Облік дебіторської заборгованості


Скачати 199.26 Kb.
НазваОблік дебіторської заборгованості
Дата21.04.2013
Розмір199.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Тема 4

Облік дебіторської заборгованості

 1. Сутність та оцінка дебіторської заборгованості

 2. Сумнівна заборгованість та резерв сумнівних боргів

 3. Облік знижок в зарубіжних країнах

 4. Облік векселів до одержання
 1. Сутність та оцінка дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість – це заборгованість підприємств перед нашим підприємством.

Виникнення дебіторської заборгованості відбувається в момент виконання договірних зобов’язань перед клієнтом, тобто в момент відвантаження продукції.

Дт Рахунки до одержання

Кт Дохід від реалізації

Дебіторська заборгованість оцінюється за фактичною величиною, визначеною кожною із сторін. В балансі дебіторська заборгованість відображається розгорнуто:

 • фактична сума

 • резерв сумнівних боргів

 • реальна сума можливої до одержання (чистою реалізаційною вартістю)


Останні зараховують у валюту балансу

Чиста реалізаціна вартість = ДЗ – РСБ

Види дебіторської заборгованості:

 1. Рахунки до одержання - дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

 2. Інша дебіторська заборгованість – неторгова дебіторська заборгованість, наприклад по податкам, підзвітним особам;

 3. Векселі до одержання (90-60 днів)


2. Сумнівна заборгованість та резерв сумнівних боргів

Сумнівна дебіторська заборгованість – це заборгованість клієнтів, з приводу сплати якої виникає сумнів.

Так як при виникненні дебіторської заборгованості збільшується дохід від реалізації, то потрібен механізм, який буде відображати сумнівну заборгованість, балансуючи доходи підприємства.

Тому резерв сумнівних боргів – це величина сумнівної дебіторської заборгованості, яка нараховується за рахунок витрат і таким чином зменшує дохід від реалізації в кінці періоду.
Нарахування резерву сумнівних боргів:

Дт Витрати по сумнівним боргам

Кт резерв сумнівних боргів
Приклад (країни Західної Європи)

Фірма оцінює свого дебітора неплатоспроможним на 40%. В кінці року було створено резерв сумнівних боргів (31.12), а 15.02 наступного року клієнт сплатив $3000 з загальної суми боргу $3500.
Дт рахунки до одержання $3500

Кт Дохід від реалізації $3500
31.12.

Дт Витрати по сумнівним боргам $1400

Кт Резерв сумнівних боргів $1400
15.12.

Дт ГК $3000

Кт Рахунки до одержання $3000
Дт Резерв сумнівних боргів $500

Кт Рахунки до одержання $500
Списання невірно нарахованого резерву сумнівних боргів:

Дт Резерв сумнівних боргів

Кт Дохід від реалізації
Існує два методи списання дебіторської заборгованості:

 • прямий

 • непрямий – за допомогою створення резерву сумнівних боргів


Розрахунок резерву сумнівних боргів здійснюється двома методами:

  1. За допомогою баланса

  2. За звітом про фінансові результати

Ці два методи характерні для таких країн як США, Канада, Великобританія.

 1. Балансовий метод – аналіз балансу за декілька періодів, яка сума дебіторської заборгованості непогашена, розраховується середній відсоток. Величина дебіторської заборгованості за мінусом відсотка – на цю сумунараховується резерв сумнівних боргів.

 2. Величина продаж за кілька періодів – рахують відсоток непогашення цих продаж аналогічно.

 3. Індивідуально по кожному платнику, враховуючи його платоспроможність

3. Облік знижок в зарубіжних країнах

Виділяють 2 види знижок:

1)Розрахункові – знижки за оплату в строк

2)Комерційні – залежить від величини продажу, від якості продукції, від сукупної величини продажу, часто надається постійним клієнтам.

Існує 2 методи відображення знижок в США:

1)Валовий метод – відображається в обліку сума реалізації без суми знижки, потім використовують рахунок «Повернуті товари та знижки» - активний рахунок.

2)Чистий метод – величина реалізації показується зразу зменшену на суму знижки, а потім якщо оплата в строк не відбулася, або відбулася неповно, знижку відображають як штраф клієнту, надсилаючи окремий рахунок на суму втраченої знижки.

В обліку повернення товарів та деяких комерційних знижок використовуються рахунок «Повернення товарів та знижки».

Для обліку реалізаційних (розрахункових) знижок використовують рахунок «Реалізаційні знижки».

2n10 – розрахункова знижка складе 2% при умові оплати протягом 10 днів.
Приклад:

1)Дт Рахунко до одержання $1200

Кт Дохід від реалізації $1200
Клієнт повернув частину товарів на суму $200:

2)Дт Повернуті товари і знижки $200

Кт Рахунки до одержання $200
3)Якщо була умова 5n10: клієнт сплатив вчасно.

Сума знижки = $1000 * 0,05 = $50

Дт ГК $950

Дт Реалізаційна знижка $50

Кт Рахунки до одержання $1000

Така методика характерна для США.

Зазначені рахунки «Повернені товари та знижки» і «Реалізаційні знижки» є активними, регулюючими. Вони регулюють рахунок «Дохід від реалізації»

В Західно-Європейських країнах повернення товарів клієнтами безпосередньо відображається на зменшенні доходу від реалізації.

ДТ Дохід від реалізації

Кт Рахунки до одержання

В разі надання клієнтам комерційної знижки, яка вказується безпосередньо під час виписки рахунку-фактури на рахунку «Дохід від реалізації» відображається договірна ціна реалізації за мінусом комерційної знижки.

А розрахункові знижки показують в обліку як фінансові витрати.

Знижки можуть надаватися покупцям після того як реалізацію було відображено на основних рахунках.

Про такі знижки повідомляють додатково рахунком-повідомленням.

Для обліку комерційних знижок в цьому разі застосовують рахунок «Комерційні знижки, надані підприємством» (контр-пасивний рахунок до рахунку «Дохід від реалізації»)

Наприкінці звітного періоду цей рахунок закривають за рахунок зменшення доходу від реалізації»:

Дт Дохід від реалізації

Кт Комерційні знижки надані.
Використання валового та чистого методів.

Компанія здійснила продаж продукції. Договірна ціна $50000, знижка 5n10.

Реалізація – 01.01.06.

09.01.06 – оплачено клієнтом $20000.

Решта суми надійшла 25.01.06.

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.


Валовий метод

Чистий метод

Факт реалізації

01.01.06.

Дт Рах. до одерж. $50000

Кт Дох. від реалізації $50000
09.01.06.

Сума знижки=$20000*0,05=$1000

Дт ГК $19000

Кт Рах. до одерж. $19000
Дт Знижки за опл. в строк $1000

Кт Рахунки до одерж. $1000

25.01.06.

Дт ГК $30000

Кт Рах. до одерж. $30000

Факт реалізації

01.01.06.

Дт Рах. до одерж. $45000

Кт Дох. від реалізації $45000

Сума знижки=$50000*0,05=$2500

09.01.06

Дт ГК $19000

Кт Рах. до одерж. $19000

Сума втраченої знижки=$2500-$1000=$1500 або $30000-5%=$1500

Дт Рах. до одерж. $1500

Кт Втрачені знижки $1500

25.01.06.

Дт ГК $30000

Кт Рах. до одерж. $30000


ПДВ

У Франції застосовують 2 рівні ставок ПДВ. Нормальна ставка – 18,6%, знижена ставка – 5,5%.

В США встановлено в кожному штаті окремо.

Слід розрізняти ПДВ, що стягється для сплати державі, і ПДВ, що відшкодовується державою, та суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

Податкове зобов’язання – при реалізації в ціні вже є сума ПДВ. Податковий кредит – при купівлі запасів з ПДВ.

Розрахунок щодо ПДВ здійснюють на рахунку «Розрахунки з бюджетом» (субрахунок «Розрахунки по ПДВ»).

Реалізація:

Дт Рахунки до одержання

Кт Дохід від реалізації

Кт Розрахунки з бюджетом по ПДВ

Купівля запасів:

Дт Розрахунки з бюджетом по ПДВ

Дт Складські запаси

Кт Рахунки до сплати (або розрахунки з постачальником).

4. Облік векселів до одержання

Вексель – це безумовне зобов’язання клієнта заплатити певну суму грошей на вимогу або в зазначений час.

Дату оплати вказують на векселі у вигляді напису конкретної дати або кількості місяців з дня оформлення векселя.

Клієнт здебільшого сплачує за векселем відсотки за відсотковою ставкою з розрахунку на рік.

Сума відсотків за векселями визначається формулою:

(Номінальна сума векселя * %ставка * частка року) / 100%

Приклад

01.07.06 від покупця одержано вексель під 10% річних терміном на 3 місяці на суму $10000 в покриття дебіторської заборгованості.

В кінці терміну дії векселя сплачено його номінальна вартість та відсотки.

1)Показуємо, що виникла дебіторська заборгованість:

Дт Рахунки до одержання $10000

Кт Дохід від реалізації $10000

2)01.07.06 в оплатату дебіторської заборгованості отримано вексекль:

Дт Векселі до одержання $10000

Кт Рахунки до одержання $10000

3)01.10.06

Сума % за 3 місяці = ($100000*10%*3) / 12*100 = $250

І спосіб:

Дт ГК $10250

Кт Векселі до олдержання $10000

Кт Дохід від реалізації $250

ІІ спосіб

Дт % до сплати

Кт Доход за %

Дт ГК

Кт % до сплати
Якщо вексель не оплачено у встановлений термін, то вважається, що векселедавець відмовився від його сплати.

Відображується це проводкою, якою відновлюється дебіторська заборгованість, збільшення на суму відсотків за векселем.

01.10.06

Дт Рахункидо одержання $10250

Кт Векселі до одержання $10000

Кт Дохід по % $250

Тема 5

Облік ТМЗ

 1. Системи обліку запасів

 2. Методи оцінки ТМЗ та їх порівняльна характеристика

 3. Оцінка та відображення запасів у фінансовій звітності
 1. Системи обліку запасів

Матеріальні запаси – це товари, що були куплені підприємством і зберігалися на складі з метою їх подальшої реалізації або призначені для переробки в процесі виробництва та забезпечення виробничого процесу.

В фінансовому обліку країн застосовують 2 сиситеми:

1) Постійна система обліку запасів

2) Періодична система обліку запасів

Постійна система – облік руху матеріалів та ін. запасів ведуть безпосередньо на рахунку «Складські запаси» впродовж звітного періоду.

Цей рахунок є рахунком першого порядку, активний.

Надходження від постачальників відображується:

Дт Складські запаси

Кт Рах. до одержання

Витрачання запасів на виробництво (списання):

Дт Виробництво

Кт Складські запаси
Періодична і постійна системи відрізняються між собою така формула. вона для постійної системи:

Зап. поч. пер. – Надх. за пер. – Витр. за пер. = Залиш. кін. пер.

На кожну звітну дату залишки складських запасів визначають на рахунку «Складські запаси». За цього методу на картках ведуть аналітичний облік руху матеріалів упродовж звітного періоду. 1 картку відкривають на окремий вид матеріалів. Цей метод забезпечує ширшу інформацію про наявність і рух запасів за кількістю і вартістю. Залишок за рахунком «Складські запаси» іде в баланс, а витрати місяця з рахунку «Собівартість реалізованих товарів» ідуть в звіт про фінансові результати.

Періодична система: Зал.поч.пер. + Надх. за пер. – Зал.кін. пер. = Витр.за пер.

Рахунок «Складські запаси» не відображає облік запасів впродовж звітного періоду, на ньому показується залишок запасів на початок періоду, визначений методом інвентариації. Для обліку використовуються рахунок «Витрати на закупівлю».

Купівля ТМЗ

Дт Витрати на закупівлю

Кт Рах. до сплати

Оплата постачальникам

Дт Рах. до сплати

Кт ГК

Наприкінці звітного періоду проводиться інвентаризація на складі та оцінюються залишок одним з прийнятих на підприємстві методом.

В системі рахунків бухгалтерського обліку (характерно для періодичної системи) США результат інвентаризації залишків складських запасів відображається так:

Дт Залишки на початок періоду 11000

Кт Залишок на кінець періоду 15000

Методика США:

 1. Сприсання початкового залишку запасів

Дт Фін. результат звітного періоду 11000

Кт Складські запаси 11000

 1. Відобразимо залишок запасів (за видами) на кінець звітного періоду (за результатами інвентаризації):

Дт Складські запаси 15000

Кт Фін. результат звіного періоду 15000

Цим записом сума матеріальних витрат звітного періоду зменшуєтьмся на величину невикористаних запасів. За умови автоматизації обліку більшого поширення у США набула постійна система обліку.

В західно-європейських країнах у фінансовому обліку часто застосовують періодичну систему.

В західно-європейських країнах залишки запасів в кінці звітного періоду відображають на рахунку «Зміна залишків запасів».

Західно-європейська методика:

1. Дт Зміна залишків запасів 11000

Кт Складські запаси 11000

2. Дт складські запаси 15000

Кт Зміна залишків запасів 15000

3. Фінансовий результат

Дт Зміна залишків запасів 4000

Кт Фін. результат звітного періоду 4000

У звіті про прибутки зміну залишків запасів показують серед елементів витрат зі знаком плюс або мінус.

У США більш простіший облік.


 1. Методи оцінки ТМЗ та їх порівняльна характеристика

Існують такі методи оцінки вибуття ТМЗ:

FIFO, LIFO, середньо-зваженої собівартості, метод ідентифікації собівавртості.

Метод ФАЙФО припускає, що матеріали, які придбані першими, першими відпускатимуться на виробництво чи на реалізацію, тобто оцінюються за цінами останніх надходжень. Залишки запасів на кінець звітного періоду оцінюються в цьому разі за цінами перших надходжень. Необхідно зазначити, що при застосуванні методу ФАЙФО собівартість запасів в умовах періодичного і постійного обліку однвкова. В умовах зростання цін на запаси метод ФАЙФО забезпечує найбільш низьку собівартість продажу, наслідком чого буде найбільший прибуток. Водночас оцінка запасів у балансі за методом ФАЙФО найбільш наближена до їх фактичної собівартості.

При застосуванні методу ЛАЙФО маємо найбільшу собівартість продажу, але найменший прибуток. В умовах інфляції цей метод найкращим чином сприяє відповідності витрат і доходів у Звіті про прибутки. З іншого боку, використання методу ЛАЙФОпризводить до завищення собівартості запасів у балансі та дає можливість маніпулювати показником звітності прибутку залежно від часу придбання запасів. Внаслідок цього в деяких країнах заборонено використання методу ЛАЙФО.

За методом середньозваженої собівартості витрачені та реалізовані запаси, а також їх залишок на кінець звітного періоду та їх надходжень за звітний період. Цей метод дуже зручний для підприємств, які мають велику кількість запасів різної номентклатери.

Середня вартість одиниці може розраховуватись як загалом за звітний період так і після кожного наступного надходження того чи іншого виду запасів. В умовапх періодичної системи обліку запасів середньозважена собівартість їх одиниці визначається за формулою:

Сс=(Сп+Сн)/(Кп+Кн),

де Сп і Кп – відповідно собівартість і кількість запасів на початок періоду; Сн і Кн – собівартість і кількість запасів, що надійшли протягом періоду.

У системі постійного обліку запасів протягом звітного періоду застосовується змінна середньозважена собівартість. У цьому випадку наведена вище формула застосовується для кожного видатку запасів, а періодом є проміжок часу між попереднім і поточним видатком запасів.

Метод ідентифікованої собівартості. Суть методу полягає в тому, що вартість запасів, що вибули визначається окремо по кожній одиниці запасів, тобто одиниця запасів вибуває за такою ж вартістю, за якою вона була оприбуткована. Такий метод доречно використовувати за невеликої кількості товарів, що вибувають, коли легко відстежити, за якою вартістю запаси, що вибувають, були зараховані на баланс. При цьому на підприємстві повинен бути організований облік по кожному виду запасів.


 1. Оцінка та відображення запасів у фінансовій звітності.

Згідно із зігальноприйнятими принципами обліку запаси відображають в балансі за найменшою вартістю (ринкова та первісна вартість порівнюється). Первісна ціна – ціна придбання, страхування, транспортування, що не відшкодовується державою.

Ринкова ціна – ціна заміщення, тобто ціну, за якою підприємство могло б купити ті самі матеріали у тих самих постачальників.

Зниження ринкових цін може бути з двох причин:

 1. зниження цін на аналогічні товари на ринку.

 2. зниження цін через фізичне псування, пошкодження, застарілість товару.Тема 6

Облік довгострокових активів.

 1. Склад, класифікація, оцінка довгострокових активів.

 2. Методи розрахунку амортизації та її облік

 3. Облік надходження та вибуття основних засобів.

 4. Облік природних ресурсів та їх виснаження.
 1. Склад, класифікація, оцінка довгострокових активів.

Довгострокові активи (ДА) – це активи, які:

 1. мають термін служби більше одного року

 2. придбані для використання в господарській діяльності підприємства

 3. не призначені для реалізації

До ДА належать основні засоби, земля, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення і природні ресурси.

Класифікація ДА за різними ознаками:

 1. За ознакою матеріальності: матеріальні і нематеріальні

 2. За ознакою амортизованості: ті, що амортизуються і ті, що не амортизуються.

 3. За ознакою відтворюваності: відтворювані і невідтворювані (природні ресурси).

Оцінка ДА


Основні засоби

Первісна вартість

1.Придбані підприємством за грошові кошти

Витрати на придбання

2.Придбані підприємством за рахунок кредитів банку

Витрати на придбання без урахування витрат на сплату процентів за кредит банку

3.Отримані підприємством безоплатно

Справедлива вартість на дату отримання

4.Створені підприємством власними силами

Витрати на виготовлення (фактична собівартість), матеріальні витрати, витрати на заробітну плату, соціальне страхування, на амортизацію.

5.Придбані підприємством в результаті обміну на подібний об’єкт

Первісною вартістю є залишкова вартість переданого об’єкту. У випадку коли залишкова вартість більша за справедливу вартість, то його первісною вартістю буде справедлива вартість переданого об’єкту з включенням різниці до витрат звітного періоду.

6.Придбані підприємством в результаті обміну на неподібний об’єкт озновних засобів або інших активів

Справедлива вартість переданого об’єкту збільшена або зменшена на будь-яку суму грошей або грошових еквівалентів, що були передані (отримані) під час обміну.


справедлива вартість – ціна, за якою товар передається іншому власнику за умови, що:

  1. продавець бажає передати такий товар, а покупець бажає отримати;

  2. обидві сторони взаємонезалежні юридично і фактично;

  3. обидві сторони володіють достатньою інформацією про такий товар і ціни, що склалися на ринку.
 1. Методи розрахунку амортизації та її облік

Амортизаційна політика є важливим питанням господарської і фінансової діяльності підприємства. В умовах ринкової економіки вона постійно є об’єктом уваги фірми і держави.

З одного боку амортизація – це витрати, що включаються у витрати виробництва та собівартість продукції, а з іншого – це джерело інвестицій, модернізація обладнання.

В країнах ринкової економіки використовують такі основні методи амортизації:

 1. Прямолінійний метод

 2. Метод нарахування амортизації за кількістю виготовленої продукції

 3. Метод прискореної амортизації

 4. Метод суми років експлуатації (кумулятивний)


Приклад

Первісна вартість верстата 33000 тис. дол. Термін служби 5 років. Припустима ліквідаційна вартість 3000.

1. Прямолінійний метод.

Ам.Відр. = (33000-3000)/5 = 6000.

На = 100% /5=20%.

В багатьох країнах Західної Європи, наприклад у Франції, під час розрахунку амортизації нехтують очікуваною ліквідаційною вартістю об’єкта.

2. Метод нарахування амортизації за кількістю виготовленої продукції

виробюничий метод використовується тоді, коли об’єкти основних засобів використовуються нерівномірно, продукція випускається нерівномірно. За цього методу визначається ставка амортизації на одиницю продукції.

Ставка А = (ПВ – ЛВ)/к-ть прод-ї, випущеної протягом терміну експлуатації.

Ставка А = (33000 – 3000)/15000=2

Розраховують ставку та суму амортизації за перший рік, якщо кількість продукції, що має бути випущена протягом 5 років 15000штук, в першому році випущено 25000 штук.

Сума А = 2500*2=5000.

3. Метод прискореної амортизації

Норму прискореної амортизації визначають множенням норми лінійної амортизації на встановлений коефіцієнт для прискореної амортизації.

У США прийнятий єдиний коефіцієнт – 2,0, у Фпанції застосовують 3 рівні коефіцієнтів прискореної амортизації залежно від терміну служби основних засобів.:

1.5 – термін експлуцатації 3-4 роки

2 – термін експлуатації 5-6 років

2.5 – термін експлуатації понад 6 років.

В нашому прикладі лінійна амортизація 20%, тому норма прискореної амортизації На = 20%*2=40%.

Розрахунок амортизації верстата методом прискореної амортизації:

Роки

Залишкова вартість на початок року

На, %

Річна сума А

Залишкова вартість на кінець року

1

33000

40

13200

19800

2

19800

40

7920

11800

3

11880

40

4752

7128

4

7128

40

2851,2

4276,8

5

4276,8

х

1276,8

3000


Таким чином прискорену амортизацію розраховують застосовуючи норми прискореної амортизації до залишкової вартості об’єктів основних засобів на початку року.

Перелік основних засобів, до яких застосовують прискорену амортизацію, встановлює законодавство.

4. Метод суми років експлуатації (кумулятивний)

Сума цифр 1+2+3+4+5=15.

Роки

Первісна вартість за “-” ліквідац. вартості

Частка вартості

Сума А

Залишкова вартість

1

33000-3000-30000

5/15

10000

20000

2

30000

4/15

8000

20000-8000=12000

3

30000

3/15

6000

6000

4

30000

2/15

4000

2000

5

30000

1/15

2000

0


Цей метод є різновидом розрахунку прискореної амортизації. Метою прискореної амортизації є швидше перенесення балансової вартості основних засобів на витрати ивробництва. В результаті акумулюються кошти для технічного прогресу (впровадження нової техніки, модернізація обладнання).

Згідно з міжнародними стандартами кожне підприємство обирає свій метод нарахування амортизації, проте обравши той чи інший метод, підприємство повинно притримуватися його впродовж звітного періоду ті інших періодів. Будь-які зміни повинні відображатися в примітках (пояснівальній записці) до річної фінансової звітності.

Нараховані суми амортизації відображають в обліку як витрати виробництва з одного боку, а з іншого – як знос.

Дт Витрати на амортизацію

Кт Амортизація (знос) основних засобів.


 1. Облік надходження та вибуття основних засобів.

Для обліку руху основних засобів ведуть рахунок основні засоби в розрізі субрахунків за класифікаційними ознаками (будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо).

В зарубіжних країнах не створюють спеціальних джерел фінансування капітальних вкладень, тому основні засоби, що надійшли під час купівлі, відображають в обліку аналогічному обліку запасів.

Надходження основних засобів:

Дт Устаткування

Кт Рахунки до сплати (розрахунки з постачальниками)

Наприклад устаткування коштує 30000 дол.. ПДВ – 18,6% (ПК)

Дт Устаткування 30000

ДТ ПДВ (розр. з бюдж.) 5580

Кт Рах. до сплати 35580

Витрати на власне будівництво об’єктів попередньо облікувується на рахунку витрат «Незавершене будівництво».

У США прийняття в експлуатацію готового об’єкту відображається записом:

Дт Основні засоби

Кт Незавершене будівництво
Вибуття основних засобів здебільшого в результаті їх реалізації та ліквідації. Згідно з міжнародними стандартами результати вибуття основних засобів слід відображати у фінансових результатах діяльності підприємства в розділі «Інші або надзвичайні результати».

Прибутки чи збитки від ліквідації чи реалізації основних засобів визначають як різницю між частинами надходжень та залишковою вартістю об’єктів основних засобів згідно міжнародних стандартів.

Проте техніка відображення в обліку операцій, пов’язаних з вибуттям основних засрбів в різних країнах може бути різною.
Приклад

Фірма реалізувала верстат, первісна вартість якого 12000 дол., нарахована амортизація 4000 дол., договірна ціна реалізації 10000 дол.

Техніка обліку в США

Країни Західної Європи.

Дт Рах. до одерж. 10000

Дт Витра на А 4000

Кт Устаткування 12000

Кт Приб. від реалізації 2000

І етап Списання балансової вартості реалізованого верстата

Дт Амортизація устаткування 4000

Дт Витр. з недоамортизов. вартості ОЗ 8000

Кт Устаткування 12000

ІІ етап Відображеня надходження доходів від реалізації верстата

Дт Рах. до одержання 10000

Кт Дох. від реаліз. устаткування 10000

Різниця між сумою рахунків «Дох. від вибуття ОЗ» та «Витрати» - результат від реалізації верстата, який буде виявлений на рахунку «Фінансовий результат звітного періоду», куди переносяться всі доходи і витрати звітного періоду.


Розглянуті методики відображення вибуття основних засобів однакові для різних напрямів (реалізація, ліквідація) і для всіх видів підприємств незалежно від форм власності і господарювання.


 1. Облік природних ресурсів та їх виснаження.

До природних ресурсів належать: ліс, родовища нафти і газу, мінеральна сировина тощо.

В зарубіжних країнах вони є об’єктом купівлі-продажу. У балансі природні ресурси відображаються як довгострокові активи («Запаси нафти і газу», «Запаси вугілля», «Ліс»).

Характерні особливості природних ресурсів:

1)вони після видобутку стають матеріальними запасами;

2)вони не відновлюються.

Тому природні активи називають ще виснажувані активи.

Природні ресурси в разі їх придбання оцінюються за фактичними витратами придбання, як і придбання основних засобів, входить ціна постачання, комісійні та брокерські витрати тощо.

Надходження відображується:

Дт Природні ресурси

Кт Рахунки до сплати

В результаті видобутку природних ресурсів їх вартість (первісна) зменшується внаслідок того, що родовища виснажуються. Для обліку виснаження застосовують метод нарахування амортизації залежно від кількості видобутої продукції. Ступінь виснаження:

1)ставка виснаження на одиницю копалень

Факт. собівартість родовища / Оцінна кількість корисних копалин родовища.

2)витрати на виснаження звітного періоду:

Сума виснаження списується таким чином:

Дт Витрати на виснаження

Кт Виснаження (амортизація родовища)

Деякі компанії не використовують рахунок «Виснаження» і проводять пряме списання з рахунку «Природні ресурси». Природні ресурси, видобуті, але нереалізовані в поточному році відображаються як ТМЗ. Витрати на виснаження відображають лише того року, коли видобуту продукцію реалізовано.

Схожі:

План лекції. Поняття, оцінка та види короткострокових зобов’язань....
Зобов’язання – це заборгованість підприємства іншим підприємствам, організаціям чи особам, що виникає в наслідок здійснення фірмою...
144 – стягнення податкового боргу за рішенням суду шляхом погашення...
Міністерстві юстиції України від 05. 11. 2013 за №1878/24410 (надалі – наказ Міндоходів №609)
МЕХАНІЗМ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ...
Анотація. Запропоновано скорочену та розгорнуту цільову функцію розрахунку поточних фінансових потреб машинобудівного підприємства...
Ліквідації академічної заборгованості за зимову сесію 2012/2013 навчального...
Примітка: студентам, які мають академічні заборгованості з дисциплін, які не включені в графік, в індивідуальному порядку з’явитись...
Ліквідації академічної заборгованості за зимову та літню екзаменаційні...
Примітка: студентам, які мають академічні заборгованості з дисциплін, які не включені в графік, в індивідуальному порядку з’явитись...
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік процесу реалізації продукції (робіт, послуг), синтетичний та аналітичний облік
ТЕМА 7: Оперативний облік надходження платежів
У 2000 році запроваджено більш досконалий програмний комплекс АІС "Облік податків і платежів", який забезпечує автоматизоване виконання...
План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами....
Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку
Доходи від врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості

Облік касових операцій
Між предметні зв’язки: казначейська справа, основи правознавства, фінансовий облік, фінанси, гроші та кредит
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка