і виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності,...
Про хід виконання у 2012 році Програми захисту прав споживачів
України "Про захист прав споживачів" у сфері торгівлі, ресторанного господарства і послуг, виконання Програми захисту прав споживачів...
Андрущенко В. А. Самозахист споживачів
...
Закон України «Про захист прав споживачів»
Тема: Джерела споживчої інформації. Способи доведення інформації до відома споживача. Як написати лист – скаргу про недоброякісний...
ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист тварин від жорстокого поводження
Цей Закон спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав...
У справі за конституційним зверненням
Закону України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991 року N 1023-XII ( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради Української...
ПРАВИЛА надання та отримання телекомунікаційних послуг Загальна частина
України “Про телекомунікації”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про радіочастотний ресурс України”, “Про захист прав споживачів”,...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка