«НОВІ НАПРЯМКИ В МАРКЕТИНГУ» ВСТУП


Скачати 58.54 Kb.
Назва«НОВІ НАПРЯМКИ В МАРКЕТИНГУ» ВСТУП
Дата04.04.2013
Розмір58.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Маркетинг > Документи
«НОВІ НАПРЯМКИ В МАРКЕТИНГУ»
ВСТУП

Об’єм ринку електронної комерції за останній час виріс в декілька разів і скоро досягне відмітки в $ трлн. Інтернет надав компаніям новий інструмент ведення бізнесу, засіб зниження витрат та більш повного задоволення потреб споживачів. Останні, в свою чергу, отримали нове джерело інформації про товари та послуги, нові шляхи задоволення своїх запитів за рахунок можливості взаємодії з більш широким колом компаній та новий ефективний засіб комунікації.

Мета дисципліни: оволодіння теоретичними та методичними основами організації маркетингу в Інтернеті.

Завдання: формування практичних навичок використання маркетингових інструментів в новому глобальному гіпермедійному середовищі для ефективної роботи з клієнтами.

Предмет: Інтернет як високоефективний засіб комунікації та основа глобального електронного ринку.
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Основи Інтернет-маркетингу.

Розвиток інформаційних технологій та їх вплив на маркетинг.

Електронна комерція.

Інтернет-маркетинг.

Тема 2. Інфраструктура Інтернет-маркетингу.

Принципи побудови мережі Інтернет.

Служби Інтернету.

Методи забезпечення безпеки в мережі Інтернет.

Платіжні Інтернет-системи.

Тема 3. Взаємодія з індивідуальними споживачами.

Комунікативні характеристики Інтернету.

Інтернет-аудиторія.

Навігація користувачів в Інтернеті.

Управління взаємовідносинами з клієнтами.

Тема 4. Організація маркетингових досліджень в Інтернеті.

Маркетингова інформаційна система.

Організація маркетингових досліджень.

Пошук інформації в Інтернеті.

Проведення Інтернет-опитувань.

Отримання маркетингової інформації про відвідувачів web-сайту.

Тема 5. Товарна політика та ринок послуг в Інтернеті.

Товар і товарна політика.

Розробка нових товарів.

Ринок послуг, що надаються через Інтернет.

Тема 6. Цінова політика та Інтернет.

Формування цінової політики.

Визначення ціни.

Інтернет-аукціони.

Тема 7. Система розподілення та Інтернет.

Система розподілення.

Роздрібна торгівля в Інтернеті.

Інтернет-посередники.

Тема 8. Організація комунікативної політики в Інтернеті.

Комунікативна політика в Інтернеті.

Web-сайт як основа системи комунікацій в Інтернеті.

Методи первинного залучення відвідувачів на web-сайт.

Методи утримання відвідувачів web-сайту.

Тема 9. Реклама, стимулювання збуту та зв’язки з громадськістю в Інтернеті.

Реклама в Інтернеті.

Стимулювання збуту.

Зв’язки з громадськістю.

Інтернет-брендинг.

Самостійна робота

з дисципліни «Нові напрямки в маркетингу»
Мета роботи – закріплення одержаних теоретичних знань, виконання самостійного завдання.
Завдання: взявши за основу теоретичну базу курсу „Нові напрямки в маркетингу”: 1.Знайти в мережі Інтернет web-сайт будь-якої компанії та проаналізувати: бізнес-модель сайту, доменне імя, вибір постачальника послуг Інтернету, дизайн сайту, його інформаційне наповнення, інструменти залучення відвідувачів та роботи з аудиторією.

2.Складіть програму комунікацій в Інтернеті для проведення рекламної кампанії відкриття в мережі корпоративного сайту компанії.

3.Складіть анкету для проведення маркетингового дослідження в Інтернеті на предмет вивчення споживчих вподобань аудиторії сайту.
Питання до заліку


 1. Розкрийте поняття електронний бізнес та електронна комерція.

 2. Яка роль електронного бізнесу в діяльності сучасних підприємств?

 3. Як використовуються засоби Інтернету в маркетинговій діяльності?

 4. Що являється основним фактором розвитку Інтернет-маркетингу?

 5. Назвіть фактори, які мали вплив на швидке розповсюдження Інтернету.

 6. Спрогнозуйте шляхи подальшого розвитку Інтернету та його служб.

 7. Як буде змінюватися середовище Інтернету під впливом сучасних інформаційних технологій?

 8. Як ви оцінюєте рівень безпеки при роботі в Інтернеті та здійсненні через нього покупок?

 9. Які міри можуть бути прийняті компаніями та урядовими організаціями для забезпечення безпеки роботи в Інтернеті?

 10. Назвіть основні параметри та характеристики платіжних систем Інтернету.

 11. Платіжні системи якого виду мають найбільші перспективи розвитку? Чому?

 12. Які комунікативні властивості Інтернету допомагають компаніям в побудові ефективної системи взаємодії зі своїми клієнтами та партнерами?

 13. Порівняйте Інтернет з іншими СМІ, які плюси та недоліки у порівнянні з ними він має?

 14. Запропонуйте свій варіант сегментації Інтернет-аудиторії.

 15. Наведіть класифікацію сайтів Інтернету.

 16. Яку інформацію можна отримати при використанні статистики, отриманої з журналів відвідувань сайту користувачами?

 17. Назвіть основні особливості товарної політики в Інтернеті. Якими характеристиками мережі вони обумовлені?

 18. Як використовується Інтернет при розробці нових товарів?

 19. Назвіть сектори послуг, що надаються через Інтернет.

 20. Які фактори спричинили бурхливе зростання сектору послуг, що надаються через Інтернет?

 21. Чи відрізняються принципи ціноутворення в Інтернеті у порівнянні з традиційним ринком? Чому?

 22. Назвіть основні фактори, які необхідно враховувати при проведенні ціноутворення на товари чи послуги, що розповсюджуються через Інтернет.

 23. У чому відмінність традиційних ринків у порівнянні з Інтернет-ринком?

 24. Які цінові стратегії найбільш поширені на Інтернет-ринку?

 25. Завдяки чому набули великої популярності Інтернет-аукціони?

 26. Які товари найбільше підходять для продажу на Інтернет-аукціонах?

 27. Які фактори визначають успіх роздрібної торгівлі в Інтернеті? Чому?

 28. Чим зумовлене швидке зростання кількості Інтернет-посередників?

 29. Надайте прогноз подальшого розвитку ринку реклами в Інтернеті. Які основні фактори будуть визначати подальший розвиток цього сегменту?

 30. Наведіть аргументи на користь використання Інтернету в якості одного з інструментів організації зв’язків з громадськістю.


Список рекомендованої літератури

1.  Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. — Москва: ВЛАДОС, 1994 г.
2.  Багиев Г. Л. и др. Маркетинг: Учебник для вузов. — М.: ОАО «Изд-во “Экономика”», 1999 г.
3.  Багиев Г. Л., Успенский И. В., Ченцов В. И. Интерактивные модели маркетинговых решений на виртуальных рынках. — СПб: СПГУЭиФ, 1998 г.
4.  Быков В. А. Электронный бизнес и безопасность. — М.: Радио и связь, 2000 г.
5.  Бокарев Т. Энциклопедия Интернет-рекламы. — М.: Издательство «ПРОМО-РУ», 2000 г.
6.  Гагин А. Технология работы в глобальных общедоступных сетях. — Jet Infosystems, 1996 г.
7.  Галкин С. Е. Бизнес в Интернет. — М: «Центр», 1998 г.
8.  Гуров Г. Г. Интернет для бизнеса. — М., 1997 г.
9.  Закарян И., Филатов И. Интернет как инструмент для финансовых инвестиций. — СПб.: БХВ — Санкт-Петербург, 1999 г.
10.  Информационные системы в экономике. Под ред. проф. В. В. Дика. — М.: Финансы и статистика, 1996 г.
11.  Имери Винс. Как сделать бизнес в Интернет, 3-е изд. пер. с англ. под ред. Н. М. Макаровой. — Москва: Диалектика, 1998 г.
12.  Коннекут Д. Использование Интернет, 2-е издание. — Киев: Диалектика, 1997 г.
13.  Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. — СПб: Питер Ком, 1998 г.
14.  Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. М.: «Бизнес книга», «ИМА-Кросс. Плюс», 1995 г.
15.  Краткий экономический словарь под ред. Ю. А. Белика и др. — 2-е изд., доп. М.: Политиздат, 1989 г.
16.  Маркетинг: учебник. А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Красильников и др., под ред. А.Н. Романова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996 г.
17.  Принцип электронного бизнеса / Перевод: Рубцов В., Грачева М.В. – Изд-во: Открытые системы, 2001г.
18.  Пэтл К., Маккартни М.П., Секреты успеха в электронном бизнесе / Пер. с англ. под ред. Осипова Г.С. – СПб.: Питер, 2001г.
19.  Соколова А. Н., Геращенко Н. И. Электронная коммерция: мировой и российский опыт. — М.: Открытые системы, 2000 г.
20.  Успенский И. В. Интернет как инструмент маркетинга. — СПб.: БХВ — Санкт-Петербург, 1999 г.
21.  Успенский И. В. Энциклопедия Интернет-бизнеса. — СПб.: Питер, 2001 г.
22.  Холмогоров В., Интернет-маркетинг. Краткий курс. – СПб.:Питер, 2001г.
23.  Храмцов П. Лабиринт Internet, практическое руководство. — М.:Электроинформ, 1996 г.
24.  Эймор Дениэл, Электронный бизнес: революция и/или революция / Пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2001г.

Схожі:

«МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА» Вступ
Ера маркетингу символізує нові взаємовідносини між сферами виробництва і споживання і потребує врахування різноманітних, швидкоплинних...
«МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ» ВСТУП
Підприємства послуг, як правило відстають від фірм-виробників в практичному використанні маркетингу. Сьогодні, по мірі росту конкуренції,...
62. Стратегія індивідуалізованого маркетингу
Стратегія  концентрованого маркетингу  відіграє величезну роль в теорії стратегічного маркетингу і розглядається  під різними кутами...
ДИРЕКТОР ШКОЛИ ЯК СУЧАСНИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР
Запрошуємо педагогічних працівників і керівників загальноосвітніх навчальних закладів відвідати тренінг, що дасть Вам змогу підвищити...
Державний стандарт початкової загальної освіти
Нові освітні реалії передбачають формування філософії сучасного європейця — «навчання упродовж життя», яка дає усвідомлення необхідності...
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ОБЛІК В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ Вступ
Розвиток ринкових відносин, суттєве розширення зовнішньоекономічних зв’язків висувають нові вимоги до побудови бухгалтерського обліку...
1. 3 Основні характеристики, види та використання інформаційних продуктів та послуг
Вступ до вивчення маркетингу інформаційних продуктів і послуг. Поняття та закони розвитку інформаційного виробництва
2. Стратегії промислового маркетингу
Ця дисципліна конкретизує загальні положення та основні визначення понять, що викладені в курсі "Основи маркетингу" стосовно товарів...
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Програма матеріалів для вступного іспиту розроблена для допомоги абітурієнтам успішно скласти іспит. Вона містить основні теми дисципліни...
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Програма матеріалів для вступного іспиту розроблена для допомоги абітурієнтам успішно скласти іспит. Вона містить основні теми дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка